Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA NR XLVII/567/13 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 29 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wolin 2013-11-06 14:08
dokument UCHWAŁA NR XLVII/566/13 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 29 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 1 położonego przy ulicy Ogrodowej 9 w Wolinie 2013-11-06 14:07
dokument UCHWAŁA NR XLVII/565/13 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 29 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku nr 22b w Chynowie 2013-11-06 14:07
dokument UCHWAŁA NR XLVII/564/13 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 29 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie działki nr 397/9 o powierzchni 0,0090 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Dargobądz 1, prawem służebności przesyłu 2013-11-06 14:06
dokument UCHWAŁA NR XLVII/563/13 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/368/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wolin na lata 2013 - 2020 2013-11-06 14:04
dokument UCHWAŁA NR XVLII/562/13 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin w 2013 r. 2013-11-06 14:46
dokument UCHWAŁA NR XLVII/561/13 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 29 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku nr 6 w Uninie 2013-11-06 14:02
dokument UCHWAŁA NR XLVII/560/13 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 29 października 2013 r. w sprawie przejęcia mienia Skarbu Państwa do zasobów mienia komunalnego, obejmującego działki: nr 338/1, nr 338/3, nr 338/4 i nr 57/11, położone w obrębie geodezyjnym 3 Wolin 2013-11-06 14:01
dokument UCHWAŁA NR XLVII/559/13 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 29 października 2013 r. w sprawie nadania nazwy urzędowej nowopowstałym ulicom w Wolinie 2013-11-06 14:01
dokument UCHWAŁA NR XLVII/558/13 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 29 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku nr 22b w Chynowie 2013-11-06 14:00
dokument UCHWAŁA NR XLVII/557/13 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 29 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie 5 Wolin, w części działki Nr 39/10 o pow. 0,30 ha 2013-11-06 13:59
dokument UCHWAŁA NR XLVII/556/13 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych i użytkowych, zasad ich sprzedaży oraz wyrażenia zgody na stosowanie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych 2013-11-06 13:59
dokument UCHWAŁA NR XLVII/555/13 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 29 października 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Gogolice, gm. Wolin 2013-11-06 13:58
dokument UCHWAŁA NR XLVII/554/13 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 29 października 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin 2013-11-06 13:56
dokument UCHWAŁA NR XLVII/553/13 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 29 października 2013 r. w sprawie scalenia i podziału nieruchomości, położonych w obr. 2 i 3 Wolina 2013-11-06 13:53
dokument UCHWAŁA NR XLVII/552/13 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 29 października 2013 r. w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Wolin Panu Władysławowi Filipowiakowi 2013-11-06 13:52