Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Sprawozdanie Rb-NDS III kwartał za rok 2021 r. Daniel Nesteruk 2021-10-21 12:13:52
Sprawozdanie Rb-28S III kwartał za rok 2021 r. Daniel Nesteruk 2021-10-21 12:13:28
Sprawozdanie Rb-27S III kwartał za rok 2021 r. Daniel Nesteruk 2021-10-21 12:13:02
Sprawozdanie Rb-N III kwartał za rok 2021 r. Daniel Nesteruk 2021-10-21 12:12:29
Sprawozdanie Rb-Z III kwartał za rok 2021 r. Daniel Nesteruk 2021-10-21 12:12:04
Jarosław Niewinczany 2021-10-21 10:50:19
Wybory Sołtysa Sołectwa Kodrąb Jarosław Niewinczany 2021-10-21 10:49:34
RG.6860.01.2021.MK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr LI/461/21 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 12 października 2021 roku w sprawie wniesienia mienia do spółki pod firmą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa ?KZN ? Zachodniopomorskie? Sp. z o.o. Daniel Nesteruk 2021-10-20 14:42:20
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 741 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że dnia 18 października 2021r. została wydana decyzja Nr 12/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji gazowej redukcyjnej Średniego ciśnienia Q = 1000m3/h na terenie działek nr: 42/5, 42/6, 42/9, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Wolin. Daniel Nesteruk 2021-10-20 08:30:18
OAS.0050.247.2021.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 179/19 z dnia 17 grudnia 2019 roku. udział ? w części nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 24/1 o powierzchni 0,2942 ha, obręb Warnowo Bernadetta Zyguś 2021-10-20 08:29:04
Lista osób zakwalifikowanych do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym, który odbędzie się w dniu 22 października 2021 r. na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 0004 Wolin, działka nr 244/7 o pow. 2,7822 ha Bernadetta Zyguś 2021-10-20 07:55:47
Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Rzeczyn Daniel Nesteruk 2021-10-19 08:34:20
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego AP-4.747.4-3.2021.MM Daniel Nesteruk 2021-10-18 15:21:30
OAS.0050.245.2021.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Uchwałą nr LI/463/21 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 12 października 2021 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 179/19 z dnia 17 grudnia 2019 roku. część działki nr 27 pow. 0,2332 ha, obręb ewidencyjny 0006 Wolin Bernadetta Zyguś 2021-10-18 13:48:22
OAS.0050.246.2021.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr LI/462/21 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 12 października 2021 r. oraz Zarządzeniem Burmistrza Wolina nr 179/19 z dnia 17 grudnia 2019 roku. cz. dz. nr 151/65 pow. 1,0079 ha i dz. nr 331 pow. 0,0345 ha obręb ewidencyjny 0003 Wolin Bernadetta Zyguś 2021-10-18 13:38:56
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.11.2020.AS z dnia 06.08.2021 roku o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce o nr 25 w obrębie Jarzębowo w gminie Wolin. Daniel Nesteruk 2021-10-18 11:31:31
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.14.2021.MS z dnia 15.10.2021 roku powiadamiające strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pod nazwą ?Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy nie przekraczającej 2 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego etapowo lub w całości w miejscowości Domysłów, gmina Woli? Daniel Nesteruk 2021-10-18 08:11:26
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.14.2021.AS z dnia 15.10.2021 roku skierowane do osób fizycznych będących stronami postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą ?Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy nie przekraczającej 2 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego etapowo lub w całości w miejscowości Domysłów, gmina Wolin? Daniel Nesteruk 2021-10-18 08:11:00
Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Piaski Wielkie Daniel Nesteruk 2021-10-15 14:35:57
Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Sierosław Daniel Nesteruk 2021-10-15 14:35:38
Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Zagórze Daniel Nesteruk 2021-10-15 14:35:21
Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Recław Daniel Nesteruk 2021-10-15 14:35:04
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.12.2021.AS z dnia 15.10.2021 roku zawiadamiające strony postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą ?Rozszerzenie wydobycia kruszywa naturalnego ze złoża Ostromice II, położonego na nieruchomościach o nr ew. 85 i 89 w obrębie Ostromice, gmina Wolin? o wydaniu postanowienia w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Daniel Nesteruk 2021-10-15 14:34:17
O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA WOLINA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Domysłów. Daniel Nesteruk 2021-10-15 09:39:41
O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA WOLINA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Sierosław. Daniel Nesteruk 2021-10-15 09:38:42
Rejestr uchwał VIII kadencji Artur Słocki 2021-10-15 08:34:19
UCHWAŁA NR LI/467/21 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 12 października 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Kołczewo Artur Słocki 2021-10-15 08:32:28
UCHWAŁA NR LI/466/21 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 12 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 35/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Żółwino Artur Słocki 2021-10-15 08:31:54
UCHWAŁA NR LI/465/21 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 12 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 24/6, położonej w obrębie ewidencyjnym 0005 Wolin Artur Słocki 2021-10-15 08:31:32
UCHWAŁA NR LI/464/21 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 12 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Kołczewo, oznaczonej jako działka nr 91/11 o pow. 0,1443 ha Artur Słocki 2021-10-15 08:31:08
UCHWAŁA NR LI/463/21 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 12 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 0006 Wolin, składającej się z części działki nr 27 o pow. 0,2332 ha Artur Słocki 2021-10-15 08:30:46
UCHWAŁA NR LI/462/21 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 12 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 0003 Wolin, składającej się z części działki nr 151/65 o pow. 1,0079 ha i działki nr 331 o pow. 0,0345 ha Artur Słocki 2021-10-15 08:30:16
UCHWAŁA NR LI/461/21 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 12 października 2021 r. w sprawie wniesienia mienia do spółki pod firmą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa ?KZN ? Zachodniopomorskie? Sp. z o.o. Artur Słocki 2021-10-15 08:29:52
UCHWAŁA NR LI/460/21 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 12 października 2021 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzeń za inkaso Artur Słocki 2021-10-15 08:29:29
Sesja LI Artur Słocki 2021-10-15 08:28:51
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.11.2021.AS z dnia 11.10.2021 roku zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą ?Budowa czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz niezbędnej infrastruktury związanej z budynkami na terenie działki nr 386/3 w obr. Dargobądz 1, gmina Wolin, w miejscowości Dargobądz? Daniel Nesteruk 2021-10-11 15:08:56
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.11.2021.AS z dnia 11.10.2021 roku o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą ?Budowa czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz niezbędnej infrastruktury związanej z budynkami na terenie działki nr 386/3 w obr. Dargobądz 1, gmina Wolin, w miejscowości Dargobądz?. Daniel Nesteruk 2021-10-11 15:08:02
I N F O R M A C J A z przeprowadzonego w siedzibie Urzędu Miasta Wolin pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin, który odbył się w dniu 08 października 2021 roku Bernadetta Zyguś 2021-10-11 13:44:47
OAS.0050.229.2021.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Uchwałą nr XXIX/274/20 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 16 lipca 2020 r. oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 179/19 z dnia 17 grudnia 2019 roku dz. nr 24/5 o pow. 0,9992 ha, obręb ewidencyjny 0005 Wolin Bernadetta Zyguś 2021-10-11 11:05:24
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.8.2021.MS z dnia 11.10.2021 roku powiadamiające strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pod nazwą ?Budowa Farmy Fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. na 159 w obrębie Koniewo, gmina Wolin? Daniel Nesteruk 2021-10-11 08:46:21