Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.3.2021.MS z dnia 04.10.2021 roku zawiadamiające strony postępowania o zawieszeniu postępowania o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą ?Budowa deszczowni nawadniającej wraz z pompownią melioracyjną i rurociągiem doprowadzającym w m. Laska gm. Wolin oraz nawadnianie gruntów rolnych?. Daniel Nesteruk 2021-10-04 13:06:59
OAS.0050.229.2021.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Uchwałą nr XXIX/274/20 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 16 lipca 2020 r. oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 179/19 z dnia 17 grudnia 2019 roku dz. nr 24/5 o pow. 0,9992 ha, obręb ewidencyjny 0005 Wolin - dokument usunięty Bernadetta Zyguś 2021-10-01 14:36:38
OAS.0050.229.2021.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Uchwałą nr XXIX/274/20 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 16 lipca 2020 r. oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 179/19 z dnia 17 grudnia 2019 roku dz. nr 24/5 o pow. 0,9992 ha, obręb ewidencyjny 0005 Wolin - dokument usunięty Bernadetta Zyguś 2021-10-01 14:35:43
ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH POŁOŻONYCH W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMINY WOLIN I ICH TRANSPORT DO STACJI PRZEŁADUNKOWEJ ODPADÓW W ŚWINOUJŚCIU, FUNKCJONUJĄCEJ W RAMACH REGIONALNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI ODPADAMI W SŁAJSINIE DLA REGIONU ZACHODNIEGO OD 1 STYCZNIA 2022 R DO 31 GRUDNIA 2022 R Daniel Nesteruk 2021-09-30 13:44:24
Rejestr uchwał VIII kadencji Artur Słocki 2021-09-24 14:33:25
Rejestr uchwał VIII kadencji Artur Słocki 2021-09-24 14:32:53
Wykaz Sołtysów i Rad Sołeckich Gminy Wolin Daniel Nesteruk 2021-09-24 12:08:33
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 741 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że dnia 21 września 2021r. została wydana decyzja Nr 11/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie rozdzielczej sieci wodociągowej na tere-nie działki nr 49, położonej w obrębie ewidencyjnym Zastań, gmina Wolin. Daniel Nesteruk 2021-09-24 12:05:54
OAS.0050.227.2021.ŻK Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości: obręb Laska, Chynowo, Wolin, Domysłów Bernadetta Zyguś 2021-09-24 09:42:50
UCHWAŁA NR L/459/21 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 17 września 2021 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Wolin zadania publicznego z zakresu właściwości województwa Artur Słocki 2021-09-24 09:33:24
UCHWAŁA NR L/458/21 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 17 września 2021 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wolin na lata 2021 ? 2030 Artur Słocki 2021-09-24 09:33:01
UCHWAŁA NR L/457/21 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 17 września 2021 r. w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Kołczewie Artur Słocki 2021-09-24 09:32:35
UCHWAŁA NR L/456/21 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 17 września 2021 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wolin, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego Artur Słocki 2021-09-24 09:31:54
UCHWAŁA NR L/455/21 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 17 września 2021 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin w 2021 r. Artur Słocki 2021-09-24 09:31:29
Sesja L Artur Słocki 2021-09-24 09:30:52
Referat Gospodarki Finansowej Jarosław Niewinczany 2021-09-22 08:52:04
Wykaz Sołtysów i Rad Sołeckich Gminy Wolin Jarosław Niewinczany 2021-09-20 14:49:29
Posiedzenie z dnia 11.08.2021 Artur Słocki 2021-09-20 08:31:14
Posiedzenie z dnia 11.08.2021 Artur Słocki 2021-09-20 08:30:38
Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Skoszewo Daniel Nesteruk 2021-09-17 15:01:11
Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Mierzęcin Daniel Nesteruk 2021-09-17 15:00:51
Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Dargobądz Daniel Nesteruk 2021-09-17 15:00:29
