Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
OAS.0050.180.2021.ŻK Burmistrz Wolina uzupełnia ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 28 o powierzchni 2,7688 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 0002 Wolin, ustalonym na dzień 23 lipca 2021 r. na godz. 12:00. Bernadetta Zyguś 2021-07-02 11:01:39
OAS.0050.180.2021.ŻK Burmistrz Wolina uzupełnia ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 28 o powierzchni 2,7688 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 0002 Wolin, ustalonym na dzień 23 lipca 2021 r. na godz. 12:00. Bernadetta Zyguś 2021-07-02 10:59:59
OAS.0050.178.2021.ŻK Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości w Wolinie, Lasce i Chynowie Bernadetta Zyguś 2021-07-02 10:58:38
Zarządzenie nr 62a/21 Burmistrza Wolina z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie ustalenia wartości początkowej gruntów jako środków trwałych Daniel Nesteruk 2021-07-02 08:10:48
Daniel Nesteruk 2021-07-01 13:05:36
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.11.2020.AS z dnia 29.06.2021 roku powiadamiające strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce o nr ew. 25, w obrębie Jarzębowo w gminie Wolin. Agnieszka Struska 2021-07-01 10:08:01
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.11.2020.AS z dnia 29.06.2021 roku powiadamiające strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce o nr ew. 25, w obrębie Jarzębowo w gminie Wolin. Agnieszka Struska 2021-07-01 10:06:51
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 2021 Daniel Nesteruk 2021-06-30 13:00:04
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie Publiczne obwieszczenie Decyzji Daniel Nesteruk 2021-06-29 15:16:45
Publiczne obwieszczenie decyzji - uzupełnienie SZ.RUZ.4210.70.2021.PM Daniel Nesteruk 2021-06-29 15:14:36
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Zgodnie z art. 10 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 735) zawiadamiam, że dnia 28 czerwca 2021r. na wniosek Pana Romualda Saczewa, działającego jako pełnomocnik Pana Zbigniewa Jagniątkowskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku apartamentowego z garażem podziemnym oraz niezbędnej infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu na terenie działki nr 11, położonej w obrębie ewidencyjnym Wisełka, gmina Wolin. Daniel Nesteruk 2021-06-29 14:52:33
Protokoły z posiedzenia komisji Daniel Nesteruk 2021-06-29 13:14:14
Składy osobowe komisji Daniel Nesteruk 2021-06-29 13:13:45
Składy osobowe komisji Daniel Nesteruk 2021-06-29 13:13:17
Komisje Rady Miejskiej Daniel Nesteruk 2021-06-29 13:12:40
System posiedzenia  Daniel Nesteruk 2021-06-29 13:07:14
System posiedzenia  Daniel Nesteruk 2021-06-29 13:06:22
System posiedzenia  Daniel Nesteruk 2021-06-29 13:05:29
Składy osobowe komisji Daniel Nesteruk 2021-06-29 13:03:13
Rada Miejska VIII kadencji Daniel Nesteruk 2021-06-29 11:30:21
2 - dokument usunięty Daniel Nesteruk 2021-06-29 11:29:20
1 - dokument usunięty Daniel Nesteruk 2021-06-29 11:29:15
Rada Miejska VIII kadencji Daniel Nesteruk 2021-06-29 11:28:28
OAS.0050.176.2021.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XLIII/436/21 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 2 czerwca 2021 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 76/21 z dnia 18 czerwca 2021 roku, działka 249/2 o pow. 0,7420 ha, obręb ewidencyjny 0004 Wolin Bernadetta Zyguś 2021-06-29 10:48:41
I N F O R M A C J A z przeprowadzonego w siedzibie Urzędu Miasta Wolin przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin, który odbył się w dniu 25 czerwca 2021 roku przy ulicy Parkowej Bernadetta Zyguś 2021-06-28 15:23:17
Dot. "Budowa drogi S3 Troszyn - Świnoujście. odcinek 2. Dargobądz ( z węzłem) - Troszyn" Daniel Nesteruk 2021-06-28 12:10:38
Obwieszczenie Dyrektora RZGW w Szczecinie znak: SZ.RUZ.4210.58-11.2021.ZK Daniel Nesteruk 2021-06-28 12:07:22
Zarządzenie nr 50a/21 Burmistrza Wolina z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Wolin Daniel Nesteruk 2021-06-25 14:04:49
Obwieszczenie Minister Rozwoju, Pracy i Technologii zawiadamia, że wydał decyzję z dnia 21 maja 2021 r. znak: DLI-7621.29.2019,PS.9 o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej dla inwestycji pn:. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Wisełka - Międzywodzie. polegającej na budowie drogi dla rowerów" Daniel Nesteruk 2021-06-25 14:02:37
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.11.2021.AS z dnia 22.06.2021 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz niezbędnej infrastruktury związanej z budynkami na terenie działki nr 386/3 w obr. Dargobądz 1, gmina Wolin, w miejscowości Dargobądz. Agnieszka Struska 2021-06-25 11:26:04
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.11.2021.AS z dnia 22.06.2021 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz niezbędnej infrastruktury związanej z budynkami na terenie działki nr 386/3 w obr. Dargobądz 1, gmina Wolin, w miejscowości Dargobądz. Agnieszka Struska 2021-06-25 11:25:33
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.8.2021.AS z dnia 21.06.2021 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie Farmy Fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. na 159 w obrębie Koniewo, gmina Wolin Agnieszka Struska 2021-06-25 11:23:45
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.8.2021.AS z dnia 21.06.2021 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie Farmy Fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. na 159 w obrębie Koniewo, gmina Wolin. Agnieszka Struska 2021-06-25 11:23:11
ZARZĄDZENIE NR 78/2021 BURMISTRZA WOLINA z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie odwołania przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości Bernadetta Zyguś 2021-06-25 11:15:22
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wolin za 2020 rok Artur Słocki 2021-06-25 10:12:46
Zarządzenie nr 78/21 Burmistrza Wolina z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie odwołania przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości Daniel Nesteruk 2021-06-25 09:33:28
Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej dla budynków mieszkalnych na działkach nr: 81/4, 81/8, 81/7 w Chynowie - II Etap zadania pn.: Budowa przyłączy wody i kanalizacji sanitarnej (wraz z przepompownią PŚ) dla budynków mieszkalnych na działkach nr 81/4, 81/8, 81/7 w Chynowie Daniel Nesteruk 2021-06-25 09:06:31
Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej dla budynków mieszkalnych na działkach nr: 81/4, 81/8, 81/7 w Chynowie - II Etap zadania pn.: Budowa przyłączy wody i kanalizacji sanitarnej (wraz z przepompownią PŚ) dla budynków mieszkalnych na działkach nr 81/4, 81/8, 81/7 w Chynowie Daniel Nesteruk 2021-06-24 15:40:52
Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej dla budynków mieszkalnych na działkach nr: 81/4, 81/8, 81/7 w Chynowie - II Etap zadania pn.: Budowa przyłączy wody i kanalizacji sanitarnej (wraz z przepompownią PŚ) dla budynków mieszkalnych na działkach nr 81/4, 81/8, 81/7 w Chynowie Daniel Nesteruk 2021-06-24 15:37:56
OAS.0050.172.2021.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do nieodpłatnego użyczenia zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami działka nr 189/2 i działka nr 190, obręb ewidencyjnym Ładzin Bernadetta Zyguś 2021-06-24 14:59:41