Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie nr 118/21 Burmistrza Wolina z dnia 06 września 2021 r. w sprawie zmiany wysokości dodatku funkcyjnego dla dyrektorów placówek oświatowych gminy Wolin Daniel Nesteruk 2021-12-13 12:33:51
Zarządzenie nr 117/21 Burmistrza Wolina z dnia 06 września 2021 r. w sprawie wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów placówek oświatowych gminy Wolin w roku szkolnym 2021/2022 na czas od dnia 1 września 2021 roku do dnia 28 lutego 2022 roku Daniel Nesteruk 2021-12-13 12:32:48
Zarządzenie nr 116/21 Burmistrza Wolina z dnia 03 września 2021 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gmin Wolin na 2022 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2035 Daniel Nesteruk 2021-12-13 12:31:20
Zarządzenie nr 115/21 Burmistrza Wolina z dnia 01 września 2021 r. w sprawie odwołania przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości Daniel Nesteruk 2021-12-13 12:29:46
Zarządzenie nr 114/21 Burmistrza Wolina z dnia 01 września 2021 r. w sprawie powołania Zebrania Wiejskiego, dotyczącego wyboru Sołtysa Sołectwa Chynowo Daniel Nesteruk 2021-12-13 12:28:51
Zarządzenie nr 113/21 Burmistrza Wolina z dnia 01 września 2021 r. w sprawie powołania Zebrania Wiejskiego, dotyczącego wyboru Sołtysa Sołectwa Koniewo Daniel Nesteruk 2021-12-13 12:27:46
Zarządzenie nr 112a/21 Burmistrza Wolina z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2021 r. Daniel Nesteruk 2021-12-13 12:26:35
Zarządzenie nr 112/21 Burmistrza Wolina z dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2021 r. Daniel Nesteruk 2021-12-13 12:25:48
Zarządzenie nr 111/21 Burmistrza Wolina z dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2021 r. pn."Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Wolin do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim". Daniel Nesteruk 2021-12-13 12:25:02
Zarządzenie nr 110/21 Burmistrza Wolina z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: "Stanowisko ds. dowodów osobistych" w Urzędzie Miejskim w Wolinie Daniel Nesteruk 2021-12-13 12:22:32
Zarządzenie nr 109/21 Burmistrza Wolina z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych w latach szkolnych 2021/2022 - 2022/2023 w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2021-2022 Daniel Nesteruk 2021-12-13 12:21:10
Zarządzenie nr 108/21 Burmistrza Wolina z dnia 16 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: " Zagospodarowanie terenu nad brzegiem jeziora Wisełka na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (III postępowanie)" Daniel Nesteruk 2021-12-13 12:17:19
Zarządzenie nr 108a/21 Burmistrza Wolina z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2021 r. Daniel Nesteruk 2021-12-13 12:14:47
Zarządzenie nr 107/21 Burmistrza Wolina z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2021 r. Daniel Nesteruk 2021-12-13 12:14:07
Zarządzenie nr 106a/21 Burmistrza Wolina z dnia 06 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowe do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: "Stanowisko ds. dowodów osobistych" w Urzędzie Miejskim w Wolinie Daniel Nesteruk 2021-12-13 12:13:17
Zarządzenie nr 106/21 Burmistrza Wolina z dnia 03 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert przy przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert Daniel Nesteruk 2021-12-13 12:11:39
Zarządzenie nr 105/21 Burmistrza Wolina z dnia 02 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontaktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Daniel Nesteruk 2021-12-13 12:09:31
Zarządzenie nr 104/21 Burmistrza Wolina z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Wolinie Daniel Nesteruk 2021-12-13 12:07:39
Zarządzenie nr 103/21 Burmistrza Wolina z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2021 r. Daniel Nesteruk 2021-12-13 12:06:39
OAS.0050.282.2021.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 159/21 z dnia 08 grudnia 2021 roku dz. nr 127/17 o pow. 0,0129 ha, dz. 338/4 o pow. 0,0157 ha, dz. 338/3 o pow. 0,0237 ha, dz. dz. 127/19 o pow. 0,0002 ha, dz. 120/5 o pow. 0,1109 ha obręb ewidencyjny 0003 Wolin Bernadetta Zyguś 2021-12-13 11:35:36
OAS.0050.281.2021.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 159/21 z dnia 08 grudnia 2021 roku dz. nr 57/11 o pow. 0,0031 ha, dz. 338/1 o pow. 0,0007 ha, dz. 57/9 o pow. 0,0944 ha, dz. 57/10 o pow. 0,0976 ha, dz. 57/7 o pow. 0,1527 ha, dz. 57/8 o pow. 0,0503 ha, obręb ewidencyjny 0003 Wolin Bernadetta Zyguś 2021-12-13 11:34:24
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.24.2021.AS z dnia 13.12.2021 roku skierowane do osób fizycznych będących stronami postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 137/3, 138/3 (obręb 0010) w miejscowości Łuskowo, Gmina Wolin Daniel Nesteruk 2021-12-13 10:40:39
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.24.2021.AS z dnia 13.12.2021 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 137/3, 138/3 (obręb 0010) w miejscowości Łuskowo, Gmina Wolin" Daniel Nesteruk 2021-12-13 10:39:54
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.6.2021.MS z dnia 13.12.2021 roku o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 15/2 w miejscowości Dramino gmina Wolin Daniel Nesteruk 2021-12-13 10:39:20
Zawiadomienie Daniel Nesteruk 2021-12-13 10:36:15
Decyzja Daniel Nesteruk 2021-12-13 10:35:57
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.6.2021.MS z dnia 13.12.2021 roku zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 15/2 w miejscowości Dramino gmina Wolin? Daniel Nesteruk 2021-12-13 10:32:56
O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA WOLINA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu działki nr 155 położonego w obrębie ewidencyjnym Kołczewo 1. Daniel Nesteruk 2021-12-10 13:38:53
Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Skoszewo Daniel Nesteruk 2021-12-10 13:37:44
Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Dargobądz Daniel Nesteruk 2021-12-10 13:35:32
Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Wisełka Daniel Nesteruk 2021-12-10 13:35:10
Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Mierzęcin Daniel Nesteruk 2021-12-10 13:34:57
Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Ładzin Daniel Nesteruk 2021-12-10 13:34:41
GMINNE BIURO ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ W WOLINIE Daniel Nesteruk 2021-12-10 08:39:20
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Wolinie Jarosław Niewinczany 2021-12-09 09:27:36
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Wolinie Jarosław Niewinczany 2021-12-09 09:26:55
OAS.0050.279.2021.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr LIII/482/21 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 23 listopada 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości o łącznej powierzchni 1,7852 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Żółwino: działki nr 2/7 oraz działki nr 2/8 oraz Zarządzenia nr 154/2021 Burmistrza Wolina z dnia 3 grudnia 2021 r. Magdalena Kus 2021-12-08 08:57:19
Jarosław Niewinczany 2021-12-07 15:09:50
Nabór Jarosław Niewinczany 2021-12-07 15:09:06
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: stanowisko ds. ochrony środowiska Jarosław Niewinczany 2021-12-07 15:08:54