Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2020 Daniel Nesteruk 2021-05-20 10:06:59
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2020 Daniel Nesteruk 2021-05-20 10:05:31
Wykaz osób prawnych i fyzycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie: podatków oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę ma raty na rok 2020 Daniel Nesteruk 2021-05-20 10:04:56
Zawiadomienie o XLIV sesji wraz z porządkiem obrad Artur Słocki 2021-05-18 15:08:24
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 741) zawiadamiam, że na wniosek Pana Adama Celińskiego, Prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o w Wolinie, w dniu 29 kwietnia 2021r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dargobądz na terenie działek nr: 132/8, 205/11, 205/12, 205/13, 205/14, 205/15, 205/19, 206/5, 210/3, 373, 376/3, 383/8, 514/1, 520, 521, 522, 523, 524, 526, 527/2, 528, położonych w obrębie ewidencyjnym Dargobądz 1, Gmina Wolin Daniel Nesteruk 2021-05-14 15:22:30
OAS.0050.143.2021.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Uchwałą nr XLIII/424/21 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 6 maja 2021 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 179/19 z dnia 17 grudnia 2019 roku działka 61/13 o pow. 0,1162 ha oraz część działki nr 61/38 o pow. 0,0329 ha, obręb ewidencyjny 0004 Wolin Bernadetta Zyguś 2021-05-14 15:09:21
OAS.0050.143.2021.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Uchwałą nr XLIII/424/21 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 6 maja 2021 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 179/19 z dnia 17 grudnia 2019 roku działka 61/13 o pow. 0,1162 ha oraz część działki nr 61/38 o pow. 0,0329 ha, obręb ewidencyjny 0004 Wolin Bernadetta Zyguś 2021-05-14 15:08:10
OAS.0050.142.2021.ŻK O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości obręb 002 Wolin, ulica Parkowa Bernadetta Zyguś 2021-05-14 14:30:58
OAS.0050.141.2021.ŻK O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości Obręb 2 Wolin działka nr 28 pow. 2,7688 ha Bernadetta Zyguś 2021-05-14 14:30:37
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 741) zawiadamiam, że dnia 10 maja 2021r. została wydana decyzja Nr 7/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 140/10, położonej w obrębie ewidencyjnym Kodrąbek, gmina Wolin. Daniel Nesteruk 2021-05-14 09:11:04
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.4.2021.MS z dnia 07.05.2021 roku skierowane do osób fizycznych będących stronami postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą ?Budowa zespołu elektrowni o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr ewidencyjnym 7/4, w obrębie geodezyjnym Wiejkowo, gmina Wolin? Daniel Nesteruk 2021-05-13 15:33:17
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.4.2021.MS z dnia 07.05.2021 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą ?Budowa zespołu elektrowni o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr ewidencyjnym 7/4, w obrębie geodezyjnym Wiejkowo, gmina Wolin? Daniel Nesteruk 2021-05-13 15:32:37
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WOLIN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POZYTKU PUBLICZNEGO NA 2020 ROK. Anna Michalska 2021-05-13 12:30:57
OAS.0050.141.2021.ŻK O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości Obręb 2 Wolin działka nr 28 pow. 2,7688 ha Bernadetta Zyguś 2021-05-13 10:31:25
OAS.0050.142.2021.ŻK O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości obręb 002 Wolin, ulica Parkowa Bernadetta Zyguś 2021-05-13 10:27:55
OAS.0050.132.2021.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XL/395/21 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 marca 2021 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 51c/21 z dnia 04 maja 2021 roku działka 47/24 o pow. 0,0654 ha, obręb ewidencyjny 0004 Wolin Bernadetta Zyguś 2021-05-13 09:10:38
OAS.0050.140.2021.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XL/397/21 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 marca 2021 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 53/21 z dnia 10 maja 2021 roku działka 24 o pow. 3,3536 ha, obręb ewidencyjny 0002 Wolin Bernadetta Zyguś 2021-05-12 13:45:19
OAS.0050.139.2021.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XXXVIII/376/21 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 stycznia 2021 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 54/21 z dnia 10 maja 2021 roku działka 24/33 o pow. 0,0758 ha, obręb ewidencyjny 0003 Wolin Bernadetta Zyguś 2021-05-12 13:44:41
OAS.0050.138.2021.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XL/397/21 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 marca 2021 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 53/21 z dnia 10 maja 2021 roku działka 60 o pow. 1,7847 ha, obręb ewidencyjny 0002 Wolin Bernadetta Zyguś 2021-05-12 13:43:58
OAS.0050.138.2021.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XL/397/21 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 marca 2021 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 53/21 z dnia 10 maja 2021 roku działka 60 o pow. 1,7847 ha, obręb ewidencyjny 0002 Wolin Bernadetta Zyguś 2021-05-12 13:43:34
