herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie nr 144/17 Burmistrza Wolina z dnia 27 listopada 2017 Rafał Wiśniewski 2017-11-27 15:39:17
Świadczenie usług przewozowych dzieci i młodzieży do publicznych szkół podstawowych, punktów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, oddziałów gimnazjalnych przy szkołach podstawowych i przedszkola miejskiego na terenie gminy Wolin w okresie od dnia 1 stycznia 2018 do 30 czerwca 2019 roku na podstawie miesięcznych ulgowych biletów umożliwiających przejazdy uczniów w komunikacji regularnej z wyłączeniem okresu wakacyjnego. Rafał Wiśniewski 2017-11-27 15:36:52
Świadczenie usług przewozowych dzieci i młodzieży do publicznych szkół podstawowych, punktów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, oddziałów gimnazjalnych przy szkołach podstawowych i przedszkola miejskiego na terenie gminy Wolin w okresie od dnia 1 stycznia 2018 do 30 czerwca 2019 roku na podstawie miesięcznych ulgowych biletów umożliwiających przejazdy uczniów w komunikacji regularnej z wyłączeniem okresu wakacyjnego. Rafał Wiśniewski 2017-11-27 15:35:21
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XXXVII/468/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 2 sierpnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału 663/10000 w nieruchomości zabudowanej, położonej przy ulicy Nadmorskiej 1 w Wisełce. Magdalena Kus 2017-11-27 15:18:00
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XLI/521/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 27 października 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności działki nr 56/57, położonej w obrębie ewidencyjnym 0003 Wolin. Magdalena Kus 2017-11-27 15:17:25
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Nr 134/2017 z dnia 9 listopada 2017 roku oraz cz. 28/2 o pow. 961 m?, a także znajdujących się na niej budynków o łącznej pow. 95,35 m? obręb Domysłów Bernadetta Zyguś 2017-11-27 14:46:14
- dokument usunięty Bernadetta Zyguś 2017-11-27 14:44:38
- dokument usunięty Bernadetta Zyguś 2017-11-27 14:44:37
- dokument usunięty Bernadetta Zyguś 2017-11-27 14:44:33
- dokument usunięty Bernadetta Zyguś 2017-11-27 14:44:22
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Nr 134/2017 z dnia 9 listopada 2017 roku. cz. 438/18 o pow. 50 m? Kołczewo - dokument usunięty Bernadetta Zyguś 2017-11-27 14:44:19
Świadczenie usług przewozowych dzieci i młodzieży do publicznych szkół podstawowych, punktów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, oddziałów gimnazjalnych przy szkołach podstawowych i przedszkola miejskiego na terenie gminy Wolin w okresie od dnia 1 stycznia 2018 do 30 czerwca 2019 roku na podstawie miesięcznych ulgowych biletów umożliwiających przejazdy uczniów w komunikacji regularnej z wyłączeniem okresu wakacyjnego. Ilona Szkudlarek 2017-11-27 14:22:49
Projekty uchwał na XLIII sesję Beata Polak 2017-11-24 14:54:10
zawiadomienie o posiedzeniu komisji Rewizyjnej w dniu 28.11.2017 r. Beata Polak 2017-11-23 14:15:47
zawiadomienie o posiedzeniu komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa w dniu 28.11.2017 r. Beata Polak 2017-11-23 14:14:22
Ogłoszenie o XLIII sesji wraz z porządkiem obrad Beata Polak 2017-11-23 14:13:43
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1073) zawiadamiam, że dnia 21 listopada 2017r. została wydana decyzja nr 15/2017, znak: BIO.6733.19.2017.KS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: a) budowie kolektora zrzutu wód popłucznych w działkach nr 186/2, 186/1, 193, 62, 72 dla Stacji Uzdatniania Wody położonej na działce nr 186/2, b) przebudowie rozdzielczej sieci wodociągowej położonej w działkach nr 186/2, 186/1, 193, c) przebudowie linii energetycznej zasilającej SUW Recław w działkach nr 186/2, 186/1, 193; położonych w obrębie ewidencyjnym Recław, gmina Wolin. Rafał Wiśniewski 2017-11-23 08:20:48
Obwieszczenie Burmistrza Wolina z dnia 21.11.2017 roku o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : "Rozbudowie drogi powiatowej nr 1012Z na odcinku Laska-Recław". Rafał Wiśniewski 2017-11-23 08:16:38
Obwieszczenie Burmistrza Wolina z dnia 21.11.2017 roku o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : "Rozbudowie drogi powiatowej nr 1012Z na odcinku Laska-Recław". Rafał Wiśniewski 2017-11-23 08:16:17
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.5.2017.AS z dnia 21.11.2017 roku zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : "Rozbudowie drogi powiatowej nr 1012Z na odcinku Laska-Recław". Rafał Wiśniewski 2017-11-23 08:15:09
