herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
WYKONYWANIE USŁUG ŚRODKAMI TRANSPORTU I SPRZĘTEM NA POTRZEBY GMINY WOLIN, W TYM W ZAKRESIE ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG Mariusz Wiatrak 2018-01-22 17:18:53
WYKONYWANIE USŁUG ŚRODKAMI TRANSPORTU I SPRZĘTEM NA POTRZEBY GMINY WOLIN, W TYM W ZAKRESIE ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG Mariusz Wiatrak 2018-01-22 17:18:28
WYKONYWANIE USŁUG ŚRODKAMI TRANSPORTU I SPRZĘTEM NA POTRZEBY GMINY WOLIN, W TYM W ZAKRESIE ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG Mariusz Wiatrak 2018-01-22 17:18:15
WYKONYWANIE USŁUG ŚRODKAMI TRANSPORTU I SPRZĘTEM NA POTRZEBY GMINY WOLIN, W TYM W ZAKRESIE ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG Mariusz Wiatrak 2018-01-22 17:17:48
WYKONYWANIE USŁUG ŚRODKAMI TRANSPORTU I SPRZĘTEM NA POTRZEBY GMINY WOLIN, W TYM W ZAKRESIE ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG Mariusz Wiatrak 2018-01-22 17:17:34
WYKONYWANIE USŁUG ŚRODKAMI TRANSPORTU I SPRZĘTEM NA POTRZEBY GMINY WOLIN, W TYM W ZAKRESIE ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG Mariusz Wiatrak 2018-01-22 17:17:24
WYKONYWANIE USŁUG ŚRODKAMI TRANSPORTU I SPRZĘTEM NA POTRZEBY GMINY WOLIN, W TYM W ZAKRESIE ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG Mariusz Wiatrak 2018-01-22 17:17:13
WYKONYWANIE USŁUG ŚRODKAMI TRANSPORTU I SPRZĘTEM NA POTRZEBY GMINY WOLIN, W TYM W ZAKRESIE ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG Mariusz Wiatrak 2018-01-22 17:16:23
WYKONYWANIE USŁUG ŚRODKAMI TRANSPORTU I SPRZĘTEM NA POTRZEBY GMINY WOLIN, W TYM W ZAKRESIE ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG Mariusz Wiatrak 2018-01-22 17:16:06
WYKONYWANIE USŁUG ŚRODKAMI TRANSPORTU I SPRZĘTEM NA POTRZEBY GMINY WOLIN, W TYM W ZAKRESIE ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG Mariusz Wiatrak 2018-01-22 17:15:39
WYKONYWANIE USŁUG ŚRODKAMI TRANSPORTU I SPRZĘTEM NA POTRZEBY GMINY WOLIN, W TYM W ZAKRESIE ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG Mariusz Wiatrak 2018-01-22 17:13:36
WYKONYWANIE USŁUG ŚRODKAMI TRANSPORTU I SPRZĘTEM NA POTRZEBY GMINY WOLIN, W TYM W ZAKRESIE ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG Mariusz Wiatrak 2018-01-22 17:12:23
- dokument usunięty Maciej Klim 2018-01-22 08:19:43
- dokument usunięty Maciej Klim 2018-01-22 08:19:36
ZARZĄDZENIE NR 8/18 Burmistrza Wolina z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Wolin w 2018 roku. Artur Słocki 2018-01-19 15:13:40
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Wolin w 2018 roku Artur Słocki 2018-01-19 15:10:55
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XLI/522/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 27 października 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 12, położonego przy ulicy Henryka Sienkiewicza 30 w Wolinie. Magdalena Kus 2018-01-19 14:40:05
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr III/15/14 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 6 położonego przy ulicy Słowiańskiej 11 w Wolinie. Magdalena Kus 2018-01-19 14:39:35
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wolin, na której zostanie ustanowiona służebność przesyłu, zgodnie z uchwałą nr XXXVII/467/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 2 sierpnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie działek nr 1/4, 1/6, 1/11, 1/17 oraz 1/55, położonych w obrębie ewidencyjnym 0006 Wolin, prawem służebności przesyłu. Magdalena Kus 2018-01-19 14:38:57
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wolin przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany, zgodnie z uchwałą nr XXXVII/469/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 2 sierpnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w Warnowie: działki nr 111/6 na działkę nr 341/4. Magdalena Kus 2018-01-19 14:38:14
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości Bernadetta Zyguś 2018-01-19 14:05:19
GUS Komunikat Mariusz Wiatrak 2018-01-19 12:55:59
Podatek od nieruchomości Mariusz Wiatrak 2018-01-19 12:55:40
Deklaracja na podatek rolny Mariusz Wiatrak 2018-01-19 12:54:26
Deklaracja na podatek leśny Mariusz Wiatrak 2018-01-19 12:53:48
2018 r. Mariusz Wiatrak 2018-01-19 12:52:22
2018 r. Mariusz Wiatrak 2018-01-19 12:52:09
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Wolina odwołuje ustalony na dzień 12 grudnia 2018 roku II nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę niżej wymienionej nieruchomości Bernadetta Zyguś 2018-01-19 10:39:54
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XXVII/259/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 25 maja 2012 roku dz. 142/16 obręb Wolin 2 Bernadetta Zyguś 2018-01-18 12:54:59
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 roku cz. działki 47/16 o pow. 375 m? obręb 4 Wolin Bernadetta Zyguś 2018-01-18 12:54:17
ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM W ZAKRESIE PRZYJMOWANIA, PRZEMIESZCZANIA I DORĘCZANIA PRZESYŁEK ORAZ EWENTUALNYCH ZWROTÓW, NA POTRZEBY URZĘDU MIEJSKIEGO W WOLINIE ORAZ OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WOLINIE . Mariusz Wiatrak 2018-01-18 12:40:19
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 165/17 z dnia 29.12.2017r, w sprawie przeprowadzenia waloryzacji stawek czynszu dzierżawnego gruntów komunalnych na terenie Gminy Wolin Patrycja Kowalczyk 2018-01-17 13:09:32
Projekty uchwał na XLV sesję Beata Polak 2018-01-16 14:53:42
Projekty uchwał na 2018 r. Beata Polak 2018-01-16 14:52:07
zawiadomienie o posiedzeniu komisji Rewizyjnej w dniu 18.01.2018 r. Beata Polak 2018-01-16 10:16:51
zawiadomienie o posiedzeniu komisji Oświaty Kultury Spraw Społecznych i Organizacyjnych w dniu 18.01.2018 r. Beata Polak 2018-01-16 10:16:16
zawiadomienie o posiedzeniu komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa w dniu 18.01.2018 r. Beata Polak 2018-01-16 10:15:45
Ogłoszenie o XLV sesji wraz z porządkiem obrad Beata Polak 2018-01-15 15:15:46
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.9.2017.AS z dnia 10.01.2018 roku o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : "Przebudowie zespołu zaporowo upustowego ZZU 1405AC na dz. ew. nr 246/3 w obr. Recław, gmina Wolin, realizowanego w ramach zadania pn. Remont układu technologicznego ZZU 1405 AC "gaz. DN150 Recław " Wolin". Agnieszka Struska 2018-01-11 07:58:04
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.9.2017.AS z dnia 10.01.2018 roku o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : "Przebudowie zespołu zaporowo upustowego ZZU 1405AC na dz. ew. nr 246/3 w obr. Recław, gmina Wolin, realizowanego w ramach zadania pn. Remont układu technologicznego ZZU 1405 AC - gaz. DN150 Recław- Wolin". Agnieszka Struska 2018-01-11 07:57:31