Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA NR XXXVIII/376/13 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2013 rok. 2013-02-14 15:03
dokument UCHWAŁA NR XXXVIII/377/13 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 stycznia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Wolin na lata 2011 ? 2016. 2013-02-14 15:02
dokument UCHWAŁA NR XXXVIII/378/13 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Ładzin 2013-02-14 15:01
dokument UCHWAŁA NR XXXVIII/379/13 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie nadania nazwy urzędowej nowopowstałej ulicy w Kołczewie 2013-02-14 15:01
dokument UCHWAŁA NR XXXVIII/380/13 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin. 2013-02-14 15:00
dokument UCHWAŁA NR XXXVIII/381/13 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Wolinie na 2013 rok. 2013-02-14 14:58
dokument UCHWAŁA NR XXXVIII/382/13 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie Sierosław w części działki Nr 33/1 o pow. 0,74 ha 2013-02-14 14:57
dokument UCHWAŁA NR XXXVIII/383/13 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie Łuskowo w części działki Nr 121/1 o pow. 0,70 ha 2013-02-14 14:57
dokument UCHWAŁA NR XXXVIII/384/13 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Gminę Wolin od Nadleśnictwa Międzyzdroje części działki nr 34/6 o pow. 0,0675 ha, położonej w obrębie Łuskowo z przeznaczeniem pod drogę. 2013-02-14 14:56
dokument UCHWAŁA NR XXXVIII/385/13 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 1 położonego przy ulicy Słowiańskiej 4 w Wolinie. 2013-02-14 14:55
dokument UCHWAŁA NR XXXVIII/386/13 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 5 położonego przy ulicy Słowiańskiej 4 w Wolinie. 2013-02-14 14:54
dokument UCHWAŁA NR XXXVIII/387/13 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 6 położonego przy ulicy Słowiańskiej 4 w Wolinie. 2013-02-14 14:54
dokument UCHWAŁA NR XXXVIII/388/13 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 3 położonego przy ulicy Stanisława Moniuszki 5 w Wolinie. 2013-02-14 14:53
dokument UCHWAŁA NR XXXVIII/389/13 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w części działki Nr 1/62 o pow. 775 m? w obrębie 6 Wolin 2013-02-14 14:53
dokument UCHWAŁA NR XXXVIII/390/13 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w działce Nr 218/1 o pow. 302 m? w obrębie 3 Wolin 2013-02-14 14:52
dokument UCHWAŁA NR XXXVIII/391/13 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie 2 Wolin w działce Nr 72 o pow. 1,3708 ha 2013-02-14 14:51
dokument UCHWAŁA NR XXXVIII/392/13 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie 2 Wolin w części działki Nr 25 o pow. 1,9123 ha i części działki Nr 38 o pow. 1,0854 ha 2013-02-14 14:50
dokument UCHWAŁA NR XXXVIII/393/13 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w części działki Nr 58/4 o pow. 70 m? w obrębie 3 Wolin 2013-02-14 14:50
dokument UCHWAŁA NR XXXVIII/394/13 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie 4 Wolin składającej się z części działki Nr 244/3 o pow. 0,6387 ha i działki Nr 244/2 o pow. 8,2431 ha  2013-02-14 14:49
dokument UCHWAŁA NR XXXVIII/395/13 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych w obrębie 5 Wolin w części działki Nr 65 o pow. 1,52 ha, działce Nr 67/3 o pow. 0,8905 ha, działce Nr 73/1 o pow. 0,8692 ha, działce Nr 72/1 o pow. 1,6182 ha i działce Nr 69/1 o pow. 1,6282 ha  2013-02-14 14:48
dokument UCHWAŁA NR XXXVIII/396/13 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych w obrębie 5 Wolin w działce Nr 67/4 o pow. 1,2183 ha  2013-02-14 14:48
dokument UCHWAŁA NR XXXVIII/397/13 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie 5 Wolin w działce Nr 79/1 o pow. 0,2979 ha  2013-02-14 14:47
dokument UCHWAŁA NR XXXVIII/398/13 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Wolin od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej nieruchomości, położonych w Kołczewie, oznaczonych jako działki nr 438/24 o pow.0,0200 ha i nr 438/25 o pow.0,0737 ha wraz obiektem po byłej hydroforni i urządzeniami infrastruktury technicznej.  2013-02-14 14:46
dokument UCHWAŁA NR XXXVIII/399/13 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę produkowaną  i podawaną przez ?Wodociągi Zachodniopomorskie? spółka z o.o. w Goleniowie obowiązujących na terenie Gminy Wolin.  2013-02-14 14:46
dokument UCHWAŁA NR XXXVIII/400/13 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE Z DNIA 30 stycznia 2013 R. w sprawie zmian budżetu Gminy Wolin w 2013 r. 2013-02-14 14:45
dokument UCHWAŁA NR XXXVIII/401/13 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE Z DNIA 30 stycznia 2013 R. w sprawie zmian budżetu Gminy Wolin w 2013 r. 2013-02-14 14:44
dokument UCHWAŁA NR XXXVIII/402/13 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów  2013-02-14 14:41
dokument UCHWAŁA NR XXXVIII/403/13 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wolin  2013-02-14 14:39