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.20.2021.AS z dnia 14.09.2021 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobyciu kruszywa naturalnego ze złoża OSTROMICE IV, położonego w miejscowości Ostromice na nieruchomościach o nr ew. 121/4 i 108/2 w obrębie Ostromice, gmina Wolin. Agnieszka Struska 2021-09-17 13:41:03
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.20.2021.AS z dnia 14.09.2021 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobyciu kruszywa naturalnego ze złoża OSTROMICE IV, położonego w miejscowości Ostromice na nieruchomościach o nr ew. 121/4 i 108/2 w obrębie Ostromice, gmina Wolin. Agnieszka Struska 2021-09-17 13:40:30
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.19.2021.AS z dnia 10.09.2021 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie trzynastu budynków wolnostojących mieszkalnych jednorodzinnych oraz niezbędnej infrastruktury technicznej na działkach nr 105/7, 105/9, 105/10, 105/11, 105/12 obręb Domysłów, gmina Wolin, w m. Domysłów. Agnieszka Struska 2021-09-17 13:38:27
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.19.2021.AS z dnia 10.09.2021 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie trzynastu budynków wolnostojących mieszkalnych jednorodzinnych oraz niezbędnej infrastruktury technicznej na działkach nr 105/7, 105/9, 105/10, 105/11, 105/12 obręb Domysłów, gmina Wolin, w m. Domysłów. Agnieszka Struska 2021-09-17 13:37:55
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.18.2021.AS z dnia 14.09.2021 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie Elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Recław na terenie części działki nr 69/1, obręb Recław, gm. Wolin. Agnieszka Struska 2021-09-17 13:34:52
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.18.2021.AS z dnia 14.09.2021 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie Elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Recław na terenie części działki nr 69/1, obręb Recław, gm. Wolin. Agnieszka Struska 2021-09-17 13:34:16
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.17.2021.AS z dnia 14.09.2021 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz drogą wewnętrzną na działce nr 170 w obr. ew. Dargobądz 1, Gmina Wolin Agnieszka Struska 2021-09-17 13:33:03
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.17.2021.AS z dnia 14.09.2021 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz drogą wewnętrzną na działce nr 170 w obr. ew. Dargobądz 1, Gmina Wolin Agnieszka Struska 2021-09-17 13:32:37
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.16.2021.AS z dnia 14.09.2021 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 63 w obrębie 5 miasta Wolin, gmina Wolin. Agnieszka Struska 2021-09-17 13:31:17
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.16.2021.AS z dnia 14.09.2021 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 63 w obrębie 5 miasta Wolin, gmina Wolin. Agnieszka Struska 2021-09-17 13:30:16
OAS.0050.221.2021.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 12/21 z dnia 28 stycznia 2021 roku. udział ? w części nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 24/1 o powierzchni 0,0850 ha, obręb Warnowo Bernadetta Zyguś 2021-09-17 12:54:23
OAS.0050.220.2021.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do nieodpłatnego użyczenia zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami część działki nr 56/30 pow. 463 m?, obręb ewidencyjnym 0003 Wolin Bernadetta Zyguś 2021-09-14 12:41:30
ZARZĄDZENIE NR 120/2021 BURMISTRZA WOLINA z dnia 08 września 2021 r. w sprawie odwołania przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości Bernadetta Zyguś 2021-09-14 09:11:34
Zawiadomienie o L sesji wraz z porządkiem obrad Artur Słocki 2021-09-13 14:41:29
Zawiadomienie o XLIX sesji wraz z porządkiem obrad Artur Słocki 2021-09-13 14:40:48
Informacja Państwowego Gospodarstwa wodnego Wody Polskie SZ.ZUZ.1.4210.139.2.2021.FKT Daniel Nesteruk 2021-09-07 10:06:35
Informacja Państwowego Gospodarstwa wodnego Wody Polskie SZ.ZUZ.1.4210.137.2.2021.FKT Daniel Nesteruk 2021-09-07 10:06:03
Informacja Państwowego Gospodarstwa wodnego Wody Polskie SZ.ZUZ.1.4210.138.2.2021.FKT Daniel Nesteruk 2021-09-07 10:05:19