Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA NR XXX/353/16 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wolin na 2017 r. 2016-12-30 13:01
dokument UCHWAŁA NR XXX/354/16 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wolin na lata 2017 ? 2033 2016-12-30 12:32
dokument UCHWAŁA NR XXX/355/16 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 2016-12-30 12:31
dokument UCHWAŁA NR XXX/356/16 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia taryfy opłat portowych w porcie morskim w Wolinie 2016-12-30 12:31
dokument UCHWAŁA NR XXX/357/16 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Wolina uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 2016-12-30 12:30
dokument UCHWAŁA NR XXX/358/16 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności działki nr 56/38, położonej w obrębie ewidencyjnym 0003 Wolin 2016-12-30 12:30
dokument UCHWAŁA NR XXX/359/16 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności działki nr 56/47, położonej w obrębie ewidencyjnym 0003 Wolin 2016-12-30 12:29
dokument UCHWAŁA NR XXX/360/16 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności działki nr 56/55, położonej w obrębie ewidencyjnym 0003 Wolin 2016-12-30 12:29
dokument UCHWAŁA NR XXX/361/16 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 217/16 o powierzchni 0,0108 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 0004 Wolin 2016-12-30 12:27
dokument UCHWAŁA NR XXX/362/16 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 4 położonego przy ulicy Stanisława Moniuszki 24 w Wolinie 2016-12-30 12:27
dokument UCHWAŁA NR XXX/363/16 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z urządzeń wodociągowych eksploatowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie 2016-12-30 12:26
dokument UCHWAŁA NR XXX/364/16 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie 2016-12-30 12:26
dokument UCHWAŁA NR XXX/365/16 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie na utrzymanie cmentarzy komunalnych w 2017 roku 2016-12-30 12:25
dokument UCHWAŁA NR XXX/366/16 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie na utrzymanie komunalnych zasobów lokalowych w 2017 r. 2016-12-30 12:24
dokument UCHWAŁA NR XXX/367/16 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola, do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz punktów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których Gmina Wolin jest organem prowadzącym 2016-12-30 12:24
dokument UCHWAŁA NR XXX/368/16 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie Sułomino w części działki Nr 24/3 o pow. 146 m? 2016-12-30 12:23
dokument UCHWAŁA NR XXX/369/16 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2017 rok 2016-12-30 12:22
dokument UCHWAŁA NR XXX/370/16 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Wolin na lata 2017 ? 2021 2016-12-30 12:21
dokument UCHWAŁA NR XXX/371/16 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin w 2016 r. 2016-12-30 12:21
dokument UCHWAŁA NR XXX/372/16 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/206/15 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wolin na lata 2016 ? 2033 2016-12-30 12:20
dokument UCHWAŁA NR XXX/373/16 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 2016-12-30 12:19