Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie nr 102/21 Burmistrza Wolina z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: "Zagospodarowanie terenu nad brzegiem jeziora Wisełka na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (II postępowanie) 2021-11-22 13:54
dokument Zarządzenie nr 101/21 Burmistrza Wolina z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie dokonania zmian w składzie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 2021-11-22 13:51
dokument Zarządzenie nr 100/21 Burmistrza Wolina z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn: "Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Wolin do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim w roku szkolnym 2021/2022." 2021-11-22 13:50
dokument Zarządzenie nr 99/21 Burmistrza Wolina z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Szkoły Podstawowej w Koniewie 2021-11-22 13:46
dokument Zarządzenie nr 98/21 Burmistrza Wolina z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bolesława Krzywoustego w Wolinie 2021-11-22 13:45
dokument Zarządzenie nr 97/21 Burmistrza Wolina z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Wolinie "Kraina Uśmiechu" 2021-11-22 13:43
dokument Zarządzenie nr 96/21 Burmistrza Wolina z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie odwołania przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości 2021-11-22 13:42
dokument Zarządzenie nr 95/21 Burmistrza Wolina z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: "Przebudowa drogi gminnej nr 4131003 Dargobądz- Karnocice w m. Dargobądz" 2021-11-22 13:41
dokument Zarządzenie nr 94/21 Burmistrza Wolina z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie zmiany składu Komisji Przetargowej do postępowania nr ZP.271.7.2021.HP 2021-11-22 13:38
dokument Zarządzenie nr 93/21 Burmistrza Wolina z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie opłat za udostępnienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Wolin dla celów organizacji imprez i działalności rozrywkowej. 2021-11-22 13:37
dokument Zarządzenie nr 92/21 Burmistrza Wolina z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia o udzieleniu zamówienia publicznego na zadanie pn: "Świadczenie usług przewozowych dzieci i młodzieży do Publicznych Szkół Podstawowych, Punktów Przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Wolin w okresie od dnia 1 września 22021 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku, na podstawie biletów miesięcznych szkolnych umożliwiających przejazdy uczniów w komunikacji regularnej" 2021-11-22 13:35
dokument Zarządzenie nr 91/21 Burmistrza Wolina z dnia 09 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: Zagospodarowanie terenu nad brzegiem jeziora Wisełka na cele rekreacyjno-wypoczynkowe". 2021-11-22 13:31
dokument Zarządzenie nr 90/21 Burmistrza Wolina z dnia 09 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2021 r. 2021-11-22 13:28
dokument Zarządzenie nr 89/21 Burmistrza Wolina z dnia 01 lipca 2021 r. w sprawie utworzenia pionu ochrony informacji niejawnej w Urzędzie Miejskim w Wolinie 2021-11-22 13:27
dokument Zarządzenie nr 88/21 Burmistrza Wolina z dnia 01 lipca 2021 r. w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Wolinie. 2021-11-22 13:17
dokument Zarządzenie nr 87/21 Burmistrza Wolina z dnia 01 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: " Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Domysłów - Żółwino w Gminie Wolin, o długości 0,904 km" (II postępowanie). 2021-11-22 13:12
dokument Zarządzenie nr 86/21 Burmistrza Wolina z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmieniające Zarządzenie nr 41/21 Burmistrza Wolina z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej dla nieruchomości gruntowej niezabudowanej, 2021-11-22 13:10
dokument Zarządzenie nr 85/21 Burmistrza Wolina z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolin na lata 2020-2035 2021-11-22 13:08
dokument Zarządzenie nr 84/21 Burmistrza Wolina z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2021 r. 2021-11-22 13:06
dokument Zarządzenie nr 83/21 Burmistrza Wolina z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 99/20 Burmistrza Wolina z dnia 5 października 2020 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 2021-11-22 13:04
dokument Zarządzenie nr 80/21 Burmistrza Wolina z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2021 r. 2021-10-07 12:37
dokument Zarządzenie nr 79/21 Burmistrza Wolina z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zasad transportu uczniów niepełnosprawnych oraz zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów ub opiekunów prawnych, z miejsca zamieszkania do przedszkola, placówki umożliwiającej realizacje obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki 2021-10-07 12:36
