Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Referat Budownictwa, Infrastruktury i Ochrony Środowiska Mariusz Wiatrak 2021-06-08 12:24:27
Referat Gospodarki Nieruchomościami Mariusz Wiatrak 2021-06-08 12:22:53
Referat Gospodarki Finansowej Mariusz Wiatrak 2021-06-08 12:18:29
Referat Organizacyjno - Administracyjny i Spraw Społecznych Mariusz Wiatrak 2021-06-08 12:18:10
Informacja o przetwarzaniu danych -fanpage facebook Daniel Nesteruk 2021-06-08 12:16:43
Harmonogram odbioru gabarytów czerwiec 2021 Daniel Nesteruk 2021-06-08 12:15:09
Referat Gospodarki Odpadami Mariusz Wiatrak 2021-06-08 12:15:04
Konsultacje społeczne programu "Region Przyjazny Rodzinie" Daniel Nesteruk 2021-06-08 12:13:58
ZACHODNIOPOMORSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NFZ zaprasza na bezpłatne badania mammograficzne. Daniel Nesteruk 2021-06-08 12:12:31
Lista osób zakwalifikowanych do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym, który odbędzie się w dniu 11 czerwca 2021 r. na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Ładzin, działka 536/1 - dokument usunięty Bernadetta Zyguś 2021-06-08 11:17:30
Wykaz Sołtysów i Rad Sołeckich Gminy Wolin Jarosław Niewinczany 2021-06-08 10:14:41
Urząd Stanu Cywilnego Daniel Nesteruk 2021-06-07 22:29:58
OAS.0050.158.2021.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 179/19 z dnia 17 grudnia 2019 roku. część dz. 22/4 pow. 776 m?, obręb ewidencyjny 0002 Wolin Bernadetta Zyguś 2021-06-07 15:00:22
OAS.0050.163.2021.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XL/396/21 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 marca 2021 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 65/21 z dnia 31 maja 2021 roku działka 131/29 o pow. 2,0598 ha, obręb ewidencyjny Wisełka Bernadetta Zyguś 2021-06-07 14:58:16
OAS.0050.162.2021.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XL/396/21 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 marca 2021 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 63/21 z dnia 31 maja 2021 roku działka 73 o pow. 0,3584 ha, obręb ewidencyjny Wisełka Bernadetta Zyguś 2021-06-07 14:57:42
OAS.0050.161.2021.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XXXVII/372/20 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 grudnia 2020 roku oraz Zarządzeniem nr 64/21 Burmistrza Wolina z dnia 31 maja 2021 roku dz. 12/2 pow. 0,0710 ha, obręb ewidencyjny Żółwino Bernadetta Zyguś 2021-06-07 14:57:07
OAS.0050.160.2021.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XXXI/285/20 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 sierpnia 2020 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 67/21 z dnia 31 maja 2021 roku dz. 151 pow. 2,1384 ha, obręb ewidencyjny Wisełka Bernadetta Zyguś 2021-06-07 14:56:30
OAAS.0050.159.2021.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XL/396/21 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 marca 2021 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 66/21 z dnia 31 maja 2021 roku, działka 75/2 o pow. 1,4697 ha, obręb ewidencyjny Wisełka Bernadetta Zyguś 2021-06-07 14:55:45
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.3.2021.MS z dnia 01.06.2021 roku zawiadamiające strony postępowania o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa deszczowni nawadniającej wraz z pompownią melioracyjną i rurociągiem doprowadzającym w m. Laska gm. Wolin oraz nawadnianie gruntów rolnych. Agnieszka Struska 2021-06-02 15:23:48
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.3.2021.MS z dnia 01.06.2021 roku zawiadamiające strony postępowania o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa deszczowni nawadniającej wraz z pompownią melioracyjną i rurociągiem doprowadzającym w m. Laska gm. Wolin oraz nawadnianie gruntów rolnych. Agnieszka Struska 2021-06-02 15:23:02
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości w sprawie "zaprojektowanie i budowa drogi S3 Troszyn - Świnoujście. Odcinek 1. Świnoujście - Dargobądz" Daniel Nesteruk 2021-06-02 14:46:19
OAS.0050.157.2021.ŻK O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości Obręb Sierosław, Obręb 3 Wolin, Obręb Jarzębowo Bernadetta Zyguś 2021-06-02 09:59:31
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości w sprawie "zaprojektowanie i budowa drogi S3 Troszyn - Świnoujście" Daniel Nesteruk 2021-06-01 16:41:03
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości Daniel Nesteruk 2021-06-01 16:38:38
I N F O R M A C J A z przeprowadzonego w siedzibie Urzędu Miasta Wolin przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin, który odbył się w dniu 28 maja 2021 roku Obręb Sierosław 1. działka nr 244/4 pow. 7989 m? Bernadetta Zyguś 2021-06-01 12:46:20
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wolin za 2020 rok Daniel Nesteruk 2021-05-31 11:07:46
Rejestr uchwał VIII kadencji Artur Słocki 2021-05-31 08:42:25
UCHWAŁA NR XLIV/432/21 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa ?KZN ? Zachodniopomorskie? sp. z o.o. Artur Słocki 2021-05-31 08:40:00
UCHWAŁA NR XLIV/431/21 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/317/20 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 27 listopada 2020r. ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wolin oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej Artur Słocki 2021-05-31 08:39:35
UCHWAŁA NR XLIV/430/21 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały XXXV/318/20 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym Artur Słocki 2021-05-31 08:39:12
UCHWAŁA NR XLIV/429/21 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami Artur Słocki 2021-05-31 08:38:47
UCHWAŁA NR XLIV/428/21 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości położonych na terenie gminy Wolin oraz ustalenia stawki tej opłaty Artur Słocki 2021-05-31 08:38:25
UCHWAŁA NR XLIV/427/21 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy Artur Słocki 2021-05-31 08:35:34
Sesja XLIV Artur Słocki 2021-05-31 08:35:01
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości Daniel Nesteruk 2021-05-28 22:45:55
Obwieszczenie Starosty Kamieńskiego rozbudowa i przebudowa skrzyżowania drogi gminnej ulicy Gryfitów z ulicą Mickiewicza i Sienkiewicza w miejscowości Wolin Daniel Nesteruk 2021-05-27 11:31:09
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości Daniel Nesteruk 2021-05-27 11:28:48
OAS.0050.155.2021.ŻK Burmistrz Wolina prostuje treść ogłoszenia o II nieograniczonym przetargu ustnym, ustalonym na dzień 04 czerwca 2021r., na dzierżawę nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działki nr 4 o pow. 1,2728 ha, nr 7 o pow. 1,7909 ha, nr 10 o pow. 1,7118 ha, położonych w obrębie ewidencyjnym 0001 Wolin. Bernadetta Zyguś 2021-05-26 14:49:44
UCHWAŁA NR LXIV.141.2020 Składu orzekającego RIO w Szczecinie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Wolin Daniel Nesteruk 2021-05-26 14:25:08
Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego Gmina Wolin Daniel Nesteruk 2021-05-26 14:23:18