Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Referat Gospodarki Finansowej Stanisław Łaszcz 2004-02-06 09:45:18
Referat Spraw Obywatelskich Informacja w sprawie wymiany dowodów osobistych. - dokument usunięty Stanisław Łaszcz 2004-02-04 10:54:12
Referat Spraw Obywatelskich Dowody osobiste Stanisław Łaszcz 2004-02-04 10:53:33
Referat Organizacyjno - Administracyjny i Spraw Społecznych Rozpoczęcie działalności gospodarczej . Krzysztof Konieczny 2004-02-04 10:52:46
Ogłoszenie o przetargu ograniczonym ustnym na sprzedaż nie zabudowanych nieruchomości, położonych w obrębie 4 Wolina . Stanisław Łaszcz 2004-01-30 15:30:07
Podatek od nieruchomości . - dokument usunięty Stanisław Łaszcz 2004-01-28 16:49:54
Podatek od środków transportowych . - dokument usunięty Stanisław Łaszcz 2004-01-28 16:49:29
Podatek od posiadania psów . - dokument usunięty Stanisław Łaszcz 2004-01-28 16:49:06
Podatek rolny . - dokument usunięty Stanisław Łaszcz 2004-01-28 16:48:43
Opłata administracyjna . Stanisław Łaszcz 2004-01-28 16:48:22
Opłata miejscowa . - dokument usunięty Stanisław Łaszcz 2004-01-28 16:48:03
Opłata targowa . Stanisław Łaszcz 2004-01-28 16:46:34
Stawka procentowa opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego podziałem geodezyjnym. Stanisław Łaszcz 2004-01-28 16:46:06
Stawka procentowa opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej. Stanisław Łaszcz 2004-01-28 16:45:42
Taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych – oczyszczalni w m. Piaski Wlk., eksploatowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie. - dokument usunięty Stanisław Łaszcz 2004-01-28 16:41:40
Taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych – z kierunku z Wisełki do oczyszczalni w Międzywodziu, eksploatowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w W - dokument usunięty Stanisław Łaszcz 2004-01-28 16:41:15
Taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych – oczyszczalni w m. Wolin, eksploatowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie. - dokument usunięty Stanisław Łaszcz 2004-01-28 16:40:54
Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę produkowaną i podawaną przez Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. Nowogardzie na terenie m. Ostromice, gm. Wolin. Stanisław Łaszcz 2004-01-28 16:40:23
Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę produkowaną i podawaną przez Wodociągi Zachodniopomorskie spółka z o. o. w Goleniowie obowiązujące na terenie Gminy Wolin. Stanisław Łaszcz 2004-01-28 16:40:00
Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę w mieście Wolin. - dokument usunięty Stanisław Łaszcz 2004-01-28 16:39:24
Podatki i opłaty 2004 r. - dokument usunięty Stanisław Łaszcz 2004-01-28 16:39:13
Burmistrz Wolina na podstawie art. 13. 1. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłasza otwarty konkurs ofert na łącznie trzy zadania związane tematycz Stanisław Łaszcz 2004-01-28 16:31:33
Burmistrz Wolina na podstawie art. 13. 1. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłasza publiczny konkurs ofert na zadanie : objęcie zajęciami sportowy Stanisław Łaszcz 2004-01-28 16:30:12
Burmistrz Wolina na podstawie art. 13. 1. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłasza otwarty konkurs ofert na zadanie: prowadzenie piłkarskiego klub Stanisław Łaszcz 2004-01-28 16:29:05
UCHWAŁA NR XIV/145/03 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 29 listopada 2003 r. w sprawie określenia wzoru formularzy niezbędnych do wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. Stanisław Łaszcz 2004-01-26 15:18:17
UCHWAŁA NR XIV/144/03 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 29 listopada 2003 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości. Stanisław Łaszcz 2004-01-26 15:17:55
UCHWAŁA NR 142/2003 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 29 listopada 2003 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok podatkowy 2004. Stanisław Łaszcz 2004-01-26 15:17:33
Burmistrz Wolina na podstawie art. 13. 1. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłasza publiczny konkurs ofert na zadanie : Przygotowanie i prowadzeni Stanisław Łaszcz 2004-01-23 12:07:25
Luty 2004 r. Stanisław Łaszcz 2004-01-23 12:07:03
Styczeń 2004 r. Stanisław Łaszcz 2004-01-23 12:06:44
Obwieszczenia 2003 r. Stanisław Łaszcz 2004-01-23 12:06:25
Obwieszczenia 2004 r. Stanisław Łaszcz 2004-01-23 12:06:15
ZARZĄDZENIE NR 7/04 BURMISTRZA WOLINA z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Anety Borowicz nauczyciela kontraktowego Publicznej Szkoły Podstawowej w Wolinie ub Stanisław Łaszcz 2004-01-21 11:34:16
ZARZĄDZENIE NR 6/04 BURMISTRZA WOLINA z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do spraw ustalenia wartości mienia komunalnego Gminy Wolin. Stanisław Łaszcz 2004-01-21 11:33:55
ZARZĄDZENIE Nr 4/04 BURMISTRZA WOLINA z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie uruchomienia świetlicy środowiskowo - socjoterapeutycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Koniewie oraz zatwierdzenia je Stanisław Łaszcz 2004-01-21 11:33:33
ZARZĄDZENIE NR 3/04 BURMISTRZA WOLINA z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. zamówień publicznych i komisji przetargowej w Urzędzie Miasta w Wolinie. Stanisław Łaszcz 2004-01-21 11:33:12
ZARZĄDZENIE NR 2/04 BURMISTRZA WOLINA z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie regulaminu pracy zespołu zadaniowego d/s zamówień publicznych i komisji przetargowych, w jednostkach organizacyjnych Gminy Wol Stanisław Łaszcz 2004-01-21 11:32:51
ZARZĄDZENIE NR 1/04 BURMISTRZA WOLINA z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych przez jednostki organizacyjne Gminy Wolin . Stanisław Łaszcz 2004-01-21 11:32:27
ZARZĄDZENIE NR 5/04 BURMISTRZA WOLINA z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do spraw przeprowadzenia inwentaryzacji w Gospodarstwie Pomocniczym Urzędu Miasta w Wolin Stanisław Łaszcz 2004-01-21 11:31:54
Luty 2004 r. Stanisław Łaszcz 2004-01-21 11:31:28