herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
UCHWAŁA NR LIV/698/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 25 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 1, położonego przy ulicy Stefana Jaracza 1 w Wolinie Beata Polak 2018-10-09 12:14:04
UCHWAŁA NR LIV/699/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 25 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 6, położonego przy ulicy Stefana Jaracza 1 w Wolinie Beata Polak 2018-10-09 12:13:30
UCHWAŁA NR LIV/700/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych Beata Polak 2018-10-09 12:12:51
Sesja LIV Beata Polak 2018-10-09 12:11:22
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego na potrzeby Gminy Wolin i jednostek organizacyjnych Daniel Nesteruk 2018-10-08 14:27:40
Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Szczecinie z dnia 28 września 2018 r. o zarejestrowancyh listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Zachadniopomorskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Daniel Nesteruk 2018-10-05 15:03:56
Budowa przedszkola 6-oddziałowego przy ul. Henryka Sienkiewicza, dz. nr 236/23, obręb ewid. 320706_4.0004 Wolin w Wolinie ? ETAP I ( IV POSTĘPOWANIE) Daniel Nesteruk 2018-10-04 17:23:20
Budowa przedszkola 6-oddziałowego przy ul. Henryka Sienkiewicza, dz. nr 236/23, obręb ewid. 320706_4.0004 Wolin w Wolinie ? ETAP I ( IV POSTĘPOWANIE) Daniel Nesteruk 2018-10-04 17:22:59
Budowa przedszkola 6-oddziałowego przy ul. Henryka Sienkiewicza, dz. nr 236/23, obręb ewid. 320706_4.0004 Wolin w Wolinie ? ETAP I ( IV POSTĘPOWANIE) Daniel Nesteruk 2018-10-04 17:22:43
Budowa przedszkola 6-oddziałowego przy ul. Henryka Sienkiewicza, dz. nr 236/23, obręb ewid. 320706_4.0004 Wolin w Wolinie ? ETAP I ( IV POSTĘPOWANIE) Daniel Nesteruk 2018-10-04 17:22:16
Budowa przedszkola 6-oddziałowego przy ul. Henryka Sienkiewicza, dz. nr 236/23, obręb ewid. 320706_4.0004 Wolin w Wolinie ? ETAP I ( IV POSTĘPOWANIE) Daniel Nesteruk 2018-10-04 17:21:55
Budowa przedszkola 6-oddziałowego przy ul. Henryka Sienkiewicza, dz. nr 236/23, obręb ewid. 320706_4.0004 Wolin w Wolinie ? ETAP I ( IV POSTĘPOWANIE) Daniel Nesteruk 2018-10-04 17:21:28
Budowa przedszkola 6-oddziałowego przy ul. Henryka Sienkiewicza, dz. nr 236/23, obręb ewid. 320706_4.0004 Wolin w Wolinie ? ETAP I ( IV POSTĘPOWANIE) Daniel Nesteruk 2018-10-04 17:20:51
Budowa przedszkola 6-oddziałowego przy ul. Henryka Sienkiewicza, dz. nr 236/23, obręb ewid. 320706_4.0004 Wolin w Wolinie ? ETAP I ( IV POSTĘPOWANIE) Daniel Nesteruk 2018-10-04 17:20:26
Budowa przedszkola 6-oddziałowego przy ul. Henryka Sienkiewicza, dz. nr 236/23, obręb ewid. 320706_4.0004 Wolin w Wolinie ? ETAP I ( IV POSTĘPOWANIE) Daniel Nesteruk 2018-10-04 17:20:14
Budowa przedszkola 6-oddziałowego przy ul. Henryka Sienkiewicza, dz. nr 236/23, obręb ewid. 320706_4.0004 Wolin w Wolinie ? ETAP I ( IV POSTĘPOWANIE) Daniel Nesteruk 2018-10-04 17:19:57
Budowa przedszkola 6-oddziałowego przy ul. Henryka Sienkiewicza, dz. nr 236/23, obręb ewid. 320706_4.0004 Wolin w Wolinie ? ETAP I ( IV POSTĘPOWANIE) Daniel Nesteruk 2018-10-04 17:19:37
Budowa przedszkola 6-oddziałowego przy ul. Henryka Sienkiewicza, dz. nr 236/23, obręb ewid. 320706_4.0004 Wolin w Wolinie ? ETAP I ( IV POSTĘPOWANIE) Daniel Nesteruk 2018-10-04 17:19:18
Budowa przedszkola 6-oddziałowego przy ul. Henryka Sienkiewicza, dz. nr 236/23, obręb ewid. 320706_4.0004 Wolin w Wolinie ? ETAP I ( IV POSTĘPOWANIE) Daniel Nesteruk 2018-10-04 17:19:03
Budowa przedszkola 6-oddziałowego przy ul. Henryka Sienkiewicza, dz. nr 236/23, obręb ewid. 320706_4.0004 Wolin w Wolinie ? ETAP I ( IV POSTĘPOWANIE) Daniel Nesteruk 2018-10-04 17:18:34
Budowa przedszkola 6-oddziałowego przy ul. Henryka Sienkiewicza, dz. nr 236/23, obręb ewid. 320706_4.0004 Wolin w Wolinie ? ETAP I ( IV POSTĘPOWANIE) Daniel Nesteruk 2018-10-04 17:18:00
Budowa przedszkola 6-oddziałowego przy ul. Henryka Sienkiewicza, dz. nr 236/23, obręb ewid. 320706_4.0004 Wolin w Wolinie ? ETAP I ( IV POSTĘPOWANIE) Daniel Nesteruk 2018-10-04 17:17:54
