herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM W ZAKRESIE PRZYJMOWANIA, PRZEMIESZCZANIA I DORĘCZANIA PRZESYŁEK ORAZ EWENTUALNYCH ZWROTÓW, NA POTRZEBY URZĘDU MIEJSKIEGO W WOLINIE ORAZ OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WOLINIE . Rafał Wiśniewski 2017-12-06 13:43:12
ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM W ZAKRESIE PRZYJMOWANIA, PRZEMIESZCZANIA I DORĘCZANIA PRZESYŁEK ORAZ EWENTUALNYCH ZWROTÓW, NA POTRZEBY URZĘDU MIEJSKIEGO W WOLINIE ORAZ OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WOLINIE . Rafał Wiśniewski 2017-12-06 13:42:34
ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM W ZAKRESIE PRZYJMOWANIA, PRZEMIESZCZANIA I DORĘCZANIA PRZESYŁEK ORAZ EWENTUALNYCH ZWROTÓW, NA POTRZEBY URZĘDU MIEJSKIEGO W WOLINIE ORAZ OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WOLINIE . Rafał Wiśniewski 2017-12-06 13:42:27
ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM W ZAKRESIE PRZYJMOWANIA, PRZEMIESZCZANIA I DORĘCZANIA PRZESYŁEK ORAZ EWENTUALNYCH ZWROTÓW, NA POTRZEBY URZĘDU MIEJSKIEGO W WOLINIE ORAZ OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WOLINIE . Rafał Wiśniewski 2017-12-06 13:42:19
ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM W ZAKRESIE PRZYJMOWANIA, PRZEMIESZCZANIA I DORĘCZANIA PRZESYŁEK ORAZ EWENTUALNYCH ZWROTÓW, NA POTRZEBY URZĘDU MIEJSKIEGO W WOLINIE ORAZ OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WOLINIE . Rafał Wiśniewski 2017-12-06 13:41:27
ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM W ZAKRESIE PRZYJMOWANIA, PRZEMIESZCZANIA I DORĘCZANIA PRZESYŁEK ORAZ EWENTUALNYCH ZWROTÓW, NA POTRZEBY URZĘDU MIEJSKIEGO W WOLINIE ORAZ OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WOLINIE . Rafał Wiśniewski 2017-12-06 13:41:03
ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM W ZAKRESIE PRZYJMOWANIA, PRZEMIESZCZANIA I DORĘCZANIA PRZESYŁEK ORAZ EWENTUALNYCH ZWROTÓW, NA POTRZEBY URZĘDU MIEJSKIEGO W WOLINIE ORAZ OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WOLINIE . Rafał Wiśniewski 2017-12-06 13:40:45
Zarządzenie nr 149/17 Burmistrza Wolina z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Anna Michalska 2017-12-05 11:34:16
Zarządzenie nr 149/17 Burmistrza Wolina z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Anna Michalska 2017-12-05 11:31:45
Otwarte konkursy ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Anna Michalska 2017-12-05 11:27:34
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.7.2017.AS z dnia 27.11.2017 roku o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : "Budowie zbiornika magazynowego na gnojowicę o pojemności ok. 4100m3 wraz z budową sieci kanalizacji grawitacyjno-tłocznej na dz. ew. nr 261/130 w obr. Recław, gmina Wolin, województwo zachodniopomorskie". Rafał Wiśniewski 2017-12-05 11:27:09
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.7.2017.AS z dnia 27.11.2017 roku o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : "Budowie zbiornika magazynowego na gnojowicę o pojemności ok. 4100m3 wraz z budową sieci kanalizacji grawitacyjno-tłocznej na dz. ew. nr 261/130 w obr. Recław, gmina Wolin, województwo zachodniopomorskie". Rafał Wiśniewski 2017-12-05 11:26:15
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości Bernadetta Zyguś 2017-12-04 14:33:56
Burmistrz Wolina ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę niżej wymienionej nieruchomości stanowiącą własność Gminy z przeznaczeniem na cele rolne Bernadetta Zyguś 2017-12-04 14:33:23
ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZLOKALIZOWANYCH W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMINY WOLIN I ICH TRANSPORT DO STACJI PRZEŁADUNKOWEJ ODPADÓW W ŚWINOUJŚCIU, W 2018 R Ilona Szkudlarek 2017-12-01 15:26:14
Świadczenie usług przewozowych dzieci i młodzieży do publicznych szkół podstawowych, punktów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, oddziałów gimnazjalnych przy szkołach podstawowych i przedszkola miejskiego na terenie gminy Wolin w okresie od dnia 1 stycznia 2018 do 30 czerwca 2019 roku na podstawie miesięcznych ulgowych biletów umożliwiających przejazdy uczniów w komunikacji regularnej z wyłączeniem okresu wakacyjnego. Ilona Szkudlarek 2017-12-01 15:25:36
Świadczenie usług przewozowych dzieci i młodzieży do publicznych szkół podstawowych, punktów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, oddziałów gimnazjalnych przy szkołach podstawowych i przedszkola miejskiego na terenie gminy Wolin w okresie od dnia 1 stycznia 2018 do 30 czerwca 2019 roku na podstawie miesięcznych ulgowych biletów umożliwiających przejazdy uczniów w komunikacji regularnej z wyłączeniem okresu wakacyjnego. Ilona Szkudlarek 2017-12-01 15:17:33
