herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
UCHWAŁA NR XLV/598/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/276/16 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie centrum usług wspólnych dla jednostek organizacyjnych Gminy Beata Polak 2018-01-26 13:02:43
UCHWAŁA NR XLV/599/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie skargi Jolanty Józefowicz Beata Polak 2018-01-26 13:02:08
Sesja XLV Beata Polak 2018-01-26 13:01:36
Rok 2018 Beata Polak 2018-01-26 13:01:26
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wolin na lata 2018-2033 Beata Polak 2018-01-26 12:41:55
Budżet Gminy Wolin na 2018 r. Beata Polak 2018-01-26 12:40:19
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 10/18 z dnia 22.01.2018 r., w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Wolina Patrycja Kowalczyk 2018-01-23 12:56:05
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 5/18 z dnia 11.01.2018 r., w sprawie powołania Zebrania wiejskiego, dotyczącego wyboru Sołtysa Patrycja Kowalczyk 2018-01-23 12:54:45
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 9/18 z dnia 19.01.2018 r., w sprawie ustalenia wytycznych odnośnie organizacji rezerwacji miejsc przez osoby prowadzące sprzedaż towarów na terenie targowiska miejskiego "Mój Rynek" położonego przy ul. Ogrodowej w Wolinie oraz opłat za korzystanie z usług i urządzeń targowiska Patrycja Kowalczyk 2018-01-23 12:54:16
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 8/18 z dnia 19.01.2018 r., w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Wolin w 2018 roku Patrycja Kowalczyk 2018-01-23 12:51:07
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 7/18 z dnia 19.01.2018 r., w sprawie ustalenia planu kontroli na 2018 rok Patrycja Kowalczyk 2018-01-23 12:49:36
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 6/18 z dnia 11.01.2018 r., w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2018 r. Patrycja Kowalczyk 2018-01-23 12:48:31
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 5/18 z dnia 11.01.2018 r., w sprawie powołania Zebrania wiejskiego, dotyczącego wyboru Sołtysa Patrycja Kowalczyk 2018-01-23 12:46:55
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 5/18 z dnia 11.01.2018 r., w sprawie powołania Zebrania wiejskiego, dotyczącego wyboru Sołtysa Patrycja Kowalczyk 2018-01-23 12:46:44
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 4/18 z dnia 08.01.2018 r., w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Wolin Patrycja Kowalczyk 2018-01-23 12:45:56
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 3/18 z dnia 10.01.2018 r., w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert, ogłoszonych Zarządzeniem Nr 149/17 Burmistrza Wolina z dnia 5 grudnia 2017 r. na realizację w 2018 r. zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Patrycja Kowalczyk 2018-01-23 12:44:25
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 2/18 z dnia 02.01.2018 r., w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Biura Administracyjnego Szkół w Wolinie oraz Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, których są dysponentami na rok 2018 oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki Patrycja Kowalczyk 2018-01-23 12:41:15
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 2/18 z dnia 02.01.2018 r., w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Biura Administracyjnego Szkół w Wolinie oraz Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, których są dysponentami na rok 2018 oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki Patrycja Kowalczyk 2018-01-23 12:40:54
Plan kontroli 2018 Maciej Klim 2018-01-23 12:34:46
Plan kontroli 2018 Maciej Klim 2018-01-23 12:33:41
Plan kontroli 2018 Maciej Klim 2018-01-23 12:33:04
2018 Maciej Klim 2018-01-23 12:32:49
2018 Maciej Klim 2018-01-23 12:32:35
Plan kontroli 2018 Maciej Klim 2018-01-23 12:30:34
2018 - dokument usunięty Maciej Klim 2018-01-23 12:29:50
Plan kontroli 2018 Maciej Klim 2018-01-23 12:29:07
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 1/18 z dnia 02.01.2018 r., w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu Gminy Wolin w 2018 r. i ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2018 r. oraz wielkości dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2018 r. - dokument usunięty Patrycja Kowalczyk 2018-01-23 12:26:04
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 1/18 z dnia 02.01.2018 r., w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu Gminy Wolin w 2018 r. i ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2018 r. oraz wielkości dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2018 r. - dokument usunięty Patrycja Kowalczyk 2018-01-23 12:25:50
Plan kontroli 2018 - dokument usunięty Maciej Klim 2018-01-23 12:25:18
2018 - dokument usunięty Maciej Klim 2018-01-23 12:24:46
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 1/18 z dnia 02.01.2018 r., w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu Gminy Wolin w 2018 r. i ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2018 r. oraz wielkości dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2018 r. Patrycja Kowalczyk 2018-01-23 12:23:35
2018 - dokument usunięty Maciej Klim 2018-01-23 12:20:39
2018 - dokument usunięty Maciej Klim 2018-01-23 12:20:30
2018 - dokument usunięty Maciej Klim 2018-01-23 12:20:21
Plan kontroli 2018 - dokument usunięty Maciej Klim 2018-01-23 12:18:57
Zarządzenia 2018 r. Patrycja Kowalczyk 2018-01-23 12:18:43
Zarządzenia 2018 r. Patrycja Kowalczyk 2018-01-23 12:18:36
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 166/17 z dnia 29.12.2017r, w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2017 r. Patrycja Kowalczyk 2018-01-23 12:18:17
Plany kontroli Maciej Klim 2018-01-23 12:17:37
Plany kontroli Maciej Klim 2018-01-23 12:17:25