herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Klauzula informacyjna ogólna Mariusz Wiatrak 2018-05-28 10:00:04
Klauzula informacyjna ogólna Mariusz Wiatrak 2018-05-28 09:59:51
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.3.2018.AS z dnia 25.05.2018 roku zawiadamiające strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : "Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Wisełka - Międzywodzie polegającej na budowie drogi dla rowerów (trasa Velo Baltica)". Agnieszka Struska 2018-05-25 16:09:20
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.3.2018.AS z dnia 25.05.2018 roku zawiadamiające strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : "Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Wisełka - Międzywodzie polegającej na budowie drogi dla rowerów (trasa Velo Baltica)". Agnieszka Struska 2018-05-25 16:08:40
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.3.2018.AS z dnia 25.05.2018 roku zawiadamiające strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : "Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Wisełka - Międzywodzie polegającej na budowie drogi dla rowerów (trasa Velo Baltica)". Agnieszka Struska 2018-05-25 16:07:53
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.3.2018.AS z dnia 25.05.2018 roku zawiadamiające strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : "Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Wisełka - Międzywodzie polegającej na budowie drogi dla rowerów (trasa Velo Baltica)". Agnieszka Struska 2018-05-25 16:07:00
Wymiana pokrycia dachowego oraz docieplenie elewacji i ścian fundamentowych budynku Szkoły Podstawowej w Dargobądzu (III POSTĘPOWANIE) Daniel Nesteruk 2018-05-25 15:17:08
Wymiana pokrycia dachowego oraz docieplenie elewacji i ścian fundamentowych budynku Szkoły Podstawowej w Dargobądzu (III POSTĘPOWANIE) Daniel Nesteruk 2018-05-25 15:17:05
Wymiana pokrycia dachowego oraz docieplenie elewacji i ścian fundamentowych budynku Szkoły Podstawowej w Dargobądzu (III POSTĘPOWANIE) Daniel Nesteruk 2018-05-25 15:16:34
Wymiana pokrycia dachowego oraz docieplenie elewacji i ścian fundamentowych budynku Szkoły Podstawowej w Dargobądzu (III POSTĘPOWANIE) Daniel Nesteruk 2018-05-25 15:16:27
Wymiana pokrycia dachowego oraz docieplenie elewacji i ścian fundamentowych budynku Szkoły Podstawowej w Dargobądzu (III POSTĘPOWANIE) Daniel Nesteruk 2018-05-25 15:16:21
Wymiana pokrycia dachowego oraz docieplenie elewacji i ścian fundamentowych budynku Szkoły Podstawowej w Dargobądzu (III POSTĘPOWANIE) Daniel Nesteruk 2018-05-25 15:16:15
Wymiana pokrycia dachowego oraz docieplenie elewacji i ścian fundamentowych budynku Szkoły Podstawowej w Dargobądzu (III POSTĘPOWANIE) Daniel Nesteruk 2018-05-25 15:16:08
Wymiana pokrycia dachowego oraz docieplenie elewacji i ścian fundamentowych budynku Szkoły Podstawowej w Dargobądzu (III POSTĘPOWANIE) Daniel Nesteruk 2018-05-25 15:16:02
Wymiana pokrycia dachowego oraz docieplenie elewacji i ścian fundamentowych budynku Szkoły Podstawowej w Dargobądzu (III POSTĘPOWANIE) Daniel Nesteruk 2018-05-25 15:15:48
Wymiana pokrycia dachowego oraz docieplenie elewacji i ścian fundamentowych budynku Szkoły Podstawowej w Dargobądzu (III POSTĘPOWANIE) Daniel Nesteruk 2018-05-25 15:14:59
Wymiana pokrycia dachowego oraz docieplenie elewacji i ścian fundamentowych budynku Szkoły Podstawowej w Dargobądzu (III POSTĘPOWANIE) Daniel Nesteruk 2018-05-25 15:14:54
Wymiana pokrycia dachowego oraz docieplenie elewacji i ścian fundamentowych budynku Szkoły Podstawowej w Dargobądzu (III POSTĘPOWANIE) Daniel Nesteruk 2018-05-25 15:14:46
Wymiana pokrycia dachowego oraz docieplenie elewacji i ścian fundamentowych budynku Szkoły Podstawowej w Dargobądzu (III POSTĘPOWANIE) Daniel Nesteruk 2018-05-25 15:12:06
