Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości


O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Wolina

ogłasza nieograniczony przetarg ustny,

na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości

Obręb Ładzin III przetarg

1. działka Nr 514/6 pow. 1160 m2 cena wywoławcza 46.000,- zł KW 25523

2. działka Nr 514/7 pow. 1160 m2 cena wywoławcza 46.000,- zł KW 25523

Nieruchomości nie posiadają aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

W studium uwarunkowań i rozwoju przestrzennego Gminy teren leży w strefie rozwoju funkcji osadniczych - budownictwo mieszkaniowe.

Dla przedmiotowych działek wydane zostały decyzje o warunkach zabudowy:

- Nr 129/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku dla działki Nr 514/6

- Nr 130/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku dla działki Nr 514/7

określające warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla każdej działki.

Działki położone w południowej części wsi nieuzbrojone, z możliwością podłączenia mediów. Dojazd drogą nieutwardzoną, kształt działek regularny.

Obręb Warnowo III przetarg

3. działka Nr 416/2 pow. 1349 m2 cena wywoławcza 54.000,- zł KW 30803

nieruchomość nie posiada aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wolin leży na terenie przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe

Na przedmiotową nieruchomość wydana została decyzja nr 15/2011 z dnia 29 stycznia 2011 roku o warunkach zabudowy, ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Działka nieuzbrojona, z możliwością podłączenia się do istniejących we wsi sieci infrastruktury technicznej.

Na w/w nieruchomości przeprowadzono:

I przetarg w dniu 15 marca 2013 roku.

II przetarg w dniu 10 maja 2012 roku

 

Obręb Kołczewo I przetarg

4. działka Nr 196/8 pow. 1075 m2 cena wywoławcza 64.500,- zł KW 9307

Nieruchomość niezabudowana, nie posiada aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego Gminy Wolin teren leży w strefie zabudowy mieszkaniowej. Na przedmiotową działkę wydana została decyzja o warunkach zabudowy Nr 100/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku określająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego parterowego z poddaszem użytkowym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Nieruchomość nie zabudowana, położona w pobliżu zabudowy mieszkaniowej, w bezpośrednim sąsiedztwie drogi Sierosław Kołczewo. Działka nieuzbrojona.

 

Do ceny sprzedaży wszystkich wyżej wymienionych działek doliczony zostanie podatek VAT w obowiązującej wysokości 23 %.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przedłożenie dowodu wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium można wpłacić gotówką w kasie Urzędu, bądź przelewem na konto Urzędu Miasta Nr : 80 9393 0000 0000 -0156-2000 0010 w Banku Spółdzielczym w Wolinie.

Wpłaty wadium należy dokonać tak aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym Urzędu bądź w Kasie Urzędu najpóźniej w dniu 17 czerwca 2013 roku.

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość, natomiast osoby prawne - aktualny odpis z właściwego rejestru handlowego, pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej. Do spisania protokołu wymagany jest numer NIP. Do nabycia nieruchomości przez oferenta zagranicznego mają zastosowanie przepisy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

 

Wadium oferenta, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a innym oferentom zostanie niezwłocznie zwrócone.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 21 czerwca 2013 r., w sali Nr 115 Urzędu Miasta Wolin o godzinie 12oo.

 

Wadium ulega przepadkowi, jeżeli osoba, która przetarg wygra, uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

Osiągnięta w wyniku przetargu cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Koszty umowy ponosi nabywca.

Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Szczegółowych informacji na temat przetargu udziela Referat Gospodarki Gruntami,

pokój Nr 8, tel. 91 32 20 803 Wolin.

 

Ogłoszenie znajduje się również na stronie internetowej Gminy bip.wolin.pl

 

Wolin, dnia 2013-05-15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kostka 18-05-2013 12:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystyna Bałandanowicz 18-05-2013
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kostka 20-05-2013 10:43