Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
UCHWAŁA NR XI/119/19 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wolin Artur Słocki 2021-02-05 11:09:45
UCHWAŁA NR XI/118/19 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin obejmującego teren w obrębie ewidencyjnym Darzowice Artur Słocki 2021-02-05 11:09:20
UCHWAŁA NR XI/117/19 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie pomieszczenia o powierzchni 2,60 m?, położonego w budynku nr 18 przy ul. Wojska Polskiego w Wolinie Artur Słocki 2021-02-05 11:08:56
UCHWAŁA NR XI/116/19 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności działek nr 56/50 i 56/62, położonych w obrębie ewidencyjnym 0003 Wolin Artur Słocki 2021-02-05 11:08:32
UCHWAŁA NR XI/115/19 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 1, położonego w budynku nr 14 w Draminie Artur Słocki 2021-02-05 11:08:10
UCHWAŁA NR XI/114/19 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności działki nr 56/52, położonej w obrębie ewidencyjnym 0003 Wolin Artur Słocki 2021-02-05 11:07:46
UCHWAŁA NR XI/114/19 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności działki nr 56/52, położonej w obrębie ewidencyjnym 0003 Wolin Artur Słocki 2021-02-05 11:07:45
UCHWAŁA NR XI/113/19 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie 3 Wolin w działce nr 37/1 o pow. 63 m? Artur Słocki 2021-02-05 11:07:23
UCHWAŁA NR XI/112/19 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie przekazania na rzecz sołectwa Piaski Wielkie do nieodpłatnego korzystania nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 6/33 o pow.0,0965 ha, położonej w Piaskach Wielkich Artur Słocki 2021-02-05 11:06:56
UCHWAŁA NR XI/111/19 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie przejęcia mienia Skarbu Państwa do zasobów mienia komunalnego, obejmującego działkę nr: 342 położoną w obrębie geodezyjnym Warnowo Artur Słocki 2021-02-05 11:06:31
UCHWAŁA NR XI/111/19 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie przejęcia mienia Skarbu Państwa do zasobów mienia komunalnego, obejmującego działkę nr: 342 położoną w obrębie geodezyjnym Warnowo - dokument usunięty Artur Słocki 2021-02-05 11:06:06
Sesja XI - dokument usunięty Artur Słocki 2021-02-05 11:05:52
UCHWAŁA NR XI/111/19 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie przejęcia mienia Skarbu Państwa do zasobów mienia komunalnego, obejmującego działkę nr: 342 położoną w obrębie geodezyjnym Warnowo - dokument usunięty Artur Słocki 2021-02-05 11:05:43
UCHWAŁA NR XLVIII/635/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie skargi Mirelli O i Gerarda Z Artur Słocki 2021-02-05 10:46:47
UCHWAŁA NR XLVIII/634/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie skargi Jolanty J Artur Słocki 2021-02-05 10:46:05
UCHWAŁA NR LVI/737/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie skargi Doroty B Artur Słocki 2021-02-05 10:31:46
UCHWAŁA NR LV/704/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 12 października 2018 r. w sprawie skargi Anny P Artur Słocki 2021-02-05 10:24:37
UCHWAŁA NR LV/704/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 12 października 2018 r. w sprawie skargi Anny P Artur Słocki 2021-02-05 10:24:10
OAS.0050.22.2021.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXXVII/371/20 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 grudnia 2020 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 5/2021 z dnia 04 stycznia 2021 roku. lokal użytkowy nr 12 w działce nr 33/25, położony ulicy Mickiewicza 4 ? 4j, o pow. 105,14 m?, obręb ewidencyjny 0004 Wolin Bernadetta Zyguś 2021-02-05 08:37:56
Ogłoszenie o naborze rachmistrzów - dokument usunięty Daniel Nesteruk 2021-02-04 12:46:14
Ogłoszenie o naborze rachmistrzów Daniel Nesteruk 2021-02-04 12:45:55
Ogłoszenie o naborze rachmistrzów Daniel Nesteruk 2021-02-04 12:45:19
Ogłoszenie o naborze rachmistrzów - dokument usunięty Daniel Nesteruk 2021-02-04 12:44:37
OAS.0050.21.2021.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 12/21 z dnia 28 stycznia 2021 roku. udział ? w nieruchomości zabudowanej, działka nr 24/2 o powierzchni 0,0820 ha, obręb Warnowo Bernadetta Zyguś 2021-02-03 11:39:06
OAS.0050.20.2021.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 179/19 z dnia 17 grudnia 2019 roku. cz. 39/14 pow. 5,0389 ha, obręb ewidencyjny 0005 Wolin Bernadetta Zyguś 2021-02-03 11:38:13
Wspólnoty mieszkaniowe Daniel Nesteruk 2021-02-03 11:35:46
UCHWAŁA NR XXXVIII/383/21 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola, do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz punktów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których Gmina Wolin jest organem prowadzącym Artur Słocki 2021-02-03 10:43:50
UCHWAŁA NR XXXVIII/382/21 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Wolin porozumienia z Gminą Międzyzdroje w sprawie kierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy w Międzyzdrojach Artur Słocki 2021-02-03 10:43:25
UCHWAŁA NR XXXVIII/381/21 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego Artur Słocki 2021-02-03 10:43:00
UCHWAŁA NR XXXVIII/380/21 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębach ewidencyjnych nr 1 i nr 2 miasta Wolin Artur Słocki 2021-02-03 10:42:38
UCHWAŁA NR XXXVIII/379/21 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Wolin Artur Słocki 2021-02-03 10:42:12
UCHWAŁA NR XXXVIII/378/21 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie terenu o powierzchni 530 m?, stanowiącego część działki nr 27, położonego w obrębie ewidencyjnym 0006 Wolin Artur Słocki 2021-02-03 10:41:41
UCHWAŁA NR XXXVIII/377/21 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu w części działki nr 79/3 położonej w obrębie ewidencyjnym Mierzęcin Artur Słocki 2021-02-03 10:41:14
UCHWAŁA NR XXXVIII/376/21 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej nr 24/33, o powierzchni 758 m?, położonej w obrębie ewidencyjnym 3 Wolin Artur Słocki 2021-02-03 10:38:49
UCHWAŁA NR XXXVIII/375/21 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 7 położonego przy ul. Zamkowej 4 w Wolinie Artur Słocki 2021-02-03 10:38:15
UCHWAŁA NR XXXVIII/374/21 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia ?Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Wolinie na lata 2021 ? 2024? Artur Słocki 2021-02-03 10:37:51
Rok 2021 Artur Słocki 2021-02-03 10:37:30
Zarządzenie nr 9/2021 Burmistrza Wolina - Gminnego Komisarza Spisowego z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego Daniel Nesteruk 2021-02-03 10:04:41
Ogłoszenie o naborze rachmistrzów - dokument usunięty Daniel Nesteruk 2021-02-03 10:01:40
Ogłoszenie o naborze rachmistrzów - dokument usunięty Daniel Nesteruk 2021-02-03 10:00:28