Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych działając w imieniu Komisji Europejskiej ogłasza konkurs otwarty dla organizacji pozarządowych

Ministerstwo Spraw Zagranicznych działając w imieniu Komisji Europejskiej

ogłasza konkurs otwarty dla organizacji pozarządowych  

 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych, działając w imieniu Komisji Europejskiej ogłasza konkurs otwarty dla organizacji pozarządowych odnoszący się do następujących priorytetów informacyjnych uzgodnionych na 2012 rok przez Radę, Komisję i Parlament Europejski na podstawie wspólnej deklaracji o partnerskim procesie komunikacji poświęconej Europie oraz innych priorytetów przewidzianych w Programie prac Komisji Europejskiej na 2012 rok:

a.  ożywienie gospodarcze, w tym:

  • zarządzanie gospodarcze,
  • Europa 2020 - wzrost i zrównoważenie środowiskowe,
  • konkurencyjność – rozwój rynku wewnętrznego i jednolitego rynku cyfrowego,

b.  tworzenie obywatelskiej Europy, w tym:

  • usuwanie przeszkód stanowiących zagrożenie dla praw obywatelskich,
  • swobodny przepływ osób,
  • wzmocnienie roli obywateli: prawa konsumentów i inicjatywy obywatelskie,
  • wyzwania w dziedzinie demografii i imigracji,

c.  maksymalne wykorzystanie strategii politycznych UE, w tym:

  • optymalizacja wartości dodanej strategii politycznych UE,
  • koszty braku działań na poziomie europejskim,
  • zewnętrzny wymiar polityki UE jako podmiotu na arenie międzynarodowej,

d.  Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012.

W związku z Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012 przedmiotem dotacji będą projekty obejmujące z jednej strony zajęcia dla słuchaczy UTW, z drugiej zaś działania skierowane bezpośrednio do społeczności lokalnej. Działania te powinny być realizowane z udziałem i na rzecz różnych grup (wiekowych, społecznych i zawodowych) w celu podkreślenia ich społecznego i międzypokoleniowego charakteru.

Istotnym elementem projektu podlegającym ocenie będzie jego nośność medialna oraz zakres współpracy z lokalnymi mediami.

Projekty powinny być zrealizowane w terminie:  od 1 listopada 2012 do 30 czerwca 2013 r.

Pula środków finansowych przeznaczonych na dotacje wynosi 200.000,00 Euro.

Wymagany wkład własny oferenta wynosi 15% kosztów kwalifikowanych realizacji projektu.

Minimalna wysokość dotacji wynosi 5.000,00 Euro, a maksymalna 15.000,00 Euro.

Oferty należy składać do 16 lipca 2012 r. (w przypadku ofert przesłanych pocztą lub za pośrednictwem poczty kurierskiej decyduje data stempla pocztowego).

Przyznanie dotacji uzależnione będzie od zaakceptowania przez Komisję Europejską wyników konkursu.

Ostateczna lista oferentów, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania dotacji, zostanie opublikowana na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych www.msz.gov.pl dnia 15 października 2012 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Prachnio 20-06-2012 12:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-06-2012
Ostatnia aktualizacja: - 20-06-2012 12:09