Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
OAS.0050.160.2021.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XXXI/285/20 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 sierpnia 2020 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 67/21 z dnia 31 maja 2021 roku dz. 151 pow. 2,1384 ha, obręb ewidencyjny Wisełka Bernadetta Zyguś 2021-06-07 14:56:30
OAAS.0050.159.2021.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XL/396/21 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 marca 2021 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 66/21 z dnia 31 maja 2021 roku, działka 75/2 o pow. 1,4697 ha, obręb ewidencyjny Wisełka Bernadetta Zyguś 2021-06-07 14:55:45
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.3.2021.MS z dnia 01.06.2021 roku zawiadamiające strony postępowania o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa deszczowni nawadniającej wraz z pompownią melioracyjną i rurociągiem doprowadzającym w m. Laska gm. Wolin oraz nawadnianie gruntów rolnych. Agnieszka Struska 2021-06-02 15:23:48
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.3.2021.MS z dnia 01.06.2021 roku zawiadamiające strony postępowania o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa deszczowni nawadniającej wraz z pompownią melioracyjną i rurociągiem doprowadzającym w m. Laska gm. Wolin oraz nawadnianie gruntów rolnych. Agnieszka Struska 2021-06-02 15:23:02
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości w sprawie "zaprojektowanie i budowa drogi S3 Troszyn - Świnoujście. Odcinek 1. Świnoujście - Dargobądz" Daniel Nesteruk 2021-06-02 14:46:19
OAS.0050.157.2021.ŻK O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości Obręb Sierosław, Obręb 3 Wolin, Obręb Jarzębowo Bernadetta Zyguś 2021-06-02 09:59:31
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości w sprawie "zaprojektowanie i budowa drogi S3 Troszyn - Świnoujście" Daniel Nesteruk 2021-06-01 16:41:03
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości Daniel Nesteruk 2021-06-01 16:38:38
I N F O R M A C J A z przeprowadzonego w siedzibie Urzędu Miasta Wolin przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin, który odbył się w dniu 28 maja 2021 roku Obręb Sierosław 1. działka nr 244/4 pow. 7989 m? Bernadetta Zyguś 2021-06-01 12:46:20
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wolin za 2020 rok Daniel Nesteruk 2021-05-31 11:07:46
Rejestr uchwał VIII kadencji Artur Słocki 2021-05-31 08:42:25
UCHWAŁA NR XLIV/432/21 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa ?KZN ? Zachodniopomorskie? sp. z o.o. Artur Słocki 2021-05-31 08:40:00
UCHWAŁA NR XLIV/431/21 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/317/20 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 27 listopada 2020r. ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wolin oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej Artur Słocki 2021-05-31 08:39:35
UCHWAŁA NR XLIV/430/21 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały XXXV/318/20 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym Artur Słocki 2021-05-31 08:39:12
UCHWAŁA NR XLIV/429/21 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami Artur Słocki 2021-05-31 08:38:47
UCHWAŁA NR XLIV/428/21 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości położonych na terenie gminy Wolin oraz ustalenia stawki tej opłaty Artur Słocki 2021-05-31 08:38:25
UCHWAŁA NR XLIV/427/21 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy Artur Słocki 2021-05-31 08:35:34
Sesja XLIV Artur Słocki 2021-05-31 08:35:01
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości Daniel Nesteruk 2021-05-28 22:45:55
Obwieszczenie Starosty Kamieńskiego rozbudowa i przebudowa skrzyżowania drogi gminnej ulicy Gryfitów z ulicą Mickiewicza i Sienkiewicza w miejscowości Wolin Daniel Nesteruk 2021-05-27 11:31:09
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości Daniel Nesteruk 2021-05-27 11:28:48
