Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA NR XL/404/13 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin. 2013-04-03 12:38
dokument UCHWAŁA NR XL/405/13 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 22 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej 2013-04-03 12:38
dokument UCHWAŁA NR XL/406/13 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin w 2013 r. 2013-04-03 12:36
dokument UCHWAŁA NR XL/407/13 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 r. 2013-04-03 12:36
dokument UCHWAŁA NR XL/408/13 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie utworzenia klasy sportowej w Publicznym Gimnazjum w Wolinie 2013-04-03 12:35
dokument UCHWAŁA NR XL/409/13 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Wolina uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Wolin 2013-04-03 12:34
dokument UCHWAŁA NR XL/410/13 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego ?Mój Rynek? położonego przy ul. Ogrodowej w Wolinie. 2013-04-03 12:34
dokument UCHWAŁA NR XL/411/13 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 25A położonego w Mokrzycy Wielkiej. 2013-04-03 12:33
dokument UCHWAŁA NR XL/412/13 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 2 położonego przy ulicy Generała Karola Świerczewskiego 4 w Wolinie. 2013-04-03 12:32
dokument UCHWAŁA NR XL/413/13 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie gminnego programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych. 2013-04-03 12:32
dokument UCHWAŁA NR XL/414/13 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Kołczewo, gm. Wolin 2013-04-03 12:31
dokument UCHWAŁA NR XL/415/13 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 2 położonego przy ulicy Słowiańskiej 54a w Wolinie. 2013-04-03 12:30
dokument UCHWAŁA NR XL/416/13 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin. 2013-04-03 12:21
dokument UCHWAŁA NR XL/417/13 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Sułomino, gm. Wolin 2013-04-03 12:19
dokument UCHWAŁA NR XL/418/13 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego plan u zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Gogolice, gm. Wolin 2013-04-03 12:15
dokument UCHWAŁA NR XL/419/13 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki Nr 73 o pow. 0,3584 ha położonej w obrębie Wisełka 2013-04-03 11:01
dokument UCHWAŁA NR XL/420/13 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Wolin na nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa, oddane w użytkowanie wieczyste na rzecz Wolińskiego Parku Narodowego. 2013-04-03 11:01
dokument UCHWAŁA NR XL/421/13 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny działki nr 9/5 oraz działki nr 60, położonych w obrębie Wisełka, na rzecz Skarbu Państwa. 2013-04-03 11:00
dokument UCHWAŁA NR XL/422/13 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny działki nr 56/35, położonej w obrębie 3 - Wolin, na rzecz Biblioteki Publicznej Gminy Wolin. 2013-04-03 10:58
dokument UCHWAŁA NR XL/423/13 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Zastań, gmina Wolin. 2013-04-03 10:57
dokument UCHWAŁA NR XL/424/13 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Dargobądz 2013-04-03 10:56
dokument UCHWAŁA NR XL/425/13 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 2 położonego przy ulicy Henryka Sienkiewicza 8 w Wolinie. 2013-04-03 10:55
dokument UCHWAŁA NR XL/426/13 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części działki nr 467/3 o powierzchni 0,0018 ha, położonej w Kołczewie. 2013-04-03 10:54
dokument UCHWAŁA NR XL/427/13 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki Nr 476/2 o pow. 0,1835 ha położonej w obrębie Jarzębowo 2013-04-03 10:53
dokument UCHWAŁA NR XL/428/13 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonejw działce Nr 213/24 o pow. 171 m? w obrębie 4 Wolin 2013-04-03 10:53
dokument UCHWAŁA NR XL/429/13 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w części działki Nr 70/24 o pow. 548 m? w obrębie 4 Wolin 2013-04-03 10:51
dokument UCHWAŁA NR XL/430/13 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie 2 Wolin w części działki Nr 87 o pow. 2,27 ha i części działki Nr 88 o pow. 3,9680 ha 2013-04-03 10:50