Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie nr 75/21 Burmistrza Wolina z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej dla nieruchomości gruntowej niezabudowanej, składającej się z działki nr 244/7 o powierzchni 2,7822 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 00004 Wolin, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XLIII/423/21 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 6 maja 2021 roku. Daniel Nesteruk 2021-10-07 12:29:21
Zarządzenie nr 74/21 Burmistrza Wolina z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2021 r. Daniel Nesteruk 2021-10-07 12:27:31
Zarządzenie nr 73/21 Burmistrza Wolina z dnia 08 maja 2021 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej dla nieruchomości gruntowej niezabudowanej, składającej się z działki nr 47/22 o powierzchni 0,0799 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 0004 Wolin, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XXXIII/301/20 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 13 listopada 2020 roku. Daniel Nesteruk 2021-10-07 12:26:22
Zarządzenie nr 72/21 Burmistrza Wolina z dnia 08 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej dla nieruchomości gruntowej zabudowanej, składającej się z działki nr 90/5 o powierzchni 0,2557 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Kołczewo, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XLII/426/21 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 6 maja 2021 roku Daniel Nesteruk 2021-10-07 12:24:10
Zarządzenie nr 71/21 Burmistrza Wolina z dnia 08 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na zadanie np: "Budowa przyłączy wody i kanalizacji sanitarnej dla budynków mieszkalnych nr: 81/4, 81/8 81/7 w Chynowie Daniel Nesteruk 2021-10-07 12:21:16
Lista osób zakwalifikowanych do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym, który odbędzie się w dniu 08 października 2021 r. na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Wisełka - dokument usunięty Bernadetta Zyguś 2021-10-06 13:59:22
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego AP-4.7820.236-5.2021.MM Daniel Nesteruk 2021-10-06 12:29:57
Zawiadomienie o LI sesji wraz z porządkiem obrad Artur Słocki 2021-10-04 14:33:13
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 741 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że na wniosek Pana Sebastiana Stefek, działającego jako pełnomocnik Polskie Spółki Gazownictwa Sp. z o.o z siedzibą przy ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w dniu 16 września 2021r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji gazowej redukcyjnej średniego ciśnienia Q = 1000m3/h na terenie działek nr 42/5, 42/6, 42/9, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Wolin. W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od dnia ukazania się Obwieszczenia, zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia pisemnie na adres Urzędu Miejskiego w Wolinie, ul. Zamkowa 23. Daniel Nesteruk 2021-10-04 14:08:08
Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Wolin Daniel Nesteruk 2021-10-04 13:25:00
Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Rzeczyn Daniel Nesteruk 2021-10-04 13:24:41
Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Sierosław Daniel Nesteruk 2021-10-04 13:24:23
Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Piaski Wielkie Daniel Nesteruk 2021-10-04 13:24:04
Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Dobropole Daniel Nesteruk 2021-10-04 13:23:41
Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Wisełka Daniel Nesteruk 2021-10-04 13:23:22
Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Wiejkowo Daniel Nesteruk 2021-10-04 13:23:00
Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Zagórze Daniel Nesteruk 2021-10-04 13:22:37
Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Chynowo Daniel Nesteruk 2021-10-04 13:22:14
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.11.2020.AS z dnia 06.08.2021 roku o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce o nr 25 w obrębie Jarzębowo w gminie Wolin. Daniel Nesteruk 2021-10-04 13:20:45
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.4.2021.MS z dnia 04.10.2021 roku zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia przedsięwzięcia pn ?Budowa zespołu elektrowni o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr ewidencyjnym 7/4, w obrębie geodezyjnym Wiejkowo, gmina Wolin?. Daniel Nesteruk 2021-10-04 13:08:52
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.4.2021.MS z dnia 04.10.2021 roku o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia przedsięwzięcia pn ?Budowa zespołu elektrowni o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr ewidencyjnym 7/4, w obrębie geodezyjnym Wiejkowo, gmina Wolin?. Daniel Nesteruk 2021-10-04 13:08:04
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.3.2021.MS z dnia 04.10.2021 roku zawiadamiające strony postępowania o zawieszeniu postępowania o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą ?Budowa deszczowni nawadniającej wraz z pompownią melioracyjną i rurociągiem doprowadzającym w m. Laska gm. Wolin oraz nawadnianie gruntów rolnych?. Daniel Nesteruk 2021-10-04 13:06:59
OAS.0050.229.2021.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Uchwałą nr XXIX/274/20 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 16 lipca 2020 r. oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 179/19 z dnia 17 grudnia 2019 roku dz. nr 24/5 o pow. 0,9992 ha, obręb ewidencyjny 0005 Wolin - dokument usunięty Bernadetta Zyguś 2021-10-01 14:36:38
OAS.0050.229.2021.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Uchwałą nr XXIX/274/20 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 16 lipca 2020 r. oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 179/19 z dnia 17 grudnia 2019 roku dz. nr 24/5 o pow. 0,9992 ha, obręb ewidencyjny 0005 Wolin - dokument usunięty Bernadetta Zyguś 2021-10-01 14:35:43
ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH POŁOŻONYCH W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMINY WOLIN I ICH TRANSPORT DO STACJI PRZEŁADUNKOWEJ ODPADÓW W ŚWINOUJŚCIU, FUNKCJONUJĄCEJ W RAMACH REGIONALNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI ODPADAMI W SŁAJSINIE DLA REGIONU ZACHODNIEGO OD 1 STYCZNIA 2022 R DO 31 GRUDNIA 2022 R Daniel Nesteruk 2021-09-30 13:44:24
Rejestr uchwał VIII kadencji Artur Słocki 2021-09-24 14:33:25
Rejestr uchwał VIII kadencji Artur Słocki 2021-09-24 14:32:53
Wykaz Sołtysów i Rad Sołeckich Gminy Wolin Daniel Nesteruk 2021-09-24 12:08:33
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 741 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że dnia 21 września 2021r. została wydana decyzja Nr 11/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie rozdzielczej sieci wodociągowej na tere-nie działki nr 49, położonej w obrębie ewidencyjnym Zastań, gmina Wolin. Daniel Nesteruk 2021-09-24 12:05:54
OAS.0050.227.2021.ŻK Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości: obręb Laska, Chynowo, Wolin, Domysłów Bernadetta Zyguś 2021-09-24 09:42:50
UCHWAŁA NR L/459/21 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 17 września 2021 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Wolin zadania publicznego z zakresu właściwości województwa Artur Słocki 2021-09-24 09:33:24
UCHWAŁA NR L/458/21 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 17 września 2021 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wolin na lata 2021 ? 2030 Artur Słocki 2021-09-24 09:33:01
UCHWAŁA NR L/457/21 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 17 września 2021 r. w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Kołczewie Artur Słocki 2021-09-24 09:32:35
UCHWAŁA NR L/456/21 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 17 września 2021 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wolin, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego Artur Słocki 2021-09-24 09:31:54
UCHWAŁA NR L/455/21 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 17 września 2021 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin w 2021 r. Artur Słocki 2021-09-24 09:31:29
Sesja L Artur Słocki 2021-09-24 09:30:52
Referat Gospodarki Finansowej Jarosław Niewinczany 2021-09-22 08:52:04
Wykaz Sołtysów i Rad Sołeckich Gminy Wolin Jarosław Niewinczany 2021-09-20 14:49:29
Posiedzenie z dnia 11.08.2021 Artur Słocki 2021-09-20 08:31:14
Posiedzenie z dnia 11.08.2021 Artur Słocki 2021-09-20 08:30:38