herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM W ZAKRESIE PRZYJMOWANIA, PRZEMIESZCZANIA I DORĘCZANIA PRZESYŁEK ORAZ EWENTUALNYCH ZWROTÓW, NA POTRZEBY URZĘDU MIEJSKIEGO W WOLINIE ORAZ OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WOLINIE . Ilona Szkudlarek 2017-12-12 11:59:15
ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM W ZAKRESIE PRZYJMOWANIA, PRZEMIESZCZANIA I DORĘCZANIA PRZESYŁEK ORAZ EWENTUALNYCH ZWROTÓW, NA POTRZEBY URZĘDU MIEJSKIEGO W WOLINIE ORAZ OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WOLINIE . Ilona Szkudlarek 2017-12-12 11:59:06
ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM W ZAKRESIE PRZYJMOWANIA, PRZEMIESZCZANIA I DORĘCZANIA PRZESYŁEK ORAZ EWENTUALNYCH ZWROTÓW, NA POTRZEBY URZĘDU MIEJSKIEGO W WOLINIE ORAZ OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WOLINIE . Ilona Szkudlarek 2017-12-12 11:58:04
Podatek od nieruchomości Rafał Wiśniewski 2017-12-12 10:33:01
Podatek od nieruchomości Rafał Wiśniewski 2017-12-12 10:32:59
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Nr 124/2017 z dnia 18 października 2017 roku. cz. 438/18 o pow. 50 m? Kołczewo Bernadetta Zyguś 2017-12-11 13:25:52
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Nr 134/2017 z dnia 9 listopada 2017 roku. cz. 438/18 o pow. 50 m? Kołczewo - dokument usunięty Bernadetta Zyguś 2017-12-11 13:24:57
Harmonogram dyżurów aptek - dokument usunięty Rafał Wiśniewski 2017-12-11 12:14:05
UCHWAŁA NR XLIII/534/17 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin w 2017 r. Beata Polak 2017-12-08 14:57:36
UCHWAŁA NR XLIII/535/17 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wolin na lata 2017 ? 2033 Beata Polak 2017-12-08 14:57:05
UCHWAŁA NR XLIII/536/17 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przekazania na rzecz sołectwa Kołczewo do nieodpłatnego korzystania nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka nr 442/2 o pow.0,0422 ha, położonej w Kołczewie Beata Polak 2017-12-08 14:56:27
UCHWAŁA NR XLIII/537/17 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie 5 Wolin w części działki Nr 39/12 o pow. 0,20 ha Beata Polak 2017-12-08 14:56:02
UCHWAŁA NR XLIII/538/17 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczenia gospodarczego o pow. 6 m? znajdującego się w części działki Nr 50/2 w obrębie 4 Wolin Beata Polak 2017-12-08 14:55:35
UCHWAŁA NR XLIII/539/17 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w części działki Nr 9/2 o pow. 10 m? w obrębie 3 Wolin Beata Polak 2017-12-08 14:55:09
UCHWAŁA NR XLIII/540/17 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych w obrębie Kodrąb w działkach Nr 75 o pow. 0,61 ha i Nr 76 o pow. 0,74 ha oraz w obrębie Ładzin w działce Nr 513/2 o pow. 0,8487 ha Beata Polak 2017-12-08 14:54:41
UCHWAŁA NR XLIII/541/17 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w części działki Nr 70/2 o pow. 28 m? w obrębie 4 Wolin Beata Polak 2017-12-08 14:54:13
UCHWAŁA NR XLIII/542/17 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w części działki Nr 1/62 o pow. 2,342 m? w obrębie 6 Wolin Beata Polak 2017-12-08 14:53:44
UCHWAŁA NR XLIII/543/17 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w części działki Nr 24/31 o pow. 25 m? w obrębie 3 Wolin Beata Polak 2017-12-08 14:53:19
UCHWAŁA NR XLIII/544/17 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w części działki Nr 491 o pow. 250 m? w obrębie Kołczewo Beata Polak 2017-12-08 14:52:51
UCHWAŁA NR XLIII/545/17 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w działce Nr 236/21 o pow. 212 m? w obrębie 4 Wolin Beata Polak 2017-12-08 14:51:55
