Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 741) zawiadamiam, że na wniosek Pana Adama Celińskiego, Prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o w Wolinie, w dniu 29 kwietnia 2021r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dargobądz na terenie działek nr: 132/8, 205/11, 205/12, 205/13, 205/14, 205/15, 205/19, 206/5, 210/3, 373, 376/3, 383/8, 514/1, 520, 521, 522, 523, 524, 526, 527/2, 528, położonych w obrębie ewidencyjnym Dargobądz 1, Gmina Wolin
2 OAS.0050.143.2021.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Uchwałą nr XLIII/424/21 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 6 maja 2021 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 179/19 z dnia 17 grudnia 2019 roku działka 61/13 o pow. 0,1162 ha oraz część działki nr 61/38 o pow. 0,0329 ha, obręb ewidencyjny 0004 Wolin
3 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 741) zawiadamiam, że dnia 10 maja 2021r. została wydana decyzja Nr 7/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 140/10, położonej w obrębie ewidencyjnym Kodrąbek, gmina Wolin.
4 Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.4.2021.MS z dnia 07.05.2021 roku skierowane do osób fizycznych będących stronami postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą ?Budowa zespołu elektrowni o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr ewidencyjnym 7/4, w obrębie geodezyjnym Wiejkowo, gmina Wolin?
5 Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.4.2021.MS z dnia 07.05.2021 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą ?Budowa zespołu elektrowni o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr ewidencyjnym 7/4, w obrębie geodezyjnym Wiejkowo, gmina Wolin?
6 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WOLIN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POZYTKU PUBLICZNEGO NA 2020 ROK.
7 OAS.0050.141.2021.ŻK O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości Obręb 2 Wolin działka nr 28 pow. 2,7688 ha
8 OAS.0050.142.2021.ŻK O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości obręb 002 Wolin, ulica Parkowa
9 OAS.0050.140.2021.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XL/397/21 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 marca 2021 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 53/21 z dnia 10 maja 2021 roku działka 24 o pow. 3,3536 ha, obręb ewidencyjny 0002 Wolin
10 OAS.0050.139.2021.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XXXVIII/376/21 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 stycznia 2021 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 54/21 z dnia 10 maja 2021 roku działka 24/33 o pow. 0,0758 ha, obręb ewidencyjny 0003 Wolin