dokument Zarządzenie nr 78/21 Burmistrza Wolina z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie odwołania przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości 2021-06-25 09:33
dokument Zarządzenie nr 77/21 Burmistrza Wolina z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Stanowisko ds. wynagrodzeń i bankowości elektronicznej w Urzędzie Miejskim w Wolinie. 2021-10-07 12:33
dokument Zarządzenie nr 76/21 Burmistrza Wolina z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej dla nieruchomości gruntowej niezabudowanej, składającej się z działki nr 249/2 o powierzchni 0,7420 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 0004 Wolin, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XLIII/436/21 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 2 czerwca 2021 roku. 2021-10-07 12:31
dokument Zarządzenie nr 75/21 Burmistrza Wolina z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej dla nieruchomości gruntowej niezabudowanej, składającej się z działki nr 244/7 o powierzchni 2,7822 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 00004 Wolin, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XLIII/423/21 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 6 maja 2021 roku. 2021-10-07 12:40
dokument Zarządzenie nr 74/21 Burmistrza Wolina z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2021 r. 2021-10-07 12:27
dokument Zarządzenie nr 73/21 Burmistrza Wolina z dnia 08 maja 2021 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej dla nieruchomości gruntowej niezabudowanej, składającej się z działki nr 47/22 o powierzchni 0,0799 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 0004 Wolin, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XXXIII/301/20 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 13 listopada 2020 roku. 2021-10-07 12:26
dokument Zarządzenie nr 72/21 Burmistrza Wolina z dnia 08 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej dla nieruchomości gruntowej zabudowanej, składającej się z działki nr 90/5 o powierzchni 0,2557 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Kołczewo, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XLII/426/21 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 6 maja 2021 roku 2021-10-07 12:24
dokument Zarządzenie nr 71/21 Burmistrza Wolina z dnia 08 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na zadanie np: "Budowa przyłączy wody i kanalizacji sanitarnej dla budynków mieszkalnych nr: 81/4, 81/8 81/7 w Chynowie 2021-10-07 12:21
dokument Zarządzenie nr 70/21 Burmistrza Wolina z dnia 08 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: "Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Domysłów - Żółwino w Gminie Wolin, o długości 0,904 km" 2021-06-16 15:00
dokument Zarządzenie nr 69/21 Burmistrza Wolina z dnia 02 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2021 r. 2021-06-16 14:58
dokument Zarządzenie nr 68/21 Burmistrza Wolina z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2021 r. 2021-06-16 14:57
dokument Zarządzenie nr 67/21 Burmistrza Wolina z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej dla nieruchomości gruntowej niezabudowanej, składającej się z działki nr 151 o powierzchni 2,1384 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Wisełka, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XXXI/285/20 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 sierpnia 2020 roku. 2021-06-16 14:56
dokument Zarządzenie nr 66/21 Burmistrza Wolina z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej dla nieruchomości gruntowej niezabudowanej, składającej się z działki nr 75/2 o powierzchni 1,4697 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Wisełka, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XL/396/21 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 marca 2021 roku. 2021-06-16 14:54
dokument Zarządzenie nr 65/21 Burmistrza Wolina z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej dla nieruchomości gruntowej niezabudowanej, składającej się z działki nr 131/29 o powierzchni 2,0598 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Wisełka, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XL/396/21 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 marca 2021 roku. 2021-06-16 14:52
dokument Zarządzenie nr 64/21 Burmistrza Wolina z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej dla nieruchomości gruntowej niezabudowanej, składającej się z działki nr 12/2 o powierzchni 0,0710ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Żółwino, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XXXVII/372/20 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 grudnia 2020 roku. 2021-06-16 14:49
