Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów uzgadniających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie sortowni odpadów komunalnych na terenie Oczyszczalni ścieków w Wolinie przy ul. Mickiewicza 20 (dz. nr 13/1 obr.5 miasta Wolin) pn. – hala doczyszczania odpadów ze zbiórki selektywnej z zapleczem socjalno-bytowym”.


Wolin, dnia 04.04.2008 roku

RG.AS. 7632 -28/07

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów uzgadniających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie sortowni odpadów komunalnych na terenie Oczyszczalni ścieków w Wolinie przy ul. Mickiewicza 20 (dz. nr 13/1 obr.5 miasta Wolin) pn. - hala doczyszczania odpadów ze zbiórki selektywnej z zapleczem socjalno-bytowym”.

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art.53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150) - zapewniając stronom czynny udział w postępowaniu administracyjnym wszczętym w dniu 13.12.2007 roku na wniosek Biura Inżynierskiego Anna Gontarz-Bagińska”, Nowy Świat, ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk -Osowa, działającego z upoważnienia i na rzecz Gminy Wolin w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie sortowni odpadów komunalnych na terenie Oczyszczalni ścieków w Wolinie przy ul. Mickiewicza 20 (dz. nr 13/1 obr.5 miasta Wolin) pn. - hala doczyszczania odpadów ze zbiórki selektywnej z zapleczem socjalno-bytowym”,

z a w i a d a m i a m,

że w siedzibie Urzędu Miasta w Wolinie, ul. Zamkowa 23 (pok. 105, tel. 091 32 20 809) w godzinach urzędowania istnieje możliwość zapoznania się z raportem o oddziaływaniu na w/w przedsięwzięcia środowisko. W terminie 21 dni od podania do publicznej wiadomości powyższej informacji stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenia ewentualnych uwag i wniosków.

                                                                                                                    Z up. Burmistrza Wolina

                                                                                                                                                                Ryszard Mróz

                                                                                                                                                  Zastępca Burmistrza Wolina

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 10-04-2008 08:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Konieczny 10-04-2008
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Konieczny 10-04-2008 08:06