Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.3.2020.AS z dnia 04.03.2020 roku skierowane do osób fizycznych będących stronami postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie systemu nawodnienia upraw w Uninie na działkach nr 7/71, 7/72 (obręb Unin) i 113/3 (Obręb Darzowice), polegającego na melioracji terenów znajdujących się na obszarze objętym formami ochrony przyrody, tj. nawadnianie pól uprawnych znajdujących się na terenie Natura 2000 za pomocą projektowanej instalacji do nawodnień melioracyjnych, na nieruchomości położonych na działkach o nr ew. 7/71, 7/72, 17, 24, 18/65, 18/71, 18/82, 18/176, 18/177, 18/179 w obr. Unin oraz nr 113/3 w obr. Darzowice w gminie Wolin. Agnieszka Struska 2020-03-05 13:40:05
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.3.2020.AS z dnia 04.03.2020 roku skierowane do osób fizycznych będących stronami postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie systemu nawodnienia upraw w Uninie na działkach nr 7/71, 7/72 (obręb Unin) i 113/3 (Obręb Darzowice), polegającego na melioracji terenów znajdujących się na obszarze objętym formami ochrony przyrody, tj. nawadnianie pól uprawnych znajdujących się na terenie Natura 2000 za pomocą projektowanej instalacji do nawodnień melioracyjnych, na nieruchomości położonych na działkach o nr ew. 7/71, 7/72, 17, 24, 18/65, 18/71, 18/82, 18/176, 18/177, 18/179 w obr. Unin oraz nr 113/3 w obr. Darzowice w gminie Wolin. Agnieszka Struska 2020-03-05 13:39:31
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.3.2020.AS z dnia 04.03.2020 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie systemu nawodnienia upraw w Uninie na działkach nr 7/71, 7/72 (obręb Unin) i 113/3 (Obręb Darzowice), polegającego na melioracji terenów znajdujących się na obszarze objętym formami ochrony przyrody, tj. nawadnianie pól uprawnych znajdujących się na terenie Natura 2000 za pomocą projektowanej instalacji do nawodnień melioracyjnych, na nieruchomości położonych na działkach o nr ew. 7/71, 7/72, 17, 24, 18/65, 18/71, 18/82, 18/176, 18/177, 18/179 w obr. Unin oraz nr 113/3 w obr. Darzowice w gminie Wolin. Agnieszka Struska 2020-03-05 13:37:55
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.3.2020.AS z dnia 04.03.2020 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie systemu nawodnienia upraw w Uninie na działkach nr 7/71, 7/72 (obręb Unin) i 113/3 (Obręb Darzowice), polegającego na melioracji terenów znajdujących się na obszarze objętym formami ochrony przyrody, tj. nawadnianie pól uprawnych znajdujących się na terenie Natura 2000 za pomocą projektowanej instalacji do nawodnień melioracyjnych, na nieruchomości położonych na działkach o nr ew. 7/71, 7/72, 17, 24, 18/65, 18/71, 18/82, 18/176, 18/177, 18/179 w obr. Unin oraz nr 113/3 w obr. Darzowice w gminie Wolin. - dokument usunięty Agnieszka Struska 2020-03-05 13:36:40
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.3.2020.AS z dnia 04.03.2020 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie systemu nawodnienia upraw w Uninie na działkach nr 7/71, 7/72 (obręb Unin) i 113/3 (Obręb Darzowice), polegającego na melioracji terenów znajdujących się na obszarze objętym formami ochrony przyrody, tj. nawadnianie pól uprawnych znajdujących się na terenie Natura 2000 za pomocą projektowanej instalacji do nawodnień melioracyjnych, na nieruchomości położonych na działkach o nr ew. 7/71, 7/72, 17, 24, 18/65, 18/71, 18/82, 18/176, 18/177, 18/179 w obr. Unin oraz nr 113/3 w obr. Darzowice w gminie Wolin. - dokument usunięty Agnieszka Struska 2020-03-05 13:36:30
ZARZĄDZENIE Nr 15/20 Burmistrza Wolina z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego zarządzeniem nr 6/20 Burmistrza Wolina z dnia 28 stycznia 2020 r., na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Wolin w 2020 roku. Daniel Nesteruk 2020-03-04 12:35:51
ZARZĄDZENIE Nr 14/20 Burmistrza Wolina z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin na 2020 r. Daniel Nesteruk 2020-03-04 12:34:12
