Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Wolina ogłasza II nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości


O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Wolina

ogłasza II nieograniczony przetarg ustny,

na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości

 

Obręb Ładzin

1. działka Nr 514/6 pow. 1160 m2 cena wywoławcza 46.000,- zł KW 25523

2. działka Nr 514/7 pow. 1160 m2 cena wywoławcza 46.000,- zł KW 25523

Nieruchomości nie posiadają aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

W studium uwarunkowań i rozwoju przestrzennego Gminy teren leży w strefie rozwoju funkcji osadniczych - budownictwo mieszkaniowe.

Dla przedmiotowych działek wydane zostały decyzje o warunkach zabudowy:

- Nr 129/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku dla działki Nr 514/6

- Nr 130/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku dla działki Nr 514/7

określające warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla każdej działki.

Działki położone w południowej części wsi nieuzbrojone, z możliwością podłączenia mediów. Dojazd drogą nieutwardzoną, kształt działek regularny.

 

Obręb Warnowo

4. działka Nr 416/2 pow. 1349 m2 cena wywoławcza 54.000,- zł KW 30803

nieruchomość nie posiada aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wolin leży na terenie przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe

Na przedmiotową nieruchomość wydana została decyzja nr 15/2011 z dnia 29 stycznia 2011 roku o warunkach zabudowy, ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Działka nieuzbrojona, z możliwością podłączenia się do istniejących we wsi sieci infrastruktury technicznej.

 

Obręb 5 Wolin zaplecze ulicy Mickiewicza

5. Nieruchomość niezabudowana, o łącznej pow. 0,6102ha, składająca się z działek Nr 69/8 o pow. 0,4722 ha i Nr 73/5 o pow. 0,1380 ha, położona w obrębie 5 Wolin, na zapleczu ulicy Mickiewicza.

Cena wywoławcza 244.000,- zł KW 14344

Nieruchomość nie posiada aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wolin teren przeznaczony jest na cele przemysłowe.

Nieruchomość położona jest na terenie byłej ciepłowni, na zapleczu ulicy Mickiewicza, w pobliżu dworca kolejowego i zjazdu z obwodnicy Wolina, w sąsiedztwie wytwórni betonu. Dojazd drogą utwardzoną płytami betonowymi.

Do ceny sprzedaży wszystkich działek ujętych w ogłoszeniu doliczony zostanie podatek VAT w obowiązującej wysokości 23 %.

 

Na w/w nieruchomości przeprowadzono:

I przetarg w dniu 15 marca 2013 roku.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przedłożenie dowodu wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium można wpłacić gotówką w kasie Urzędu, bądź przelewem na konto Urzędu Miasta Nr : 80 9393 0000 0000 -0156-2000 0010 w Banku Spółdzielczym w Wolinie.

Wpłaty wadium należy dokonać tak aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym Urzędu bądź w Kasie Urzędu najpóźniej w dniu 6 maja 2013 roku.

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość, natomiast osoby prawne - aktualny odpis z właściwego rejestru handlowego, pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej. Do spisania protokołu wymagany jest numer NIP. Do nabycia nieruchomości przez oferenta zagranicznego mają zastosowanie przepisy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

 

Wadium oferenta, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a innym oferentom zostanie niezwłocznie zwrócone.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 10 maja 2013 r., w sali Nr 115 Urzędu Miasta Wolin o godzinie 12oo.

 

Wadium ulega przepadkowi, jeżeli osoba, która przetarg wygra, uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

Osiągnięta w wyniku przetargu cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Koszty umowy ponosi nabywca.

Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Szczegółowych informacji na temat przetargu udziela Referat Gospodarki Gruntami,

pokój Nr 8, tel. 91 32 20 803 Wolin.

 

Ogłoszenie znajduje się również na stronie internetowej Gminy bip.wolin.pl

 

Wolin, dnia 2013-04-3

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kostka 05-04-2013 09:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystyna Bałandanowicz 05-04-2013
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kostka 05-04-2013 09:54