dokument Zarządzenie nr 63/21 Burmistrza Wolina z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej dla nieruchomości gruntowej niezabudowanej, składającej się z działki nr 73 o powierzchni 0,3584 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Wisełka, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XL/396/21 Rady Miejskiego w Wolinie z dnia 30 marca 2021 roku. 2021-06-16 14:47
dokument Zarządzenie nr 62a/21 Burmistrza Wolina z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie ustalenia wartości początkowej gruntów jako środków trwałych 2021-07-02 08:10
dokument Zarządzenie nr 62/21 Burmistrza Wolina z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia 4 czerwca 2021 r. dniem wolnym od pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Wolinie 2021-06-16 14:44
dokument Zarządzenie nr 61/21 Burmistrza Wolina z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej dla nieruchomości gruntowej niezabudowanej, składającej się z działki nr 94/11 o powierzchni 0,1179 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Kodrąbek, przeznczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XXXII/294/21 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 24 września 2020 roku. 2021-06-16 14:43
dokument Zarządzenie nr 60/21 Burmistrza Wolina z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej dla nieruchomości gruntowej niezabudowanej, składającej się z działki nr 514/8 o powierzchni 0,1160 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Ładzin, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XLI/402/09 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 23 lutego 2009 roku. 2021-06-16 14:40
dokument Zarządzenie nr 59/21 Burmistrza Wolina z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej dla nieruchomości gruntowej niezabudowanej, składającej się z działki nr 514/9 o powierzchni 0,1124 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Ładzin, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XLI/403/09 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 23 lutego 2009 roku. 2021-06-16 14:23
dokument Zarządzenie nr 58/21 Burmistrza Wolina z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad realizacja na rok 2021 Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wolin oraz powołania Komisji do spraw rozpatrywania wniosków o dofinansowanie do usunięcia wyrobów zawierających azbest. 2021-06-16 14:20
dokument Zarządzenie nr 57/21 Burmistrza Wolina z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2021 r. 2021-06-16 14:17
dokument Zarządzenie nr 56/21 Burmistrza Wolina z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia "Pakietu powitalnego" dla nowo narodzonych mieszkańców Gminy Wolin i szczegółowych zasad przyznawania 2021-06-16 14:11
dokument Zarządzenie nr 55/21 Burmistrza Wolina z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji opiekuna społecznego zwierząt bezdomnych oraz zasad i trybu sprawowania rękojmi opieki nad zwierzętami bezdomnymi 2021-06-16 14:09
dokument Zarządzenie nr 54/21 Burmistrza Wolina z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej dla nieruchomości gruntowej niezabudowanej, składającej się z działki nr 24/33 o powierzchni 0,0758 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 0003 Wolin, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XXXVIII/376/21 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 stycznia 2021 roku 2021-06-16 14:07
dokument Zarządzenie nr 53/21 Burmistrza Wolina z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej dla nieruchomości gruntowej niezabudowanej, składającej się z działki nr 61, 62, 60, 35, 25, 24 położonej w obrębie ewidencyjnym 0002 Wolin, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XL/397/21 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 marca 2021 roku 2021-06-16 14:04
dokument Zarządzenie nr 52/21 Burmistrza Wolina z dnia 05 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia polityki ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Wolinie 2021-06-16 14:01
dokument Zarządzenie nr 51e/21 Burmistrza Wolina z dnia 04 maja 2021 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej dla nieruchomości gruntowej niezabudowanej, składającej się z działki nr 196 o powierzchni 0,2927 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Laska, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr LXXVII/752/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 września 2010 roku. 2021-06-16 14:00
dokument Zarządzenie nr 51d/21 Burmistrza Wolina z dnia 04 maja 2021 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej dla nieruchomości gruntowej niezabudowanej, składającej się z działki nr 192/5 o powierzchni 0,1811 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Laska, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XLIV/450/09 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 kwietnia 2009 roku. 2021-06-16 13:57