ZARZĄDZENIE Nr 13/20 Burmistrza Wolina z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok 2020/2021, w tym terminów składania dokumentów, do publicznego przedszkola, do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do publicznych innych form wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Wolin jest organem prowadzącym Daniel Nesteruk 2020-03-04 11:12:23
ZARZĄDZENIE Nr 12/20 Burmistrza Wolina z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 11/20 Burmistrza Wolina z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert przy przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Wolin w 2020 roku Daniel Nesteruk 2020-03-04 11:08:28
ZARZĄDZENIE Nr 11/20 Burmistrza Wolina z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert przy przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Wolin w 2020 roku Daniel Nesteruk 2020-03-04 11:05:51
ZARZĄDZENIE Nr 10/20 Burmistrza Wolina z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin na 2020 r. Daniel Nesteruk 2020-03-04 11:04:00
ZARZĄDZENIE Nr 9/20 Burmistrza Wolina z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej o charakterze sportowym i rekreacyjno-turystycznym oraz za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej świadczone w tych obiektach Daniel Nesteruk 2020-03-04 11:02:26
ZARZĄDZENIE Nr 8/20 Burmistrza Wolina z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Biura Administracyjnego Szkół w Wolinie oraz Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, których są dysponentami na rok 2020 oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki Daniel Nesteruk 2020-03-04 10:58:18
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Wolin i jej jednostek organizacyjnych Daniel Nesteruk 2020-03-03 13:53:52
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Wolin i jej jednostek organizacyjnych Daniel Nesteruk 2020-03-03 13:53:47
OAS.0050.35.2020.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XVIII/167/19 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działki nr 21/11 i 21/17 z obrębu ewidencyjnego 0002 Wolin. Magdalena Kus 2020-03-03 13:43:09
ZARZĄDZENIE NR 15/20 Burmistrza Wolina z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem nr 6/20 Burmistrza Wolina z dnia 28 stycznia 2020 r., na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Wolin w 2020 roku. Daniel Nesteruk 2020-03-02 12:58:23
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu pn.: ?Adaptacja zdegradowanego budynku Przedszkola Miejskiego w Wolinie na cele edukacyjne wraz z zagospodarowaniem terenu przy przedszkolu na cele edukacyjne i rekreacyjne Ilona Szkudlarek 2020-02-27 15:28:15
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Wolin i jej jednostek organizacyjnych Daniel Nesteruk 2020-02-27 13:36:02
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1945 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że dnia 6 lutego 2020r. na wniosek Pani Grażyny Jankowskiej, działającej jako pełnomocnik Polskiej Spółki Gazowniczej z siedzibą przy ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu polietylenowego średniego ciśnienia dn63PE na terenie działki nr 105 położonej w obrębie ewidencyjnym Koniewo, gmina Wolin. Daniel Nesteruk 2020-02-27 09:20:59
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1945 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że dnia 6 lutego 2020r. na wniosek Pani Alicji Potiechin, Pracownia Projektowa ?PROGAZ-PP? z siedzibą przy ul. Narutowicza 13a/1, 70-240 Szczecin, działającej jako pełnomocnik Polskiej Spółki Gazowniczej z siedzibą przy ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia dn90PE na terenie działek nr: 239/7, 215/4 położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Wolin i na terenie działki nr 40/33 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Wolin. Daniel Nesteruk 2020-02-27 09:20:06