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.5.2017.AS z dnia 21.11.2017 roku zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : "Rozbudowie drogi powiatowej nr 1012Z na odcinku Laska-Recław". - dokument usunięty Rafał Wiśniewski 2017-11-23 08:14:48
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.5.2017.AS z dnia 21.11.2017 roku zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : "Rozbudowie drogi powiatowej nr 1012Z na odcinku Laska-Recław". - dokument usunięty Rafał Wiśniewski 2017-11-23 08:14:44
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.5.2017.AS z dnia 21.11.2017 roku zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : "Rozbudowie drogi powiatowej nr 1012Z na odcinku Laska-Recław". Rafał Wiśniewski 2017-11-23 08:14:24
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.5.2017.AS z dnia 21.11.2017 roku zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : "Rozbudowie drogi powiatowej nr 1012Z na odcinku Laska-Recław". Rafał Wiśniewski 2017-11-23 08:13:32
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 142/17 z dnia 17.11.2017r, w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2017r. Patrycja Kowalczyk 2017-11-22 14:05:40
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 141/17 z dnia 17.11.2017r, w sprawie zmian budżetu Gminy Wolin na 2017r. Patrycja Kowalczyk 2017-11-22 14:05:13
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 140/17 z dnia 17.11.2017r, w sprawie powołania komisji do oszacowania szkód w gospodarstwie rolnym w m. Laska 4 powstałych w budynku mieszkalnym po silnym wietrze Patrycja Kowalczyk 2017-11-22 14:02:44
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 139/17 z dnia 16.11.2017r, w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2017r. Patrycja Kowalczyk 2017-11-22 14:01:41
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 138/17 z dnia 14.11.2017r, w sprawie przedłużenia terminu złożenia ofert otwartego konkursu ofert w celu wyboru realizatora programu zdrowotnego pod nazwą "Gminny Program Badań Przesiewowych słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Wolin na lata 2017-2021" Patrycja Kowalczyk 2017-11-22 14:00:42
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 137/17 z dnia 14.11.2017r, w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2017r. Patrycja Kowalczyk 2017-11-22 13:58:11
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 136/17 z dnia 10.11.2017r, w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2017 r. Patrycja Kowalczyk 2017-11-22 13:56:54
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 135/17 z dnia 10.11.2017r, w sprawie zmian budżetu Gminy Wolin na 2017 r. Patrycja Kowalczyk 2017-11-22 13:56:06
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 134/17 z dnia 09.11.2017r, w sprawie ustalenia wysokości czynszu za dzierżawę udziału do 1/2 w nieruchomości oznaczonej jako działka nr 28/2 o powierzchni 961 m2, a także znajdujących się na niej budynkó o łącznej powierzchni 95,35 m2 położona w Domysłowie Patrycja Kowalczyk 2017-11-22 13:55:28
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 133/17 z dnia 31.10.2017r, w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Wolin lokali, które przeznacza się na wynajem jako lokale socjalne Patrycja Kowalczyk 2017-11-22 13:52:59
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 132/17 z dnia 30.10.2017r, w sprawie aktualizacji wysokości dotacji dla niepublicznego punktu przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w Społecznej Szkole Podstawowej w Ładzinie Patrycja Kowalczyk 2017-11-22 13:51:45
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 131/17 z dnia 30.10.2017r, w sprawie zmian budżetu Gminy Wolin na 2017 r. Patrycja Kowalczyk 2017-11-22 13:50:13
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 1/17 z dnia 23.10.2017r, w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2017 r. - dokument usunięty Patrycja Kowalczyk 2017-11-22 13:49:39
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 1/17 z dnia 23.10.2017r, w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2017 r. - dokument usunięty Patrycja Kowalczyk 2017-11-22 13:49:36
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 130/17 z dnia 30.10.2017r, w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2017 r. Patrycja Kowalczyk 2017-11-22 13:49:23
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 129/17 z dnia 24.10.2017r, w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2017 r. Patrycja Kowalczyk 2017-11-22 13:48:45