dokument Zarządzenie nr 51c/21 Burmistrza Wolina z dnia 04 maja 2021 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej dla nieruchomości gruntowej niezabudowanej, składającej się z działki nr 47/24 o powierzchni 0,0654 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 0004 Wolin, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XL/395/21 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 marca 2021 roku. 2021-06-16 13:55
dokument Zarządzenie nr 51b/21 Burmistrza Wolina z dnia 04 maja 2021 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej dla nieruchomości gruntowej niezabudowanej, składającej się z działki nr 81/8 o powierzchni 0,0794 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Chynowo, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XL/394/21 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 marca 2021 roku. 2021-06-16 13:52
dokument Zarządzenie nr 51a/21 Burmistrza Wolina z dnia 04 maja 2021 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej dla nieruchomości gruntowej niezabudowanej, składającej się z działki nr 1/65 o powierzchni 0,3577 ha oraz nr 1/66 o powierzchni 0,3578 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 0006 Wolin, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XL/398/21 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 marca 2021 roku. 2021-06-16 13:44
dokument Zarządzenie nr 51/21 Burmistrza Wolina z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolinie Programu "Asystent osobisty osób niepełnosprawnych: -Edycja 2021 - finansowanego z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. 2021-06-16 13:40
dokument Zarządzenie nr 50a/21 Burmistrza Wolina z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Wolin 2021-06-25 14:04
dokument Zarządzenie nr 50/21 Burmistrza Wolina z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2021 r. 2021-06-16 12:55
dokument Zarządzenie nr 49/21 Burmistrza Wolina z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2021 r. 2021-06-16 12:54
dokument Zarządzenie nr 48/21 Burmistrza Wolina z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem nr 35/21 Burmistrza Wolina z dnia 12 marca 2021 r., na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Wolin w 2021 r. 2021-06-16 12:53
dokument Zarządzenie nr 47/21 Burmistrza Wolina z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 99/20 Burmistrza Wolina z dnia 5 października 2020 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 2021-06-16 12:51
dokument Zarządzenie nr 46/21 Burmistrza Wolina z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania stałej komisji do przeprowadzenia przetargów na zbycie, dzierżawę oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Wolin. 2021-06-16 12:49
dokument Zarządzenie nr 45a/21 Burmistrza Wolina z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian Zarządzenia Burmistrza Wolina nr 39a/2021 w sprawie określenia procedur i ustaleń w zakresie profilaktyki i konieczności podejmowania działań zapobiegawczych przed rozprzestrzenianiem wirusa SARS-CoV-2 w Urzędzie Miejskim w Wolinie 2021-06-16 12:48
dokument Zarządzenie nr 45/21 Burmistrza Wolina z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2021 r. 2021-06-16 12:46
dokument Zarządzenie nr 44/21 Burmistrza Wolina z dnia 09 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert przy przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Wolin w 2021 r. 2021-06-16 12:46
dokument Zarządzenie nr 43/21 Burmistrza Wolina z dnia 07 kwietnia 2021 r. w sprawie opłat za udostępnianie innych niż drogi publiczne nieruchomości drogowych stanowiących własność Gminy Wolin dla celów umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej i lokalizacji zajazdu na posesje. 2021-06-16 12:44
dokument Zarządzenie nr 42/21 Burmistrza Wolina z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2021 r. 2021-06-16 12:41
dokument Zarządzenie nr 41/21 Burmistrza Wolina z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej dla nieruchomości gruntowej niezabudowanej, składającej się z działki nr 1/1, 3/1, 4/1, 5, 9, oraz 28 położonej w obrębie ewidencyjnym 0002 Wolin, przeznaczonej do zbycia godnie z uchwałą nr XXXIX/385/21 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 26 lutego 2021 roku 2021-06-16 12:40
dokument Zarządzenie nr 40/21 Burmistrza Wolina z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości zaktualizowanej dotacji dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Ładzinie 2021-06-16 12:10
dokument Zarządzenie nr 39a/21 Burmistrza Wolina z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie określenia procedur i ustaleń w zakresie profilaktyki i konieczności podejmowania działań zapobiegawczych przed rozprzestrzenianiem wirusa SARS-CoV-2 w Urzędzie Miejskim w Wolinie 2021-06-16 12:09
