Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Rok 2021 Daniel Nesteruk 2021-02-03 09:59:22
Spis ludności i mieszkań (zakładka menu) Daniel Nesteruk 2021-02-03 09:57:19
Powszechny Spis Rolny 2020 (zakładka menu) Daniel Nesteruk 2021-02-03 09:57:05
Spisy powszechne (zakładka menu) Daniel Nesteruk 2021-02-03 09:56:09
Spis ludności i mieszkań (zakładka menu) Daniel Nesteruk 2021-02-03 09:51:11
Zarządzenie nr 14/21 Burmistrza Wolina z dnia 02 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert a realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Wolin w 2021 roku. Artur Słocki 2021-02-03 09:35:28
Zarządzenie nr 14/21 Burmistrza Wolina z dnia 02 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert a realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Wolin w 2021 roku. Artur Słocki 2021-02-03 09:27:28
OAS.0050.18.2021.ŻK O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienione nieruchomości Obręb Sierosław II przetarg 1. działka nr 57/10 pow. 1300 m?, wraz z udziałem 1/6 części wewnętrznej drogi dojazdowej nr 57/13 KW SZ1K/00020266/7 2. działka nr 57/11 pow. 1328 m2, wraz z udziałem 1/6 części wewnętrznej drogi dojazdowej nr 57/13 KW SZ1K/00020266/7 Bernadetta Zyguś 2021-02-01 10:22:51
Daniel Nesteruk 2021-01-29 12:16:53
Daniel Nesteruk 2021-01-29 12:15:36
Daniel Nesteruk 2021-01-29 12:11:22
Rejestr żłobków zarejestrowanych na terenie gminy Wolin (zakładka menu) Daniel Nesteruk 2021-01-29 12:06:46
Projekt budżetu Gminy Wolin na 2021 r. Daniel Nesteruk 2021-01-29 08:01:57
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.10.2020.AS z dnia 27.01.2021 roku zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : zabezpieczeniu działki nr 181 obręb Zagórze, w gminie Wolin przed niekorzystnym (niszczącym) wpływem wód Zalewu Szczecińskiego oraz zagospodarowaniu fragmentu obszaru należącego do Skarbu Państwa umożliwiającym rekreacyjne korzystanie z położenia nieruchomości w bezpośrednim sąsiedztwie akwenu Zalewu Szczecińskiego w ramach przysługującego każdemu obywatelowi prawa do powszechnego korzystanie z wód. Agnieszka Struska 2021-01-28 12:00:44
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.10.2020.AS z dnia 27.01.2021 roku zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : zabezpieczeniu działki nr 181 obręb Zagórze, w gminie Wolin przed niekorzystnym (niszczącym) wpływem wód Zalewu Szczecińskiego oraz zagospodarowaniu fragmentu obszaru należącego do Skarbu Państwa umożliwiającym rekreacyjne korzystanie z położenia nieruchomości w bezpośrednim sąsiedztwie akwenu Zalewu Szczecińskiego w ramach przysługującego każdemu obywatelowi prawa do powszechnego korzystanie z wód. Agnieszka Struska 2021-01-28 11:59:55
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.10.2020.AS z dnia 27.01.2021 roku o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: zabezpieczeniu działki nr 181 obręb Zagórze, w gminie Wolin przed niekorzystnym (niszczącym) wpływem wód Zalewu Szczecińskiego oraz zagospodarowaniu fragmentu obszaru należącego do Skarbu Państwa umożliwiającym rekreacyjne korzystanie z położenia nieruchomości w bezpośrednim sąsiedztwie akwenu Zalewu Szczecińskiego w ramach przysługującego każdemu obywatelowi prawa do powszechnego korzystanie z wód. Agnieszka Struska 2021-01-28 11:54:29
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.10.2020.AS z dnia 27.01.2021 roku o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: zabezpieczeniu działki nr 181 obręb Zagórze, w gminie Wolin przed niekorzystnym (niszczącym) wpływem wód Zalewu Szczecińskiego oraz zagospodarowaniu fragmentu obszaru należącego do Skarbu Państwa umożliwiającym rekreacyjne korzystanie z położenia nieruchomości w bezpośrednim sąsiedztwie akwenu Zalewu Szczecińskiego w ramach przysługującego każdemu obywatelowi prawa do powszechnego korzystanie z wód. Agnieszka Struska 2021-01-28 11:52:46
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych związanych z transportem osób z miejsca zamieszkania do najbliższego punktu szczepień przeciwko Covid 19 Daniel Nesteruk 2021-01-28 10:50:45
Zarządzenie nr 11/21 Burmistrza Wolina z dnia 27 stycznia 2021 w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert ogłoszonych zarządzeniem Nr 134/20 Burmistrza Wolina z dnia 18 grudnia 2020 r. na realizację w 2021 r. zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Anna Michalska 2021-01-27 08:50:36