Budowa przedszkola 6-oddziałowego przy ul. Henryka Sienkiewicza, dz. nr 236/23, obręb ewid. 320706_4.0004 Wolin w Wolinie ? ETAP I ( IV POSTĘPOWANIE) Daniel Nesteruk 2018-10-04 17:17:44
Budowa przedszkola 6-oddziałowego przy ul. Henryka Sienkiewicza, dz. nr 236/23, obręb ewid. 320706_4.0004 Wolin w Wolinie ? ETAP I ( IV POSTĘPOWANIE) Daniel Nesteruk 2018-10-04 17:17:36
Budowa przedszkola 6-oddziałowego przy ul. Henryka Sienkiewicza, dz. nr 236/23, obręb ewid. 320706_4.0004 Wolin w Wolinie ? ETAP I ( IV POSTĘPOWANIE) Daniel Nesteruk 2018-10-04 17:17:30
Budowa przedszkola 6-oddziałowego przy ul. Henryka Sienkiewicza, dz. nr 236/23, obręb ewid. 320706_4.0004 Wolin w Wolinie ? ETAP I ( IV POSTĘPOWANIE) Daniel Nesteruk 2018-10-04 17:17:24
Budowa przedszkola 6-oddziałowego przy ul. Henryka Sienkiewicza, dz. nr 236/23, obręb ewid. 320706_4.0004 Wolin w Wolinie ? ETAP I ( IV POSTĘPOWANIE) Daniel Nesteruk 2018-10-04 17:17:17
Budowa przedszkola 6-oddziałowego przy ul. Henryka Sienkiewicza, dz. nr 236/23, obręb ewid. 320706_4.0004 Wolin w Wolinie ? ETAP I ( IV POSTĘPOWANIE) Daniel Nesteruk 2018-10-04 17:16:45
Budowa przedszkola 6-oddziałowego przy ul. Henryka Sienkiewicza, dz. nr 236/23, obręb ewid. 320706_4.0004 Wolin w Wolinie ? ETAP I ( IV POSTĘPOWANIE) Daniel Nesteruk 2018-10-04 17:16:18
Budowa przedszkola 6-oddziałowego przy ul. Henryka Sienkiewicza, dz. nr 236/23, obręb ewid. 320706_4.0004 Wolin w Wolinie ? ETAP I ( IV POSTĘPOWANIE) Daniel Nesteruk 2018-10-04 17:15:56
Budowa przedszkola 6-oddziałowego przy ul. Henryka Sienkiewicza, dz. nr 236/23, obręb ewid. 320706_4.0004 Wolin w Wolinie ? ETAP I ( IV POSTĘPOWANIE) Daniel Nesteruk 2018-10-04 17:15:27
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Wolinie z dnia 4 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Gminy Wolin zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Mariusz Wiatrak 2018-10-04 14:57:34
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 104/18 z dnia 27.09.2018 r., w sprawie zmian budżetu Gminy Wolin na 2018 r. Patrycja Kowalczyk 2018-10-04 12:03:27
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 103/18 z dnia 26.09.2018 r., w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2018 r. Patrycja Kowalczyk 2018-10-04 12:02:28
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 102/18 z dnia 26.09.2018 r., w sprawie zmian budżetu Gminy Wolin na 2018 r. Patrycja Kowalczyk 2018-10-04 12:01:16
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 101/18 z dnia 25.09.2018 r., w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Nr 83/18 Burmistrza Wolina z dnia 22 sierpnia 2018 r. na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki chorób słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych oraz uczniów wskazanych przez Dyrektorów Przedszkoli oraz Szkół Podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy i Miasta Wolin, będącego zadaniem własnym Gminy z zakresu zdrowia publicznego w 2018 roku. Patrycja Kowalczyk 2018-10-04 11:59:19
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 100/18 z dnia 18.09.2018 r., w sprawie powołania zezspołu do spraw określenia rodzaju i wysokości czynszu dzierżawnego netto za nieruchomości będące przedmiotem przetargu Patrycja Kowalczyk 2018-10-04 11:56:42
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 99/18 z dnia 18.09.2018 r., w sprawie ustalenia wysokości opłat za umieszczenie w miejscach publicznych na terenach stanowiących własność Gminy Wolin: banerów, plakatów i potykaczy związanych z wyborami samorządowymi w roku 2018 Patrycja Kowalczyk 2018-10-04 11:54:34
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 98/18 z dnia 14.09.2018 r., w sprawie zmiany wysokości dodatku funkcyjnego dla dyrektorów placówek oświatowych gminy Wolin Patrycja Kowalczyk 2018-10-04 11:52:19
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 97/18 z dnia 14.09.2018 r., w sprawie wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów placówek oświatowych gminy Wolin w roku szkolnym 2018/2019 na czas od dnia 1 września 2018 roku do dnia 28 lutego 2019 roku. Patrycja Kowalczyk 2018-10-04 11:51:15