dokument Zarządzenie nr 39/21 Burmistrza Wolina z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie zasad udzielania w Urzędzie Miejskim w Wolinie zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 złotych netto oraz Regulaminowi Pracy Komisji Przetargowej Urzędu Miejskiego w Wolinie 2021-06-16 12:07
dokument Zarządzenie nr 38/21 Burmistrza Wolina z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie udzielenia w Urzędzie Miejskim w Wolinie zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 złotych netto 2021-06-16 12:05
dokument Zarządzenie nr 37/21 Burmistrza Wolina z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2021 r. 2021-06-16 12:04
dokument Zarządzenie nr 36/21 Burmistrza Wolina z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej dla nieruchomości gruntowej niezabudowanej, składającej się z działki o numerze 536/1 o powierzchni 0,1146 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Ładzin, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XXXI/284/20 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 sierpnia 2020 roku. 2021-06-16 12:03
dokument Zarządzenie nr 35/21 Burmistrza Wolina z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia placowi wsparcia dziennego na terenie Gminy Wolin w 2021 r. 2021-06-16 12:00
dokument Zarządzenie nr 34/21 Burmistrza Wolina z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej dla nieruchomości gruntowej niezabudowanej, składającej się z działek o numerze 1/1 , 1/3, 4/1, 5, 9 oraz 28 położonej w obrębie ewidencyjnym 0002 Wolin, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XXXIX/385/21 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 26 lutego 2021 roku. 2021-06-16 11:59
dokument Zarządzenie nr 33/21 Burmistrza Wolina z dnia 09 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanych działek nr 131/29, 75/2 oraz 73, położonych w obrębie ewidencyjnym Wisełka 2021-06-16 11:56
dokument Zarządzenie nr 32/21 Burmistrza Wolina z dnia 09 marca 2021 r. w sprawie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest ujętej w "Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wolin", przyjętym Uchwałą Nr VI/45/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 23 luty 2011 r. 2021-06-16 11:54
dokument Zarządzenie nr 31/21 Burmistrza Wolina z dnia 02 marca 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 99/20 Burmistrza Wolina z dnia 5 października 2020 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 2021-06-16 11:52
dokument Zarządzenie nr 30/21 Burmistrza Wolina z dnia 02 marca 2021 r. w sprawie zrzeczenia się odszkodowania za prawo własności działki nr 191/2 z obrębu ewidencyjnego Laska, która przeznaczona została na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej 1012Z na odcinku Laska - Recław". 2021-06-16 11:50
dokument Zarządzenie nr 29/21 Burmistrza Wolina z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Służby Przygotowawczej w Urzędzie Miejskim w Wolinie 2021-06-16 11:47
dokument Zarządzenie nr 28/21 Burmistrza Wolina z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2021 r. 2021-04-14 10:52
dokument Zarządzenie nr 27/21 Burmistrza Wolina z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów placówek oświatowych gminy Wolin w roku szkolnym 2020/2021 na czas od 1 marca 2021 roku do dnia 31 sierpnia 2021 roku 2021-04-14 10:51
dokument Zarządzenie nr 26/21 Burmistrza Wolina z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem nr 14/21 Burmistrza Wolina z dnia 2 lutego 2021 r., na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Wolin w 2021 roku. 2021-04-14 10:49
dokument Zarządzenie nr 25/21 Burmistrza Wolina z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert przy przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Wolin w 2021 roku. 2021-04-14 10:47
dokument Zarządzenie nr 24/21 Burmistrza Wolina z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2021 r. 2021-04-14 10:45
dokument Zarządzenie nr 23/21 Burmistrza Wolina z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie zasad i trybu wyznaczenia celów i zadań, określenia mierników ich realizacji oraz zasad monitorowania ich osiągnięcia 2021-04-14 10:44
dokument Zarządzenie nr 22/21 Burmistrza Wolina z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia procedury zarządzenia ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Wolinie 2021-04-14 10:42
dokument Zarządzenie nr 21/21 Burmistrza Wolina z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Wolinie i jednostkach organizacyjnych Gminy Wolin oraz zasad jej koordynacji 2021-04-14 10:41
dokument Zarządzenie nr 20/21 Burmistrza Wolina z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego 2021-04-14 10:39
