herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1073 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że dnia 22 maja 2018r. została wydana decyzja nr 10/2018, znak: BIO.6733.11.2018.KS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej na odcinku od Zastania na wysokości dz. nr 25/3 do stacji uzdatniania wody [SUW] na terenie działki nr 31 w Sierosławiu na terenie działek nr: - 74, 84/1, 85/1, 91, 93/1, 92/1, 93/2, 95, 96/1, 127/1, 166 położonych w obrębie ewidencyjnym Zastań; - 31, 32, 35, 233, 246/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Sierosław, gmina Wolin. Daniel Nesteruk 2018-05-23 12:26:01
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionej niezabudowanej nieruchomości Bernadetta Zyguś 2018-05-21 11:32:36
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 21.05.2018 r. Beata Polak 2018-05-18 15:17:09
Ogłoszenie o XLIX sesji wraz z porządkiem obrad Beata Polak 2018-05-18 15:13:33
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WOLIN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2017 ROK. Anna Michalska 2018-05-18 13:57:25
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WOLIN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2017 ROK. Anna Michalska 2018-05-18 13:56:32
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie: 1)Piaski Wielkie, gm. Wolin; 2)Dargobądz, gm. Wolin; 3) Skoszewo, gm. Wolin; oraz o przystąpieniu do sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla potrzeb ww. opracowań. Anna Osieleniec 2018-05-18 09:47:59
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 51/18 z dnia 16.05.2018 r, w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2018 r. Patrycja Kowalczyk 2018-05-16 14:27:34
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 50/18 z dnia 14.05.2018 r., w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2018 r. Patrycja Kowalczyk 2018-05-16 14:24:41
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 49/18 z dnia 10.05.2018 r., w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Wolin przeznaczonych na miejsce parkingowe Patrycja Kowalczyk 2018-05-16 14:24:00
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 48/18 z dnia 10.05.2018 r., w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własności Gminy Wolin Patrycja Kowalczyk 2018-05-16 14:22:38
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 47/18 z dnia 10.05.2018 r., w sprawie zmian w budżecie Gminny Wolin na 2018 r. Patrycja Kowalczyk 2018-05-16 14:20:41
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 46/18 z dnia 09.05.2018 r., w sprawie ustalenia wzoru deklaracji opiekuna społecznego zwierząt bezdomnych oraz zasad i trybun sprawozdania rękojmi opieki nad zwierzętami bezdomnymi Patrycja Kowalczyk 2018-05-16 14:19:13
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 45/18 z dnia 27.04.2018 r., w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2018 r. Patrycja Kowalczyk 2018-05-16 14:17:53
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 44/18 z dnia 26.04.2018 r., w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin na 2018 r. Patrycja Kowalczyk 2018-05-16 14:17:10
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 43/18 z dnia 26.04.2018 r., w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2018 r. Patrycja Kowalczyk 2018-05-16 14:16:22
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 42/18 z dnia 24.04.2018 r., w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2018 r. Patrycja Kowalczyk 2018-05-16 14:14:41
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 41/18 z dnia 24.04.2018 r., w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin na 2018 r. Patrycja Kowalczyk 2018-05-16 14:13:31
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2017. Daniel Nesteruk 2018-05-15 13:05:29
