herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Informacja z decyzji podjętych przez Burmistrza Wolina w dniach od 23 listopada do 21 stycznia 2005 r. Stanisław Łaszcz 2005-02-22 14:42:46
UCHWAŁA Nr XXV/283/05 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie wystąpienia do ministra właściwego do spraw administracji publicznej z wnioskiem o ustalenie, zmianę i zniesienie na Stanisław Łaszcz 2005-02-22 14:41:40
UCHWAŁA Nr XXV/287/05 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Wolinie na 2005 rok. Stanisław Łaszcz 2005-02-22 13:46:21
UCHWAŁA Nr XXV/286/05 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu. Stanisław Łaszcz 2005-02-22 13:45:36
UCHWAŁA Nr XXV/285/05 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad dzierżawy gruntów komunalnych na terenie Gminy Wolin. Stanisław Łaszcz 2005-02-22 13:45:02
UCHWAŁA Nr XXV/284/05 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie przejęcia w formie darowizny nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 22/2 o pow.0,0028 ha, położo Stanisław Łaszcz 2005-02-22 13:44:19
Ogłoszenie o konkursie ofert na zadanie: Przygotowanie i prowadzenie części historycznej cyklicznej imprezy historyczno – edukacyjnej o zasięgu międzynarodowym pod nazwą XI Festiwal Wikingów w d Stanisław Łaszcz 2005-02-22 13:10:43
UCHWAŁA Nr XXV/282/05 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie utworzenia funduszu zdrowotnego z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szko Stanisław Łaszcz 2005-02-22 12:46:51
UCHWAŁA Nr XXV/281/05 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania dodatku motywacyjnego, funkcyj­nego i za trudne warunki pracy oraz innych niektórych skła Stanisław Łaszcz 2005-02-22 12:46:37
UCHWAŁA Nr XXV/280/05 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę produkowaną i podawaną przez Wodociągi Zachodniopomorskie spółka z Stanisław Łaszcz 2005-02-22 12:44:44
Sesja nr 26 Stanisław Łaszcz 2005-02-22 12:43:55
Sesja nr 25 Stanisław Łaszcz 2005-02-22 12:43:45
Rok 2005 Stanisław Łaszcz 2005-02-22 12:43:22
Ogłoszenie o II nieograniczonym przetargu ustnym, na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Wisełka. Stanisław Łaszcz 2005-02-15 09:51:28
Ogłoszenie o II nieograniczonym przetargu ustnym, na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w obrębie: 2 Wolina, 3 Wolina, Kołczewo, Sułomino. Stanisław Łaszcz 2005-02-14 14:40:18
Zarządzenie Nr 3/05 Burmistrza Wolina z dnia 21 stycznia 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Wolin w 2005 r. i ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2005 r. Stanisław Łaszcz 2005-02-14 09:39:10
Ogłoszenie o III nieograniczonym przetargu ustnym, na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w obrębie Kołczewo. Stanisław Łaszcz 2005-02-09 10:43:33
Zarządzenie Nr 81/04 z dnia z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Wolin w 2004 r. i ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2004 r. Stanisław Łaszcz 2005-02-03 10:33:00
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na łącznie trzy zadania związane tematycznie z rozwijaniem i propagowaniem masowego sportu żeglarskiego. Stanisław Łaszcz 2005-02-02 15:36:55
Ogłoszenie o konkursie ofert na zadanie: "Objęcie szkoleniem sportowym dzieci i młodzieży Miasta i Gminy Wolin ( głownie z Publicznej szkoły Podstawowej w Wolinie, Publicznego Gimnazjum w Wolinie oraz Stanisław Łaszcz 2005-02-02 15:36:34
Ogłoszenie o konkursie ofert na zadanie: "Objęcie szkoleniem sportowym dzieci i młodzieży, środowiska społecznego Kołczewa i Gminy Wolin , w tym prowadzenie sekcji tenisa stołowego, piłki nożnej ora Stanisław Łaszcz 2005-02-02 15:36:04
Zarządzenie Nr 82/04 z dnia 31 grudnia 2004 roku w sprawie dokonania waloryzacji stawek czynszu dzierżawnego oraz czynszu najmu komunalnych lokali użytkowych na terenie Gminy Wolin Stanisław Łaszcz 2005-01-31 14:29:06
Zarządzenie Nr 3/05 z dnia 21 stycznia 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Wolin w 2005 r. i ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2005 r. - dokument usunięty Stanisław Łaszcz 2005-01-31 14:28:39
Zarządzenie Nr 2/05 z dnia 13 stycznia 2005 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do spraw ustalenia wartości mienia komunalnego Gminy Wolin Stanisław Łaszcz 2005-01-27 16:26:15
Luty 2005 r. Stanisław Łaszcz 2005-01-24 10:25:35
Styczeń 2005 r. Stanisław Łaszcz 2005-01-24 10:25:18
Zarządzenie Nr 1/05 Burmistrza Wolina z dnia 3 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2005 r. i ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administrac Stanisław Łaszcz 2005-01-24 10:13:23
Zarządzenia 2005 r. Stanisław Łaszcz 2005-01-24 10:11:05
Zarządzenia 2005 r. - dokument usunięty Stanisław Łaszcz 2005-01-24 10:10:41
Zarządzenie Nr 81/04 Burmistrza Wolina z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Wolin w 2004 r. i ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2004 r. - dokument usunięty Stanisław Łaszcz 2005-01-24 10:06:29
Zarządzenie Nr 80/04 Burmistrza Wolina z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie usprawiedliwiania nieobecności w pracy przez kierowników jednostek organizacyjnych gminy Wolin Stanisław Łaszcz 2005-01-24 10:04:41
Zarządzenie Nr 79/04 Burmistrza Wolina z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji listy osób uprawnionych do przydziału docelowego lokalu mieszkalnego i socjalnego z zasobów Gminy Stanisław Łaszcz 2005-01-24 10:02:42
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na "Prowadzenie piłkarskiego klubu sportowego Vineta Wolin ( drużyna 5 liga seniorów, drużyna 5 liga juniorów, drużyna A klasa seniorzy, drużyna A klasa juniorzy Stanisław Łaszcz 2005-01-20 14:13:02
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na "Prowadzenie tanecznego klubu sportowego JANTAR w Wolinie w 2005 r." Stanisław Łaszcz 2005-01-20 14:12:23
Luty 2005 r. Stanisław Łaszcz 2005-01-20 14:11:50
Styczeń 2005 r. Stanisław Łaszcz 2005-01-20 14:11:32
Ogłoszenia 2005 r. Stanisław Łaszcz 2005-01-20 14:08:42
Bogdan Wilkowski - Burmistrz Stanisław Łaszcz 2005-01-10 10:33:58
Ewa Halicka - Przewodnicząca Rady Stanisław Łaszcz 2005-01-10 10:33:19
Uchwała_Nr_XXIII-271-04 Stanisław Łaszcz 2005-01-06 12:31:17