herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Marian Zych - radny Stanisław Łaszcz 2004-05-25 13:33:31
Marian Roszak - radny Stanisław Łaszcz 2004-05-25 13:32:33
Marek Matys - radny Stanisław Łaszcz 2004-05-25 13:31:44
Leszek Kopański - radny Stanisław Łaszcz 2004-05-25 13:30:43
Karol Kazanowski - radny Stanisław Łaszcz 2004-05-25 13:29:59
Jan Klonowski - radny Stanisław Łaszcz 2004-05-25 13:27:52
Burmistrz Wolina ogłasza otwarty konkurs ofert na " Prowadzenie szkoły tańca towarzyskiego " Jantar " w Wolinie w 2004 r. Stanisław Łaszcz 2004-05-25 11:43:20
Maj 2004 r. Stanisław Łaszcz 2004-05-25 11:43:08
Konrad Janson - radny Stanisław Łaszcz 2004-05-25 11:39:07
Radni Rady Miejskiej Stanisław Łaszcz 2004-05-25 11:38:19
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na aktualizacje studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wolin. Stanisław Łaszcz 2004-05-24 15:13:07
Maj 2004 Stanisław Łaszcz 2004-05-24 15:12:59
Zmiana treści ogłoszenia o ograniczonym przetargu ustnym na działkę Nr 268/9 o pow. 1836 m2 położonej w obrębie 4 Wolina. Stanisław Łaszcz 2004-05-14 10:35:17
Ogłoszenie na zagospodarowanie nieruchomości z rozpoczętą przez były KPGR Wolin budową dwóch budynków mieszkalnych osiemnastorodzinnych w miejscowości Rzeczyn. Stanisław Łaszcz 2004-05-07 13:25:13
Kwiecień 2004 r. Stanisław Łaszcz 2004-05-07 13:24:44
Ogłoszenia 2004 r. Stanisław Łaszcz 2004-05-07 13:24:28
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na " wymianę pokrycia połaci dachowej budynku mieszkalnego dwurodzinnego w Wolinie przy ul. Parkowej 1" Stanisław Łaszcz 2004-04-29 15:43:59
Zarządzenie Burmistrza Nr 20/04 w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Wolin w 2004 r. o kwotę 141.840 zł. i ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2004 r. Stanisław Łaszcz 2004-04-22 12:33:46
Zarządzenie Burmistrza 19/04 w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Wolin za 2003 r. Stanisław Łaszcz 2004-04-22 11:39:10
Zarządzenie Burmistrza Nr 18/04 w sprawie liczby miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europ Stanisław Łaszcz 2004-04-22 11:21:54
Zarządzenie Burmistrza Nr 17/04 w sprawie zmian budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2004 r. o kwotę 242.079 zł. i ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2004 r. Stanisław Łaszcz 2004-04-20 15:53:27
Zarządzenie Burmistrza Nr 16/04 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia oceny pieca CO w budynku szkoły w Ostromicach. Stanisław Łaszcz 2004-04-20 11:29:18
Zarządzenie Burmistrza Nr 15/04 w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Miasta Wolin. Stanisław Łaszcz 2004-04-20 11:17:43
Zarządzenie Burmistrza Nr 14/04 w sprawie określenia sposobu wykonania Uchwały Nr XV/161/03 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 12 grudnia 2003 r. zmieniającej Uchwałę Nr XVII/126/1999 r. Rady Miejskiej w Stanisław Łaszcz 2004-04-20 11:17:32
Zarządzenie Burmistrza Nr 13/04 w sprawie ustalenia terminu i obsługi zebrania wyborczego Sołtysa i Rady Sołeckiej w Recławiu. Stanisław Łaszcz 2004-04-20 11:16:50
Marzec 2004 r. Stanisław Łaszcz 2004-04-20 11:16:28
Zarządzenie Burmistrza Nr 12/04 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2004 r. (dot. kwoty 30.000). Stanisław Łaszcz 2004-04-19 13:25:21
Zarządzenie Burmistrza Nr 11/04 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2004 r. (dot. kwoty 150.000) Stanisław Łaszcz 2004-04-19 13:24:46
Zmiana treści ogłoszenia przetargu ograniczonego ustnego na działkę Nr 268/9 położoną w obrębie 4 Wolina. - dokument usunięty Stanisław Łaszcz 2004-04-06 13:30:25
Przetargi 2004 4. - dokument usunięty Stanisław Łaszcz 2004-04-06 13:29:48
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanych położonych w Obrębie Kołczewa i Żółwina. Stanisław Łaszcz 2004-04-05 12:26:19
Ogłoszenie negocjacji na sprzedaż nieruchomości nr 148/1. Stanisław Łaszcz 2004-04-05 12:25:29
Ogłoszenie o przetargu ograniczonym ustnym na sprzedaż działki nr 268/9 położonej w obrębie 4 Wolina. Stanisław Łaszcz 2004-04-05 10:51:37
Kwiecień 2004 Stanisław Łaszcz 2004-04-05 10:51:19
Zarządzenie Nr 78/2003 Burmistrza Wolina z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta w Wolinie. Stanisław Łaszcz 2004-02-27 15:12:40
Regulamin Urzędu - dokument usunięty Stanisław Łaszcz 2004-02-27 15:11:10
Zarządzenie NR 10/04 Burmistrza Wolina z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie pełnomocnictwa dla Kierownika Gminnego Biura Administracyjnego Szkół w Wolinie w zakresie udzielania urlopów oraz wydawania po Stanisław Łaszcz 2004-02-23 13:24:00
Zarządzenie NR 9/04 Burmistrza Wolina z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów placówek oświatowych gminy Wolin w roku szkolnym 2003/2004. Stanisław Łaszcz 2004-02-23 13:23:35
UCHWAŁA NR XVII/ 196 /04 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 16 lutego 2004 r. w sprawie rozpatrzenia wezwania Pana Tadeusza Jeny do zmiany uchwały Nr XIII/134/2003 z dnia 25 października 2003 r. zmieniaj Stanisław Łaszcz 2004-02-23 12:09:28
UCHWAŁA NR XVII/195/04 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 16 lutego 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii o likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyzdrojach. Stanisław Łaszcz 2004-02-23 12:09:07