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.8.2020.AS z dnia 25.01.2021 roku zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 16MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr ew. 15/1, w obrębie Dramino, gmina Wolin. Agnieszka Struska 2021-01-26 15:14:35
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.8.2020.AS z dnia 25.01.2021 roku zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 16MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr ew. 15/1, w obrębie Dramino, gmina Wolin. Agnieszka Struska 2021-01-26 15:14:00
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.8.2020.AS z dnia 25.012021 roku o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 16 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr ew. 15/1, w obrębie Dramino, gmina Wolin. Agnieszka Struska 2021-01-26 15:13:11
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.8.2020.AS z dnia 25.012021 roku o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 16 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr ew. 15/1, w obrębie Dramino, gmina Wolin. Agnieszka Struska 2021-01-26 15:12:34
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.9.2020.AS z dnia 22.01.2021 roku o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 261/130 (obręb 0025) w miejscowości Recław, Gmina Wolin. Agnieszka Struska 2021-01-26 15:11:18
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.9.2020.AS z dnia 22.01.2021 roku o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 261/130 (obręb 0025) w miejscowości Recław, Gmina Wolin. Agnieszka Struska 2021-01-26 15:10:50
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.6.2020.AS z dnia 22.01.2021 roku o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 2 (obręb 0028) w miejscowości Dramino, Gmina Wolin. Agnieszka Struska 2021-01-26 13:18:16
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.6.2020.AS z dnia 22.01.2021 roku o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 2 (obręb 0028) w miejscowości Dramino, Gmina Wolin. Agnieszka Struska 2021-01-26 13:17:45
I N F O R M A C J A z przeprowadzonych w siedzibie Urzędu Miasta Wolin rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin, który odbył się w dniu 25 stycznia 2021 roku Bernadetta Zyguś 2021-01-26 09:39:14
O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA WOLINA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu działki nr 155 położonego w obrębie ewidencyjnym Kołczewo 1. Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późniejszymi zmianami] oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 283 z późniejszymi zmianami] Daniel Nesteruk 2021-01-25 12:14:46
I N F O R M A C J A z przeprowadzonych w siedzibie Urzędu Miasta Wolin rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin, który odbył się w dniu 20 stycznia 2021 roku Bernadetta Zyguś 2021-01-22 12:39:35
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Wolina prostuje treść ogłoszenia o IV nieograniczonym przetargu ustnym, ustalonym na dzień 20 stycznia 2021r., na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działki nr 58/50, położonej w obrębie ewidencyjnym 0003 Wolin. Bernadetta Zyguś 2021-01-20 12:50:54
Jarosław Niewinczany 2021-01-19 15:27:44
Informacja o wygranym przetargu z dnia 8 stycznia 2021 r. na nieruchomości w Recławiiu Daniel Nesteruk 2021-01-19 14:40:22
Informacja o wygranym przetargu z dnia 8 stycznia 2021 r. na nieruchomości w Recławiiu Daniel Nesteruk 2021-01-19 09:39:27
UCHWAŁA NR XXXVII/369/20 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Wolin Artur Słocki 2021-01-18 14:11:15
UCHWAŁA NR XXXVII/373/20 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie ewid. Wisełka, składającej się z części działki nr 136/2 o łącznej powierzchni 478 m? Artur Słocki 2021-01-18 12:56:20
UCHWAŁA NR XXXVII/372/20 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej nr 12/2, o powierzchni 710 m?, położonej w obrębie Żółwino Artur Słocki 2021-01-18 12:55:50
UCHWAŁA NR XXXVII/371/20 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokalu użytkowego o powierzchni 105,14 m? położonego w obrębie 0004 Wolin Artur Słocki 2021-01-18 12:55:24
UCHWAŁA NR XXXVII/370/20 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin Artur Słocki 2021-01-18 12:54:55
UCHWAŁA NR XXXVII/368/20 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/174/19 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolin na lata 2020-2035 Artur Słocki 2021-01-18 12:37:16