Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
odpowiedź na petycję z dnia 14.12.2020 r. Artur Słocki 2021-07-13 13:42:25
odpowiedź na petycję z dnia 07.08.2020 r. Artur Słocki 2021-07-13 13:40:37
odpowiedź na petycję z dnia 06.08.2020 r. Artur Słocki 2021-07-13 13:38:03
odpowiedź na petycję z dnia 16.06.2020 r. Artur Słocki 2021-07-13 13:32:26
odpowiedź na petycję z dnia 16.06.2020 r. Artur Słocki 2021-07-13 13:31:43
O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA WOLINA w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Laska i Recław w gminie Wolin. Daniel Nesteruk 2021-07-13 10:24:26
Świadczenie usług przewozowych dzieci i młodzieży do Publicznych Szkół Podstawowych, Punktów Przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Wolin w okresie od dnia 1 września 2021 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku, na podstawie biletów miesięcznych szkolnych umożliwiających przejazdy uczniów w komunikacji regularnej Daniel Nesteruk 2021-07-12 15:41:52
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Szczecinie publiczne obwieszczenie zawiadomienie o wydaniu postanowienia SZ.RUZ.4210.94-8.2021.ZK Daniel Nesteruk 2021-07-12 11:42:13
OAS.0050.182.2021.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XXXIX/385/21 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 26 lutego 2021 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 86/21 z dnia 30 czerwca2021 roku działka 3/1 o pow. 0,7718 ha, obręb ewidencyjny 0002 Wolin Bernadetta Zyguś 2021-07-09 14:39:04
OAS.0050.184.2021.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XXXIX/385/21 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 26 lutego 2021 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 86/21 z dnia 30 czerwca 2021 roku działka 1/1 o pow. 0,4830 ha, obręb ewidencyjny 0002 Wolin Bernadetta Zyguś 2021-07-09 14:37:47
OAS.0050.183.2021.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XXXIX/385/21 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 26 lutego 2021 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 86/21 z dnia 30 czerwca 2021 roku działka 4/1 o pow. 1,1971 ha, obręb ewidencyjny 0002 Wolin Bernadetta Zyguś 2021-07-09 14:37:34
OAS.0050.184.2021.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XXXIX/385/21 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 26 lutego 2021 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 86/21 z dnia 30 czerwca 2021 roku działka 1/1 o pow. 0,4830 ha, obręb ewidencyjny 0002 Wolin Bernadetta Zyguś 2021-07-09 14:34:52
OAS.0050.185.2021.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XXXIX/385/21 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 26 lutego 2021 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 86/21 z dnia 30 czerwca 2021 roku działka 5 o pow. 1,2145 ha, obręb ewidencyjny 0002 Wolin Bernadetta Zyguś 2021-07-09 14:33:58
OAS.0050.186.2021.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XXXIX/385/21 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 26 lutego 2021 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 86/21 z dnia 30 czerwca 2021 roku działka 9 o pow. 0,6878 ha, obręb ewidencyjny 0002 Wolin Bernadetta Zyguś 2021-07-09 14:33:06
O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA WOLINA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenów położonych w obrębie ewidencyjnym Domysłów. Daniel Nesteruk 2021-07-09 09:02:06
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 741 z pozniejszymi zmianami) zawiadamiam, ze na wniosek Pana Roberta Bieć, działajcego jako pelnomocnik Pana Stefana Bartel, dniu 30 czerwca 2021r. zostalo wszczęte postpo­wanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii elektroenergetycznej sredniego napięcia SN-15kV obejmującej li­kwidację napowietrznej linii elektroenergetycznej i budowie linii kablowej na terenie dzialek nr 57/7, 57/10, 59, polozonych w obrębie ewidencyjnym Karnocice, gmina Wolin. Daniel Nesteruk 2021-07-09 09:00:44
OAS.0050.181.2021.ŻK Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości obręb Ładzin, obręb Kodrąbek Bernadetta Zyguś 2021-07-08 15:26:19
Rejestr uchwał VIII kadencji Artur Słocki 2021-07-08 11:23:26
UCHWAŁA NR XLVI/444/21 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2021 rok Artur Słocki 2021-07-08 11:21:26
UCHWAŁA NR XLVI/443/21 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wolin Artur Słocki 2021-07-08 11:20:57
UCHWAŁA NR XLVI/442/21 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki nr 18/58 o powierzchni 0,1429 ha, położonej w Uninie Artur Słocki 2021-07-08 11:20:34
UCHWAŁA NR XLVI/441/21 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin w 2021 r. Artur Słocki 2021-07-08 11:19:53
UCHWAŁA NR XLVI/440/21 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Wolin za rok 2020 Artur Słocki 2021-07-08 11:19:23
UCHWAŁA NR XLVI/439/21 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wolin za 2020 r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wolin za 2020 r. Artur Słocki 2021-07-08 11:18:42
UCHWAŁA NR XLVI/438/21 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Wolina wotum zaufania Artur Słocki 2021-07-08 11:18:10
Sesja XLVI Artur Słocki 2021-07-08 11:12:25
Posiedzenie z dnia 21.05.2021 r. Artur Słocki 2021-07-05 13:56:06
Posiedzenie z dnia 01.06.2021 r. Artur Słocki 2021-07-05 13:55:34
posiedzenie z dnia 22.07.2020 r. Artur Słocki 2021-07-05 13:54:36
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Artur Słocki 2021-07-05 13:38:22
Komisja Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Organizacyjnych Artur Słocki 2021-07-05 13:38:05
Komisja Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Artur Słocki 2021-07-05 13:37:49
Komisja rewizyjna Artur Słocki 2021-07-05 13:37:28
Komisje Rady Miejskiej Artur Słocki 2021-07-05 13:34:39
Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Wolin Daniel Nesteruk 2021-07-05 12:21:39
Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Wisełka Daniel Nesteruk 2021-07-05 12:21:24
Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Ostromice Daniel Nesteruk 2021-07-05 12:21:04
Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Domysłów ? Żółwino w Gminie Wolin, o długości 0,904 km (II Postępowanie) Daniel Nesteruk 2021-07-02 14:20:42
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Szczecinie publiczne obwieszczenie decyzji SZ.RUZ.4210.58-11.2021.ZK Daniel Nesteruk 2021-07-02 12:40:28
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Szczecinie publiczne obwieszczenie decyzji SZ.RUZ.4210.80.2021.MD Daniel Nesteruk 2021-07-02 12:38:55