Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Wolina ogłasza I ograniczony przetarg ustny na sprzedaż udziału 178/975 w nieruchomości oznaczonej jako działki nr 5/34 i 5/36 o łącznej powierzchni 1224 m2, położonej przy ulicy Generała Karola Świerczewskiego w Wolinie.


 

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Wolina

ogłasza I ograniczony przetarg ustny

 

na sprzedaż udziału 178/975 w nieruchomości oznaczonej jako działki nr 5/34 i 5/36 o łącznej powierzchni 1224 m2, położonej przy ulicy Generała Karola Świerczewskiego w Wolinie. Udział w nieruchomości sprzedany zostanie wraz ze sposobem użytkowania nieruchomości, polegającym na wskazaniu terenu o powierzchni 178 m2, przeznaczonym do wyłącznego użytkowania przez nabywcę udziału, oraz terenu o powierzchni 249 m2, pozostającego do wspólnego użytkowania przez wszystkich współwłaścicieli nieruchomości.

Księga wieczysta nieruchomości: 9305

Cena wywoławcza: 14.960,15 (czternaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych 15/100).

Do ceny doliczony zostanie VAT w stawce procentowej obowiązującej w dniu zbycia udziału w nieruchomości.

 

Nieruchomość nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Działki położone są w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i użytkowej, na zapleczu działki nr 5/7 przy ul. Generała Karola Świerczewskiego 18.

Zgodnie z decyzją Burmistrza Wolina nr RG.6831.10.2011.JO z dnia 10.02.2011 r., zatwierdzającą podział działki nr 5/32 w obrębie 4 - Wolin, powstała po podziale działka nr 5/36 przeznaczona jest na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości oznaczonej numerem 5/34.

Teren działek nr 5/34 i 5/36 przeznaczony jest na poprawę warunków zagospodarowania działki nr 5/7.

W przetargu mogą uczestniczyć współwłaściciele działki nr 5/7 położonej przy ulicy generała Karola Świerczewskiego 18 w obrębie 4 - Wolin.

 

Uzasadnienie ograniczenia przetargu:

Ze względu na położenie nieruchomości przy nasypie drogi krajowej Szczecin - Świnoujście, nie jest możliwe zabudowanie działki. Nieruchomość nie może być jednak zbyta w trybie bezprzetargowym w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, z uwagi na fakt, że nabyciem nieruchomości nie są zainteresowani wszyscy współwłaściciele działki nr 5/7. Udziały w nieruchomości zostaną sprzedane w drodze przetargu ustanego ograniczonego dla współwłaścicieli działki nr 5/7 w obrębie 4 - Wolin.

Działki nr 5/34 i 5/36 wykorzystywane są przez mieszkańców działki nr 5/7 jako ogródki przydomowe. Zbywane udziały odpowiadają powierzchniom dzierżawionych ogródków.

 

Warunkiem zakwalifikowania do udziału w przetargu jest przedłożenie Komisji Przetargowej do dnia 26 marca 2012 roku :

- dowodu wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej

- dokumentu potwierdzającego współwłasność w działce nr 5/7 w obrębie 4 - Wolin

/ odpis z księgi wieczystej lub akt notarialny /

 

Wadium można wpłacić gotówką w kasie Urzędu lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego nr: 80 9393 0000 0000 0156 2000 0010 w Banku Spółdzielczym w Wolinie.

Wpłaty wadium należy dokonać tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym lub w kasie Urzędu najpóźniej w dniu 26 marca 2012 roku.

 

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu wywieszona zostanie w siedzibie Urzędu nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 28 marca 2012 r., w sali nr 115 Urzędu Miejskiego w Wolinie o godzinie 10oo.

 

Wadium nie podlega zwróceniu, jeżeli osoba, która wygra przetarg, uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

Osiągnięta w wyniku przetargu cena udziału w nieruchomości podlega zapłacie nie później niż w dniu zawarcia umowy przenoszącej własność.

Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca.

Szczegółowych informacji na temat przetargu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wolinie, pokój nr 10, tel. 91 32 20 816.

 

Ogłoszenie znajduje się również na stronie internetowej www.wolin.pl

 

Załącznik do ogłoszenia:

Mapa z zaznaczonym terenem o powierzchni 178 m2, przeznaczonym do wyłącznego użytkowania przez nabywcę udziału, oraz terenu o powierzchni 249 m2, pozostającego do wspólnego użytkowania przez wszystkich współwłaścicieli nieruchomości.

 

 

Wolin, dnia 21 lutego 2012 r.

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kostka 22-02-2012 09:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Kus 22-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kostka 22-02-2012 09:14