Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
OAS.0050.186.2021.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XXXIX/385/21 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 26 lutego 2021 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 86/21 z dnia 30 czerwca 2021 roku działka 9 o pow. 0,6878 ha, obręb ewidencyjny 0002 Wolin Bernadetta Zyguś 2021-07-09 14:33:06
O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA WOLINA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenów położonych w obrębie ewidencyjnym Domysłów. Daniel Nesteruk 2021-07-09 09:02:06
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 741 z pozniejszymi zmianami) zawiadamiam, ze na wniosek Pana Roberta Bieć, działajcego jako pelnomocnik Pana Stefana Bartel, dniu 30 czerwca 2021r. zostalo wszczęte postpo­wanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii elektroenergetycznej sredniego napięcia SN-15kV obejmującej li­kwidację napowietrznej linii elektroenergetycznej i budowie linii kablowej na terenie dzialek nr 57/7, 57/10, 59, polozonych w obrębie ewidencyjnym Karnocice, gmina Wolin. Daniel Nesteruk 2021-07-09 09:00:44
OAS.0050.181.2021.ŻK Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości obręb Ładzin, obręb Kodrąbek Bernadetta Zyguś 2021-07-08 15:26:19
Rejestr uchwał VIII kadencji Artur Słocki 2021-07-08 11:23:26
UCHWAŁA NR XLVI/444/21 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2021 rok Artur Słocki 2021-07-08 11:21:26
UCHWAŁA NR XLVI/443/21 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wolin Artur Słocki 2021-07-08 11:20:57
UCHWAŁA NR XLVI/442/21 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki nr 18/58 o powierzchni 0,1429 ha, położonej w Uninie Artur Słocki 2021-07-08 11:20:34
UCHWAŁA NR XLVI/441/21 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin w 2021 r. Artur Słocki 2021-07-08 11:19:53
UCHWAŁA NR XLVI/440/21 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Wolin za rok 2020 Artur Słocki 2021-07-08 11:19:23
UCHWAŁA NR XLVI/439/21 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wolin za 2020 r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wolin za 2020 r. Artur Słocki 2021-07-08 11:18:42
UCHWAŁA NR XLVI/438/21 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Wolina wotum zaufania Artur Słocki 2021-07-08 11:18:10
Sesja XLVI Artur Słocki 2021-07-08 11:12:25
Posiedzenie z dnia 21.05.2021 r. Artur Słocki 2021-07-05 13:56:06
Posiedzenie z dnia 01.06.2021 r. Artur Słocki 2021-07-05 13:55:34
posiedzenie z dnia 22.07.2020 r. Artur Słocki 2021-07-05 13:54:36
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Artur Słocki 2021-07-05 13:38:22
Komisja Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Organizacyjnych Artur Słocki 2021-07-05 13:38:05
Komisja Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Artur Słocki 2021-07-05 13:37:49
Komisja rewizyjna Artur Słocki 2021-07-05 13:37:28
Komisje Rady Miejskiej Artur Słocki 2021-07-05 13:34:39
Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Wolin Daniel Nesteruk 2021-07-05 12:21:39
Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Wisełka Daniel Nesteruk 2021-07-05 12:21:24
Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Ostromice Daniel Nesteruk 2021-07-05 12:21:04
Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Domysłów ? Żółwino w Gminie Wolin, o długości 0,904 km (II Postępowanie) Daniel Nesteruk 2021-07-02 14:20:42
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Szczecinie publiczne obwieszczenie decyzji SZ.RUZ.4210.58-11.2021.ZK Daniel Nesteruk 2021-07-02 12:40:28
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Szczecinie publiczne obwieszczenie decyzji SZ.RUZ.4210.80.2021.MD Daniel Nesteruk 2021-07-02 12:38:55
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Szczecinie publiczne obwieszczenie decyzji SZ.RUZ.4210.70.2021.PM Daniel Nesteruk 2021-07-02 12:32:28
Skład Rady Miejskiej w Wolinie VI kadencji Daniel Nesteruk 2021-07-02 12:17:54
Skład Rady Miejskiej w Wolinie VII kadencja Daniel Nesteruk 2021-07-02 12:17:41
1 - dokument usunięty Daniel Nesteruk 2021-07-02 12:16:57
Dyżury radnych Daniel Nesteruk 2021-07-02 12:16:39
Archiwum - dokument usunięty Daniel Nesteruk 2021-07-02 12:16:24
1 - dokument usunięty Daniel Nesteruk 2021-07-02 12:16:15
1 - dokument usunięty Daniel Nesteruk 2021-07-02 12:15:40
1 - dokument usunięty Daniel Nesteruk 2021-07-02 12:15:09
Archiwum Daniel Nesteruk 2021-07-02 12:14:52
Archiwum - dokument usunięty Daniel Nesteruk 2021-07-02 12:14:27
1 - dokument usunięty Daniel Nesteruk 2021-07-02 12:14:05
2020 r. Daniel Nesteruk 2021-07-02 12:13:59