herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Sesja nr 7 Krzysztof Konieczny 2007-03-01 13:01:03
Jan Frankowski Krzysztof Konieczny 2007-03-01 12:58:14
Eugeniusz Jasiewicz - Burmistrz Krzysztof Konieczny 2007-03-01 12:57:09
Zarządzenie nr 17/2007 Burmistrza Wolina z dnia 8.02.2007 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. zamówień publicznych i komisji przetargowej w Urzędzie Miasta w Wolinie. Krzysztof Konieczny 2007-02-27 15:17:18
Komisje stałe Rady Miejskiej Krzysztof Konieczny 2007-02-27 14:54:47
Komisje stałe Rady Miejskiej Krzysztof Konieczny 2007-02-27 14:51:00
Skład Rady Miejskiej w Wolinie VI kadencji Krzysztof Konieczny 2007-02-26 11:37:42
Porządek obrad VI Sesji Rady Miejskiej w Wolinie w dniu 27 lutego 2007r. Krzysztof Konieczny 2007-02-23 15:29:32
Ogłoszenie o zwołaniu sesji nr 6 Krzysztof Konieczny 2007-02-23 15:29:16
Sesja nr 6 Krzysztof Konieczny 2007-02-23 15:28:31
uchwała nr V/28/07 Rady Miejskiej z dnia 16 lutego 2007 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Gminie Wolin. Krzysztof Konieczny 2007-02-23 15:27:25
uchwała nr V/27/07 Rady Miejskiej z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania i przyjęcia jego statutu Krzysztof Konieczny 2007-02-23 15:27:07
uchwała nr V/26/07 Rady Miejskiej z dnia 16 lutego 2007 r. w sprawie wyboru i oddelegowania przedstawicieli Rady Miejskiej w Wolinie do składu Zgromadzenia Związku Gmin Wyspy Wolin. Krzysztof Konieczny 2007-02-23 15:26:48
uchwała nr V/25/07 Rady Miejskiej z dnia 16 lutego 2007 r. w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Wolin na 2007 rok. Krzysztof Konieczny 2007-02-23 15:26:30
uchwała nr V/25/07 Rady Miejskiej z dnia 16 lutego 2007 r. w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Wolin na 2007 rok. Krzysztof Konieczny 2007-02-23 15:25:54
uchwała nr V/25/07 Rady Miejskiej z dnia 16 lutego 2007 r. w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Wolin na 2007 rok. Krzysztof Konieczny 2007-02-23 15:23:39
uchwała nr V/24/07 Rady Miejskiej z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Krzysztof Konieczny 2007-02-23 15:22:35
uchwała nr V/23/07 Rady Miejskiej z dnia 16 lutego 2007 r. w sprawie programu współpracy na 2007r. Gminy Wolin z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego. Krzysztof Konieczny 2007-02-23 15:21:16
uchwała nr V/22/07 Rady Miejskiej z dnia 16 lutego 2007 r. zmieniająca skład Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Organizacyjnych, określenia jej zakresu działania i składu osobowego. Krzysztof Konieczny 2007-02-23 15:20:53
uchwała nr V/21/07 Rady Miejskiej z dnia 16 lutego 2007 r. zmieniająca skład Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa, określenia jej zakresu działania i składu osobowego. Krzysztof Konieczny 2007-02-23 15:20:01
uchwała nr V/20/07 Rady Miejskiej z dnia 16 lutego 2007 r. zmieniająca skład Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wolinie Krzysztof Konieczny 2007-02-23 15:19:15
Sesja nr 5 Krzysztof Konieczny 2007-02-23 15:17:55
Zarządzenie nr 16/07 Burmistrza Wolina z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie wyłączenia spod przetargu lokalu użytkowego o pow.21,65 m2 znajdującego się w budynku położonym przy ul. Zamkowej 23a-2 w Wolinie. Krzysztof Konieczny 2007-02-22 13:03:11
Luty Krzysztof Konieczny 2007-02-22 13:03:01
O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów uzgadniających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji bazowej GSM Plus 44555 Wisełka zlokalizowanej w m.Wisełka na działce nr 198/31, gmina Wolin. Krzysztof Konieczny 2007-02-21 15:26:17
Skarbnik Gminy Krzysztof Konieczny 2007-02-21 14:34:57
Zastępca Burmistrza Krzysztof Konieczny 2007-02-21 14:34:09
Burmistrz Miasta i Gminy Krzysztof Konieczny 2007-02-21 14:33:53
Zarządzenie nr 15/2007 Burmistrza Wolina z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do spraw ustalenia wartości mienia komunalnego Gminy Wolin Krzysztof Konieczny 2007-02-20 13:57:10
Zarządzenie nr 14/2007 Burmistrza Wolina z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie powołania Komisji do ustalenia normy zużycia paliwa (etyliny) w przecinarce spalinowej K1250 ACTIVE. Krzysztof Konieczny 2007-02-20 13:56:52
Zarządzenie nr 13/2007 Burmistrza Wolina z dnia 22 stycznia 2007 r. o zmianie Zarządzenia Nr 89/06 z dnia 7.12.2006r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do podpisywania decyzji i pism Krzysztof Konieczny 2007-02-20 13:56:35
Zarządzenie nr 12/2007 Burmistrza Wolina z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie powołania Komisji do ustalenia normy zużycia paliwa (etyliny) w wykaszarce spalinowej 325 LDx Brushcutter. Krzysztof Konieczny 2007-02-20 13:55:50
Zarządzenie nr 11/2007 Burmistrza Wolina z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie powołania Komisji do ustalenia normy zużycia paliwa (etyliny) w agregacie prądotwórczym ESE 30 BS. Krzysztof Konieczny 2007-02-20 13:55:31
Zarządzenie nr 10/2007 Burmistrza Wolina z dnia 18 stycznia 2007 r.w sprawie upoważnienia Skarbnika Gminy – Pana Romana Kleszczyńskiego – do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Burmistrza Wolina Krzysztof Konieczny 2007-02-20 13:55:14
Zarządzenie nr 9/2007 Burmistrza Wolina z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie Panu Markowi Matysowi. Krzysztof Konieczny 2007-02-20 13:54:55
Zarządzenie nr 8/2007 Burmistrza Wolina z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Wolina – Pana Ryszarda Mroza – do podpisywania decyzji w indywidualnych sprawach w zakresie administracji publicznej. Krzysztof Konieczny 2007-02-20 13:54:34
Zarządzenie nr 7/2007 Burmistrza Wolina z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie powołania stałej komisji do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Wolin Krzysztof Konieczny 2007-02-20 13:54:16
Zarządzenie nr 6/2007 Burmistrza Wolina z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie powołania na stanowisko Zastępcy Burmistrza Wolina Pana Ryszarda Mroza. Krzysztof Konieczny 2007-02-20 13:54:00
Zarządzenie nr 5/2007 Burmistrza Wolina z dnia 5 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia zasad pokrywania kosztów przygotowania nieruchomości komunalnych do zbycia w drodze bezprzetargowej Krzysztof Konieczny 2007-02-20 13:53:41
Zarządzenie nr 4/2007 Burmistrza Wolina z dnia 5 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości sprzedawanej lub oddawanej w użytkowanie wieczyste w pierwszym przetargu Krzysztof Konieczny 2007-02-20 13:53:23