Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Informacja o konkursie Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2012


Informacja o konkursie Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2012

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia ogłasza konkurs na dofinansowanie przedsięwzięć podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2012”.

Jaki jest cel wymiany?

Doświadczenia stosunków polsko-niemieckich i rosyjsko-niemieckich wskazują, że wymiana młodzieży jest bardzo skutecznym instrumentem przeciwdziałania uprzedzeniom obciążającym stosunki między sąsiadującymi narodami. Korzystając z tych doświadczeń Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia będzie wspierać i finansować programy wymiany młodzieży, których integralną częścią są elementy edukacyjne, przybliżające wiedzę o współczesnej Polsce i Rosji oraz pogłębiające wiedzę o historii i kulturze obu narodów.

Kto się może ubiegać o dofinansowanie?

Konkurs skierowany jest do szkół, uczelni wyższych, fundacji, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych.

Kto może uczestniczyć w wymianie?

Adresatem projektów jest młodzież w wieku 13-26 lat uczęszczająca do gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych lub szkół wyższych. Dotacje Centrum mogą uzyskać projekty, w których aktywny udział weźmie minimum po 10, zaś maksymalnie po 20 osób z każdego państwa partnerskiego (nie wliczając w to opiekunów). W projekcie powinna uczestniczyć zbliżona liczba osób z każdego kraju partnerskiego.

Gdzie ma być realizowany projekt?  

Jeden projekt polega na zorganizowaniu dwóch wizyt: grupy młodzieży polskiej w Rosji oraz grupy młodzieży rosyjskiej w Polsce.

Ile może trwać projekt?

Każda z wizyt powinna trwać nie krócej niż 4 i nie dłużej niż 14 dni, z wyłączeniem czasu trwania podróży. Długość pobytu w każdym z krajów partnerskich powinna być zbliżona.

Jakie są tematy?

•    Europa Napoleona w oczach Polaków i Rosjan

•    Polacy w Rosji, Rosjanie w Polsce - zesłańcy, odkrywcy, budowniczowie, żołnierze, twórcy, emigranci
•    Europa w literaturze polskiej i rosyjskiej

•    Architektura w Polsce i Rosji w drugiej połowie XIX w. - inspiracje, wpływy, oddziaływania, podobieństwa i różnice

•    Transgraniczne szlaki historyczne i kulturalne w strefie małego ruchu granicznego - konkurs na projekty wspólnie opracowanych szlaków.

Centrum nie narzuca formy realizacji tematów.

Kto decyduje o wyborze?  

Wnioski ocenia pięcioosobowa Komisja Konkursowa powołana przez dyrektora Centrum. W ciągu 30 dni od zakończenia naboru wniosków Komisja przedstawia ocenę wniosku, proponuje udzielenie dofinansowania i jego wysokość bądź odmawia jego udzielenia. Po zapoznaniu się z oceną wniosku dokonaną przez Komisję Dyrektor udziela bądź odmawia dofinansowania w wysokości zaproponowanej przez Komisję.

Na co można przeznaczyć środki z dotacji?

Dotacje przyznajemy na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu, w szczególności na koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia. Centrum ustala wysokość dotacji na pokrycie tych kosztów korzystając ze stawek zryczałtowanych.

W jakiej wysokości jest udzielana dotacja?

Wysokość dotacji Centrum nie może przekroczyć 80% budżetu projektu. Niezbędny jest więc udział środków własnych wnioskodawcy w wysokości minimum 20% budżetu. W ramach wkładu własnego wnioskodawca pokrywa inne koszty, m.in.: wiz, ubezpieczenia, transportu lokalnego, biletów do instytucji kultury, pośrednika językowego, przewodnika.

Jak i gdzie złożyć wniosek?

Przy składaniu wniosku o dofinansowanie należy korzystać z formularza zamieszczonego na stronie Centrum. Wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami powinien być wypełniony w języku polskim i złożony w formie pisemnej na adres Centrum.

Do kiedy można składać wnioski?

Wnioski można składać do 30 marca 2012 r. Początek przedsięwzięcia, którego dotyczy składany wniosek nie powinien być planowany wcześniej niż na 2 miesiące po zakończeniu naboru wniosków.

Jak jest wypłacana dotacja?

Dotacja będzie wypłacana w dwóch transzach: 70% w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy, a pozostałe 30% w ciągu 14 dni od dnia zatwierdzenia przez Centrum sprawozdania częściowego z realizacji przedsięwzięcia, składanego po zakończeniu pierwszego ze spotkań grup młodzieży.

Do kiedy trzeba zrealizować projekt?

Projekt zakładający wizytę grupy młodzieży polskiej w Rosji oraz grupy młodzieży rosyjskiej w Polsce musi zostać zrealizowany nie później niż do 15 listopada 2012 r.

Nie dotujemy

Wymiany w celu podjęcia nauki, wyjazdów turystycznych, realizacji projektów komercyjnych, udziału w kursach językowych oraz wymiany wielostronnej.

Wzór wniosku, załączniki do wniosku, regulamin, przewodnik, opis ścieżek tematycznych oraz akty prawne znajdziecie Państwo poniżej.

"Zasady uczestnictwa" w rosyjskiej wersji znajdziecie Państwo na końcu spisu. 

0x01 graphic
 Przewodnik.pdf

0x01 graphic
 Regulamin.pdf

0x01 graphic
 Ścieżki tematyczne.pdf

0x01 graphic
 Wniosek o udzielenie dofinansowania przedsięwzięcia.doc

0x01 graphic
 Załącznik nr 1 - Harmonogram.doc

0x01 graphic
 Załącznik nr 2 - Uzasadnienie wniosku.doc

0x01 graphic
 Załącznik nr 3 - Oświadczenie wnioskodawcy.doc

0x01 graphic
 Załącznik nr 4 - Oświadczenie w sprawie wniosku.doc

0x01 graphic
 Załącznik nr 5 - Informacja o przedsięwzięciu.doc

0x01 graphic
 Komunikat nr 1.jpg

0x01 graphic
 Rozporządzenie MKiDN z dnia 10 października 2011 r. w sprawie udzielania przez CPRDiP dofinansowania przedsięwzięć podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich.pdf

0x01 graphic
 Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.pdf

0x01 graphic
 Zasady uczestnictwa - wersja rosyjska.pdf

űródło: http://www.cprdip.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Prachnio 28-02-2012 10:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-02-2012
Ostatnia aktualizacja: - 28-02-2012 10:12