Wymiana pokrycia dachowego oraz docieplenie elewacji i ścian fundamentowych budynku Szkoły Podstawowej w Dargobądzu (III POSTĘPOWANIE) Daniel Nesteruk 2018-05-25 15:11:48
Wymiana pokrycia dachowego oraz docieplenie elewacji i ścian fundamentowych budynku Szkoły Podstawowej w Dargobądzu (III POSTĘPOWANIE) Daniel Nesteruk 2018-05-25 15:11:26
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 52/18 z dnia 16.05.2018 r, w sprawie Regulaminu Wyróżnienia "Uczeń z pasją 2018" Patrycja Kowalczyk 2018-05-25 11:43:08
Wymiana pokrycia dachowego oraz docieplenie elewacji i ścian fundamentowych budynku Szkoły Podstawowej w Dargobądzu (II POSTĘPOWANIE) Daniel Nesteruk 2018-05-24 14:43:33
Wymiana pokrycia dachowego oraz docieplenie elewacji i ścian fundamentowych budynku Szkoły Podstawowej w Dargobądzu (II POSTĘPOWANIE) Daniel Nesteruk 2018-05-24 14:43:29
Wymiana pokrycia dachowego oraz docieplenie elewacji i ścian fundamentowych budynku Szkoły Podstawowej w Dargobądzu (II POSTĘPOWANIE) Daniel Nesteruk 2018-05-24 14:43:09
Projekty uchwał na XLIX sesję Beata Polak 2018-05-24 14:02:14
Projekty uchwał na XLIX sesję Beata Polak 2018-05-24 14:01:58
Projekty na XLIX sesję - dokument usunięty Beata Polak 2018-05-24 13:58:47
Projekty na XLIX sesję - dokument usunięty Beata Polak 2018-05-24 13:58:39
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1073 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że dnia 22 maja 2018r. została wydana decyzja nr 10/2018, znak: BIO.6733.11.2018.KS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej na odcinku od Zastania na wysokości dz. nr 25/3 do stacji uzdatniania wody [SUW] na terenie działki nr 31 w Sierosławiu na terenie działek nr: - 74, 84/1, 85/1, 91, 93/1, 92/1, 93/2, 95, 96/1, 127/1, 166 położonych w obrębie ewidencyjnym Zastań; - 31, 32, 35, 233, 246/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Sierosław, gmina Wolin. Daniel Nesteruk 2018-05-23 12:26:01
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionej niezabudowanej nieruchomości Bernadetta Zyguś 2018-05-21 11:32:36
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 21.05.2018 r. Beata Polak 2018-05-18 15:17:09
Ogłoszenie o XLIX sesji wraz z porządkiem obrad Beata Polak 2018-05-18 15:13:33
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WOLIN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2017 ROK. Anna Michalska 2018-05-18 13:57:25
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WOLIN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2017 ROK. Anna Michalska 2018-05-18 13:56:32
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie: 1)Piaski Wielkie, gm. Wolin; 2)Dargobądz, gm. Wolin; 3) Skoszewo, gm. Wolin; oraz o przystąpieniu do sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla potrzeb ww. opracowań. Anna Osieleniec 2018-05-18 09:47:59
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 51/18 z dnia 16.05.2018 r, w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2018 r. Patrycja Kowalczyk 2018-05-16 14:27:34
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 50/18 z dnia 14.05.2018 r., w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2018 r. Patrycja Kowalczyk 2018-05-16 14:24:41
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 49/18 z dnia 10.05.2018 r., w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Wolin przeznaczonych na miejsce parkingowe Patrycja Kowalczyk 2018-05-16 14:24:00
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 48/18 z dnia 10.05.2018 r., w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własności Gminy Wolin Patrycja Kowalczyk 2018-05-16 14:22:38