Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Jarosław Niewinczany 2021-12-01 09:31:07
Informacja o wyniku naboru stanowisko ds. dowodów osobistych - dokument usunięty Jarosław Niewinczany 2021-12-01 09:14:38
Jarosław Niewinczany 2021-12-01 09:11:25
Informacja o wyniku naboru Jarosław Niewinczany 2021-12-01 09:11:05
Budżet 2022 r. Artur Słocki 2021-11-30 14:01:06
Sprostowanie omyłki pisarskiej Artur Słocki 2021-11-30 14:00:53
Budżet 2022 r. Artur Słocki 2021-11-30 14:00:30
Sprostowanie omyłki pisarskiej Artur Słocki 2021-11-30 13:56:07
Zawiadomienie o LIV sesji wraz z porządkiem obrad Artur Słocki 2021-11-30 09:41:43
Przebudowa ul. Marii Konopnickiej w Wolinie wraz ze skrzyżowaniami Mariusz Samołyk 2021-11-30 08:21:52
Rejestr uchwał VIII kadencji Artur Słocki 2021-11-29 20:20:23
UCHWAŁA NR LIII/484/21 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie programu współpracy Gminy Wolin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok Artur Słocki 2021-11-29 20:18:49
UCHWAŁA NR LIII/483/21 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie Artur Słocki 2021-11-29 20:18:19
UCHWAŁA NR LIII/482/21 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości o łącznej powierzchni 1,7852 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Żółwino: działki nr 2/7 oraz działki nr 2/8 Artur Słocki 2021-11-29 20:17:52
UCHWAŁA NR LIII/481/21 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/431/21 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wolin oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej Artur Słocki 2021-11-29 20:17:32
UCHWAŁA NR LIII/480/21 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości położonych na terenie Gminy Wolin oraz ustalenia stawki tej opłaty Artur Słocki 2021-11-29 20:17:10
UCHWAŁA NR LIII/479/21 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie opłaty miejscowej Artur Słocki 2021-11-29 20:16:40
UCHWAŁA NR LIII/478/21 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Artur Słocki 2021-11-29 20:16:21
UCHWAŁA NR LIII/477/21 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Artur Słocki 2021-11-29 20:15:55
UCHWAŁA NR LIII/476/21 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 23 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/361/20 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolin na lata 2021-2035 Artur Słocki 2021-11-29 20:15:33
UCHWAŁA NR LIII/475/21 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin w 2021 r. Artur Słocki 2021-11-29 20:15:10
Sesja LIII Artur Słocki 2021-11-29 20:14:41
Zarządzenie Nr 142/21 Burmistrza Wolina z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert przy przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert. Daniel Nesteruk 2021-11-29 12:52:36
Zarządzenie Nr 141/21 Burmistrza Wolina z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. "Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Wolin do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Ostromicach w roku 2022." Daniel Nesteruk 2021-11-29 12:51:43
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania AP-3.746.64.3.2021.KJ Daniel Nesteruk 2021-11-29 10:13:49
Obwieszczenie Burmistrza Wolina o podaniu do publicznej wiadomości informacji o opracowaniu projektu ?Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wolin na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028? i możliwości udziału społeczeństwa w opracowaniu dokumentu. Mariusz Wiatrak 2021-11-26 15:18:41
O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA WOLINA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie nr 3 w mieście Wolin Mariusz Wiatrak 2021-11-26 15:16:26
O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA WOLINA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenów położonych w obrębie ewidencyjnym Zastań. Daniel Nesteruk 2021-11-23 15:04:49
Zarządzenie nr 102/21 Burmistrza Wolina z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: "Zagospodarowanie terenu nad brzegiem jeziora Wisełka na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (II postępowanie) Daniel Nesteruk 2021-11-22 13:54:05
Zarządzenie nr 101/21 Burmistrza Wolina z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie dokonania zmian w składzie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Daniel Nesteruk 2021-11-22 13:51:23
Zarządzenie nr 100/21 Burmistrza Wolina z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn: "Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Wolin do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim w roku szkolnym 2021/2022." Daniel Nesteruk 2021-11-22 13:50:04
Zarządzenie nr 99/21 Burmistrza Wolina z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Szkoły Podstawowej w Koniewie Daniel Nesteruk 2021-11-22 13:46:55
Zarządzenie nr 98/21 Burmistrza Wolina z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bolesława Krzywoustego w Wolinie Daniel Nesteruk 2021-11-22 13:45:51
Zarządzenie nr 97/21 Burmistrza Wolina z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Wolinie "Kraina Uśmiechu" Daniel Nesteruk 2021-11-22 13:43:49
Zarządzenie nr 96/21 Burmistrza Wolina z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie odwołania przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości Daniel Nesteruk 2021-11-22 13:42:34
Zarządzenie nr 95/21 Burmistrza Wolina z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: "Przebudowa drogi gminnej nr 4131003 Dargobądz- Karnocice w m. Dargobądz" Daniel Nesteruk 2021-11-22 13:41:06
Zarządzenie nr 94/21 Burmistrza Wolina z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie zmiany składu Komisji Przetargowej do postępowania nr ZP.271.7.2021.HP Daniel Nesteruk 2021-11-22 13:38:34
Zarządzenie nr 93/21 Burmistrza Wolina z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie opłat za udostępnienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Wolin dla celów organizacji imprez i działalności rozrywkowej. Daniel Nesteruk 2021-11-22 13:37:15
Zarządzenie nr 92/21 Burmistrza Wolina z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia o udzieleniu zamówienia publicznego na zadanie pn: "Świadczenie usług przewozowych dzieci i młodzieży do Publicznych Szkół Podstawowych, Punktów Przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Wolin w okresie od dnia 1 września 22021 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku, na podstawie biletów miesięcznych szkolnych umożliwiających przejazdy uczniów w komunikacji regularnej" Daniel Nesteruk 2021-11-22 13:35:22
Zarządzenie nr 91/21 Burmistrza Wolina z dnia 09 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: Zagospodarowanie terenu nad brzegiem jeziora Wisełka na cele rekreacyjno-wypoczynkowe". Daniel Nesteruk 2021-11-22 13:31:56