Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Wolina ogłasza V nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości


O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Wolina

ogłasza V nieograniczony przetarg ustny,

na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości

 

Obręb Warnowo

1. działka Nr 416/2 o pow. 1349 m2 Cena wywoławcza 62.760 zł KW 15182

Nieruchomość nie posiada aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wolin teren przeznaczony jest pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

Na przedmiotową nieruchomość wydana została decyzja o warunkach zabudowy Nr 15/2011 z dnia 29 stycznia 2011 roku ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego parterowego z poddaszem użytkowym, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

Działka posiada skrzynkę ZK z energią elektryczną, pozostałej infrastruktury brak . Kształt działki regularny. Działka położona na znacznym wzniesieniu z ładnym widokiem.

Brak możliwości podłączenia kanalizacji. Odprowadzenie nieczystości płynnych tymczasowo do szczelnego zbiornika. Ujęcie wody własne. Powierzchnia zabudowy maksymalnie 15 % powierzchni działki .

 

Obręb Dargobądz

2. działka Nr 344 o pow. 1436 m2 cena wywoławcza 66.283,- zł KW 5516

nieruchomość nie posiada aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wolin leży na terenie przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe

Na przedmiotową nieruchomość wydana została decyzja nr 25/2011 z dnia 23 lutego 2011 roku o warunkach zabudowy, ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Dojazd drogą asfaltową i następnie drogą o nawierzchni nieutwardzonej. Działka nieuzbrojona, z możliwością doprowadzenia mediów ( energia elektryczna, sieć wodociągowa i telefoniczna ). Kształt działki nieregularny.

Działka położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, we wschodniej części wsi.

 

Obręb Kołczewo

3. działka Nr 444/5 o pow. 1595 m2 wraz z udziałem do ? części w działce Nr 444/6 o pow. 184 m2 stanowiącej wewnętrzną drogę dojazdową.

Cena wywoławcza 116.351,- zł KW 1438

Nieruchomość nie posiada aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wolin leży na terenie przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe.

Na przedmiotową działkę wydana została decyzja o warunkach zabudowy Nr 116/2008 z dnia 16 grudnia 2008 roku ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego parterowego z poddaszem użytkowym. Nieruchomość niezabudowana, położona na zapleczu ulicy Słonecznej w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej oraz stałego cieku wodnego - kanału wpadającego do jeziora Kołczewo. Na działce znajduje się nieczynne szambo.

Działka nie uzbrojona, istnieje możliwość podłączenia się do istniejącej sieci infrastruktury technicznej znajdującej się we wsi. Dojazd ulicą Słoneczną - droga utwardzona płytami betonowymi.

 

Na przedmiotowe nieruchomości przeprowadzono :

I przetarg w dniu 21 października 2011 roku

II przetarg w dniu 2 grudnia 2011 roku

III przetarg w dniu 20 stycznia 2012 roku

IV przetarg w dniu 28 lutego 2012 roku

 

Do ceny sprzedaży wszystkich działek ujętych w ogłoszeniu doliczony zostanie podatek VAT w obowiązującej wysokości

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przedłożenie dowodu wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium można wpłacić gotówką w kasie Urzędu, bądź przelewem na konto Urzędu Miasta Nr : 80 9393 0000 0000 -0156-2000 0010 w Banku Spółdzielczym w Wolinie.

 

Wpłaty wadium należy dokonać tak aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym Urzędu bądź w Kasie Urzędu najpóźniej w dniu 24 maja 2012 roku.

 

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość, natomiast osoby prawne - aktualny odpis z właściwego rejestru handlowego, pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej. Do spisania protokołu wymagany jest numer NIP. Do nabycia nieruchomości przez oferenta zagranicznego mają zastosowanie przepisy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

 

Wadium oferenta, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a innym oferentom zostanie zwrócone.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 28 maja 2012 r., w sali Nr 115 Urzędu Miasta Wolin o godzinie 10oo.

 

Wadium ulega przepadkowi, jeżeli osoba, która przetarg wygra, uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

Osiągnięta w wyniku przetargu cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Koszty umowy ponosi nabywca.

Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Szczegółowych informacji na temat przetargu udziela Referat Gospodarki Gruntami,

pokój Nr 8, tel. 91 32 20 803 Wolin.

 

Ogłoszenie znajduje się również na stronie internetowej Gminy bip.wolin.pl

 

Wolin, dnia 2012-04-23

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kostka 27-04-2012 14:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystyna Bałandanowicz 27-04-2012
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kostka 27-04-2012 14:42