UCHWAŁA NR XLIII/546/17 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w działceNr 213/25 o pow. 175 m? w obrębie 4 Wolin Beata Polak 2017-12-08 14:51:24
UCHWAŁA NR XLIII/547/17 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w części działki Nr 393/3 o pow. 1015 m? w obrębie Dargobądz Beata Polak 2017-12-08 14:50:37
UCHWAŁA NR XLIII/548/17 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w części działki Nr 27 o pow. 0,0180 ha w obrębie 6 Wolin Beata Polak 2017-12-08 14:50:07
UCHWAŁA NR XLIII/549/17 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 92/2 o powierzchni 0,0044 ha, położonej w Zastaniu Beata Polak 2017-12-08 14:49:36
UCHWAŁA NR XLIII/550/17 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z urządzeń wodociągowych eksploatowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie Beata Polak 2017-12-08 14:49:01
UCHWAŁA NR XLIII/551/17 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie Beata Polak 2017-12-08 14:48:29
UCHWAŁA NR XLIII/552/17 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę produkowaną i podawaną przez Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie na terenie m. Ostromice gm. Wolin Beata Polak 2017-12-08 14:47:56
UCHWAŁA NR XLIII/553/17 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Wolin w latach 2018 ? 2022 Beata Polak 2017-12-08 14:47:14
UCHWAŁA NR XLIII/554/17 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 listopada 2017 r. uchylająca uchwałę w sprawie skargi Jolanty Józefowicz Beata Polak 2017-12-08 14:46:42
UCHWAŁA NR XLIII/555/17 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie skargi Jolanty Józefowicz Beata Polak 2017-12-08 14:37:03
UCHWAŁA NR XLIII/556/17 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie skargi Jolanty Józefowicz Beata Polak 2017-12-08 14:34:14
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1073) zawiadamiam, że na wniosek Pana Piotra Bandera, przedstawiciela firmy Proinex Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Piotr Bander, z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 67A/28, 70-382 Szczecin, działającego z upoważnienia ENEA Operator sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej 58 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie elektroenergetycznej rozdzielczej sieci kablowej 0,4kV na terenie działek nr: 22/3, 22/5 położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Wolin oraz nr: 213/34, 116/4, 14, 5/21, 123, 122, 117, 77/7 położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Wolin. Rafał Wiśniewski 2017-12-08 14:21:33
UCHWAŁA NR XLIII/557/17 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej Beata Polak 2017-12-08 14:20:22
Sesja XLIII Beata Polak 2017-12-08 14:19:50
- dokument usunięty Rafał Wiśniewski 2017-12-08 13:01:13
- dokument usunięty Rafał Wiśniewski 2017-12-08 13:01:10
WYKONYWANIE BANKOWEJ OBSŁUGI GMINY WOLIN Rafał Wiśniewski 2017-12-07 15:36:46
WYKONYWANIE BANKOWEJ OBSŁUGI GMINY WOLIN Rafał Wiśniewski 2017-12-07 15:36:42
ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM W ZAKRESIE PRZYJMOWANIA, PRZEMIESZCZANIA I DORĘCZANIA PRZESYŁEK ORAZ EWENTUALNYCH ZWROTÓW, NA POTRZEBY URZĘDU MIEJSKIEGO W WOLINIE ORAZ OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WOLINIE . Rafał Wiśniewski 2017-12-06 13:43:44
ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM W ZAKRESIE PRZYJMOWANIA, PRZEMIESZCZANIA I DORĘCZANIA PRZESYŁEK ORAZ EWENTUALNYCH ZWROTÓW, NA POTRZEBY URZĘDU MIEJSKIEGO W WOLINIE ORAZ OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WOLINIE . Rafał Wiśniewski 2017-12-06 13:43:21