Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Wolina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości - obręb Kołczewo


O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Wolina

ogłasza I nieograniczony przetarg ustny,

na sprzedaż niezabudowanych niżej wymienionych nieruchomości

Obręb Kołczewo

1. działka Nr 176/3 o pow. 0,1300 ha Księga Wieczysta 13155 wraz z udziałem do 1/8 w działce 176/8 o pow. 2009 m2 stanowiącej drogę dla której prowadzona jest KW 24426

Cena wywoławcza 65.389,- zł

Do ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22 %.

2. działka Nr 176/2 o pow. 0,1789 ha Księga Wieczysta 13155 wraz z udziałem do 1/8 w działce 176/8 o pow. 2009 m2 stanowiącej drogę dla której prowadzona jest KW 24426

Cena wywoławcza 83.269,- zł

Do ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22 %.

Działki posiadaaktualnie obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego w którym przeznaczone są pod zabudowę rekreacyjną - uchwała Nr XXXVIII/356/2002 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 23 lutego 2002 roku.

Działki położone są przy lesie, na niewielkim wzniesieniu, przy drodze Kołczewo - Dziwnów w odległości około 1 km od centrum wsi.

 

Realizacja zabudowy możliwa jest po wyposażeniu terenu w urządzenia wodociągowe zasilane z wodociągu zbiorowego w Kołczewie oraz kanalizacyjne odprowadzające ścieki do grupowego systemu kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią w Międzywodziu. Do czasu realizacji zagospodarowania terenu zgodnie z planem dopuszcza się odprowadzenie ścieków sanitarnych do szczelnych zbiorników bezodpływowych

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przedłożenie dowodu wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium można wpłacić gotówką w kasie Urzędu, bądź przelewem na konto Urzędu Miasta Nr : 80 9393 0000 0000 -0156-2000 0010 w Banku Spółdzielczym w Wolinie.

Wpłaty wadium należy dokonać tak aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym bądź w Kasie Urzędu najpóźniej w dniu 5 grudnia 2008 roku.

 

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość, natomiast osoby prawne - aktualny odpis z właściwego rejestru handlowego, pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej. Do spisania protokołu wymagany jest numer NIP.

Do nabycia nieruchomości przez oferenta zagranicznego mają zastosowanie przepisy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Wadium oferenta, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a innym oferentom zostanie zwrócone.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 12 grudnia 2008 r., w sali Nr 115 Urzędu Miasta Wolin o godzinie 10oo.

 

Wadium ulega przepadkowi, jeżeli osoba, która przetarg wygra, uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

Osiągnięta w wyniku przetargu cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Koszty umowy ponosi nabywca.

Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Szczegółowych informacji na temat przetargu udziela Referat Gospodarki Gruntami,

pokój Nr 8, tel. 091 32 20 803 Wolin.

 

Ogłoszenie znajduje się również na stronie internetowej Gminy www.wolin.pl

 

Wolin, dnia 2008.11.7

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 07-11-2008 15:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Konieczny 07-11-2008
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Konieczny 07-11-2008 15:15