OAS.0050.137.2021.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XL/397/21 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 marca 2021 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 53/21 z dnia 10 maja 2021 roku działka 61 o pow. 1,0389 ha, obręb ewidencyjny 0002 Wolin Bernadetta Zyguś 2021-05-12 13:43:04
OAS.0050.136.2021.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XL/397/21 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 marca 2021 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 53/21 z dnia 10 maja 2021 roku działka 35 o pow. 3,2310 ha, obręb ewidencyjny 0002 Wolin Bernadetta Zyguś 2021-05-12 13:42:10
OAS.0050.135.2021.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XL/397/21 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 marca 2021 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 53/21 z dnia 10 maja 2021 roku działka 25 o pow. 2,9123 ha, obręb ewidencyjny 0002 Wolin Bernadetta Zyguś 2021-05-12 13:41:35
OAS.0050.134.2021.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XL/397/21 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 marca 2021 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 53/21 z dnia 10 maja 2021 roku działka 62 o pow. 2,1436 ha, obręb ewidencyjny 0002 Wolin Bernadetta Zyguś 2021-05-12 13:40:22
OAS.0050.128.2021.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XL/398/21 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 marca 2021 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 51a/21 z dnia 04 maja 2021 roku działka 1/66 o pow. 0,3578 ha, obręb ewidencyjny 0006 Wolin Bernadetta Zyguś 2021-05-11 09:53:16
OAS.0050.127.2021.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XL/398/21 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 marca 2021 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 51a/21 z dnia 04 maja 2021 roku działka 1/65 o pow. 0,3577 ha, obręb ewidencyjny 0006 Wolin Bernadetta Zyguś 2021-05-11 09:52:43
OAS.0050.133.2021.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 179/19 z dnia 17 grudnia 2019 roku. dz. 24/14 pow. 204 m2 obręb ewidencyjny 0003 Wolin Bernadetta Zyguś 2021-05-11 09:51:42
OAS.0050.132.2021.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XL/395/21 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 marca 2021 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 51c/21 z dnia 04 maja 2021 roku działka 47/24 o pow. 0,0654 ha, obręb ewidencyjny 0004 Wolin Bernadetta Zyguś 2021-05-11 09:50:45
OAS.0050.130.2021.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XL/394/21 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 marca 2021 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 51b/21 z dnia 04 maja 2021 roku, działka zabudowana 81/8 o pow. 0,0794 ha, obręb ewidencyjny Chynowo Bernadetta Zyguś 2021-05-11 09:36:03
OAS.0050.131.2021.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr LXXVII/752/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 kwietnia 2009 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 51e/21 z dnia 04 maja 2021 roku, działka 196 o pow. 0,2927 ha, obręb ewidencyjny Laska Bernadetta Zyguś 2021-05-11 09:35:16
OAS.0050.129.2021.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XLIV/450/09 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 kwietnia 2009 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 51d/21 z dnia 04 maja 2021 roku, działka 192/5 o pow. 0,1811 ha, obręb ewidencyjny Laska Bernadetta Zyguś 2021-05-11 09:33:54
OAS.0050.126.2021.ŻK Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy z przeznaczeniem na cele rolne Bernadetta Zyguś 2021-05-10 14:27:29
Rejestr uchwał VIII kadencji Artur Słocki 2021-05-07 12:50:09
UCHWAŁA NR XLIII/426/21 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka nr 90/5 z obrębu ewidencyjnego Kołczewo 1 Artur Słocki 2021-05-07 12:41:22
UCHWAŁA NR XLIII/425/21 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień Artur Słocki 2021-05-07 12:41:01
UCHWAŁA NR XLIII/424/21 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie terenu o powierzchni 1162 m? stanowiącego działkę nr 61/13 oraz terenu o powierzchni 329 m?, stanowiącą część działki nr 61/38, położonego w obrębie ewidencyjnym 0004 Wolin Artur Słocki 2021-05-07 12:40:41
UCHWAŁA NR XLIII/423/21 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 244/7, położonej w obrębie ewidencyjnym 0004 Wolin Artur Słocki 2021-05-07 12:40:16
UCHWAŁA NR XLIII/422/21 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działki nr 55/4 i 56/11 z obrębu ewidencyjnego 0003 Wolin Artur Słocki 2021-05-07 12:39:45
UCHWAŁA NR XLIII/421/21 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 148/14 o powierzchni 0,0940 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Recław Artur Słocki 2021-05-07 12:39:22
UCHWAŁA NR XLIII/420/21 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przystań Morska Wolin sp. z o.o. z siedzibą w Wolinie, w drodze wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia w zamian nowych udziałów Artur Słocki 2021-05-07 12:39:00