herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Budowa przedszkola 6-oddziałowego przy ul. Henryka Sienkiewicza, dz. nr 236/23, obręb ewid. 320706_4.0004 Wolin w Wolinie ETAP I ( V POSTĘPOWANIE) Daniel Nesteruk 2018-11-16 14:26:09
Budowa przedszkola 6-oddziałowego przy ul. Henryka Sienkiewicza, dz. nr 236/23, obręb ewid. 320706_4.0004 Wolin w Wolinie ETAP I ( V POSTĘPOWANIE) Daniel Nesteruk 2018-11-16 14:25:30
Budowa przedszkola 6-oddziałowego przy ul. Henryka Sienkiewicza, dz. nr 236/23, obręb ewid. 320706_4.0004 Wolin w Wolinie ETAP I ( V POSTĘPOWANIE) Daniel Nesteruk 2018-11-16 14:24:56
Budowa przedszkola 6-oddziałowego przy ul. Henryka Sienkiewicza, dz. nr 236/23, obręb ewid. 320706_4.0004 Wolin w Wolinie ETAP I ( V POSTĘPOWANIE) Daniel Nesteruk 2018-11-16 14:24:49
Budowa przedszkola 6-oddziałowego przy ul. Henryka Sienkiewicza, dz. nr 236/23, obręb ewid. 320706_4.0004 Wolin w Wolinie ETAP I ( V POSTĘPOWANIE) Daniel Nesteruk 2018-11-16 14:24:44
Budowa przedszkola 6-oddziałowego przy ul. Henryka Sienkiewicza, dz. nr 236/23, obręb ewid. 320706_4.0004 Wolin w Wolinie ETAP I ( V POSTĘPOWANIE) Daniel Nesteruk 2018-11-16 14:24:38
Budowa przedszkola 6-oddziałowego przy ul. Henryka Sienkiewicza, dz. nr 236/23, obręb ewid. 320706_4.0004 Wolin w Wolinie ETAP I ( V POSTĘPOWANIE) Daniel Nesteruk 2018-11-16 14:24:31
Budowa przedszkola 6-oddziałowego przy ul. Henryka Sienkiewicza, dz. nr 236/23, obręb ewid. 320706_4.0004 Wolin w Wolinie ETAP I ( V POSTĘPOWANIE) Daniel Nesteruk 2018-11-16 14:24:24
Budowa przedszkola 6-oddziałowego przy ul. Henryka Sienkiewicza, dz. nr 236/23, obręb ewid. 320706_4.0004 Wolin w Wolinie ETAP I ( V POSTĘPOWANIE) Daniel Nesteruk 2018-11-16 14:24:18
Budowa przedszkola 6-oddziałowego przy ul. Henryka Sienkiewicza, dz. nr 236/23, obręb ewid. 320706_4.0004 Wolin w Wolinie ETAP I ( V POSTĘPOWANIE) Daniel Nesteruk 2018-11-16 14:24:08
Budowa przedszkola 6-oddziałowego przy ul. Henryka Sienkiewicza, dz. nr 236/23, obręb ewid. 320706_4.0004 Wolin w Wolinie ETAP I ( V POSTĘPOWANIE) Daniel Nesteruk 2018-11-16 14:23:52
Budowa przedszkola 6-oddziałowego przy ul. Henryka Sienkiewicza, dz. nr 236/23, obręb ewid. 320706_4.0004 Wolin w Wolinie ETAP I ( V POSTĘPOWANIE) Daniel Nesteruk 2018-11-16 14:23:31
Budowa przedszkola 6-oddziałowego przy ul. Henryka Sienkiewicza, dz. nr 236/23, obręb ewid. 320706_4.0004 Wolin w Wolinie ETAP I ( V POSTĘPOWANIE) Daniel Nesteruk 2018-11-16 14:22:48
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie I w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej rady w celu złożenia ślubowania przez radnych oraz burmistrza Beata Polak 2018-11-16 13:58:08
BUDOWA PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO NA DZIAŁCE NR 81/4 - I ETAP ZADANIA PN. ?BUDOWA PRZYŁĄCZY WODY I KANALIZACJI SANITARNEJ (WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ PŚ) DLA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH NA DZIAŁKACH NR 81/4, 81/8, 81/7 W CHYNOWIE ( II POSTĘPOWANIE) Daniel Nesteruk 2018-11-15 14:52:34
BUDOWA PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO NA DZIAŁCE NR 81/4 - I ETAP ZADANIA PN. ?BUDOWA PRZYŁĄCZY WODY I KANALIZACJI SANITARNEJ (WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ PŚ) DLA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH NA DZIAŁKACH NR 81/4, 81/8, 81/7 W CHYNOWIE ( II POSTĘPOWANIE) Daniel Nesteruk 2018-11-15 14:52:28
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 128/18 z dnia 31.10.2018 r., w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do przetargu na sprzedaż działki nr 56/40 o pow. 133 m2 położonej w obrębie ewidencyjnym 3 Wolin, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału 1/20 w działkach nr 56/59 oraz nr 56/60, zgodnie z uchwałą nr LIV/695/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 25 września 2018 roku Patrycja Kowalczyk 2018-11-14 12:49:57
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 127/18 z dnia 31.10.2018 r., w sprawie ustalenia ceny wywoławczej dla nieruchomości gruntowej - działki nr 210/4 o powierzchni 2053 m2, położonej w obrębie ewidencyjnym Dargobądz, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr LII/676/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 27 lipca 2018 roku Patrycja Kowalczyk 2018-11-14 12:37:35
