Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
2021 r. Artur Słocki 2021-08-10 07:53:34
Klauzula, zgoda Daniel Nesteruk 2021-08-06 13:37:12
Kwestionariusz kandydata Daniel Nesteruk 2021-08-06 13:36:53
Oświadczenia Daniel Nesteruk 2021-08-06 13:36:24
Ogłoszenie Daniel Nesteruk 2021-08-06 13:36:06
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: "Stanowisko ds. dowodów osobistych" Daniel Nesteruk 2021-08-06 13:35:22
OAS.0050.209.2021.ŻK Burmistrz Wolina ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym 0002 Wolin, 0004 Wolin Bernadetta Zyguś 2021-08-06 12:26:19
I N F O R M A C J A z przeprowadzonego w siedzibie Urzędu Miasta Wolin przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin, który odbył się w dniu 05 sierpnia 2021 roku Bernadetta Zyguś 2021-08-06 10:56:04
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.11.2020.AS z dnia 06.08.2021 roku zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce o nr 25 w obrębie Jarzębowo w gminie Wolin. Daniel Nesteruk 2021-08-06 08:54:13
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.11.2020.AS z dnia 06.08.2021 roku o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce o nr 25 w obrębie Jarzębowo w gminie Wolin. Daniel Nesteruk 2021-08-06 08:53:29
OAS.0050.205.2021.ŻK Burmistrz Wolina prostuje treść ogłoszenia o pierwszym nieograniczonym przetargu ustnym, ustalonym na dzień 27 sierpnia 2021 r., na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 12/2 o pow. 0,0710 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Żółwino. Bernadetta Zyguś 2021-08-05 14:40:31
Dane teleadresowe Jarosław Niewinczany 2021-08-05 12:47:56
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.14.2021.AS z dnia 04.08.2021 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy nie przekraczającej 2 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowana etapowo lub w całości w miejscowości Domysłów, gmina Wolin, realizowanego na działkach nr 458, obręb 320706_5.0003.Domysłów Agnieszka Struska 2021-08-04 16:49:40
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.14.2021.AS z dnia 04.08.2021 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy nie przekraczającej 2 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowana etapowo lub w całości w miejscowości Domysłów, gmina Wolin, realizowanego na działkach nr 458, obręb 320706_5.0003.Domysłów Agnieszka Struska 2021-08-04 16:49:12
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.4.2021.MS z dnia 04.08.2021 roku powiadamiające strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: Budowie zespołu elektrowni o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr ewidencyjnym 7/4, w obrębie geodezyjnym Wiejkowo, gmina Wolin Agnieszka Struska 2021-08-04 16:47:57
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.4.2021.MS z dnia 04.08.2021 roku powiadamiające strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: Budowie zespołu elektrowni o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr ewidencyjnym 7/4, w obrębie geodezyjnym Wiejkowo, gmina Wolin Agnieszka Struska 2021-08-04 16:47:31
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.12.2021.AS z dnia 03.08.2021 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozszerzeniu wydobycia kruszywa naturalnego ze złoża Ostromice II, położonego na nieruchomościach o nr ew. 85 i 89 w obrębie Ostromice, gmina Wolin. Agnieszka Struska 2021-08-04 16:45:45
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.12.2021.AS z dnia 03.08.2021 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozszerzeniu wydobycia kruszywa naturalnego ze złoża Ostromice II, położonego na nieruchomościach o nr ew. 85 i 89 w obrębie Ostromice, gmina Wolin. Agnieszka Struska 2021-08-04 16:45:16
Informacja Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego AP-1.7840.1.69-5.2021.WP Daniel Nesteruk 2021-08-04 08:11:39
Lista osób niezakwalifikowanych do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym, który odbędzie się w dniu 05 sierpnia 2021 r. Bernadetta Zyguś 2021-08-03 13:27:40
Lista osób zakwalifikowanych do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym, który odbędzie się w dniu 05 sierpnia 2021 r. Bernadetta Zyguś 2021-08-03 13:27:21
Posiedzenie z dnia 21.05.2021 r. Artur Słocki 2021-08-03 12:08:15
Posiedzenie z dnia 23.06.2021 r. Artur Słocki 2021-08-03 12:08:08
Posiedzenie z dnia 19.07.2021 Artur Słocki 2021-08-03 12:07:54
Posiedzenie z dnia 23.06.2021 r. Artur Słocki 2021-08-03 12:07:10
Posiedzenie z dnia 23.06.2021 r. Artur Słocki 2021-08-03 12:06:55
UCHWAŁA NR XLVII/452 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Wisełce Artur Słocki 2021-08-03 12:02:49
UCHWAŁA NR XLVII/451/21 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Kołczewie Artur Słocki 2021-08-03 12:02:27
UCHWAŁA NR XLVII/450/21 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Dargobądzu Artur Słocki 2021-08-03 12:02:02
UCHWAŁA NR XLVII/449/21 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie określenia, rozliczania i obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wolin Artur Słocki 2021-08-03 12:01:43
UCHWAŁA NR XLVII/448/21 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wolin, w roku szkolnym 2021/2022 Artur Słocki 2021-08-03 12:01:18
UCHWAŁA NR XLVII/447/21 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Wolinie, w drodze wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia w zamian nowych udziałów Artur Słocki 2021-08-03 12:00:57
UCHWAŁA NR XLVII/446/21 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 28 lipca 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/361/20 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolin na lata 2021-2035 Artur Słocki 2021-08-03 12:00:35
UCHWAŁA NR XLVII/445/21 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin w 2021 r. Artur Słocki 2021-08-03 12:00:10
Sesja XLVII Artur Słocki 2021-08-03 11:59:41
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.11.2021.AS z dnia 20.07.2021 roku powiadamiające strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: Budowie czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz niezbędnej infrastruktury związanej z budynkami na terenie działki nr 386/3 w obr. Dargobądz 1, gmina Wolin, w miejscowości Dargobądz. Agnieszka Struska 2021-08-02 12:46:24
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.11.2021.AS z dnia 20.07.2021 roku powiadamiające strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: Budowie czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz niezbędnej infrastruktury związanej z budynkami na terenie działki nr 386/3 w obr. Dargobądz 1, gmina Wolin, w miejscowości Dargobądz. Agnieszka Struska 2021-08-02 12:45:42
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Zgodnie z art. 10 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 735) zawiadamiam, że dnia 29 lipca 2021r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku apartamentowego z garażem podziemnym oraz niezbędnej infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu na terenie działki nr 11, położonej w obrębie ewidencyj-nym Wisełka, gmina Wolin. Daniel Nesteruk 2021-08-02 08:29:06
Oferta inwestycyjna gminy Wolin (zakładka menu) Daniel Nesteruk 2021-07-30 13:00:54
Statut Gminy Wolin Daniel Nesteruk 2021-07-30 12:59:12