herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
UCHWAŁA NR XLIX/643/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie 3 Wolin, składającej się z części działki Nr 83/16 o pow. 16 m? Beata Polak 2018-06-07 15:25:56
UCHWAŁA NR XLIX/644/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie 3 Wolin, składającej się z działki Nr 286/21 o pow. 106 m? i działki Nr 286/19 o pow. 52 m? Beata Polak 2018-06-07 15:25:28
UCHWAŁA NR XLIX/645/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w części działki Nr 438/18 o pow. 160 m? w obrębie Kołczewo Beata Polak 2018-06-07 15:24:55
UCHWAŁA NR XLIX/646/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie 3 Wolin, składającej się z działki Nr 73/7 o pow. 14 m? Beata Polak 2018-06-07 15:24:28
UCHWAŁA NR XLIX/647/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie 6 Wolin, składającej się z części działki Nr 27 o pow. 1452 m? Beata Polak 2018-06-07 15:23:59
UCHWAŁA NR XLIX/648/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych w obrębie 2 Wolin w części działki Nr 63 o pow. 2,09 ha, części działki Nr 88 o pow. 0,90 ha, części działki Nr 38 o pow. 1,10 ha, działki Nr 68 o pow. 1,0850 ha, działki Nr 85 o pow.0,7958 ha, działki Nr 60 o pow. 1,7847 ha, działki Nr 91 o pow. 1,4712 ha, działki Nr 62 o pow. 2,1436 ha, działki Nr 61 o pow. 1,0389 ha Beata Polak 2018-06-07 15:23:34
UCHWAŁA NR XLIX/649/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w części działki Nr 264 o pow. 75 m? w obrębie 3 Wolin Beata Polak 2018-06-07 15:21:58
UCHWAŁA NR XLIX/650/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie Domysłów w części działki Nr 178 o pow. 0,59 ha Beata Polak 2018-06-07 15:21:25
UCHWAŁA NR XLIX/651/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie Kołczewo, składającej się z działki Nr 3/1 o pow. 1200 m?, działki Nr 3/2 o pow. 800 m? oraz części działki Nr 848 o pow. 836 m? i części działki Nr 849 o pow. 130 m? położonych w obrębie Kołczewo Beata Polak 2018-06-07 15:20:53
UCHWAŁA NR XLIX/652/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie 2 Wolin w działkach nr 312 o pow. 7430 m?, nr 313 o pow. 787 m?, nr 314 o pow. 1188 m?, nr 315 o pow. 729 m? oraz nr 316 o pow. 10625 m? Beata Polak 2018-06-07 15:20:14
UCHWAŁA NR XLIX/653/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie Piaski Wielkie w działce Nr 5/92 o pow. 0,5256 ha Beata Polak 2018-06-07 15:18:55
UCHWAŁA NR XLIX/654/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie 3 Wolin, składającej się z części działki Nr 124/1 o pow. 20 m? Beata Polak 2018-06-07 15:18:24
UCHWAŁA NR XLIX/655/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem komina w obiekcie byłej ciepłowni, zlokalizowanego w Wolinie przy ulicy Mickiewicza 14 na działce Nr 70/2 w obrębie 5 Wolin wraz z niezbędnym terenem do zainstalowania urządzeń stacji bazowych telefonii komórkowych, sieci telekomunikacyjnych i anten radiowych Beata Polak 2018-06-07 15:17:55
UCHWAŁA NR XLIX/656/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie Kołczewo, składającej się z części działki Nr 700/2 o pow. 154 m? Beata Polak 2018-06-07 15:17:24
UCHWAŁA NR XLIX/657/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych w obrębie 4 Wolin w części działki Nr 250/4, w części działki Nr 71 w obrębie Ładzin, w części działki Nr 346 w obrębie Kołczewo Beata Polak 2018-06-07 15:16:54