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 126/18 z dnia 31.10.2018 r., w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Wolin lokali, które przeznacza się na wynajem jako lokale socjalne Patrycja Kowalczyk 2018-11-14 12:35:21
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 125/18 z dnia 30.10.2018 r., w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2018 r. Patrycja Kowalczyk 2018-11-14 12:33:27
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 124/18 z dnia 30.10.2018 r., w sprawie zmian budżetu Gminy Wolin na 2018 r. Patrycja Kowalczyk 2018-11-14 12:32:50
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 123/18 z dnia 29.10.2018 r., w sprawie ustanowienia 02 listopada 2018 r. dniem wolnym od pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Wolinie Patrycja Kowalczyk 2018-11-14 12:32:16
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 122/18 z dnia 29.10.2018 r., w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom samorządowym instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Wolin oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej Patrycja Kowalczyk 2018-11-14 12:31:13
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 121/18 z dnia 29.10.2018 r., w sprawie zmiany zarządzenia nr 38/2018 Burmistrza Wolina z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu usprawniania funkcjonowania jednostek organizacyjnych Gminy Wolin na 2018 rok Patrycja Kowalczyk 2018-11-14 12:29:50
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 120/18 z dnia 26.10.2018 r., w sprawie zmian budżetu Gminy Wolin na 2018 r. Patrycja Kowalczyk 2018-11-14 12:28:27
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 119/18 z dnia 26.10.2018 r., w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2018 r. Patrycja Kowalczyk 2018-11-14 12:27:58
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 118/18 z dnia 25.10.2018 r., w sprawie zmian budżetu Gminy Wolin na 2018 r. Patrycja Kowalczyk 2018-11-14 12:27:20
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 117/18 z dnia 23.10.2018 r., w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Patrycja Kowalczyk 2018-11-14 12:26:48
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 116/18 z dnia 23.10.2018 r., w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Wolinie Patrycja Kowalczyk 2018-11-14 12:25:50
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 115/18 z dnia 19.10.2018 r., w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2018 r. Patrycja Kowalczyk 2018-11-14 12:24:18
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 114/18 z dnia 18.10.2018 r., w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2018 r. Patrycja Kowalczyk 2018-11-14 12:23:45
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 113/18 z dnia 18.10.2018 r., w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2018 r. Patrycja Kowalczyk 2018-11-14 12:22:50
OGŁOSZENIE w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów do prac w komisjach konkursowych oceniających oferty w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wolin przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na 2019 rok. Anna Michalska 2018-11-14 09:18:17
OGŁOSZENIE w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów do prac w komisjach konkursowych oceniających oferty w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wolin przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na 2019 rok. Anna Michalska 2018-11-14 09:17:36
Komisja Konkursowa Anna Michalska 2018-11-14 09:16:15
Konkurs ofert na 2019 r. Anna Michalska 2018-11-14 09:15:51
Konkurs ofert na 2019 r. Anna Michalska 2018-11-14 09:12:57
Dane teleadresowe Daniel Nesteruk 2018-11-13 13:46:43
OAS.0050.246.2018.JL W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 roku. działka 236/17 pow. 298 m? obręb 4 Wolin Bernadetta Zyguś 2018-11-09 14:46:01
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze "Referent ds. księgowości budżetowej" Daniel Nesteruk 2018-11-09 12:55:04