Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie Burmistrza Wolina o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą Nr XIII/122/2003 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 20 września 2003 r. fragmentu obrębu Recław i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębów geodezyjnych Laska i Recław.


OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą Nr XIII/122/2003 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 20 września 2003 r. fragmentu obrębu Recław i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębów geodezyjnych Laska i Recław.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265, 1434, 1713, 1777, 1830), art. 29 i 30 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały nr XLIX/587/13 r. Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu i uchwały nr LIV/640/14 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów planów wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 15 lutego 2016 r. do 7 marca 2016 r. w Urzędu Miejskiego w Wolinie, ul. Zamkowa 23, 72-510 Wolin w godz. od 8 00 do 15 00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów rozwiązaniami odbędzie się w dniu 4 marca 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wolinie, ul. Zamkowa 23, 72-510 o godz. 12 00.

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów może wnieść uwagi i wnioski. Uwagi i wnioski należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym do Burmistrza Wolina z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do 21 marca 2016 r.

Burmistrz Wolina

mgr inż. Eugeniusz Jasiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kostka 08-02-2016 12:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Osieleniec 08-02-2016
Ostatnia aktualizacja: - 08-02-2016 12:17