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.7.2017.AS z dnia 27.11.2017 roku o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : "Budowie zbiornika magazynowego na gnojowicę o pojemności ok. 4100m3 wraz z budową sieci kanalizacji grawitacyjno-tłocznej na dz. ew. nr 261/130 w obr. Recław, gmina Wolin, województwo zachodniopomorskie" Mariusz Wiatrak 2017-11-30 08:38:46
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.7.2017.AS z dnia 27.11.2017 roku o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : Budowie zbiornika magazynowego na gnojowicę o pojemności ok. 4100m3 wraz z budową sieci kanalizacji grawitacyjno-tłocznej na dz. ew. nr 261/130 w obr. Recław, gmina Wolin, województwo zachodniopomorskie Mariusz Wiatrak 2017-11-30 08:37:34
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.7.2017.AS z dnia 27.11.2017 roku o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : "Budowie zbiornika magazynowego na gnojowicę o pojemności ok. 4100m3 wraz z budową sieci kanalizacji grawitacyjno-tłocznej na dz. ew. nr 261/130 w obr. Recław, gmina Wolin, województwo zachodniopomorskie" Mariusz Wiatrak 2017-11-30 08:36:26
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.7.2017.AS z dnia 27.11.2017 roku o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : Budowie zbiornika magazynowego na gnojowicę o pojemności ok. 4100m3 wraz z budową sieci kanalizacji grawitacyjno-tłocznej na dz. ew. nr 261/130 w obr. Recław, gmina Wolin, województwo zachodniopomorskie Mariusz Wiatrak 2017-11-30 08:35:29
WYKONYWANIE BANKOWEJ OBSŁUGI GMINY WOLIN Ilona Szkudlarek 2017-11-29 15:15:34
WYKONYWANIE BANKOWEJ OBSŁUGI GMINY WOLIN Ilona Szkudlarek 2017-11-29 15:15:12
OGŁOSZENIE Burmistrz Wolina ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 położonego przy ul. Słonecznej 8 w Kołczewie. Bernadetta Zyguś 2017-11-29 09:36:49
WYKONYWANIE BANKOWEJ OBSŁUGI GMINY WOLIN Ilona Szkudlarek 2017-11-28 13:03:42
WYKONYWANIE BANKOWEJ OBSŁUGI GMINY WOLIN Ilona Szkudlarek 2017-11-28 13:03:33
WYKONYWANIE BANKOWEJ OBSŁUGI GMINY WOLIN Ilona Szkudlarek 2017-11-28 13:03:25
WYKONYWANIE BANKOWEJ OBSŁUGI GMINY WOLIN Ilona Szkudlarek 2017-11-28 13:03:15
WYKONYWANIE BANKOWEJ OBSŁUGI GMINY WOLIN Ilona Szkudlarek 2017-11-28 13:03:07
WYKONYWANIE BANKOWEJ OBSŁUGI GMINY WOLIN Ilona Szkudlarek 2017-11-28 13:02:52
WYKONYWANIE BANKOWEJ OBSŁUGI GMINY WOLIN Ilona Szkudlarek 2017-11-28 13:02:43
WYKONYWANIE BANKOWEJ OBSŁUGI GMINY WOLIN Ilona Szkudlarek 2017-11-28 13:01:53
WYKONYWANIE BANKOWEJ OBSŁUGI GMINY WOLIN Ilona Szkudlarek 2017-11-28 13:01:20
WYKONYWANIE BANKOWEJ OBSŁUGI GMINY WOLIN Ilona Szkudlarek 2017-11-28 13:00:44
WYKONYWANIE BANKOWEJ OBSŁUGI GMINY WOLIN Ilona Szkudlarek 2017-11-28 12:59:58
Obwieszczenie Burmistrza Wolina z dnia 24.11.2017 roku o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : Rozbudowie instalacji do chowu drobiu zlokalizowanej na działce ewid. o nr 108/39 w obrębie 0033 w miejscowości Dobropole, gmina Wolin, powiat kamieński, województwo zachodniopomorskie". Rafał Wiśniewski 2017-11-27 15:41:27
Obwieszczenie Burmistrza Wolina z dnia 24.11.2017 roku o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : Rozbudowie instalacji do chowu drobiu zlokalizowanej na działce ewid. o nr 108/39 w obrębie 0033 w miejscowości Dobropole, gmina Wolin, powiat kamieński, województwo zachodniopomorskie". Rafał Wiśniewski 2017-11-27 15:41:11
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.5.2016.AS z dnia 24.11.2017 roku zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie instalacji do chowu drobiu zlokalizowanej na działce ewid. o nr 10839 w obrębie 0033 w miejscowości Dobropole, gmina Wolin, powiat kamieński, województwo zachodniopomorskie. Rafał Wiśniewski 2017-11-27 15:40:57
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.5.2016.AS z dnia 24.11.2017 roku zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie instalacji do chowu drobiu zlokalizowanej na działce ewid. o nr 10839 w obrębie 0033 w miejscowości Dobropole, gmina Wolin, powiat kamieński, województwo zachodniopomorskie. Rafał Wiśniewski 2017-11-27 15:40:20
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1073) zawiadamiam, że na wniosek Pana Adama Siewiorek, zam. przy ul. Mickiewicza 34, 70-383 Szczecin, działającego z upoważnienia ENEA Operator sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej 58 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznych linii kablowych SN, słupa elektroenergetycznego SN na terenie działek nr: 700/1, 713 położonych w obrębie ewidencyjnym Kołczewo 1, gmina Wolin. Rafał Wiśniewski 2017-11-27 15:40:02