Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.11.2021.AS z dnia 20.07.2021 roku powiadamiające strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: Budowie czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz niezbędnej infrastruktury związanej z budynkami na terenie działki nr 386/3 w obr. Dargobądz 1, gmina Wolin, w miejscowości Dargobądz. Agnieszka Struska 2021-08-02 12:46:24
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.11.2021.AS z dnia 20.07.2021 roku powiadamiające strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: Budowie czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz niezbędnej infrastruktury związanej z budynkami na terenie działki nr 386/3 w obr. Dargobądz 1, gmina Wolin, w miejscowości Dargobądz. Agnieszka Struska 2021-08-02 12:45:42
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Zgodnie z art. 10 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 735) zawiadamiam, że dnia 29 lipca 2021r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku apartamentowego z garażem podziemnym oraz niezbędnej infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu na terenie działki nr 11, położonej w obrębie ewidencyj-nym Wisełka, gmina Wolin. Daniel Nesteruk 2021-08-02 08:29:06
Oferta inwestycyjna gminy Wolin (zakładka menu) Daniel Nesteruk 2021-07-30 13:00:54
Statut Gminy Wolin Daniel Nesteruk 2021-07-30 12:59:12
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 741 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że dnia 29 lipca 2021r. została wydana decyzja Nr 10/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii elektroenergetycznej średniego napięcia SN-15kV obejmującej likwidację napowietrznej linii elektroenergetycznej i budowie linii kablowej na terenie działek nr 57/7, 57/10, 59 obręb Karnocice, gmina Wolin. Daniel Nesteruk 2021-07-30 10:51:09
OAS.0050.200.2021.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 179/19 z dnia 17 grudnia 2019 roku. dz. 70/2 pow. 12.654 m?, dz. 71/2 pow. 3530 m? dz. 70/4 pow. 877 m?, obręb ewidencyjny 0005 Wolin Bernadetta Zyguś 2021-07-28 13:12:38
OAS.0050.199.2021.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 179/19 z dnia 17 grudnia 2019 roku. dz. 1/3 pow. 31.772 m?, obręb Wolin 6 Bernadetta Zyguś 2021-07-28 13:12:02
OAS.0050.198.2021.ŻK Burmistrz Wolina ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym Wisełka Bernadetta Zyguś 2021-07-28 12:59:58
OAS.0050.197.202.ŻK Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości Obręb 0004 Wolin , działka nr 47/22 pow. 0,0799 ha Bernadetta Zyguś 2021-07-28 12:58:10
Dane teleadresowe Daniel Nesteruk 2021-07-27 15:13:24
Referat Gospodarki Finansowej Daniel Nesteruk 2021-07-27 15:13:05
Referat Gospodarki Finansowej Daniel Nesteruk 2021-07-27 15:05:51
Referat Gospodarki Finansowej Daniel Nesteruk 2021-07-27 15:00:30
ZARZĄDZENIE NR 96/2021 BURMISTRZA WOLINA z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie odwołania przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości Bernadetta Zyguś 2021-07-23 10:10:21
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego AP-4.7820.235-2.2021.JR Daniel Nesteruk 2021-07-22 17:10:04
Sprawozdanie Rb-Z II kwartał za rok 2021 r. Daniel Nesteruk 2021-07-22 11:35:52
Sprawozdanie Rb-NDS II kwartał za rok 2021 r. Daniel Nesteruk 2021-07-22 11:35:27
Sprawozdanie Rb-N II kwartał za rok 2021 r. Daniel Nesteruk 2021-07-22 11:34:48
Sprawozdanie Rb-28S II kwartał za rok 2021 r. Daniel Nesteruk 2021-07-22 11:34:22
Sprawozdanie Rb-28NWS II kwartał za rok 2021 r. Daniel Nesteruk 2021-07-22 11:33:55
Sprawozdanie Rb-27S II kwartał za rok 2021 r. Daniel Nesteruk 2021-07-22 11:33:26
OAS.0050.196.2021.ŻK UZUPEŁNIENIE OGŁOSZENIA BURMISTRZA WOLINA Burmistrz Wolina uzupełnia ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 28 o powierzchni 2,7688 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 0002 Wolin, ustalonym na dzień 23 lipca 2021 r. na godz. 12:00. Bernadetta Zyguś 2021-07-22 10:51:53
Przebudowa drogi gminnej nr 4131003 Dargobądz-Karnocice w m. Dargobądz Daniel Nesteruk 2021-07-21 15:16:02
OAS.0050.190.2021.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz z Zarządzeniem Burmistrza nr 179/19 z dnia 17 grudnia 2019 roku. część działki 70/21 pow. 320 m?, obręb 4 Wolin Bernadetta Zyguś 2021-07-21 12:03:03
OAS.0050.191.2021.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 179/19 z dnia 17 grudnia 2019 roku cz. 39/4, pow. 18 m?, obręb Wolin 4 Bernadetta Zyguś 2021-07-21 12:02:01
Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Ładzin Daniel Nesteruk 2021-07-21 11:38:23
Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Mierzęcin Daniel Nesteruk 2021-07-21 11:38:10
Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Dargobądz Daniel Nesteruk 2021-07-21 11:37:51
OAS.0050.193.2021.ŻK Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości w obrębie Żółwino i Sierowsław Bernadetta Zyguś 2021-07-21 10:53:01
OAS.0050.193.2021.ŻK Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości w obrębie Żółwino i Sierowsław Bernadetta Zyguś 2021-07-21 09:34:33
Zawiadomienie o XLVIII sesji wraz z porządkiem obrad Artur Słocki 2021-07-20 20:46:22
Zawiadomienie o XLVII sesji wraz z porządkiem obrad Artur Słocki 2021-07-20 20:45:58
Lista osób zakwalifikowanych do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym, który odbędzie się w dniu 23 lipca 2021 r. na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 2 Wolin Bernadetta Zyguś 2021-07-20 12:14:06
Informacja o wyniku naboru stanowisko ds. wynagrodzeń i bankowości elektronicznej Jarosław Niewinczany 2021-07-20 12:08:31
Informacja o wyniku naboru Jarosław Niewinczany 2021-07-20 12:06:33
Posiedzenie z dnia 01.06.2021 r. Artur Słocki 2021-07-20 11:16:44
Posiedzenie z dnia 22.06.2021 Artur Słocki 2021-07-20 11:16:32
Posiedzenie z dnia 22.06.2021 Artur Słocki 2021-07-20 11:16:13
OAS.0050.192.2021.ŻK Burmistrz Wolina prostuje treść ogłoszenia o I nieograniczonym przetargu ustnym, ustalonym na dzień 23 lipca 2021r., na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 28 o pow. 2,7688 ha, położona w obrębie ewidencyjnym 0002 Wolin. Bernadetta Zyguś 2021-07-19 09:35:57