Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu n/c de 90 [mm] PE - na terenie działek nr 119, 58/22, 58/29, 58/28 w obr. 3, przy ul. Mostowej w Wolinie 2013-12-18 10:08
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Zastań 2013-12-09 10:20
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin 2013-11-27 09:26
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Gogolice gmina Wolin 2013-11-26 10:59
dokument w sprawie wniosku Przedsiębiorstwa Handlowego Węglobud S.A.z siedzibą przy ul. Monte Cassino 18a, 70-467 Szczecin o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża Wolin, położonego w miejscowości Wolin, gmina Wolin 2013-11-13 10:14
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na remoncie śluzy 1406AB na gazociągu w/c DN 200 Stepnica - Wolin - w obr. działki nr 39/5 i części działki nr 39/10, obręb 5 miasta Wolin 2013-10-31 09:59
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina o wyłożeniu do publicznego wglądu rojektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Chynowo 2013-10-30 09:16
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina z dnia 22 października 2013 r. zawiadamiające o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Zastań 2013-10-22 23:22
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina z dnia 25 września 2013 r. zawiadamiające o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zaktualizowanego dokumentu: Program Ochrony Środowiska dla Gminy Wolin na lata 2013 - 2016 z perspektywą na lata 2017 - 2020 wraz z prognozą oddziaływania tego dokumentu na środowisko. 2013-09-27 15:27
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina z dnia 23 września 2013 r. zawiadamiające o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Zmianie zagospodarowania części działek nr 56 i 120/3 w obr. Gogolice, gmina Wolin, położonych w obszarze pasa technicznego brzegu wód morskich". 2013-09-23 13:47
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia de 63PE w ul. Świerczewskiego ? dz. nr 116/2 oraz na terenie działki drogowej nr 20/6 2013-08-01 13:33
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Zastań, jednostki ewidencyjnej gm. Wolin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2013-07-25 08:57
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina o wydaniu decyzji nr 5/2013, znak: BIO.6733.9.2013.KS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej SN/nn - 15,0/0,4kV oraz złącza kablowego ZK - SN 15kV wraz z powiązaniami kablowymi SN 15kV i siecią kablową n.n. 0,4 kV, szafami i złączami kablowo - pomiarowymi oraz liniami zaliczkowymi 2013-07-16 13:29
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN- 15 kV długości 99m od granicy z działką nr 261/118 obr. Recław poprzez działkę nr 261/116 obr. Recław do istniejącej stacji transformatorowej zlokalizowanej na działce nr 261/116 obr. Recław gm. Wolin. 2013-06-26 12:13
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej SN/nn - 15,0/0,4kV oraz złącza kablowego ZK - SN 15kV wraz z powiązaniami kablowymi SN 15kV i siecią kablową n.n. 0,4 kV, szafami i złączami kablowo - pomiarowymi oraz liniami zaliczkowymi 2013-06-21 11:20
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Zastań gmina Wolin 2013-06-18 08:19
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN 15kV długości 99m od granicy z działką nr 261/118 obr. Recław poprzez działkę nr 261/116 obr. Recław do istniejącej stacji trans-formatorowej zlokalizowanej na działce nr 261/116 obr. Recław, Gm. Wolin 2013-06-06 14:44
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej, obejmującej budowę stacji transformatorowej kontenerowej, linii kablowej 15 kV, oraz linii kablowej 0,4 kV 2013-06-06 14:31
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina o wydaniu decyzji nr 3/2013, znak: BIO.6733.3.2013.KS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu technologicznego średniego ciśnienia o średnicy 225 [mm] PE i 160 [mm] PE relacji Wolin - Międzywodzie. 2013-04-22 15:23
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Gogolice gmina Wolin 2013-04-04 09:31
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie Zastań 2013-04-04 09:31
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Sułomino gmina Wolin 2013-04-04 09:30
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin 2013-04-04 09:29
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla rekreacyjno-mieszkaniowego koło Kołczewa, gm. Wolin 2013-04-04 09:29
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu technologicznego średniego ciśnienia o średnicy 225mm PE i 160mm PE relacji Wolin ? Międzywodzie 2013-03-10 21:21
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina z dnia 12.02.2013 r. o naborze wniosków o przyznanie dofinansowania na usunięcie wyrobów zawierających azbest powstałych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych lub elewacji budynków. 2013-02-15 14:33
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin 2013-02-12 06:56
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla wypoczynkowo-mieszkaniowego "ZIELONY DOM 2" obejmującego część terenu położonego w obrębie geodezyjnym Kołczewo 1, jednostki ewidencyjnej gm. Wolin?, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2013-02-04 15:44
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Recław, jednostki ewidencyjnej gm. Wolin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2013-02-04 15:43
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Recław, jednostki ewidencyjnej gm. Wolin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2013-02-04 15:43