Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
UCHWAŁA NR LI/612/14 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie skargi Zbigniewa B Artur Słocki 2021-02-19 11:56:22
UCHWAŁA NR XVI/201/15 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie skargi Marka K Artur Słocki 2021-02-19 11:17:09
UCHWAŁA NR XIV/180/15 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie skargi Tadeusza M Artur Słocki 2021-02-19 11:16:19
UCHWAŁA NR VI/82/15 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie skargi Dariusza G Artur Słocki 2021-02-19 11:15:28
UCHWAŁA NR XXII/261/16 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie skargi Jolanty J Artur Słocki 2021-02-19 11:14:32
UCHWAŁA NR XLIII/554/17 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 listopada 2017 r. uchylająca uchwałę w sprawie skargi Jolanty J Artur Słocki 2021-02-19 11:13:38
UCHWAŁA NR XLIII/555/17 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie skargi Jolanty J Artur Słocki 2021-02-19 11:12:15
UCHWAŁA NR XLIII/556/17 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie skargi Jolanty J Artur Słocki 2021-02-19 11:11:43
UCHWAŁA NR XLI/528/17 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 27 października 2017 r. w sprawie skargi Jolanty J Artur Słocki 2021-02-19 11:10:39
UCHWAŁA NR XL/510/17 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 2 października 2017 r. w sprawie skargi Mieczysława H Artur Słocki 2021-02-19 11:09:49
UCHWAŁA NR XL/509/17 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 2 października 2017 r. w sprawie skargi Waldemara P Artur Słocki 2021-02-19 11:09:18
UCHWAŁA NR XL/508/17 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 2 października 2017 r. w sprawie skargi Jolanty J Artur Słocki 2021-02-19 11:08:25
UCHWAŁA NR XXXII/393/17 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie skargi Krystyny Ł Artur Słocki 2021-02-19 11:07:39
UCHWAŁA NR XXXI/385/17 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie skargi Zbigniewa K Artur Słocki 2021-02-19 11:06:23
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Wolin Daniel Nesteruk 2021-02-18 15:29:01
Zarządzenie nr 9/20 Burmistrza Wolina z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia narodowego Spisu Powszechnego w 2021 r. Daniel Nesteruk 2021-02-18 10:29:24
Zarządzenie nr 4/20 Burmistrza Wolina z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: "Samodzielne stanowisko ds. promocji" w Urzędzie Miejskim w Wolinie Daniel Nesteruk 2021-02-18 10:28:14
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym nr 1 i 2 miasta Wolin Daniel Nesteruk 2021-02-17 14:21:22
OAS.0050.40.2021.ŻK Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy z przeznaczeniem na cele rolne Bernadetta Zyguś 2021-02-17 12:55:44
Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Wolin Daniel Nesteruk 2021-02-17 11:19:08
Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Wisełka Daniel Nesteruk 2021-02-17 11:18:48
Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Rzeczyn Daniel Nesteruk 2021-02-17 11:18:27
Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Ładzin Daniel Nesteruk 2021-02-16 14:11:47
Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Mierzęcin Daniel Nesteruk 2021-02-16 14:11:18
Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Dargobądź Daniel Nesteruk 2021-02-16 14:10:51
Ocena jakości wody na terenie Gminy Wolin 2021 r. Daniel Nesteruk 2021-02-16 14:09:46
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 256 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że na wniosek Pana Adriana Guranowskiego, Prezesa Zarządu Przed-siębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Szczecińska 2, 72-400 Kamień Pomorski, działającego jako Pełnomocnik Gminy Wolin, w dniu 04 stycznia 2021r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na ?Rozbudowie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych [PSZOK] w Wolinie? na terenie działek nr 11/3, 11/4, 12/3, 12/4, 13/3, 13/4, 13/5, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Wolin. Daniel Nesteruk 2021-02-16 11:59:23
Zarządzenie nr 9/20 Burmistrza Wolina z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia narodowego Spisu Powszechnego w 2021 r. Daniel Nesteruk 2021-02-16 11:25:10
Zarządzenie nr 14/20 Burmistrza Wolina z dnia 02 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Wolin w 2021 roku Daniel Nesteruk 2021-02-16 11:22:46
Zarządzenie nr 13/20 Burmistrza Wolina z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do publicznych innych form wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Wolin jest organem prowadzącym Daniel Nesteruk 2021-02-16 11:21:23
Zarządzenie nr 12/20 Burmistrza Wolina z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę udziału 1/2 w nieruchomości zabudowanej, stanowiącego własność Gminy Wolin Daniel Nesteruk 2021-02-16 11:18:51
Zarządzenie nr 11a/20 Burmistrza Wolina z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie wspólnej reprezentacji pracowników do spraw wyboru instytucji finansowej zarządzającej i wdrażającej Pracownicze Plany Kapitałowe w Urzędzie Miejskim w Wolinie i gminnych jednostkach organizacyjnych oraz przejęcia regulaminu reprezentacji osób zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Wolinie i gminnych jednostkach organizacyjnych Daniel Nesteruk 2021-02-16 11:17:21
Zarządzenie nr 11/20 Burmistrza Wolina z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert, ogłoszonych zarządzeniem Nr 134/20 Burmistrza Wolina z dnia 18 grudnia 2020 r. na realizację w 2021 r. zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Daniel Nesteruk 2021-02-16 11:14:26
Zarządzenie nr 10/20 Burmistrza Wolina z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2021 r. Daniel Nesteruk 2021-02-16 11:12:06
Zarządzenie nr 9/20 Burmistrza Wolina z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia narodowego Spisu Powszechnego w 2021 r. Daniel Nesteruk 2021-02-16 11:11:15
Zarządzenie nr 8/20 Burmistrza Wolina z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego powołanego do przeprowadzenia Powszechnego spisu Rolnego w 2020 r. Daniel Nesteruk 2021-02-16 11:09:57
Zarządzenie nr 7/20 Burmistrza Wolina z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Wolina Nr 140/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie określenia procedur i ustaleń w zakresie profilaktyki i konieczności podejmowania działań zapobiegawczych przed rozprzestrzenianiem wirusa SARS-CoV-2 w Urzędzie Miejskim w Wolinie Daniel Nesteruk 2021-02-16 11:08:34
Zarządzenie nr 6/20 Burmistrza Wolina z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert przy przeprowadzeniu otwartych konkurów ofert Daniel Nesteruk 2021-02-16 11:06:33
Zarządzenie nr 5/20 Burmistrza Wolina z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Wolina nr 126/13 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia waloryzacji stawki czynszu najmu komunalnych lokali użytkowych Daniel Nesteruk 2021-02-16 11:05:18
Zarządzenie nr 4/20 Burmistrza Wolina z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: "Samodzielne stanowisko ds. promocji" w Urzędzie Miejskim w Wolinie Daniel Nesteruk 2021-02-16 11:03:44