herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Konkurs ofert na 2018 r. Anna Michalska 2017-11-06 10:59:43
Konkurs ofert na 2018 r. Anna Michalska 2017-11-06 10:59:00
Projekty uchwał na XLII sesję Beata Polak 2017-11-03 14:47:52
Ogłoszenie o XLII sesji wraz z porządkiem obrad Beata Polak 2017-11-03 14:29:35
zawiadomienie o posiedzeniu komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa w dniu 7.11.2017 r. Beata Polak 2017-11-03 14:29:00
UCHWAŁA NR XLI/514/17 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/438/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii elektroenergetycznej 220 kV Morzyczyn ? Recław Beata Polak 2017-11-03 14:26:09
UCHWAŁA NR XLI/515/17 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin w 2017 r. Beata Polak 2017-11-03 14:19:37
UCHWAŁA NR XLI/516/17 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 27 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wolin na lata 2017 ? 2033 Beata Polak 2017-11-03 14:18:41
UCHWAŁA NR XLI/517/17 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 27 października 2017 r. w sprawie programu współpracy Gminy Wolin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok Beata Polak 2017-11-03 14:18:09
UCHWAŁA NR XLI/518/17 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 27 października 2017 r. w sprawie przekazania na rzecz sołectwa Wiejkowo do nieodpłatnego korzystania obiektu świetlicy wiejskiej, położonego na działce nr 3/64 o pow. 1,2774 ha w Wiejkowie Beata Polak 2017-11-03 14:17:40
UCHWAŁA NR XLI/519/17 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 27 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie Ładzin w działce Nr 148/2 o pow. 0,7719 ha Beata Polak 2017-11-03 14:17:11
UCHWAŁA NR XLI/520/17 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 27 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 265/3 oraz części działki nr 251/29, położonych w obrębie ewidencyjnym 0004 Wolin Beata Polak 2017-11-03 14:16:39
UCHWAŁA NR XLI/521/17 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 27 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności działki nr 56/57, położonej w obrębie ewidencyjnym 0003 Wolin Beata Polak 2017-11-03 14:16:08
UCHWAŁA NR XLI/522/17 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 27 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 12, położonego przy ulicy Henryka Sienkiewicza 30 w Wolinie Beata Polak 2017-11-03 14:15:40
UCHWAŁA NR XLI/523/17 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 27 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Wolinie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Wolinie Beata Polak 2017-11-03 14:15:10
UCHWAŁA NR XLI/524/17 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 27 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Troszynie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Troszynie Beata Polak 2017-11-03 14:14:33
UCHWAŁA NR XLI/525/17 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 27 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Kołczewie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Kołczewie Beata Polak 2017-11-03 14:14:06
UCHWAŁA NR XLI/526/17 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 27 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Dargobądzu w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Dargobądzu Beata Polak 2017-11-03 14:13:23
UCHWAŁA NR XLI/527/17 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 27 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Koniewie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Koniewie Beata Polak 2017-11-03 14:12:50
UCHWAŁA NR XLI/528/17 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 27 października 2017 r. w sprawie skargi Jolanty Józefowicz Beata Polak 2017-11-03 14:12:19
Sesja XLI Beata Polak 2017-11-03 14:11:50
Uchwała nr XLI/517/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 27 października 2017 r. w sprawie programu współpracy Gminy Wolin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok. Anna Michalska 2017-11-03 13:40:33
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1073) zawiadamiam, że dnia 27 października 2017r. została wydana decyzja nr 14/2017, znak: BIO.6733.11.2017.KS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia o średnicy dn160PE na terenie działek nr 32, 597, 521/2, 131, 520/1, 847/9. 847/1, 521/1, 163 położonych w obrębie ewidencyjnym Kołczewo 1, gmina Wolin. Mariusz Wiatrak 2017-11-02 15:23:33
Rejestr Uchwał Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie przyjęcia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin - dokument usunięty Rafał Wiśniewski 2017-10-30 16:24:15
Sprawozdanie Rb-27S za III kwartał 2017 r. Rafał Wiśniewski 2017-10-30 16:21:47
Sprawozdanie Rb-28S za III kwartał 2017 r. Rafał Wiśniewski 2017-10-30 16:21:27
Sprawozdanie Rb-30S za III kwartał 2017 r. Rafał Wiśniewski 2017-10-30 16:21:00
Sprawozdanie Rb-N za III kwartał 2017 r. Rafał Wiśniewski 2017-10-30 16:20:40
Sprawozdanie Rb-NDS za III kwartał 2017 r. Rafał Wiśniewski 2017-10-30 16:20:17
Sprawozdanie Rb-ZN za III kwartał 2017 r. Rafał Wiśniewski 2017-10-30 16:19:28
Referat Gospodarki Finansowej Rafał Wiśniewski 2017-10-30 10:47:45
Referat Gospodarki Finansowej Rafał Wiśniewski 2017-10-30 10:46:41
Referat Gospodarki Finansowej Rafał Wiśniewski 2017-10-30 10:45:12
Remont pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej w Kołczewie Ilona Szkudlarek 2017-10-27 15:10:41
Burmistrz Wolina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę niżej wymienionej nieruchomości stanowiącą własność Gminy z przeznaczeniem na cele rolne Bernadetta Zyguś 2017-10-25 15:16:36
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do posesji w miejscowości Darzowice, gmina Wolin Ilona Szkudlarek 2017-10-25 15:05:54
Referat Organizacyjno - Administracyjny i Spraw Społecznych Rafał Wiśniewski 2017-10-25 08:50:37
ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZLOKALIZOWANYCH W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMINY WOLIN I ICH TRANSPORT DO STACJI PRZEŁADUNKOWEJ ODPADÓW W ŚWINOUJŚCIU, W 2018 R Rafał Wiśniewski 2017-10-24 14:45:08
ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZLOKALIZOWANYCH W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMINY WOLIN I ICH TRANSPORT DO STACJI PRZEŁADUNKOWEJ ODPADÓW W ŚWINOUJŚCIU, W 2018 R Rafał Wiśniewski 2017-10-24 14:44:31
ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZLOKALIZOWANYCH W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMINY WOLIN I ICH TRANSPORT DO STACJI PRZEŁADUNKOWEJ ODPADÓW W ŚWINOUJŚCIU, W 2018 R Rafał Wiśniewski 2017-10-24 14:42:44