Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nabór wniosków w trybie konkursowym nr RPOWZ/1.3.2/TYP I/2012/1


Nabór wniosków w trybie konkursowym nr RPOWZ/1.3.2/TYP I/2012/1

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego

jako

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

ogłasza w dniu 9 maja 2012 r. nabór wniosków o dofinansowanie projektów Konkurs nr RPOWZ/1.3.2/TYP I/2012/1

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa 1 Gospodarka-Innowacje-Technologie Działanie 1.3 Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw Poddziałanie 1.3.2 Promocja przedsiębiorstw w wymiarze międzynarodowym TYP PROJEKTU I „UDZIAŁ W TARGACH /WYSTAWACH”

1. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

W ramach typu projektów I „UDZIAŁ W TARGACH WYSTAWACH” poddziałania 1.3.2 Promocja przedsiębiorstw w wymiarze międzynarodowym będą wspierane projekty w ramach: • TYPU 1: UDZIAŁ W TARGACH /WYSTAWACH - w ramach, którego podmioty z sektora MSP mogą ubiegać się o dofinansowanie udziału w targach i wystawach o międzynarodowym charakterze.

2. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

W ramach projektów TYPU I „UDZIAŁ W TARGACH /WYSTAWACH” poddziałania 1.3.2 Promocja przedsiębiorstw w wymiarze międzynarodowym dofinansowanie udzielane będzie mikro-, małym i średnim przedsiębiorstwom, które posiadają siedzibę na terenie województwa zachodniopomorskiego, z zastrzeżeniem warunków i wykluczeń zawartych w Dokumentacji konkursowej.

3. Łączna kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu

• 300 000 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

4. Minimalne/ maksymalne wartości wydatków kwalifikowanych/ dofinansowania projektu - minimalny/ maksymalny poziom dofinansowania

a) w ramach I typu projektów: 

- minimalna wartość całkowitych wydatków kwalifikowalnych - 4 000 zł;

- maksymalna wartość dofinansowania - 20 000 zł;

- maksymalny poziom dofinansowania - 50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych.

5. Termin składania wniosków o dofinansowanie

W ramach konkursu nr RPOWZ/1.3.2/TYP I/2012/1 nabór wniosków o dofinansowanie projektów prowadzony będzie w trybie konkursu otwartego od dnia 14 maja 2012 r. do wyczerpania limitu środków lub do zamknięcia konkursu odpowiednią decyzją IZ RPO WZ. Wyniki oceny będą ogłaszane na bieżąco.

6. Miejsce składania dokumentacji

Dokumentację można składać osobiście w siedzibie Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, w Szczecinie przy ul. Wyszyńskiego 30 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30, bądź przesłać za pośrednictwem poczty na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Wdrażania RPO

ul. Wyszyńskiego 30

70-203 Szczecin

7. Tryb odwoławczy

Zgodnie z zapisami art. 5 pkt 11 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 r. nr 84 poz. 712 ze zm.) system realizacji programu operacyjnego określa środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy w trakcie naboru projektów. W procesie wyboru projektów do dofinansowania w ramach RPO WZ występuje jeden środek odwoławczy jakim jest protest.

8. Informacje dodatkowe

Dokumentacja konkursowa jest dostępna na stronie internetowej: www.rpo.wzp.pl.

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres: wwrpo@wzp.pl, gpi@wzp.pl lub telefonicznie pod numer tel. w Szczecinie: 091 44 11 100, faks: 091 48 89 994, w Koszalinie: 094 31 77 400, faks: 94 31 77 406 lub pod numer infolinii: 0 800 345 534.

Informacja przekopiowana ze strony: http://www.rpo.wzp.pl/rpo/nabory_w_trybie_konkursowym_-_2012/p-r-m-a-16165/1_3_2_promocja_przedsiebiorstw_w_wymiarze_miedzynarodowym.htm

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Prachnio 30-05-2012 08:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-05-2012
Ostatnia aktualizacja: - 30-05-2012 08:34