Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Kontrola wewnętrzna (zakładka menu) Daniel Nesteruk 2021-05-04 15:02:04
Interpretacja Indywidualna z dnia 28 kwietnia 2021 r. Daniel Nesteruk 2021-04-30 14:45:07
Rejestr uchwał VIII kadencji Artur Słocki 2021-04-30 11:47:20
UCHWAŁA NR XLII/415/21 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/276/16 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie centrum usług wspólnych dla jednostek organizacyjnych gminy Artur Słocki 2021-04-30 11:17:47
UCHWAŁA NR XLII/414/21 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej z Województwem Zachodniopomorskim oraz udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu w formie dotacji celowej Artur Słocki 2021-04-30 11:17:26
UCHWAŁA NR XLII/413/21 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy Artur Słocki 2021-04-30 11:17:00
UCHWAŁA NR XLII/412/21 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Laska i Recław w gminie Wolin Artur Słocki 2021-04-30 11:16:34
UCHWAŁA NR XLII/411/21 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Wolinie na 2021 r. Artur Słocki 2021-04-30 11:16:11
Sesja XLII Artur Słocki 2021-04-30 11:15:40
Zawiadomienie o XLIII sesji wraz z porządkiem obrad Artur Słocki 2021-04-30 11:12:41
ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY WOLIN ZA ROK 2020 Daniel Nesteruk 2021-04-30 09:37:40
Interpretacja Indywidualna z dnia 28 kwietnia 2021 r. Daniel Nesteruk 2021-04-30 09:30:55
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym nr 2 miasta Wolin w granicach działki nr 19/7 oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla potrzeb ww. opracowania Daniel Nesteruk 2021-04-27 11:00:30
Sprawozdanie Rb-Z I kwartał za rok 2021 r. Daniel Nesteruk 2021-04-26 12:02:31
Sprawozdanie Rb-NDS I kwartał za rok 2021 r. Daniel Nesteruk 2021-04-26 12:02:09
Sprawozdanie Rb-N I kwartał za rok 2021 r. Daniel Nesteruk 2021-04-26 12:01:47
Sprawozdanie Rb-28S I kwartał za rok 2021 r. Daniel Nesteruk 2021-04-26 12:01:25
Sprawozdanie Rb-28NWS I kwartał za rok 2021 r. Daniel Nesteruk 2021-04-26 12:00:55
Sprawozdanie Rb-27S I kwartał za rok 2021 r. Daniel Nesteruk 2021-04-26 12:00:16
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 256 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że dnia 22 kwietnia 2021r. została wydana decyzja Nr 6/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie działek nr 65/2, 66/4, położonych w obrębie ewidencyjnym Troszyn, gmina Wolin. Daniel Nesteruk 2021-04-23 09:32:15
UCHWAŁA NR XLI/410/21 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinalizowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej ?KZN ? Zachodniopomorski? sp. z o.o. Artur Słocki 2021-04-23 08:28:20
UCHWAŁA NR XLI/409/21 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej ?KZN ? Zachodniopomorski? sp. z o.o. Artur Słocki 2021-04-23 08:27:51
Sesja XLI Artur Słocki 2021-04-23 08:26:54
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.22.2020.AS z dnia 21.04.2021 roku zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (Gogolice 3) na części działki nr 136/7 w obrębie Gogolice, gmina Wolin. Daniel Nesteruk 2021-04-22 09:55:00
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.21.2020.AS z dnia 21.04.2021 roku zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (Gogolice 2) na części działki nr 136/7 w obrębie Gogolice, gmina Wolin. Daniel Nesteruk 2021-04-22 09:54:20
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.20.2020.AS z dnia 21.04.2021 roku zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (Gogolice 1) na części działki nr 136/7 w obrębie Gogolice, gmina Wolin. Daniel Nesteruk 2021-04-22 09:53:46
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.22.2020.AS z dnia 21.04.2021 roku o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (Gogolice 3) na części działki nr 136/7 w obrębie Gogolice, gmina Wolin Daniel Nesteruk 2021-04-22 09:53:13
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.21.2020.AS z dnia 21.04.2021 roku o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (Gogolice 2) na części działki nr 136/7 w obrębie Gogolice, gmina Wolin Daniel Nesteruk 2021-04-22 09:52:35
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.20.2020.AS z dnia 21.04.2021 roku o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (Gogolice 1) na części działki nr 136/7 w obrębie Gogolice, gmina Wolin Daniel Nesteruk 2021-04-22 09:51:58
Skarbnik Gminy Daniel Nesteruk 2021-04-21 14:53:27
Burmistrz Miasta i Gminy Daniel Nesteruk 2021-04-21 14:51:21
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 256 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że dnia 20 kwietnia 2021r. została wydana decyzja Nr 5/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie rozdzielczej sieci wodociągowej od miejscowości Wisełka, do miejscowości Domysłów, gmina Wolin na terenie działek nr: 78 [część], 135/16, 30, 29, położonych w obrębie ewidencyjnym Wisełka; nr: 114/1, położonej w obrębie ewidencyjnym WPN; nr: 3, 4, 7, 11/2, 11/1, 32/2, 26/2, 47, położonych w obrębie ewidencyjnym Żółwino; nr 24, 23/8, położonych w obrębie ewidencyjnym Domysłów. Daniel Nesteruk 2021-04-21 14:49:59
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.1.2021.AS z dnia 21.04.2021 roku zawiadamiające strony postępowania o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dargobądz Gmina Wolin Daniel Nesteruk 2021-04-21 12:28:00
Zawiadomienie o odwołaniu sesji Artur Słocki 2021-04-21 11:21:19
Zawiadomienie o odwołaniu sesji Artur Słocki 2021-04-21 11:20:01
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.12.2020.AS z dnia 19.04.2021 roku powiadamiające strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce nr 119/1, obręb Kodrąb w gminie Wolin Daniel Nesteruk 2021-04-20 12:12:08
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.11.2020.AS z dnia 19.04.2021 roku powiadamiające strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce o nr ew. 25, w obrębie Jarzębowo w gminie Wolin. Daniel Nesteruk 2021-04-20 12:10:49
OAS.0050.105.2021.ŻK Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości w miejscowości Sierosław, Jarzębowo i Wolin obręb 3 Bernadetta Zyguś 2021-04-20 11:28:57
Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Zagórze Daniel Nesteruk 2021-04-20 08:01:09
Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Piaski Wielkie Daniel Nesteruk 2021-04-20 08:00:49