Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie nr 46/21 Burmistrza Wolina z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania stałej komisji do przeprowadzenia przetargów na zbycie, dzierżawę oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Wolin. Daniel Nesteruk 2021-06-16 12:49:52
Zarządzenie nr 45a/21 Burmistrza Wolina z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian Zarządzenia Burmistrza Wolina nr 39a/2021 w sprawie określenia procedur i ustaleń w zakresie profilaktyki i konieczności podejmowania działań zapobiegawczych przed rozprzestrzenianiem wirusa SARS-CoV-2 w Urzędzie Miejskim w Wolinie Daniel Nesteruk 2021-06-16 12:48:36
Zarządzenie nr 45/21 Burmistrza Wolina z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2021 r. Daniel Nesteruk 2021-06-16 12:46:41
Zarządzenie nr 44/21 Burmistrza Wolina z dnia 09 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert przy przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Wolin w 2021 r. Daniel Nesteruk 2021-06-16 12:46:01
Zarządzenie nr 43/21 Burmistrza Wolina z dnia 07 kwietnia 2021 r. w sprawie opłat za udostępnianie innych niż drogi publiczne nieruchomości drogowych stanowiących własność Gminy Wolin dla celów umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej i lokalizacji zajazdu na posesje. Daniel Nesteruk 2021-06-16 12:44:06
Zarządzenie nr 42/21 Burmistrza Wolina z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2021 r. Daniel Nesteruk 2021-06-16 12:41:01
Zarządzenie nr 41/21 Burmistrza Wolina z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej dla nieruchomości gruntowej niezabudowanej, składającej się z działki nr 1/1, 3/1, 4/1, 5, 9, oraz 28 położonej w obrębie ewidencyjnym 0002 Wolin, przeznaczonej do zbycia godnie z uchwałą nr XXXIX/385/21 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 26 lutego 2021 roku Daniel Nesteruk 2021-06-16 12:40:19
Zarządzenie nr 40/21 Burmistrza Wolina z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości zaktualizowanej dotacji dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Ładzinie Daniel Nesteruk 2021-06-16 12:10:36
Zarządzenie nr 39a/21 Burmistrza Wolina z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie określenia procedur i ustaleń w zakresie profilaktyki i konieczności podejmowania działań zapobiegawczych przed rozprzestrzenianiem wirusa SARS-CoV-2 w Urzędzie Miejskim w Wolinie Daniel Nesteruk 2021-06-16 12:09:18
Zarządzenie nr 39/21 Burmistrza Wolina z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie zasad udzielania w Urzędzie Miejskim w Wolinie zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 złotych netto oraz Regulaminowi Pracy Komisji Przetargowej Urzędu Miejskiego w Wolinie Daniel Nesteruk 2021-06-16 12:07:37
Zarządzenie nr 38/21 Burmistrza Wolina z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie udzielenia w Urzędzie Miejskim w Wolinie zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 złotych netto Daniel Nesteruk 2021-06-16 12:05:38
Zarządzenie nr 37/21 Burmistrza Wolina z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2021 r. Daniel Nesteruk 2021-06-16 12:04:21
Zarządzenie nr 36/21 Burmistrza Wolina z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej dla nieruchomości gruntowej niezabudowanej, składającej się z działki o numerze 536/1 o powierzchni 0,1146 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Ładzin, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XXXI/284/20 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 sierpnia 2020 roku. Daniel Nesteruk 2021-06-16 12:03:23
Zarządzenie nr 35/21 Burmistrza Wolina z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia placowi wsparcia dziennego na terenie Gminy Wolin w 2021 r. Daniel Nesteruk 2021-06-16 12:00:58
Zarządzenie nr 34/21 Burmistrza Wolina z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej dla nieruchomości gruntowej niezabudowanej, składającej się z działek o numerze 1/1 , 1/3, 4/1, 5, 9 oraz 28 położonej w obrębie ewidencyjnym 0002 Wolin, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XXXIX/385/21 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 26 lutego 2021 roku. Daniel Nesteruk 2021-06-16 11:59:42
Zarządzenie nr 33/21 Burmistrza Wolina z dnia 09 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanych działek nr 131/29, 75/2 oraz 73, położonych w obrębie ewidencyjnym Wisełka Daniel Nesteruk 2021-06-16 11:56:10
Zarządzenie nr 32/21 Burmistrza Wolina z dnia 09 marca 2021 r. w sprawie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest ujętej w "Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wolin", przyjętym Uchwałą Nr VI/45/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 23 luty 2011 r. Daniel Nesteruk 2021-06-16 11:54:53
Zarządzenie nr 31/21 Burmistrza Wolina z dnia 02 marca 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 99/20 Burmistrza Wolina z dnia 5 października 2020 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 Daniel Nesteruk 2021-06-16 11:52:02
Zarządzenie nr 30/21 Burmistrza Wolina z dnia 02 marca 2021 r. w sprawie zrzeczenia się odszkodowania za prawo własności działki nr 191/2 z obrębu ewidencyjnego Laska, która przeznaczona została na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej 1012Z na odcinku Laska - Recław". Daniel Nesteruk 2021-06-16 11:50:15
Zarządzenie nr 29/21 Burmistrza Wolina z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Służby Przygotowawczej w Urzędzie Miejskim w Wolinie Daniel Nesteruk 2021-06-16 11:47:32
Składy osobowe komisji Artur Słocki 2021-06-16 11:08:58
Skład Rady Miejskiej w Wolinie Artur Słocki 2021-06-16 11:07:05
Składy osobowe komisji Artur Słocki 2021-06-16 11:06:01
Skład Rady Miejskiej w Wolinie Artur Słocki 2021-06-16 10:59:31
Skład Rady Miejskiej w Wolinie - dokument usunięty Artur Słocki 2021-06-16 10:59:15
Skład Rady Miejskiej w Wolinie - dokument usunięty Artur Słocki 2021-06-16 10:58:47
Skład Rady Miejskiej w Wolinie - dokument usunięty Artur Słocki 2021-06-16 10:57:46
Rada Miejska VIII kadencji Artur Słocki 2021-06-16 10:57:11
Rada Miejska VIII kadencji - dokument usunięty Artur Słocki 2021-06-16 10:57:02
Rada Miejska VIII kadencji - dokument usunięty Artur Słocki 2021-06-16 10:55:45
I N F O R M A C J A z przeprowadzonego w siedzibie Urzędu Miasta Wolin przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin, który odbył się w dniu 11 czerwca 2021 roku, Obręb Ładzin 1, działka nr 536/1 pow. 1144 m? Bernadetta Zyguś 2021-06-16 09:52:30
UCHWAŁA NR XLV/437/21 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie Artur Słocki 2021-06-16 07:59:43
UCHWAŁA NR XLV/436/21 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 249/2, położonej w obrębie ewidencyjnym 0004 Wolin Artur Słocki 2021-06-16 07:59:22
UCHWAŁA NR XLV/435/21 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Domysłów Artur Słocki 2021-06-16 07:59:00
UCHWAŁA NR XLV/434/21 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie organizacji publicznego transportu na terenie Gminy Wolin Artur Słocki 2021-06-16 07:58:27
UCHWAŁA NR XLV/433/21 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin w 2021 r. Artur Słocki 2021-06-16 07:57:57
Sesja XLV Artur Słocki 2021-06-16 07:57:32
Rejestr uchwał VIII kadencji Artur Słocki 2021-06-16 07:57:15
Zgłoszenie do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Artur Słocki 2021-06-15 20:49:23
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wolinie Artur Słocki 2021-06-15 20:45:04