dokument Zarządzenie nr 19/21 Burmistrza Wolina z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej dla nieruchomości gruntowej niezabudowanej, składającej się z działki o numerze 244/4 o powierzchni 0,7989ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Sierosław, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XXXVI/331/20 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 18 grudnia 2020 roku 2021-04-14 10:38
dokument Zarządzenie nr 18/21 Burmistrza Wolina z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej dla nieruchomości gruntowej niezabudowanej, składającej się z działki o numerze 15 o powierzchni 0,0606ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Wisełka, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XXXVI/330/20 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 18 grudnia 2020 roku 2021-04-14 10:36
dokument Zarządzenie nr 17/21 Burmistrza Wolina z dnia 09 lutego 2021 r. w sprawie upoważnienia pracowników Referatu Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wolinie do podpisywania pism 2021-04-14 10:33
dokument Zarządzenie nr 16/21 Burmistrza Wolina z dnia 02 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2021 r. 2021-04-14 10:31
dokument Zarządzenie nr 15/21 Burmistrza Wolina z dnia 02 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Ładzinie 2021-04-14 10:30
dokument Zarządzenie nr 14/21 Burmistrza Wolina z dnia 02 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Wolin w 2021 roku 2021-03-18 10:05
dokument Zarządzenie nr 13/21 Burmistrza Wolina z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do publicznych innych form wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Wolin jest organem prowadzącym 2021-03-18 10:05
dokument Zarządzenie nr 12/21 Burmistrza Wolina z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę udziału 1/2 w nieruchomości zabudowanej, stanowiącego własność Gminy Wolin 2021-03-18 10:05
dokument Zarządzenie nr 11a/21 Burmistrza Wolina z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie wspólnej reprezentacji pracowników do spraw wyboru instytucji finansowej zarządzającej i wdrażającej Pracownicze Plany Kapitałowe w Urzędzie Miejskim w Wolinie i gminnych jednostkach organizacyjnych oraz przejęcia regulaminu reprezentacji osób zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Wolinie i gminnych jednostkach organizacyjnych 2021-03-18 10:05
dokument Zarządzenie nr 11/21 Burmistrza Wolina z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert, ogłoszonych zarządzeniem Nr 134/20 Burmistrza Wolina z dnia 18 grudnia 2020 r. na realizację w 2021 r. zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 2021-03-18 10:05
dokument Zarządzenie nr 10/21 Burmistrza Wolina z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2021 r. 2021-03-18 10:05
dokument Zarządzenie nr 9/21 Burmistrza Wolina z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia narodowego Spisu Powszechnego w 2021 r. 2021-03-18 10:06
dokument Zarządzenie nr 8/21 Burmistrza Wolina z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego powołanego do przeprowadzenia Powszechnego spisu Rolnego w 2020 r. 2021-03-18 10:06
dokument Zarządzenie nr 7/21 Burmistrza Wolina z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Wolina Nr 140/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie określenia procedur i ustaleń w zakresie profilaktyki i konieczności podejmowania działań zapobiegawczych przed rozprzestrzenianiem wirusa SARS-CoV-2 w Urzędzie Miejskim w Wolinie 2021-03-18 10:06
dokument Zarządzenie nr 6/21 Burmistrza Wolina z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert przy przeprowadzeniu otwartych konkurów ofert 2021-03-18 10:06
dokument Zarządzenie nr 5/21 Burmistrza Wolina z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Wolina nr 126/13 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia waloryzacji stawki czynszu najmu komunalnych lokali użytkowych 2021-03-18 10:06
dokument Zarządzenie nr 4/21 Burmistrza Wolina z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: "Samodzielne stanowisko ds. promocji" w Urzędzie Miejskim w Wolinie 2021-03-18 10:06
dokument Zarządzenie nr 3/21 Burmistrza Wolina z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2021 r. 2021-03-18 10:07
dokument Zarządzenie nr 2/21 Burmistrza Wolina z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Biura Administracyjnego Szkół w Wolinie oraz Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, których są dysponentami na rok 2021 oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki 2021-03-18 10:07
dokument Zarządzenie nr 1/21 Burmistrza Wolina z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków podległym jednostkom budżetowym na 2021 r. i ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2021 r. oraz wielkości dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2021 r. 2021-03-18 10:07