OAS.0050.155.2021.ŻK Burmistrz Wolina prostuje treść ogłoszenia o II nieograniczonym przetargu ustnym, ustalonym na dzień 04 czerwca 2021r., na dzierżawę nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działki nr 4 o pow. 1,2728 ha, nr 7 o pow. 1,7909 ha, nr 10 o pow. 1,7118 ha, położonych w obrębie ewidencyjnym 0001 Wolin. Bernadetta Zyguś 2021-05-26 14:49:44
UCHWAŁA NR LXIV.141.2020 Składu orzekającego RIO w Szczecinie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Wolin Daniel Nesteruk 2021-05-26 14:25:08
Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego Gmina Wolin Daniel Nesteruk 2021-05-26 14:23:18
Daniel Nesteruk 2021-05-26 12:54:50
Lista osób zakwalifikowanych do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym, który odbędzie się w dniu 28 maja 2021 r. na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Sierosław, działka nr 244/4 pow. 7989 m? - dokument usunięty Bernadetta Zyguś 2021-05-26 12:26:47
OAS.0050.152.2021.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XLI/403/09 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 23 lutego 2009 roku oraz Zarządzeniem nr 59/21 Burmistrza Wolina z dnia 20 maja 2021 roku działka 514/9 powierzchnia 0,1124 ha, obręb ewidencyjny Ładzin Bernadetta Zyguś 2021-05-25 11:02:17
OAS.0050.153.2021.ŻK Burmistrz Gminy i Miasta Wolin podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XLI/402/09 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 23 lutego 2009 roku oraz Zarządzeniem nr 60/21 Burmistrza Wolina z dnia 20 maja 2021 roku. dz. 514/8 powierzchnia 0,1160 ha, obręb ewidencyjny Ładzin Bernadetta Zyguś 2021-05-25 11:02:03
OAS.0050.154.2021.ŻK Burmistrz Gminy i Miasta Wolin podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XXXII/294/21 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 24 września 2020 roku oraz Zarządzeniem nr 61/21 Burmistrza Wolina z dnia 20 maja 2021 roku. dz. 94/11 powierzchnia 0,1179 ha, obręb ewidencyjny Kodrąbek Bernadetta Zyguś 2021-05-25 11:01:48
OAS.0050.153.2021.ŻK Burmistrz Gminy i Miasta Wolin podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XLI/402/09 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 23 lutego 2009 roku oraz Zarządzeniem nr 60/21 Burmistrza Wolina z dnia 20 maja 2021 roku. dz. 514/8 powierzchnia 0,1160 ha, obręb ewidencyjny Ładzin Bernadetta Zyguś 2021-05-25 11:00:39
OAS.0050.152.2021.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XLI/403/09 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 23 lutego 2009 roku oraz Zarządzeniem nr 59/21 Burmistrza Wolina z dnia 20 maja 2021 roku działka 514/9 powierzchnia 0,1124 ha, obręb ewidencyjny Ładzin Bernadetta Zyguś 2021-05-25 10:59:49
Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Sierosław Daniel Nesteruk 2021-05-25 09:26:38
Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Chynowo Daniel Nesteruk 2021-05-25 09:26:17
Obwieszczenie Burmistrza Wolina z dnia 19.05.2021 roku znak BIO.6228.1.2021.PF o naborze wniosków na rok 2021 o przyznanie dofinansowania na usunięcie wyrobów zawierających azbest powstałych przy wymianie i likwidacji pokryć dachowych lub elewacji budynków. Agnieszka Struska 2021-05-24 08:36:24
Obwieszczenie Burmistrza Wolina z dnia 19.05.2021 roku znak BIO.6228.1.2021.PF o naborze wniosków na rok 2021 o przyznanie dofinansowania na usunięcie wyrobów zawierających azbest powstałych przy wymianie i likwidacji pokryć dachowych lub elewacji budynków. Agnieszka Struska 2021-05-24 08:35:23
Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Recław Daniel Nesteruk 2021-05-20 12:44:51
Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Ładzin Daniel Nesteruk 2021-05-20 12:44:35
Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Wisełka Daniel Nesteruk 2021-05-20 12:44:20
Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Ładziin Daniel Nesteruk 2021-05-20 12:44:04
Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Ładzin Daniel Nesteruk 2021-05-20 12:43:47