Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
OAS.0050.236.2021.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 179/19 z dnia 17 grudnia 2019 roku część działki nr 33/11 o pow. 11 m?, część działki nr 33/13 o pow. 6,60 m?, obręb 0004 Wolin Bernadetta Zyguś 2021-10-25 12:46:59
I N F O R M A C J A z przeprowadzonego w siedzibie Urzędu Miasta Wolin pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin, który odbył się w dniu 22 października 2021 roku Bernadetta Zyguś 2021-10-25 12:15:53
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego AP-4.7820.235-21.2021.JR Mariusz Wiatrak 2021-10-25 11:47:27
O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA WOLINA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin w obrębie Darzowice dla działek nr: 116/2, 116/4, 117/8 . Daniel Nesteruk 2021-10-22 12:45:21
Zarządzenie nr 131/2021 Burmistrza Wolina z dnia 22 października 2021 r. w sprawie odwołania Zarządzenia nr 130/2021 Burmistrza Wolina z dnia 22 października 2021 roku. Bernadetta Zyguś 2021-10-22 11:51:05
ZARZĄDZENIE NR 130/2021 BURMISTRZA WOLINA z dnia 22 października 2021 r. w sprawie odwołania przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości Bernadetta Zyguś 2021-10-22 11:17:52
ZARZĄDZENIE NR 130/2021 BURMISTRZA WOLINA z dnia 22 października 2021 r. w sprawie odwołania przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości - dokument usunięty Bernadetta Zyguś 2021-10-22 11:11:50
ZARZĄDZENIE NR 130/2021 BURMISTRZA WOLINA z dnia 22 października 2021 r. w sprawie odwołania przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości - dokument usunięty Bernadetta Zyguś 2021-10-22 10:37:25
ZARZĄDZENIE NR 130/2021 BURMISTRZA WOLINA z dnia 22 października 2021 r. w sprawie odwołania przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości - dokument usunięty Bernadetta Zyguś 2021-10-22 10:36:16
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.4.2021.MS z dnia 04.10.2021 roku o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia przedsięwzięcia pn ?Budowa zespołu elektrowni o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr ewidencyjnym 7/4, w obrębie geodezyjnym Wiejkowo, gmina Wolin?. Daniel Nesteruk 2021-10-22 09:29:21
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.4.2021.MS z dnia 04.10.2021 roku o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia przedsięwzięcia pn ?Budowa zespołu elektrowni o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr ewidencyjnym 7/4, w obrębie geodezyjnym Wiejkowo, gmina Wolin?. Daniel Nesteruk 2021-10-22 08:34:34
Sprawozdanie Rb-NDS III kwartał za rok 2021 r. Daniel Nesteruk 2021-10-21 12:13:52
Sprawozdanie Rb-28S III kwartał za rok 2021 r. Daniel Nesteruk 2021-10-21 12:13:28
Sprawozdanie Rb-27S III kwartał za rok 2021 r. Daniel Nesteruk 2021-10-21 12:13:02
Sprawozdanie Rb-N III kwartał za rok 2021 r. Daniel Nesteruk 2021-10-21 12:12:29
Sprawozdanie Rb-Z III kwartał za rok 2021 r. Daniel Nesteruk 2021-10-21 12:12:04
Jarosław Niewinczany 2021-10-21 10:50:19
Wybory Sołtysa Sołectwa Kodrąb Jarosław Niewinczany 2021-10-21 10:49:34
RG.6860.01.2021.MK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr LI/461/21 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 12 października 2021 roku w sprawie wniesienia mienia do spółki pod firmą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa ?KZN ? Zachodniopomorskie? Sp. z o.o. Daniel Nesteruk 2021-10-20 14:42:20
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 741 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że dnia 18 października 2021r. została wydana decyzja Nr 12/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji gazowej redukcyjnej Średniego ciśnienia Q = 1000m3/h na terenie działek nr: 42/5, 42/6, 42/9, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Wolin. Daniel Nesteruk 2021-10-20 08:30:18
OAS.0050.247.2021.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 179/19 z dnia 17 grudnia 2019 roku. udział ? w części nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 24/1 o powierzchni 0,2942 ha, obręb Warnowo Bernadetta Zyguś 2021-10-20 08:29:04
Lista osób zakwalifikowanych do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym, który odbędzie się w dniu 22 października 2021 r. na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 0004 Wolin, działka nr 244/7 o pow. 2,7822 ha - dokument usunięty Bernadetta Zyguś 2021-10-20 07:55:47
Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Rzeczyn Daniel Nesteruk 2021-10-19 08:34:20
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego AP-4.747.4-3.2021.MM Daniel Nesteruk 2021-10-18 15:21:30
OAS.0050.245.2021.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Uchwałą nr LI/463/21 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 12 października 2021 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 179/19 z dnia 17 grudnia 2019 roku. część działki nr 27 pow. 0,2332 ha, obręb ewidencyjny 0006 Wolin Bernadetta Zyguś 2021-10-18 13:48:22
OAS.0050.246.2021.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr LI/462/21 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 12 października 2021 r. oraz Zarządzeniem Burmistrza Wolina nr 179/19 z dnia 17 grudnia 2019 roku. cz. dz. nr 151/65 pow. 1,0079 ha i dz. nr 331 pow. 0,0345 ha obręb ewidencyjny 0003 Wolin Bernadetta Zyguś 2021-10-18 13:38:56
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.11.2020.AS z dnia 06.08.2021 roku o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce o nr 25 w obrębie Jarzębowo w gminie Wolin. Daniel Nesteruk 2021-10-18 11:31:31
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.14.2021.MS z dnia 15.10.2021 roku powiadamiające strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pod nazwą ?Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy nie przekraczającej 2 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego etapowo lub w całości w miejscowości Domysłów, gmina Woli? Daniel Nesteruk 2021-10-18 08:11:26
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.14.2021.AS z dnia 15.10.2021 roku skierowane do osób fizycznych będących stronami postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą ?Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy nie przekraczającej 2 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego etapowo lub w całości w miejscowości Domysłów, gmina Wolin? Daniel Nesteruk 2021-10-18 08:11:00
Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Piaski Wielkie Daniel Nesteruk 2021-10-15 14:35:57
Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Sierosław Daniel Nesteruk 2021-10-15 14:35:38
Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Zagórze Daniel Nesteruk 2021-10-15 14:35:21
Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Recław Daniel Nesteruk 2021-10-15 14:35:04
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.12.2021.AS z dnia 15.10.2021 roku zawiadamiające strony postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą ?Rozszerzenie wydobycia kruszywa naturalnego ze złoża Ostromice II, położonego na nieruchomościach o nr ew. 85 i 89 w obrębie Ostromice, gmina Wolin? o wydaniu postanowienia w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Daniel Nesteruk 2021-10-15 14:34:17
O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA WOLINA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Domysłów. Daniel Nesteruk 2021-10-15 09:39:41
O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA WOLINA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Sierosław. Daniel Nesteruk 2021-10-15 09:38:42
Rejestr uchwał VIII kadencji Artur Słocki 2021-10-15 08:34:19
UCHWAŁA NR LI/467/21 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 12 października 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Kołczewo Artur Słocki 2021-10-15 08:32:28
UCHWAŁA NR LI/466/21 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 12 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 35/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Żółwino Artur Słocki 2021-10-15 08:31:54
UCHWAŁA NR LI/465/21 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 12 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 24/6, położonej w obrębie ewidencyjnym 0005 Wolin Artur Słocki 2021-10-15 08:31:32