herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Uchwałą Nr XLV/585/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 22 stycznia 2018 roku i Zarządzeniem Burmistrza Nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 roku działka 261/94 pow. 20,6649 ha obręb Recław Bernadetta Zyguś 2018-03-06 15:11:07
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Wolin i jej jednostek organizacyjnych Daniel Nesteruk 2018-03-06 14:55:43
UCHWAŁA NR XLVI/600/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Wolinie na 2018 rok Beata Polak 2018-03-06 09:07:00
UCHWAŁA NR XLVI/601/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin w 2018 r. Beata Polak 2018-03-06 09:06:33
UCHWAŁA NR XLVI/602/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Wolin Beata Polak 2018-03-06 09:05:59
UCHWAŁA NR XLVI/603/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 27 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzeń za inkaso Beata Polak 2018-03-06 09:04:54
UCHWAŁA NR XLVI/604/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia ?Wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych? eksploatowanych przez ?Wodociągi Zachodniopomorskie? spółka z o.o. z siedzibą w Goleniowie na terenie Gminy Wolin na lata 2018-2021 Beata Polak 2018-03-06 09:04:04
UCHWAŁA NR XLVI/605/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Gogolice, gm. Wolin Beata Polak 2018-03-06 09:02:47
UCHWAŁA NR XLVI/606/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy Beata Polak 2018-03-06 09:02:07
UCHWAŁA NR XLVI/607/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia przez Gminę Świerzno, Dziwnów, Golczewo, Międzyzdroje, Wolin Gminie Kamień Pomorski realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia ogrzewalni dla osób bezdomnych Beata Polak 2018-03-06 09:01:21
UCHWAŁA NR XLVI/608/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wolin na lata 2017 - 2023 Beata Polak 2018-03-06 08:59:27
Sesja XLVI Beata Polak 2018-03-06 08:41:51
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 24/18 z dnia 28.02.2018 r., w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego zarządzeniem nr 8/18 Burmistrza Wolina z dnia 19.01.2018 r., zmienionym Zarządzeniem nr 13/18 z dnia 31 stycznia 2018 r., na realizację w 2018 r. zadania publicznego o nazwie "Przeciwdziałanie narkomanii na terenie Gminy Wolin w 2018 r." Patrycja Kowalczyk 2018-03-01 12:17:39
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 24/18 z dnia 28.02.2018 r., w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego zarządzeniem nr 8/18 Burmistrza Wolina z dnia 19.01.2018 r., zmienionym Zarządzeniem nr 13/18 z dnia - dokument usunięty Patrycja Kowalczyk 2018-03-01 12:16:43
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 24/18 z dnia 28.02.2018 r., w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego zarządzeniem nr 8/18 Burmistrza Wolina z dnia 19.01.2018 r., zmienionym Zarządzeniem nr 13/18 z dnia - dokument usunięty Patrycja Kowalczyk 2018-03-01 12:16:29
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 23/18 z dnia 28.02.2018 r., w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2018 r. Patrycja Kowalczyk 2018-03-01 12:14:01
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 22/18 z dnia 23.02.2018 r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert przy przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Wolin w 2018 roku Patrycja Kowalczyk 2018-03-01 12:13:16
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 21/18 z dnia 23.02.2018 r., w sprawie wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów placówek oświatowych Gminy Wolin w roku szkolnym 2017/2018 na czas od dnia 1 marca 2018 roku do dnia 31 sierpnia 2018 roku Patrycja Kowalczyk 2018-03-01 12:11:47
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 20/18 z dnia 14.02.2018 r., w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 położonego przy ulicy Słonecznej 8 w Kołczewie, przeznaczonego do zbycia zgodnie z uchwałą nr XXXVI/442/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 czerwca 2017 roku Patrycja Kowalczyk 2018-03-01 12:09:30
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 19/18 z dnia 14.02.2018 r., w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2018 r. Patrycja Kowalczyk 2018-03-01 12:07:02
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 18/18 z dnia 06.02.2018 r., w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie do prowadzenia postępowań w sprawach o jednorazowe świadczenie Patrycja Kowalczyk 2018-03-01 12:06:22
Sprawozdanie Rb-28S za IV kwartał 2017 r. Daniel Nesteruk 2018-03-01 12:05:35
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 17/18 z dnia 06.02.2018 r., w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2018 r. Patrycja Kowalczyk 2018-03-01 12:05:23
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 16/18 z dnia 01.02.2018 r., w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Wolina Małgorzaty Wójcik Patrycja Kowalczyk 2018-03-01 12:04:35
Sprawozdanie Rb-27S za IV kwartał 2017 r. Daniel Nesteruk 2018-03-01 12:04:25
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 15/18 z dnia 31.01.2018 r., w sprawie powołania na stanowisko Zastępcy Burmistrza Wolina Panią Małgorzatę Wójcik Patrycja Kowalczyk 2018-03-01 12:03:38
Sprawozdanie Rb-NDS za IV kwartał 2017 r. Daniel Nesteruk 2018-03-01 12:03:17
Sprawozdanie Rb-N za IV kwartał 2017 r. Daniel Nesteruk 2018-03-01 12:02:31
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 14/18 z dnia 31.01.2018 r., w sprawie ustalenia zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Wolinie Patrycja Kowalczyk 2018-03-01 12:02:19
Sprawozdanie Rb-Z za IV kwartał 2017 r. Daniel Nesteruk 2018-03-01 12:01:31
Sprawozdanie Rb-30S za IV kwartał 2017 r. Daniel Nesteruk 2018-03-01 11:59:22
ZARZĄDZENIE NR 24/18 Burmistrza Wolina z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego zarządzeniem nr 8/18 Burmistrza Wolina z dnia 19 stycznia 2018 r., zmienionym Zarządzeniem nr 13/18 z dnia 31 stycznia 2018 r. na realizację w 2018 r. zadania publicznego o nazwie "Przeciwdziałanie narkomanii na terenie Gminy Wolin w 2018 r." Artur Słocki 2018-03-01 11:30:53
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Wolin w 2018 roku Artur Słocki 2018-03-01 11:30:19
ZARZĄDZENIE NR 24/18 Burmistrza Wolina z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego zarządzeniem nr 8/18 Burmistrza Wolina z dnia 19 stycznia 2018 r., zmienionym Zarządzeniem nr 13/18 z dnia 31 stycznia 2018 r. na realizację w 2018 r. zadania publicznego o nazwie "Przeciwdziałanie narkomanii na terenie Gminy Wolin w 2018 r." Artur Słocki 2018-03-01 11:28:53
Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę niżej wymienionej nieruchomości stanowiącą własność Gminy z przeznaczeniem na cele rolne Bernadetta Zyguś 2018-02-27 14:37:54
Dane teleadresowe Mariusz Wiatrak 2018-02-27 08:19:57
Dane teleadresowe Mariusz Wiatrak 2018-02-27 08:17:35
WYKONYWANIE USŁUG ŚRODKAMI TRANSPORTU I SPRZĘTEM NA POTRZEBY GMINY WOLIN, W TYM W ZAKRESIE ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG Daniel Nesteruk 2018-02-22 14:10:44
WYKONYWANIE USŁUG ŚRODKAMI TRANSPORTU I SPRZĘTEM NA POTRZEBY GMINY WOLIN, W TYM W ZAKRESIE ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG Daniel Nesteruk 2018-02-22 14:09:16
WYKONYWANIE USŁUG ŚRODKAMI TRANSPORTU I SPRZĘTEM NA POTRZEBY GMINY WOLIN, W TYM W ZAKRESIE ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG Daniel Nesteruk 2018-02-22 14:08:35