UCHWAŁA NR XLIX/658/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie 3 Wolin, składającej się z części działki Nr 126/3 i działki Nr 124/4 Beata Polak 2018-06-07 15:16:22
UCHWAŁA NR XLIX/659/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności działki nr 177, położonej w obrębie ewidencyjnym 0003 Wolin Beata Polak 2018-06-07 15:15:47
UCHWAŁA NR XLIX/660/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu pn. ?Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego polsko-niemiecki szlak turystyczny? Beata Polak 2018-06-07 15:15:15
UCHWAŁA NR XLIX/661/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin w 2018 r. Beata Polak 2018-06-07 15:14:27
Sesja XLIX Beata Polak 2018-06-07 15:13:15
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1011Z Recław ? Skoszewo ? Siniechowo, dojazdowej do gruntów rolnych w m. Zagórze ( II POSTĘPOWANIE) Daniel Nesteruk 2018-06-07 14:49:36
PRZEBUDOWA UL. MAŁEJ WRAZ Z BUDOWĄ PLACU MANEŻOWEGO W WOLINIE Daniel Nesteruk 2018-06-07 12:49:22
PRZEBUDOWA UL. MAŁEJ WRAZ Z BUDOWĄ PLACU MANEŻOWEGO W WOLINIE Daniel Nesteruk 2018-06-07 12:49:20
PRZEBUDOWA UL. MAŁEJ WRAZ Z BUDOWĄ PLACU MANEŻOWEGO W WOLINIE Daniel Nesteruk 2018-06-06 14:23:46
PRZEBUDOWA UL. MAŁEJ WRAZ Z BUDOWĄ PLACU MANEŻOWEGO W WOLINIE Daniel Nesteruk 2018-06-06 14:23:29
PRZEBUDOWA UL. MAŁEJ WRAZ Z BUDOWĄ PLACU MANEŻOWEGO W WOLINIE Daniel Nesteruk 2018-06-06 14:21:59
PRZEBUDOWA UL. MAŁEJ WRAZ Z BUDOWĄ PLACU MANEŻOWEGO W WOLINIE Daniel Nesteruk 2018-06-06 14:21:49
PRZEBUDOWA UL. MAŁEJ WRAZ Z BUDOWĄ PLACU MANEŻOWEGO W WOLINIE Daniel Nesteruk 2018-06-06 14:21:42
PRZEBUDOWA UL. MAŁEJ WRAZ Z BUDOWĄ PLACU MANEŻOWEGO W WOLINIE Daniel Nesteruk 2018-06-06 14:18:23
PRZEBUDOWA UL. MAŁEJ WRAZ Z BUDOWĄ PLACU MANEŻOWEGO W WOLINIE Daniel Nesteruk 2018-06-06 14:18:11
PRZEBUDOWA UL. MAŁEJ WRAZ Z BUDOWĄ PLACU MANEŻOWEGO W WOLINIE Daniel Nesteruk 2018-06-06 14:17:34
PRZEBUDOWA UL. MAŁEJ WRAZ Z BUDOWĄ PLACU MANEŻOWEGO W WOLINIE Daniel Nesteruk 2018-06-06 14:17:00
PRZEBUDOWA UL. MAŁEJ WRAZ Z BUDOWĄ PLACU MANEŻOWEGO W WOLINIE Daniel Nesteruk 2018-06-06 14:13:35
PRZEBUDOWA UL. MAŁEJ WRAZ Z BUDOWĄ PLACU MANEŻOWEGO W WOLINIE Daniel Nesteruk 2018-06-06 14:13:11
PRZEBUDOWA UL. MAŁEJ WRAZ Z BUDOWĄ PLACU MANEŻOWEGO W WOLINIE Daniel Nesteruk 2018-06-06 14:12:01
Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy z przeznaczeniem na uprawę warzyw i kwiatów Bernadetta Zyguś 2018-06-04 13:54:20
WYKAZ Burmistrz Wolina, zgodnie z art.37 ust.1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2018 poz. 62) podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, które uzyskały pomoc publiczną w 2018 roku, w trybie przepisów ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015r. poz. 1340.). Daria Szadkowska 2018-05-29 10:21:13
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr LXXVI/731/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 16 września 2010 roku dz. 164/27 pow. 1035 m? obręb Wolin 3 Bernadetta Zyguś 2018-05-28 15:15:31
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr VIII/89/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 kwietnia 2011 roku dz. 344 pow. 1436 m? obręb Dargobądz Bernadetta Zyguś 2018-05-28 15:14:56
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr LXXVI/736/10 Rady Miejskiej z dnia 16 września 2010 roku dz. 179/2 o pow. 2159 m? obręb Wolin 3 Bernadetta Zyguś 2018-05-28 15:14:22