herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
UCHWAŁA NR XLII/533/17 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Beata Polak 2017-11-16 11:51:19
Sesja XLII Beata Polak 2017-11-16 11:50:57
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2018 r. Beata Polak 2017-11-15 15:01:30
Projekt budżetu Gminy Wolin na 2018 r. Beata Polak 2017-11-15 15:00:39
Budżet 2018 r. Beata Polak 2017-11-15 14:59:16
Budżet 2018 r. Beata Polak 2017-11-15 14:59:08
Dane teleadresowe Rafał Wiśniewski 2017-11-14 08:57:40
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do posesji w miejscowości Darzowice, gmina Wolin Rafał Wiśniewski 2017-11-13 13:42:03
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do posesji w miejscowości Darzowice, gmina Wolin Rafał Wiśniewski 2017-11-13 13:41:51
Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby dzieci Rafał Wiśniewski 2017-11-13 09:15:43
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, 1566) art. 39 ust.1, art. 40 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405, 1566) Mariusz Wiatrak 2017-11-10 10:50:30
Referat Gospodarczy Mariusz Wiatrak 2017-11-10 09:32:58
Referat Gospodarczy Mariusz Wiatrak 2017-11-10 09:29:59
Samodzielne stanowiska Mariusz Wiatrak 2017-11-10 09:21:55
Referat Gospodarczy Mariusz Wiatrak 2017-11-10 09:20:31
Samodzielne stanowiska Mariusz Wiatrak 2017-11-10 09:16:18
Referat Spraw Obywatelskich Mariusz Wiatrak 2017-11-10 09:15:05
Samodzielne stanowiska Mariusz Wiatrak 2017-11-10 09:14:52
Referat Spraw Obywatelskich Mariusz Wiatrak 2017-11-10 09:13:35
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej - dokument usunięty Mariusz Wiatrak 2017-11-10 09:12:58
Samodzielne stanowiska Mariusz Wiatrak 2017-11-10 09:12:43
Samodzielne stanowiska Mariusz Wiatrak 2017-11-10 09:10:36
Koordynator czynności kancelaryjnych Mariusz Wiatrak 2017-11-09 16:55:13
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej - dokument usunięty Mariusz Wiatrak 2017-11-09 16:54:27
Referat Gospodarczy Mariusz Wiatrak 2017-11-09 16:53:45
Referat Budownictwa, Infrastruktury i Ochrony Środowiska Mariusz Wiatrak 2017-11-09 16:52:57
Referat Gospodarczy Mariusz Wiatrak 2017-11-09 16:51:28
Referat Budownictwa, Infrastruktury i Ochrony Środowiska Mariusz Wiatrak 2017-11-09 16:49:32
Referat Budownictwa, Infrastruktury i Ochrony Środowiska Mariusz Wiatrak 2017-11-09 16:45:40
Referat Spraw Obywatelskich Mariusz Wiatrak 2017-11-09 16:34:04
Referat Gospodarki Nieruchomościami Mariusz Wiatrak 2017-11-09 16:29:37
Referat Gospodarki Finansowej Mariusz Wiatrak 2017-11-09 16:22:17
Referat Gospodarki Odpadami Mariusz Wiatrak 2017-11-09 15:22:08
Referat Organizacyjno - Administracyjny i Spraw Społecznych Mariusz Wiatrak 2017-11-09 15:19:25
Referat Gospodarki Odpadami Mariusz Wiatrak 2017-11-09 15:05:02
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W WOLINIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - Sekretarz Mariusz Wiatrak 2017-11-09 08:01:52
Remont pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej w Kołczewie Mariusz Wiatrak 2017-11-08 09:20:50
Ogłoszenie w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów do prac w komisjach konkursowych oceniających oferty w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wolin przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na 2018 rok. Anna Michalska 2017-11-06 11:05:08
Ogłoszenie w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów do prac w komisjach konkursowych oceniających oferty w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wolin przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na 2018 rok. Anna Michalska 2017-11-06 11:02:27
Komisja Konkursowa Anna Michalska 2017-11-06 11:00:16