Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Wolina ogłasza I ograniczony przetarg ustny na sprzedaż udziału 178/975 w nieruchomości oznaczonej jako działki nr 5/34 i 5/36 o łącznej powierzchni 1224 m?, położonej przy ulicy Generała Karola Świerczewskiego w Wolinie. Udział w nieruchomości sprzedany zostanie wraz ze sposobem użytkowania nieruchomości, polegającym na wskazaniu terenu o powierzchni 178 m?, przeznaczonym do wyłącznego użytkowania przez nabywcę udziału, oraz terenu o powierzchni 249 m?, pozostającego do wspólnego użytkowania przez wszystkich współwłaścicieli nieruchomości. Księga wieczysta nieruchomości: 9305


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina

ogłasza I ograniczony przetarg ustny

na sprzedaż udziału 178/975 w nieruchomości oznaczonej jako działki nr 5/34 i 5/36 o łącznej powierzchni 1224 m?, położonej przy ulicy Generała Karola Świerczewskiego w Wolinie. Udział w nieruchomości sprzedany zostanie wraz ze sposobem użytkowania nieruchomości, polegającym na wskazaniu terenu o powierzchni 178 m?, przeznaczonym do wyłącznego użytkowania przez nabywcę udziału, oraz terenu o powierzchni 249 m?, pozostającego do wspólnego użytkowania przez wszystkich współwłaścicieli nieruchomości.

Księga wieczysta nieruchomości: 9305

Cena wywoławcza: 15.156,95 (piętnaście tysięcy sto pięćdziesiąt sześć złotych 95/100).

Do ceny doliczony zostanie VAT w stawce procentowej obowiązującej w dniu zbycia udziału w nieruchomości.

Nieruchomość nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Działki położone są w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i użytkowej, na zapleczu działki nr 5/7 przy ul. Generała Karola Świerczewskiego 18.

Zgodnie z decyzją Burmistrza Wolina nr RG.6831.10.2011.JO z dnia 10.02.2011 r., zatwierdzającą podział działki nr 5/32 w obrębie 4 - Wolin, powstała po podziale działka nr 5/36 przeznaczona jest na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości oznaczonej numerem 5/34.

Teren działek nr 5/34 i 5/36 przeznaczony jest na poprawę warunków zagospodarowania działki nr 5/7.

W przetargu mogą uczestniczyć współwłaściciele działki nr 5/7 położonej przy ulicy generała Karola Świerczewskiego 18 w obrębie 4 - Wolin.

Uzasadnienie ograniczenia przetargu:

Ze względu na położenie nieruchomości przy nasypie drogi krajowej Szczecin - Świnoujście, nie jest możliwe zabudowanie działki. Nieruchomość nie może być jednak zbyta w trybie bezprzetargowym w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, z uwagi na fakt, że nabyciem nieruchomości nie są zainteresowani wszyscy współwłaściciele działki nr 5/7. Udziały w nieruchomości zostaną sprzedane w drodze przetargu ustanego ograniczonego dla współwłaścicieli działki nr 5/7 w obrębie 4 - Wolin.

Działki nr 5/34 i 5/36 wykorzystywane są przez mieszkańców działki nr 5/7 jako ogródki przydomowe. Zbywane udziały odpowiadają powierzchniom dzierżawionych ogródków.

Sprzedawany teren objęty jest umową dzierżawy do dnia 13.05.2020 r. Teren został wydzierżawiony na cele rolne - uprawę warzyw i kwiatów. Zawarta umowa określa możliwość jednomiesięcznego wypowiedzenia dzierżawy na dzień 1 marca lub 30 września. Umowa dzierżawy za zgodą stron może zostać rozwiązana w każdym terminie.

W przypadku nabycia terenu o powierzchni 178 m? przez osobę inną niż dzierżawca, nowy właściciel będzie związany umową dzierżawy; będzie mógł jednak wypowiedzieć dzierżawę zgodnie z zawartą umową.

Warunkiem zakwalifikowania do udziału w przetargu jest przedłożenie Komisji Przetargowej do dnia 25 czerwca 2012 roku :

- dowodu wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej

- dokumentu potwierdzającego współwłasność w działce nr 5/7 w obrębie 4 - Wolin

/ odpis z księgi wieczystej lub akt notarialny /

Wadium można wpłacić gotówką w kasie Urzędu lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego nr: 80 9393 0000 0000 0156 2000 0010 w Banku Spółdzielczym w Wolinie.

Wpłaty wadium należy dokonać tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym lub w kasie Urzędu najpóźniej w dniu 25 czerwca 2012 roku.

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu wywieszona zostanie w siedzibie Urzędu nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 29 czerwca 2012 r., w sali nr 115 Urzędu Miejskiego w Wolinie o godzinie 10oo.

Wadium nie podlega zwróceniu, jeżeli osoba, która wygra przetarg, uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

Osiągnięta w wyniku przetargu cena udziału w nieruchomości podlega zapłacie nie później niż w dniu zawarcia umowy przenoszącej własność.

Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca.

Szczegółowych informacji na temat przetargu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wolinie, pokój nr 10, tel. 91 32 20 816.

Ogłoszenie znajduje się również na stronie internetowej www.wolin.pl

Załącznik do ogłoszenia:

Mapa z zaznaczonym terenem o powierzchni 178 m?, przeznaczonym do wyłącznego użytkowania przez nabywcę udziału, oraz terenu o powierzchni 249 m?, pozostającego do wspólnego użytkowania przez wszystkich współwłaścicieli nieruchomości.

Wolin, dnia 23 maja 2012 r.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kostka 24-05-2012 14:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Kus 24-05-2012
Ostatnia aktualizacja: - 24-05-2012 14:42