PRZEBUDOWA UL. MAŁEJ WRAZ Z BUDOWĄ PLACU MANEŻOWEGO W WOLINIE Daniel Nesteruk 2018-05-14 15:30:18
PRZEBUDOWA UL. MAŁEJ WRAZ Z BUDOWĄ PLACU MANEŻOWEGO W WOLINIE Daniel Nesteruk 2018-05-14 15:30:08
PRZEBUDOWA UL. MAŁEJ WRAZ Z BUDOWĄ PLACU MANEŻOWEGO W WOLINIE Daniel Nesteruk 2018-05-14 15:28:45
PRZEBUDOWA UL. MAŁEJ WRAZ Z BUDOWĄ PLACU MANEŻOWEGO W WOLINIE Daniel Nesteruk 2018-05-14 15:28:37
PRZEBUDOWA UL. MAŁEJ WRAZ Z BUDOWĄ PLACU MANEŻOWEGO W WOLINIE Daniel Nesteruk 2018-05-14 15:28:22
PRZEBUDOWA UL. MAŁEJ WRAZ Z BUDOWĄ PLACU MANEŻOWEGO W WOLINIE Daniel Nesteruk 2018-05-14 15:28:12
PRZEBUDOWA UL. MAŁEJ WRAZ Z BUDOWĄ PLACU MANEŻOWEGO W WOLINIE Daniel Nesteruk 2018-05-14 15:28:03
PRZEBUDOWA UL. MAŁEJ WRAZ Z BUDOWĄ PLACU MANEŻOWEGO W WOLINIE Daniel Nesteruk 2018-05-14 15:27:53
PRZEBUDOWA UL. MAŁEJ WRAZ Z BUDOWĄ PLACU MANEŻOWEGO W WOLINIE Daniel Nesteruk 2018-05-14 15:27:44
PRZEBUDOWA UL. MAŁEJ WRAZ Z BUDOWĄ PLACU MANEŻOWEGO W WOLINIE Daniel Nesteruk 2018-05-14 15:27:21
PRZEBUDOWA UL. MAŁEJ WRAZ Z BUDOWĄ PLACU MANEŻOWEGO W WOLINIE Daniel Nesteruk 2018-05-14 15:27:13
PRZEBUDOWA UL. MAŁEJ WRAZ Z BUDOWĄ PLACU MANEŻOWEGO W WOLINIE Daniel Nesteruk 2018-05-14 15:27:04
PRZEBUDOWA UL. MAŁEJ WRAZ Z BUDOWĄ PLACU MANEŻOWEGO W WOLINIE Daniel Nesteruk 2018-05-14 15:26:43
PRZEBUDOWA UL. MAŁEJ WRAZ Z BUDOWĄ PLACU MANEŻOWEGO W WOLINIE Daniel Nesteruk 2018-05-14 15:26:21
PRZEBUDOWA UL. MAŁEJ WRAZ Z BUDOWĄ PLACU MANEŻOWEGO W WOLINIE Daniel Nesteruk 2018-05-14 15:25:54
PRZEBUDOWA UL. MAŁEJ WRAZ Z BUDOWĄ PLACU MANEŻOWEGO W WOLINIE Daniel Nesteruk 2018-05-14 15:25:23
Obwieszczenia Burmistrza Wolina znak BIO.6220.5.2016.AS z dnia 10.05.2018 roku zawiadamiające strony postępowania o przystąpieniu do ponownego rozpatrywania sprawy dotyczącej wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : "Rozbudowie instalacji do chowu drobiu zlokalizowanej na działce ewid. o nr 108/39 w obrębie 0033 w miejscowości Dobropole, gm. Wolin" oraz o zebraniu materiału dowodowego w przedmiotowym postępowaniu i możliwości wypowiedzenia się stron w tym zakresie. Agnieszka Struska 2018-05-10 15:36:22
Obwieszczenia Burmistrza Wolina znak BIO.6220.5.2016.AS z dnia 10.05.2018 roku zawiadamiające strony postępowania o przystąpieniu do ponownego rozpatrywania sprawy dotyczącej wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : "Rozbudowie instalacji do chowu drobiu zlokalizowanej na działce ewid. o nr 108/39 w obrębie 0033 w miejscowości Dobropole, gm. Wolin" oraz o zebraniu materiału dowodowego w przedmiotowym postępowaniu i możliwości wypowiedzenia się stron w tym zakresie. Agnieszka Struska 2018-05-10 15:35:32
Obwieszczenia Burmistrza Wolina znak BIO.6220.5.2016.AS z dnia 10.05.2018 roku zawiadamiające strony postępowania o przystąpieniu do ponownego rozpatrywania sprawy dotyczącej wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : "Rozbudowie instalacji do chowu drobiu zlokalizowanej na działce ewid. o nr 108/39 w obrębie 0033 w miejscowości Dobropole, gm. Wolin" oraz o zebraniu materiału dowodowego w przedmiotowym postępowaniu i możliwości wypowiedzenia się stron w tym zakresie. Agnieszka Struska 2018-05-10 15:34:47
Obwieszczenia Burmistrza Wolina znak BIO.6220.5.2016.AS z dnia 10.05.2018 roku zawiadamiające strony postępowania o przystąpieniu do ponownego rozpatrywania sprawy dotyczącej wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : "Rozbudowie instalacji do chowu drobiu zlokalizowanej na działce ewid. o nr 108/39 w obrębie 0033 w miejscowości Dobropole, gm. Wolin" oraz o zebraniu materiału dowodowego w przedmiotowym postępowaniu i możliwości wypowiedzenia się stron w tym zakresie. Agnieszka Struska 2018-05-10 15:33:32
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2017 Daniel Nesteruk 2018-05-10 09:11:50