herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 166/2017 z dnia 29.12.2017r, w sprawie przeprowadzenia waloryzacji stawek czynszu dzierżawnego gruntów komunalnych na terenie Gminy Wolin - dokument usunięty Mariusz Wiatrak 2018-01-03 13:32:58
Wolin - odpady selektywne Mariusz Wiatrak 2018-01-03 12:31:09
Miejscowości wiejskie - odpady selektywne - dokument usunięty Mariusz Wiatrak 2018-01-03 12:28:02
Miejscowości wiejskie - odpady selektywne - dokument usunięty Mariusz Wiatrak 2018-01-03 12:23:52
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1073) zawiadamiam, że na wniosek Pana Dariusza Wrońskiego zam. przy ul. Armii Krajowej 116/21, 81-824 Sopot, działającego jako pełnomocnik P4 Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Taśmowej 7, 02-677 Warszawa, w dniu 21 grudnia 2017r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Operatora P4 Sp. z o.o. na terenie działki nr 144, położonej w obrębie ewidencyjnym Dargobądz 1, gmina Wolin. Mariusz Wiatrak 2018-01-03 11:13:21
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1073) zawiadamiam, że dnia 29 grudnia 2017r. została wydana decyzja nr 17/2017, znak: BIO.6733.21.2017.KS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie elektroenergetycznej rozdzielczej sieci kablowej 0,4kV na terenie działek nr 22/3, 22/5 położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Wolin i nr 213/34, 116/4, 14, 5/21, 123, 122, 117, 77/7 położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Wolin. Mariusz Wiatrak 2018-01-03 11:11:15
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.5.2017.AS z dnia 29.12.2017 roku zawiadamiające strony postępowania o wniesieniu odwołania od decyzji Burmistrza Wolina znak BIO.6220.5.2017.AS z dnia 21.11.2017 roku o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : "Rozbudowie drogi powiatowej nr 1012Z na odcinku Laska-Recław". Rafał Wiśniewski 2017-12-29 13:39:10
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.5.2017.AS z dnia 29.12.2017 roku zawiadamiające strony postępowania o wniesieniu odwołania od decyzji Burmistrza Wolina znak BIO.6220.5.2017.AS z dnia 21.11.2017 roku o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : "Rozbudowie drogi powiatowej nr 1012Z na odcinku Laska-Recław". Rafał Wiśniewski 2017-12-29 13:38:59
Wolin - odpady zmieszane Rafał Wiśniewski 2017-12-28 14:00:08
Wolin - odpady selektywne Rafał Wiśniewski 2017-12-28 13:59:50
Miejscowosci wiejskie - odpady zmieszane - dokument usunięty Rafał Wiśniewski 2017-12-28 13:59:21
Miejscowości wiejskie - odpady selektywne - dokument usunięty Rafał Wiśniewski 2017-12-28 13:58:31
oświadczenie (o wyodrębnieniu rachunku bankowego) Anna Michalska 2017-12-28 13:57:04
Nieruchomości zamieszkałe T-Ż miejscowości wiejskie Rafał Wiśniewski 2017-12-28 13:55:18
Anna Michalska 2017-12-28 13:54:51
Nieruchomości zamieszkałe T-Ż miejscowości wiejskie Rafał Wiśniewski 2017-12-28 13:54:43
oświadczenie (o wyodrębnieniu rachunku bankowego) Anna Michalska 2017-12-28 13:53:33
Nieruchomości zamieszkałe R-Ś miejscowości wiejskie Rafał Wiśniewski 2017-12-28 13:53:20
Nieruchomości zamieszkałe R-Ś miejscowości wiejskie Rafał Wiśniewski 2017-12-28 13:52:58
Nieruchomości zamieszkałe M-P miejscowości wiejskie Rafał Wiśniewski 2017-12-28 13:50:50
Nieruchomości zamieszkałe M-P miejscowości wiejskie Rafał Wiśniewski 2017-12-28 13:50:20
Nieruchomości zamieszkałe K-Ł miejscowości wiejskie Rafał Wiśniewski 2017-12-28 13:48:05
Nieruchomości zamieszkałe K-Ł miejscowości wiejskie Rafał Wiśniewski 2017-12-28 13:47:25
Nieruchomości zamieszkałe C-J miejscowości wiejskie Rafał Wiśniewski 2017-12-28 13:45:26
Nieruchomości zamieszkałe C-J miejscowości wiejskie Rafał Wiśniewski 2017-12-28 13:44:48
Nieruchomości zamieszkałe C-J miejscowości wiejskie Rafał Wiśniewski 2017-12-28 13:42:46
Nieruchomości zamieszkałe C-J miejscowości wiejskie Rafał Wiśniewski 2017-12-28 13:42:05
Nieruchomości zamieszkałe C-J miejscowości wiejskie Rafał Wiśniewski 2017-12-28 13:39:29
Nieruchomości zamieszkałe C-J miejscowości wiejskie Rafał Wiśniewski 2017-12-28 13:38:46
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2018 roku Rafał Wiśniewski 2017-12-28 13:37:01
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wolin przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany, zgodnie z uchwałą nr XXXVII/492/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 2 sierpnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w Wisełce: działek nr 143/3, 143/4 i 143/6 na działki nr 142/1 i 142/4. Magdalena Kus 2017-12-27 10:59:26
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wolin przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany, zgodnie z uchwałą nr XXXVII/492/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 2 sierpnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w Wisełce: działek nr 143/3, 143/4 i 143/6 na działki nr 142/1 i 142/4. - dokument usunięty Magdalena Kus 2017-12-27 10:58:59
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wolin przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany, zgodnie z uchwałą nr XXXVII/492/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 2 sierpnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w Wisełce: działek nr 143/3, 143/4 i 143/6 na działki nr 142/1 i 142/4. - dokument usunięty Magdalena Kus 2017-12-27 10:51:16
Zarządzenie Nr 163/17 Burmistrza Wolina z dnia 20 grudnia 2017 r. Rafał Wiśniewski 2017-12-21 11:03:28
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1073) zawiadamiam, że dnia 20 grudnia 2017r. została wydana decyzja nr 16/2017, znak: BIO.6733.20.2017.KS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznych linii kablowych SN, słupa energetycznego SN terenie działek nr: 700/1 i 713 położonych w obrębie ewidencyjnym Kołczewo 1, gmina Wolin. Rafał Wiśniewski 2017-12-21 09:49:21
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/542/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 listopada 2017 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 124/17 z dnia 18 października 2017 r. cz. 1/62 o pow. 735 m? obręb 6 Wolin Bernadetta Zyguś 2017-12-20 14:44:09
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/542/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 listopada 2017 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 124/17 z dnia 18 października 2017 r. cz. 1/62 o pow. 504 m? obręb 6 Wolin Bernadetta Zyguś 2017-12-20 14:43:35
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/542/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 listopada 2017 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 124/17 z dnia 18 października 2017 r. cz. 1/62 o pow. 380 m? obręb 6 Wolin Bernadetta Zyguś 2017-12-20 14:42:56
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/542/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 listopada 2017 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 124/17 z dnia 18 października 2017 r. cz. 1/62 o pow. 273 m? obręb 6 Wolin Bernadetta Zyguś 2017-12-20 14:42:18
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/542/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 listopada 2017 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 124/17 z dnia 18 października 2017 r. cz. 1/62 o pow. 450 m? obręb 6 Wolin Bernadetta Zyguś 2017-12-20 14:41:30