Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie nr 121/20 Burmistrza Wolina z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie do prowadzenia postępowań w sprawie wydawania zaświadczenia dla osób ubiegających się o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub z Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu "Czyste Powietrze" Daniel Nesteruk 2021-02-11 12:50:59
Zarządzenie nr 119/20 Burmistrza Wolina z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie do prowadzenia postępowań w sprawie wydawania zaświadczenia dla osób ubiegających się o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub z Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu "Czyste Powietrze" Daniel Nesteruk 2021-02-11 12:49:59
Zarządzenie nr 120/20 Burmistrza Wolina z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie do prowadzenia postępowań w sprawie wydawania zaświadczenia dla osób ubiegających się o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub z Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu "Czyste Powietrze" Daniel Nesteruk 2021-02-11 12:48:56
Zarządzenie nr 119/20 Burmistrza Wolina z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie do prowadzenia postępowań w sprawie wydawania zaświadczenia dla osób ubiegających się o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub z Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu "Czyste Powietrze" Daniel Nesteruk 2021-02-11 12:46:22
Zarządzenie nr 118/20 Burmistrza Wolina z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej Gminy Wolin do prowadzenia postępowań w sprawie wydawania zaświadczenia dla osób ubiegających się o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub z Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu "Czyste Powietrze" Daniel Nesteruk 2021-02-11 12:44:41
Zarządzenie nr 117/20 Burmistrza Wolina z dnia 24 listopada 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2020 r. Daniel Nesteruk 2021-02-11 12:41:46
Zarządzenie nr 116/20 Burmistrza Wolina z dnia 24 listopada 2020 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: "Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych" w Urzędzie Miejskim w Wolinie Daniel Nesteruk 2021-02-11 12:40:53
Zarządzenie nr 115/20 Burmistrza Wolina z dnia 19 listopada 2020 roku w sprawie przechowywania i niszczenia dokumentów aplikacyjnych Daniel Nesteruk 2021-02-11 12:38:39
Żłobek Miejski w Wolinie Jarosław Niewinczany 2021-02-10 13:26:10
Żłobek Miejski w Wolinie - dokument usunięty Jarosław Niewinczany 2021-02-10 13:22:12
Żłobek Miejski w Wolinie - dokument usunięty Jarosław Niewinczany 2021-02-10 13:21:48
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W WOLINIE Jarosław Niewinczany 2021-02-10 13:21:26
Komunikat Centralnego Biura Spisowego w sprawie przedłużenia terminu naboru kandydatów na rachmistrza spisowego Daniel Nesteruk 2021-02-10 12:33:30
OAS.0050.26.2021.ŻK Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy z przeznaczeniem na cele rolne Bernadetta Zyguś 2021-02-10 10:22:41
OAS.0050.25.2021.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Uchwałą nr XXXVII/373/20 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 grudnia 2020 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 179/19 z dnia 17 grudnia 2019 roku. cz. dz. nr 136/2 o pow. 478 m?, obręb Wisełka Bernadetta Zyguś 2021-02-09 14:00:51
Obwieszczenie Burmistrza Wolina o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin Daniel Nesteruk 2021-02-08 15:27:38
Obwieszczenie Starosty Kamieńskiego dotyczące rozbudowy i przebudowy skrzyżowania ulic Gryfitów, Mickiewicza, Sienkiewicza w miejscowości Wolin Daniel Nesteruk 2021-02-08 13:01:58
OAS.0050.24.2021.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Uchwałą nr XXXVIII/378/21 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 stycznia 2021 r. oraz z Zarządzenia Burmistrza Nr 179/19 z dnia 17 grudnia 2019 r część działki 27 pow. 250 m?, obręb ewidencyjny 0006 Wolin Bernadetta Zyguś 2021-02-08 09:04:15
OAS.0050.23.2021.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Uchwałą nr XXXVIII/378/21 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 stycznia 2021 r. oraz z Zarządzenia Burmistrza Nr 179/19 z dnia 17 grudnia 2019 r część działki 27 pow. 280 m?, obręb ewidencyjny 0006 Wolin Bernadetta Zyguś 2021-02-08 09:03:42
OAS.0050.23.2021.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Uchwałą nr XXXVIII/378/21 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 stycznia 2021 r. oraz z Zarządzenia Burmistrza Nr 179/19 z dnia 17 grudnia 2019 r część działki 27 pow. 280 m?, obręb ewidencyjny 0006 Wolin Bernadetta Zyguś 2021-02-08 09:03:23
Informacja w związku z realizacją projektu: Modelowy Region Energii Odnawialnych (MORE) wysp Uznam i Wolin Daniel Nesteruk 2021-02-05 15:26:57
Ogłoszenie 2021 r. Daniel Nesteruk 2021-02-05 15:25:34
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Szczecinie wykaz nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży Daniel Nesteruk 2021-02-05 14:47:45
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2021 r. Daniel Nesteruk 2021-02-05 14:39:49
2021 r. Daniel Nesteruk 2021-02-05 14:39:11
UCHWAŁA NR XI/127/19 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Wolina Artur Słocki 2021-02-05 11:13:01
UCHWAŁA NR XI/126/19 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LII/501/09 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 września 2009 roku, w sprawie ustalenia planu sieci oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wolin od dnia 1 września 2019 roku Artur Słocki 2021-02-05 11:12:35
UCHWAŁA NR XI/125/19 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wolin oraz określenie granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku Artur Słocki 2021-02-05 11:12:04
UCHWAŁA NR XI/123/19 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin w 2019 r. Artur Słocki 2021-02-05 11:11:27
UCHWAŁA NR XI/122/19 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 194/2 o powierzchni 0,0102 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 0003 Wolin Artur Słocki 2021-02-05 11:11:03
UCHWAŁA NR XI/121/19 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 6 położonego przy ulicy Zamkowej 4 w Wolinie Artur Słocki 2021-02-05 11:10:38
UCHWAŁA NR XI/120/19 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie przejęcia mienia Skarbu Państwa do zasobów mienia komunalnego, obejmującego działki nr: 112/3,119/2 położone w obrębie ewidencyjnym 0003 Domysłów Artur Słocki 2021-02-05 11:10:09
UCHWAŁA NR XI/119/19 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wolin Artur Słocki 2021-02-05 11:09:45
UCHWAŁA NR XI/118/19 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin obejmującego teren w obrębie ewidencyjnym Darzowice Artur Słocki 2021-02-05 11:09:20
UCHWAŁA NR XI/117/19 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie pomieszczenia o powierzchni 2,60 m?, położonego w budynku nr 18 przy ul. Wojska Polskiego w Wolinie Artur Słocki 2021-02-05 11:08:56
UCHWAŁA NR XI/116/19 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności działek nr 56/50 i 56/62, położonych w obrębie ewidencyjnym 0003 Wolin Artur Słocki 2021-02-05 11:08:32
UCHWAŁA NR XI/115/19 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 1, położonego w budynku nr 14 w Draminie Artur Słocki 2021-02-05 11:08:10
UCHWAŁA NR XI/114/19 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności działki nr 56/52, położonej w obrębie ewidencyjnym 0003 Wolin Artur Słocki 2021-02-05 11:07:46
UCHWAŁA NR XI/114/19 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności działki nr 56/52, położonej w obrębie ewidencyjnym 0003 Wolin Artur Słocki 2021-02-05 11:07:45
UCHWAŁA NR XI/113/19 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie 3 Wolin w działce nr 37/1 o pow. 63 m? Artur Słocki 2021-02-05 11:07:23