Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Wolina prostuje treść ogłoszenia o IV nieograniczonym przetargu ustnym, ustalonym na dzień 20 stycznia 2021r., na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działki nr 58/50, położonej w obrębie ewidencyjnym 0003 Wolin. Bernadetta Zyguś 2021-01-20 12:50:54
Jarosław Niewinczany 2021-01-19 15:27:44
Informacja o wygranym przetargu z dnia 8 stycznia 2021 r. na nieruchomości w Recławiiu Daniel Nesteruk 2021-01-19 14:40:22
Informacja o wygranym przetargu z dnia 8 stycznia 2021 r. na nieruchomości w Recławiiu Daniel Nesteruk 2021-01-19 09:39:27
UCHWAŁA NR XXXVII/369/20 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Wolin Artur Słocki 2021-01-18 14:11:15
UCHWAŁA NR XXXVII/373/20 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie ewid. Wisełka, składającej się z części działki nr 136/2 o łącznej powierzchni 478 m? Artur Słocki 2021-01-18 12:56:20
UCHWAŁA NR XXXVII/372/20 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej nr 12/2, o powierzchni 710 m?, położonej w obrębie Żółwino Artur Słocki 2021-01-18 12:55:50
UCHWAŁA NR XXXVII/371/20 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokalu użytkowego o powierzchni 105,14 m? położonego w obrębie 0004 Wolin Artur Słocki 2021-01-18 12:55:24
UCHWAŁA NR XXXVII/370/20 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin Artur Słocki 2021-01-18 12:54:55
UCHWAŁA NR XXXVII/368/20 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/174/19 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolin na lata 2020-2035 Artur Słocki 2021-01-18 12:37:16
UCHWAŁA NR XXXVII/367/20 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 Artur Słocki 2021-01-18 12:36:43
UCHWAŁA NR XXXVII/366/20 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Wolin Panu Stanisławowi Łaszczowi Artur Słocki 2021-01-18 12:36:13
UCHWAŁA NR XXXVII/365/20 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Wolin na lata 2017 ? 2021 Artur Słocki 2021-01-18 12:35:43
UCHWAŁA NR XXXVII/364/20 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2021 rok Artur Słocki 2021-01-18 12:35:16
UCHWAŁA NR XXXVII/363/20 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokalu użytkowego nr 2 o powierzchni 398,64 m? położonego przy ul. Zamkowej 16 w Wolinie, działka nr 44/9 z obrębu 0004 Wolin Artur Słocki 2021-01-18 12:34:50
UCHWAŁA NR XXXVII/362/20 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin w 2020 r. Artur Słocki 2021-01-18 12:34:10
UCHWAŁA NR XXXVII/361/20 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolin na lata 2021-2035 Artur Słocki 2021-01-18 12:33:44
UCHWAŁA NR XXXVII/360/20 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wolin na 2021 r. Artur Słocki 2021-01-18 12:33:07
Sesja XXXVII Artur Słocki 2021-01-18 12:32:37
Harmonogram udzielania bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich na terenie Powiatu Kamieńskiego w 2021 roku Daniel Nesteruk 2021-01-18 10:26:20
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 293 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że dnia 14 stycznia 2021r. została wydana decyzja nr 1/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie Przystani Morskiej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 151/49, 151/47, 151/22, 151/51, 153, 155/1, 155/2, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Wolin. Daniel Nesteruk 2021-01-15 15:13:09
Obwieszczenia 2021 r. Daniel Nesteruk 2021-01-15 15:12:48
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ Z UNINA DO JARZĘBOWA, W GMINIE WOLIN Daniel Nesteruk 2021-01-15 15:12:01
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ Z UNINA DO JARZĘBOWA, W GMINIE WOLIN Daniel Nesteruk 2021-01-15 14:57:15
Daniel Nesteruk 2021-01-15 11:02:21
Informacja o udzieleniu zamówienia- ZP.271.18.2020.HP Daniel Nesteruk 2021-01-14 14:20:42
podatek od środków transportowych Daniel Nesteruk 2021-01-14 12:42:35
Dane teleadresowe Daniel Nesteruk 2021-01-13 11:59:17
Dane teleadresowe Jarosław Niewinczany 2021-01-12 14:35:49
Obwieszczenie Minister Rozwoju, Pracy i Technologii zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 5/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r., znak: AP-1.7820.167-12.2018.PM Daniel Nesteruk 2021-01-12 14:11:56
Nieruchomości niezamieszkałe Daniel Nesteruk 2021-01-12 14:08:49
Dane teleadresowe Daniel Nesteruk 2021-01-12 14:06:40
OAS.0050.6.2021.ŻK Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości, Jarzębowo, lokal Kołczewo, Żółwino, Wolin 3 Bernadetta Zyguś 2021-01-12 11:41:45
OAS.0050.5.2021.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXXVII/371/20 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 grudnia 2020 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 125/13 z dnia 17 grudnia 2013 roku. lokal użytkowy nr 12 w działce nr 33/25, położony ulicy Mickiewicza 4 ? 4j, o pow. 105,14 m?, obręb ewidencyjny 0004 Wolin Bernadetta Zyguś 2021-01-12 11:36:39
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.17.2020.AS z dnia 07.01.2021 roku skierowane do osób fizycznych będących stronami postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowość Kołczewo Gmina Wolin. Agnieszka Struska 2021-01-11 08:52:28
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.17.2020.AS z dnia 07.01.2021 roku skierowane do osób fizycznych będących stronami postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowość Kołczewo Gmina Wolin. Agnieszka Struska 2021-01-11 08:52:00
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.17.2020.AS z dnia 07.01.2021 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowość Kołczewo Gmina Wolin. Agnieszka Struska 2021-01-11 08:51:13
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.17.2020.AS z dnia 07.01.2021 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowość Kołczewo Gmina Wolin. Agnieszka Struska 2021-01-11 08:50:34
Uwaga Mieszkańcy zmiany w harmonogramach odbioru odpadów komunalnych na 2021 rok we wszystkich miejscowościach Gminy Wolin. - dokument usunięty Daniel Nesteruk 2021-01-08 09:55:24
Jarosław Niewinczany 2021-01-07 15:13:09