Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
OAS.0050.128.2021.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XL/398/21 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 marca 2021 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 51a/21 z dnia 04 maja 2021 roku działka 1/66 o pow. 0,3578 ha, obręb ewidencyjny 0006 Wolin Bernadetta Zyguś 2021-05-11 09:53:16
OAS.0050.127.2021.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XL/398/21 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 marca 2021 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 51a/21 z dnia 04 maja 2021 roku działka 1/65 o pow. 0,3577 ha, obręb ewidencyjny 0006 Wolin Bernadetta Zyguś 2021-05-11 09:52:43
OAS.0050.133.2021.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 179/19 z dnia 17 grudnia 2019 roku. dz. 24/14 pow. 204 m2 obręb ewidencyjny 0003 Wolin Bernadetta Zyguś 2021-05-11 09:51:42
OAS.0050.132.2021.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XL/395/21 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 marca 2021 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 51c/21 z dnia 04 maja 2021 roku działka 47/24 o pow. 0,0654 ha, obręb ewidencyjny 0004 Wolin Bernadetta Zyguś 2021-05-11 09:50:45
OAS.0050.130.2021.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XL/394/21 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 marca 2021 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 51b/21 z dnia 04 maja 2021 roku, działka zabudowana 81/8 o pow. 0,0794 ha, obręb ewidencyjny Chynowo Bernadetta Zyguś 2021-05-11 09:36:03
OAS.0050.131.2021.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr LXXVII/752/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 kwietnia 2009 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 51e/21 z dnia 04 maja 2021 roku, działka 196 o pow. 0,2927 ha, obręb ewidencyjny Laska Bernadetta Zyguś 2021-05-11 09:35:16
OAS.0050.129.2021.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XLIV/450/09 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 kwietnia 2009 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 51d/21 z dnia 04 maja 2021 roku, działka 192/5 o pow. 0,1811 ha, obręb ewidencyjny Laska Bernadetta Zyguś 2021-05-11 09:33:54
OAS.0050.126.2021.ŻK Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy z przeznaczeniem na cele rolne Bernadetta Zyguś 2021-05-10 14:27:29
Rejestr uchwał VIII kadencji Artur Słocki 2021-05-07 12:50:09
UCHWAŁA NR XLIII/426/21 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka nr 90/5 z obrębu ewidencyjnego Kołczewo 1 Artur Słocki 2021-05-07 12:41:22
UCHWAŁA NR XLIII/425/21 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień Artur Słocki 2021-05-07 12:41:01
UCHWAŁA NR XLIII/424/21 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie terenu o powierzchni 1162 m? stanowiącego działkę nr 61/13 oraz terenu o powierzchni 329 m?, stanowiącą część działki nr 61/38, położonego w obrębie ewidencyjnym 0004 Wolin Artur Słocki 2021-05-07 12:40:41
UCHWAŁA NR XLIII/423/21 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 244/7, położonej w obrębie ewidencyjnym 0004 Wolin Artur Słocki 2021-05-07 12:40:16
UCHWAŁA NR XLIII/422/21 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działki nr 55/4 i 56/11 z obrębu ewidencyjnego 0003 Wolin Artur Słocki 2021-05-07 12:39:45
UCHWAŁA NR XLIII/421/21 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 148/14 o powierzchni 0,0940 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Recław Artur Słocki 2021-05-07 12:39:22
UCHWAŁA NR XLIII/420/21 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przystań Morska Wolin sp. z o.o. z siedzibą w Wolinie, w drodze wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia w zamian nowych udziałów Artur Słocki 2021-05-07 12:39:00
UCHWAŁA NR XLIII/419/21 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Wolinie, w drodze wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia w zamian nowych udziałów Artur Słocki 2021-05-07 12:38:32
UCHWAŁA NR XLIII/418/21 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej z Województwem Zachodniopomorskim oraz udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu w formie dotacji celowej Artur Słocki 2021-05-07 12:38:09
UCHWAŁA NR XLIII/417/21 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 6 maja 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/361/20 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolin na lata 2021-2035 Artur Słocki 2021-05-07 12:37:43
UCHWAŁA NR XLIII/416/21 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin w 2021 r. Artur Słocki 2021-05-07 12:37:15
Sesja XLIII Artur Słocki 2021-05-07 12:36:54
OAS.0050.125.2021.ŻK Burmistrz Wolina odwołuje ustalony na dzień 07 maja 2021r. nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości: Obręb 1 Wolin 1. Działka nr 4 pow. 1,2728 ha, Działka nr 7 o pow. 1,7909 ha, Działka nr 10 o pow. 1,7118 ha Bernadetta Zyguś 2021-05-07 09:53:21
OAS.0050.119.2021.ŻK Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości Obręb Ładzin działka nr 536/1 pow. 1144 m2 Bernadetta Zyguś 2021-05-07 09:06:50
OAS.0050.119.2021.ŻK Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości Obręb Ładzin działka nr 536/1 pow. 1144 m2 Bernadetta Zyguś 2021-05-07 09:01:57
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.1.2021.AS z dnia 07.05.2021 roku o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dargobądz Gmina Wolin. Daniel Nesteruk 2021-05-07 08:41:21
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.1.2021.AS z dnia 07.05.2021 roku zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dargobądz Gmina Wolin. Daniel Nesteruk 2021-05-07 08:39:46
Ceny dzierżawy-zakupu pojemników na odpady komunalne - dokument usunięty Daniel Nesteruk 2021-05-05 14:43:32
Rozporządzenie nr 14/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wprowadzenia na terenie województwa zachodniopomorskiego zakazu organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków Daniel Nesteruk 2021-05-04 15:18:29
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.6.2021.MS z dnia 04.05.2021 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 15/2 w miejscowości Dramino gmina Wolin? Daniel Nesteruk 2021-05-04 15:13:34
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.6.2021.MS z dnia 04.05.2021 roku skierowane do osób fizycznych będących stronami postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 15/2 w miejscowości Dramino gmina Wolin? Daniel Nesteruk 2021-05-04 15:12:52
Plan działalności 2018 - dokument usunięty Daniel Nesteruk 2021-05-04 15:10:58
Plan działalności Urzędu Miejskiego w Wolinie 2018 - dokument usunięty Daniel Nesteruk 2021-05-04 15:10:55
Zarządzenie nr 23/21 Burmistrza Wolina z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie zasad i trybu wyznaczenia celów i zadań, określenia mierników ich realizacji oraz zasad monitorowania ich osiągnięcia Daniel Nesteruk 2021-05-04 15:10:27
Zarządzenie nr 22/21 Burmistrza Wolina z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia procedury zarządzenia ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Wolinie Daniel Nesteruk 2021-05-04 15:10:13
Zarządzenie nr 21/21 Burmistrza Wolina z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Wolinie i jednostkach organizacyjnych Gminy Wolin oraz zasad jej koordynacji Daniel Nesteruk 2021-05-04 15:09:56
Kontrola wewnętrzna (zakładka menu) Daniel Nesteruk 2021-05-04 15:02:04
Interpretacja Indywidualna z dnia 28 kwietnia 2021 r. Daniel Nesteruk 2021-04-30 14:45:07
Rejestr uchwał VIII kadencji Artur Słocki 2021-04-30 11:47:20
UCHWAŁA NR XLII/415/21 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/276/16 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie centrum usług wspólnych dla jednostek organizacyjnych gminy Artur Słocki 2021-04-30 11:17:47
UCHWAŁA NR XLII/414/21 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej z Województwem Zachodniopomorskim oraz udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu w formie dotacji celowej Artur Słocki 2021-04-30 11:17:26