herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie Burmistrza Wolina z dnia 19.06.2018 roku o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : "Rozbudowie instalacji do chowu drobiu zlokalizowanej na działce ewid. o nr 108/39 w obrębie 0033 w miejscowości Dobropole, gmina Wolin, powiat kamieński, województwo zachodniopomorskie". Agnieszka Struska 2018-06-19 15:24:44
Obwieszczenie Burmistrza Wolina z dnia 19.06.2018 roku o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : "Rozbudowie instalacji do chowu drobiu zlokalizowanej na działce ewid. o nr 108/39 w obrębie 0033 w miejscowości Dobropole, gmina Wolin, powiat kamieński, województwo zachodniopomorskie". Agnieszka Struska 2018-06-19 15:24:17
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.5.2016.AS z dnia 19.06.2018 roku zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : "Rozbudowie instalacji do chowu drobiu zlokalizowanej na działce ewid. o nr 108/39 w obrębie 0033 w miejscowości Dobropole, gmina Wolin, powiat kamieński, województwo zachodniopomorskie". Agnieszka Struska 2018-06-19 15:23:27
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.5.2016.AS z dnia 19.06.2018 roku zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : "Rozbudowie instalacji do chowu drobiu zlokalizowanej na działce ewid. o nr 108/39 w obrębie 0033 w miejscowości Dobropole, gmina Wolin, powiat kamieński, województwo zachodniopomorskie". Agnieszka Struska 2018-06-19 15:22:49
OAS.0050.137.2018.JL Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XI/128/15 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 24 września 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu użytkowego nr 8 położonego w budynku nr 5 przy ulicy Zamkowej w Wolinie. Magdalena Kus 2018-06-19 14:58:40
OAS.0050.136.2018.JL Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XLVIII/627/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności działki nr 56/41, położonej w obrębie ewidencyjnym 0003 Wolin. Magdalena Kus 2018-06-19 14:57:32
OAS.0050.135.2018.JL Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XLVII/611/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku nr 5 w Wiejkówku. Magdalena Kus 2018-06-19 14:56:42
PRZEBUDOWA UL. MAŁEJ WRAZ Z BUDOWĄ PLACU MANEŻOWEGO W WOLINIE Daniel Nesteruk 2018-06-19 12:54:02
UCHWAŁA NR XLVI/608/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wolin na lata 2017 - 2023 - dokument usunięty Daniel Nesteruk 2018-06-19 11:57:18
UCHWAŁA NR XLVI/608/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wolin na lata 2017 - 2023 Daniel Nesteruk 2018-06-19 11:54:39
UCHWAŁA NR XLVI/608/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wolin na lata 2017 - 2023 - dokument usunięty Daniel Nesteruk 2018-06-19 10:51:34
UCHWAŁA NR L/662/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin w 2018 r. Beata Polak 2018-06-18 14:06:50
UCHWAŁA NR L/663/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XLIV/559/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wolin na lata 2018 ? 2033 Beata Polak 2018-06-18 14:05:26
Sesja L Beata Polak 2018-06-18 14:00:28
Wymiana pokrycia dachowego oraz docieplenie elewacji i ścian fundamentowych budynku Szkoły Podstawowej w Dargobądzu (III POSTĘPOWANIE) Daniel Nesteruk 2018-06-15 13:25:58
Projekty uchwał na L sesję Beata Polak 2018-06-12 15:25:45
Projekty uchwał na L sesję Beata Polak 2018-06-12 15:25:16
Projekty na L sesję - dokument usunięty Beata Polak 2018-06-12 15:24:50
Projekty na L sesję - dokument usunięty Beata Polak 2018-06-12 15:24:48
PRZEBUDOWA UL. MAŁEJ WRAZ Z BUDOWĄ PLACU MANEŻOWEGO W WOLINIE Daniel Nesteruk 2018-06-12 15:06:20
PRZEBUDOWA UL. MAŁEJ WRAZ Z BUDOWĄ PLACU MANEŻOWEGO W WOLINIE Daniel Nesteruk 2018-06-12 15:06:10
PRZEBUDOWA UL. MAŁEJ WRAZ Z BUDOWĄ PLACU MANEŻOWEGO W WOLINIE Daniel Nesteruk 2018-06-12 15:05:47
PRZEBUDOWA UL. MAŁEJ WRAZ Z BUDOWĄ PLACU MANEŻOWEGO W WOLINIE Daniel Nesteruk 2018-06-12 15:05:32
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 56/18 z dnia 07.06.2018 r., w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2018 r. Patrycja Kowalczyk 2018-06-12 14:32:44
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 55/18 z dnia 30.05.2018 r., w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin na 2018 r. Patrycja Kowalczyk 2018-06-12 14:32:10
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 54/18 z dnia 25.05.2018 r., w sprawie powołania zespołu ds. wdrożenia w Urzędzie Miejskim w Wolinie postanowień ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych (RODO) Patrycja Kowalczyk 2018-06-12 14:30:15
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 53/18 z dnia 23.05.2018 r., w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2018 r. Patrycja Kowalczyk 2018-06-12 14:28:11
Ogłoszenie o L sesji wraz z porządkiem obrad Beata Polak 2018-06-12 12:15:50
Wymiana pokrycia dachowego oraz docieplenie elewacji i ścian fundamentowych budynku Szkoły Podstawowej w Dargobądzu (III POSTĘPOWANIE) Daniel Nesteruk 2018-06-11 15:16:02
Wymiana pokrycia dachowego oraz docieplenie elewacji i ścian fundamentowych budynku Szkoły Podstawowej w Dargobądzu (III POSTĘPOWANIE) Daniel Nesteruk 2018-06-11 15:15:57
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.5.2017.AS z dnia 07.06.2018 roku o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : "Rozbudowie drogi powiatowej nr 1012Z na odcinku Laska-Recław". Agnieszka Struska 2018-06-08 13:44:13
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.5.2017.AS z dnia 07.06.2018 roku o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : "Rozbudowie drogi powiatowej nr 1012Z na odcinku Laska-Recław". Agnieszka Struska 2018-06-08 13:42:55
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.5.2017.AS z dnia 07.06.2018 roku zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : "Rozbudowie drogi powiatowej nr 1012Z na odcinku Laska-Recław". Agnieszka Struska 2018-06-08 13:30:23
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.5.2017.AS z dnia 07.06.2018 roku zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : "Rozbudowie drogi powiatowej nr 1012Z na odcinku Laska-Recław". Agnieszka Struska 2018-06-08 13:17:33
UCHWAŁA NR XLIX/638/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wolin za 2017 r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wolin za 2017 r. Beata Polak 2018-06-07 15:30:23
UCHWAŁA NR XLIX/638/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wolin za 2017 r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wolin za 2017 r. Beata Polak 2018-06-07 15:30:14
UCHWAŁA NR XLIX/639/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Wolin za rok 2017 Beata Polak 2018-06-07 15:29:31
UCHWAŁA NR XLIX/640/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin w obrębie Recław Beata Polak 2018-06-07 15:28:56
UCHWAŁA NR XLIX/641/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w części działki Nr 61/29 o pow. 150 m? i części działki Nr 61/38 o pow. 240 m? w obrębie 4 Wolin Beata Polak 2018-06-07 15:26:58
UCHWAŁA NR XLIX/642/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie 5 Wolin w działce Nr 20 o pow. 0,8720 ha Beata Polak 2018-06-07 15:26:25