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1945 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że dnia 6 lutego 2020r. na wniosek Pana Przemysława Puchty, ELTEL Networks Energetyka S.A. z siedzibą w Gutkowie 81D, 11-041 Olsztyn, działającego jako pełnomocnik ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Strzeszyńskiej 58, 60-479 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: a) przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV Golczewo - Recław na terenie części działek ewidencyjnych nr: 250/1; 251; 252/1; 255; 256/2; 257/1 obręb Recław; nr: 11/1; 11/2; 11/3; 12/1; 13/1 obręb Piaski; nr 1; 2/2; 3/2; 4/2; 5/6; 6/2; 7/2; 8/2; 10/2; 12/2; 14/2; 16/2; 19/2; 21/2; 23/2; 23/1; 65/1; 54/2; 53/2; 53/3; 50/2; 46/6; 45/6; 44/2; 43/4; 38/11; 38/5; 38/9; 38/7; 37/3; 35/3; 34/4 obręb Troszyn; nr: 512/4; 513/3; 174; 169/2; 170/2; 171; 176/2 obręb Troszynek; nr: 245; 516/31; 516/33; 516/29; 244/2; 515/2 obręb Dobropole; nr: 244; 519 obręb Ostromice; nr: 63; 61/3; 46; 59; 40/3; 518/3; 33/4 obręb Strzegowo, b) budowie napowietrzno-kablowej linii elektroenergetycznej 15kV na terenie części działek ewidencyjnych nr 515/2 obręb Dobropole, nr 244, 519 obręb Ostromice, nr 63 obręb Strzegowo, w celu usunięcia kolizji linii 15 kV z linią 110 kV; c) budowie napowietrzno-kablowej linii elektroenergetycznej 0,4kV na terenie części działek ewidencyjnych nr: 65/1; 53/1; 54/2; 54/1; 55/2 obręb Troszyn, w celu usunięcia kolizji linii 0,4 kV z linią 110 kV, gmina Wolin. Daniel Nesteruk 2020-02-27 09:19:22
Nieruchomości niezamieszkałe Daniel Nesteruk 2020-02-26 09:56:54
HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH ORAZ ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO POCHODZĄCEGO Z GOSPODARSTW DOMOWYCH Daniel Nesteruk 2020-02-26 09:54:08
Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych 2020 rok Daniel Nesteruk 2020-02-26 09:52:24
Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych 2020 rok Daniel Nesteruk 2020-02-26 09:52:04
Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu na wniosek ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, postępowania administracyjnego w sprawie o pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowego obiektu budowlanego - fragmentu sieci elektroenergetycznej 0,4 kV wraz z obiektami i urządzeniami związanymi z ww.fragmentem sieci, zlokalizowanego na działce nr 213/1 obręb 0010 Łuskowo, Gmina Wolin. Daniel Nesteruk 2020-02-26 09:08:29
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Wolin i jej jednostek organizacyjnych Ilona Szkudlarek 2020-02-24 15:42:50
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Wolin i jej jednostek organizacyjnych Ilona Szkudlarek 2020-02-24 15:42:30
Rozporządzenie nr 5/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 lutego 2020 w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego Daniel Nesteruk 2020-02-24 10:59:52
Dokończenie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn.: ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WRAZ Z KOLEKTORAMI SANITARNYMI I PRZYŁĄCZAMI DLA MIEJSCOWOŚCI OSTROMICE,GM. WOLIN Daniel Nesteruk 2020-02-21 14:58:57
OAS.0050.29.2020.ŻK W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 179/19 z dnia 17 grudnia 2019 roku. cz. 33/21 o pow. 18 m?, obręb 4 Wolin Bernadetta Zyguś 2020-02-20 10:37:45
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Wolin i jej jednostek organizacyjnych Daniel Nesteruk 2020-02-19 15:32:46
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Wolin i jej jednostek organizacyjnych Daniel Nesteruk 2020-02-19 15:31:54
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Wolin i jej jednostek organizacyjnych Daniel Nesteruk 2020-02-19 15:31:45
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Wolin i jej jednostek organizacyjnych Daniel Nesteruk 2020-02-19 15:31:38
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Wolin i jej jednostek organizacyjnych Daniel Nesteruk 2020-02-19 15:31:32
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Wolin i jej jednostek organizacyjnych Daniel Nesteruk 2020-02-19 15:31:26
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Wolin i jej jednostek organizacyjnych Daniel Nesteruk 2020-02-19 15:31:19
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Wolin i jej jednostek organizacyjnych Daniel Nesteruk 2020-02-19 15:31:09