herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH POŁOŻONYCH W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMINY WOLIN I ICH TRANSPORT DO STACJI PRZEŁADUNKOWEJ ODPADÓW W ŚWINOUJŚCIU, FUNKCJONUJĄCEJ W RAMACH REGIONALNEGO ZAKŁADU GOSPODAROWANIA ODPADAMI W SŁAJSINIE, W 2019 R. Daniel Nesteruk 2018-12-14 13:44:59
ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH POŁOŻONYCH W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMINY WOLIN I ICH TRANSPORT DO STACJI PRZEŁADUNKOWEJ ODPADÓW W ŚWINOUJŚCIU, FUNKCJONUJĄCEJ W RAMACH REGIONALNEGO ZAKŁADU GOSPODAROWANIA ODPADAMI W SŁAJSINIE, W 2019 R. Daniel Nesteruk 2018-12-14 13:44:52
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 147/18 z dnia 13.12.2018 r., w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2018 r. Patrycja Kowalczyk 2018-12-14 12:17:08
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 146/18 z dnia 07.12.2018 r., w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2018 r. Patrycja Kowalczyk 2018-12-14 12:16:26
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 145/18 z dnia 06.12.2018 r., w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2018 r. Patrycja Kowalczyk 2018-12-14 12:07:46
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 144/18 z dnia 06.12.2018 r., w sprawie zmian budżetu Gminy Wolin na 2018 r. Patrycja Kowalczyk 2018-12-14 12:07:16
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 143/18 z dnia 06.12.2018 r., w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. "Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Wolin do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Ostromicach w 2019 roku" Patrycja Kowalczyk 2018-12-14 12:06:40
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 142/18 z dnia 03.12.2018 r., w sprawie zatwierdzenia do realizacji listy i wykazu osób uprawnionych do przydziału docelowego lokalu mieszkalnego oraz lokalu zamiennego z zasobów Gminy w 2019 r. Patrycja Kowalczyk 2018-12-14 12:04:20
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 141/18 z dnia 30.11.2018 r., w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2018 r. Patrycja Kowalczyk 2018-12-14 11:47:13
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 140/18 z dnia 30.11.2018 r., w sprawie przeprowadzenia waloryzacji stawek czynszu dzierżawnego gruntów komunalnych na terenie Gminy Wolin Patrycja Kowalczyk 2018-12-14 11:46:34
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 139A/18 z dnia 28.11.2018 r., w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Wolina nr 95/03 z dnia 31 grudnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia "Zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Urzędu Miasta Wolin" Patrycja Kowalczyk 2018-12-14 11:45:41
Zarządzenie Nr 151/18 Burmistrza Wolina z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Anna Michalska 2018-12-14 10:25:39
Zarządzenie Nr 151/18 Burmistrza Wolina z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Anna Michalska 2018-12-14 10:24:03
Zarządzenie Nr 151/18 Burmistrza Wolina z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Anna Michalska 2018-12-14 10:20:37
Zarządzenie Nr 151/18 Burmistrza Wolina z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Anna Michalska 2018-12-14 10:19:36
Otwarte konkursy ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Anna Michalska 2018-12-14 10:15:11
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.3.2018.AS z dnia 13.12.2018 roku zawiadamiającego strony o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Wisełka - Międzywodzie polegającej na budowie drogi dla rowerów (trasa Velo Baltica) oraz o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia. Agnieszka Struska 2018-12-13 15:44:55
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.3.2018.AS z dnia 13.12.2018 roku skierowane do osób fizycznych będących stronami postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Wisełka - Międzywodzie polegającej na budowie drogi dla rowerów (trasa Velo Baltica). Agnieszka Struska 2018-12-13 15:43:54
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.3.2018.AS z dnia 13.12.2018 roku skierowane do osób fizycznych będących stronami postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Wisełka - Międzywodzie polegającej na budowie drogi dla rowerów (trasa Velo Baltica). Agnieszka Struska 2018-12-13 15:43:32
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.3.2018.AS z dnia 13.12.2018 roku skierowane do osób fizycznych będących stronami postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Wisełka - Międzywodzie polegającej na budowie drogi dla rowerów (trasa Velo Baltica). Agnieszka Struska 2018-12-13 15:42:30
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.3.2018.AS z dnia 13.12.2018 roku zawiadamiającego strony o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Wisełka - Międzywodzie polegającej na budowie drogi dla rowerów (trasa Velo Baltica) oraz o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia. Agnieszka Struska 2018-12-13 15:42:08
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.3.2018.AS z dnia 13.12.2018 roku skierowane do osób fizycznych będących stronami postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Wisełka - Międzywodzie polegającej na budowie drogi dla rowerów (trasa Velo Baltica). Agnieszka Struska 2018-12-13 15:41:17
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.3.2018.AS z dnia 13.12.2018 roku zawiadamiającego strony o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Wisełka - Międzywodzie polegającej na budowie drogi dla rowerów (trasa Velo Baltica) oraz o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia. Agnieszka Struska 2018-12-13 15:39:25
Podatek od nieruchomości na 2019 rok Daniel Nesteruk 2018-12-13 11:17:26
UCHWAŁA NR II/3/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wolinie Beata Polak 2018-12-12 10:40:14
UCHWAŁA NR II/4/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wolinie Beata Polak 2018-12-12 10:39:48
UCHWAŁA NR II/5/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Rady Miejskiej w Wolinie, określenia jej zakresu działania i składu osobowego Beata Polak 2018-12-12 10:39:24
UCHWAŁA NR II/6/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Organizacyjnych Rady Miejskiej w Wolinie, określenia jej zakresu działania i składu osobowego Beata Polak 2018-12-12 10:39:02
UCHWAŁA NR II/7/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Beata Polak 2018-12-12 10:38:39
UCHWAŁA NR II/8/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru i oddelegowania przedstawicieli Rady Miejskiej w Wolinie do składu Zgromadzenia Związku Gmin Wyspy Wolin Beata Polak 2018-12-12 10:38:14
UCHWAŁA NR II/9/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Wolin do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI Beata Polak 2018-12-12 10:36:12
UCHWAŁA NR II/10/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Wolina Beata Polak 2018-12-12 10:35:47
UCHWAŁA NR II/11/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok Beata Polak 2018-12-12 10:35:17
UCHWAŁA NR II/12/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Beata Polak 2018-12-12 10:34:51
UCHWAŁA NR II/13/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie opłaty targowej Beata Polak 2018-12-12 10:34:19
Sesja II Beata Polak 2018-12-12 10:33:36
Sukcesywna dostawa oleju opałowego ( grzewczego) dla potrzeb jednostek organizacyjnych Gminy Wolin Daniel Nesteruk 2018-12-07 14:58:43
Sukcesywna dostawa oleju opałowego ( grzewczego) dla potrzeb jednostek organizacyjnych Gminy Wolin Daniel Nesteruk 2018-12-07 14:58:02
Sukcesywna dostawa oleju opałowego ( grzewczego) dla potrzeb jednostek organizacyjnych Gminy Wolin Daniel Nesteruk 2018-12-07 14:57:52
Sukcesywna dostawa oleju opałowego ( grzewczego) dla potrzeb jednostek organizacyjnych Gminy Wolin Daniel Nesteruk 2018-12-07 14:57:41