herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Dane teleadresowe Mariusz Wiatrak 2018-02-27 08:17:35
WYKONYWANIE USŁUG ŚRODKAMI TRANSPORTU I SPRZĘTEM NA POTRZEBY GMINY WOLIN, W TYM W ZAKRESIE ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG Daniel Nesteruk 2018-02-22 14:10:44
WYKONYWANIE USŁUG ŚRODKAMI TRANSPORTU I SPRZĘTEM NA POTRZEBY GMINY WOLIN, W TYM W ZAKRESIE ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG Daniel Nesteruk 2018-02-22 14:09:16
WYKONYWANIE USŁUG ŚRODKAMI TRANSPORTU I SPRZĘTEM NA POTRZEBY GMINY WOLIN, W TYM W ZAKRESIE ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG Daniel Nesteruk 2018-02-22 14:08:35
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Wolin i jej jednostek organizacyjnych Daniel Nesteruk 2018-02-22 14:07:23
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Wolin i jej jednostek organizacyjnych Daniel Nesteruk 2018-02-22 14:06:13
Projekty uchwał na XLVI sesję Beata Polak 2018-02-21 09:12:34
zawiadomienie o posiedzeniu komisji Oświaty Kultury Spraw Społecznych i Organizacyjnych w dniu 26.02.2018 r. Beata Polak 2018-02-20 15:19:49
zawiadomienie o posiedzeniu komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa w dniu 26.02.2018 r. Beata Polak 2018-02-20 15:18:12
Ogłoszenie o XLVI sesji wraz z porządkiem obrad Beata Polak 2018-02-20 14:10:14
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1073 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że na wniosek Pani Anny Warżały, ul. Leśna 34B/4, 81-549 Gdynia, działającej jako pełnomocnik P4 Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Taśmowej 7, 02-677 Warszawa wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Operatora P4 na terenie działki nr 395/7, położonej w obrębie ewidencyjnym Warnowo, gmina Wolin. Daniel Nesteruk 2018-02-20 08:01:40
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1073 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że na wniosek Pana Marka Jankowskiego, Building Engineering Spółka z o.o. ul. Ks. Witolda 7-9, 71-063 Szczecin, działającego z upoważnienia Gminy Wolin w dniu 5 lutego 2018r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oczyszczalni ścieków na terenie działki nr 45 wraz ze zjazdem na teren oczyszczalni z działki drogowej nr 46, obręb ewidencyjny Ostromice, gmina Wolin. Daniel Nesteruk 2018-02-20 08:00:36
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Wolin i jej jednostek organizacyjnych Ilona Szkudlarek 2018-02-19 08:36:29
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Wolin i jej jednostek organizacyjnych Ilona Szkudlarek 2018-02-19 08:36:24
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Wolin i jej jednostek organizacyjnych Ilona Szkudlarek 2018-02-19 08:36:02
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Wolin i jej jednostek organizacyjnych Ilona Szkudlarek 2018-02-19 08:35:39
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Wolin i jej jednostek organizacyjnych Ilona Szkudlarek 2018-02-19 08:30:36
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Wolin i jej jednostek organizacyjnych Daniel Nesteruk 2018-02-16 15:19:42
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Wolin i jej jednostek organizacyjnych Daniel Nesteruk 2018-02-16 15:18:51
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Wolin i jej jednostek organizacyjnych Daniel Nesteruk 2018-02-16 15:15:21
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Wolin i jej jednostek organizacyjnych Daniel Nesteruk 2018-02-16 15:14:34
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Wolin i jej jednostek organizacyjnych Daniel Nesteruk 2018-02-16 15:13:41
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Wolin i jej jednostek organizacyjnych Daniel Nesteruk 2018-02-16 15:13:06
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Wolin i jej jednostek organizacyjnych Daniel Nesteruk 2018-02-16 15:12:05
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Wolin i jej jednostek organizacyjnych Daniel Nesteruk 2018-02-15 13:59:43
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Wolin i jej jednostek organizacyjnych Daniel Nesteruk 2018-02-15 13:59:24
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Wolin i jej jednostek organizacyjnych Daniel Nesteruk 2018-02-15 13:59:05
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Wolin i jej jednostek organizacyjnych Daniel Nesteruk 2018-02-15 13:58:52
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1073 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że na wniosek Pana Krzysztofa Nowickiego, działającego w imieniu Gminy Wolin, w dniu 5 stycznia 2018r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku szatni na świetlicę wiejską wraz z jego wewnętrzną przebudową na terenie działki nr 5/94, położonej w obrębie ewidencyjnym Piaski gmina. Wolin. Daniel Nesteruk 2018-02-15 11:30:18
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1073 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że na wniosek Pana Adama Siewiorek, zam. przy ul. Mickiewicza 34, 70-383 Szczecin, działającego z upoważnienia ENEA Operator sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej 58 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznych linii kablowych SN, słupa elektroenergetycznego SN na terenie działek nr: 700/1, 713, 354/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Kołczewo 1, gmina Wolin. Daniel Nesteruk 2018-02-15 11:28:44
Opłata targowa Beata Polak 2018-02-13 09:41:34
Stawki podatku od środków transportowych Beata Polak 2018-02-13 09:41:03
Opłata miejscowa Beata Polak 2018-02-13 09:39:58
Opłata od posiadania psów Beata Polak 2018-02-13 09:39:16
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego gminy Wolin Beata Polak 2018-02-13 09:31:56
Rejestr Uchwał Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie przyjęcia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin - dokument usunięty Daniel Nesteruk 2018-02-12 13:53:22
Rejestr Uchwał Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie przyjęcia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin Daniel Nesteruk 2018-02-12 13:53:10
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Wolin i jej jednostek organizacyjnych Daniel Nesteruk 2018-02-09 13:32:48
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Wolin i jej jednostek organizacyjnych Daniel Nesteruk 2018-02-09 13:32:16
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Wolin i jej jednostek organizacyjnych Daniel Nesteruk 2018-02-09 13:31:56