Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Wolina ogłasza III nieograniczony przetarg ustny na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości niezabudowanej położonej w działce Nr 247/3 o pow. 0,3003 ha w obrębie Kołczewo


O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Wolina

ogłasza III nieograniczony przetarg ustny

 

 

na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości niezabudowanej położonej w działce Nr 247/3 o pow. 0,3003 ha w obrębie Kołczewo

 

Cena wywoławcza 124.820,- KW 27091

 

I opłata roczna wynosi 25 % ceny ustalonej w drodze przetargu i płatna jest przed zawarciem umowy oddania terenu w użytkowanie wieczyste.

 

opłata roczna stanowi 1% ceny nieruchomości ustalonej w drodze przetargu i płatna jest w terminie do 31 marca każdego roku.

 

Do I opłaty rocznej i opłat rocznych doliczony zostanie podatek VAT w wysokości ustawowej

Opłata roczna może być aktualizowana nie częściej niż raz na trzy lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.

 

Działka położona na skraju wsi w jego wschodniej części, przy ulicy Wolności, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. Teren działki nieuzbrojony.

Nieruchomość nie posiada aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Na przedmiotową nieruchomość wydana została decyzja o warunkach zabudowy Nr 107/2009 z dnia 4 grudnia 2009 roku ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego parterowego z poddaszem użytkowym, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

Termin rozpoczęcia zabudowy tj. wybudowanie fundamentów do 2 lat od dnia zawarcia umowy oddania terenu w użytkowanie wieczyste.

Termin zakończenia zabudowy w stanie surowym zamkniętym do 5 lat od dnia zawarcia umowy oddania terenu w użytkowanie wieczyste.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przedłożenie dowodu wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium można wpłacić gotówką w kasie Urzędu, bądź przelewem na konto Urzędu Miasta Nr : 80 9393 0000 0000 -0156-2000 0010 w Banku Spółdzielczym w Wolinie.

 

Wpłaty wadium należy dokonać tak aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym bądź w Kasie Urzędu najpóźniej w dniu 24 lutego 2012 roku.

 

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość, natomiast osoby prawne - aktualny odpis z właściwego rejestru handlowego, pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej. Do spisania protokołu wymagany jest numer NIP. Do nabycia nieruchomości przez oferenta zagranicznego mają zastosowanie przepisy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

 

Wadium oferenta, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a innym oferentom zostanie zwrócone.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 28 lutego 2012 r., w sali Nr 115 Urzędu Miasta Wolin o godzinie 10oo.

 

Wadium ulega przepadkowi, jeżeli osoba, która przetarg wygra, uchyli się od zawarcia umowy notarialnej. Koszty umowy ponosi nabywca.

Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Szczegółowych informacji na temat przetargu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami, pokój Nr 8, tel. 91 32 20 803 Wolin.

 

Ogłoszenie znajduje się również na stronie internetowej Gminy - bip.wolin.pl

 

Wolin, dnia 2012-01-23

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kostka 30-01-2012 07:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystyna Bałandanowicz 30-01-2012
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kostka 30-01-2012 07:40