Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody pro Natura oraz Grupa ENERGA zapraszają do udziału w konkursie grantowym Fundusz dla Przyrody.

Zasady udzielania dotacji celowej w 2012r.

1.      Fundusz dla Przyrody ma za zadanie wspierać działania z zakresu czynnej ochrony przyrody, przyczyniające się bezpośrednio do ochrony cennych gatunków lub siedlisk przyrodniczych. W 2012 roku preferowane będą projekty, w których działania będą opierały się na osobach chorych i wykluczonych oraz projekty łączące ochronę przyrody z ginącymi zawodami.

2. Ocena wniosku jest dwustopniowa - formalna i merytoryczna

3.      Ocena formalna dotyczy zgodności wniosku z wzorem wniosku, kompletności, terminowego złożenia wniosku, podpisów osób upoważnionych oraz terminu realizacji projektu.

4.      Do wniosku należy załączyć następujące dokumenty:

a. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji,

 

b. w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu wnioskodawcy(-ów),

 

c. statut organizacji – aktualna wersja.

 

W przypadku składania kopii, dokument należy opatrzyć na każdej stronie klauzulą „ za zgodność z oryginałem” i podpisem osób upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy (zgodnie z wpisem w KRS lub innym dokumentem potwierdzającym status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących)

5.      Po pozytywnej ocenie formalnej oceny merytorycznej wniosków dokonuje Kapituła Funduszu.

6.      Projekt musi zostać rozpoczęty nie wcześniej jak 01.08.2012 i powinien trwać nie dłużej niż do 15.11.2012. Jeśli projekt zgłaszany do dofinansowania stanowi część dużego projektu zadanie przewidziane do dofinansowania powinno być jasno wydzielone i zostać w całości zrealizowane w podanym terminie.

7.      Minimalna kwota dofinansowania wynosi 8000 zł , a maksymalna 10000 zł.

8.      Raport końcowy należy przesłać według wzoru raportu nie później jak 7 dni po dacie zakończenia projektu (data stempla pocztowego).

9.      Jako wnioskodawcy preferowane będą organizacje społeczne.

10.  Nie dofinansowuje się działań osób prywatnych.

11.  Nie finansuje się zadań związanych z turystyką, promocją, reklamą, tworzeniem ścieżek rowerowych, rewitalizacją parków i ogrodów, zakupem komputerów, kamer, aparatów fotograficznych itp., nasadzeń roślin ozdobnych oraz nie finansujemy projektów w jakikolwiek sposób wspierających obce gatunki roślin i zwierząt.

12.  Pierwsza rata dotacji celowej wyniesie co najmniej 80% i wypłacona zostanie po podpisaniu umowy, druga rata dotacji osiągnie maksymalnie 20% i wypłacona zostanie po przesłaniu i zaakceptowaniu raportu z realizacji projektu.

13.  Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

14.  Wnioski należy przesyłać w 1 egz. do dnia 20.07.2012 (decyduje data stempla pocztowego).na adres:

PTPP „pro Natura”, ul. Podwale 75, 50-449 Wrocław

z dopiskiem na kopercie: Fundusz dla Przyrody

 

Źródło: http://www.fdp.pronatura.org.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Prachnio 06-07-2012 08:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-07-2012
Ostatnia aktualizacja: Joanna Prachnio 06-07-2012 08:30