herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Informacja Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 27 września 2018 r. w celu powołania w gminie Wolin obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Daniel Nesteruk 2018-10-12 08:14:43
Informacja Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 27 września 2018 r. w celu powołania w gminie Wolin obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Daniel Nesteruk 2018-10-12 08:12:34
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze "Referent w Referacie Gospodarki Finansowej" Daniel Nesteruk 2018-10-12 07:59:08
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Wolin Mariusz Wiatrak 2018-10-11 11:59:17
Projekty uchwał na LV sesję Beata Polak 2018-10-09 15:14:33
Projekty uchwał na LV sesję Beata Polak 2018-10-09 15:14:12
zawiadomienie o posiedzeniu komisji Rewizyjnej w dniu 11.10.2018 r. Beata Polak 2018-10-09 13:59:11
zawiadomienie o posiedzeniu komisji Oświaty Kultury Spraw Społecznych i Organizacyjnych w dniu 11.10.2018 r. Beata Polak 2018-10-09 13:57:08
zawiadomienie o posiedzeniu komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa w dniu 11.10.2018 r. Beata Polak 2018-10-09 13:46:27
zawiadomienie o posiedzeniu komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa w dniu 11.10.2018 r. Beata Polak 2018-10-09 13:42:06
Ogłoszenie o LV sesji wraz z porządkiem obrad Beata Polak 2018-10-09 13:21:27
UCHWAŁA NR LIV/687/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin w 2018 r. Beata Polak 2018-10-09 12:20:31
UCHWAŁA NR LIV/688/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 25 września 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIV/559/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wolin na lata 2018 ? 2033 Beata Polak 2018-10-09 12:19:42
UCHWAŁA NR LIV/689/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 25 września 2018 r. w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wolin Beata Polak 2018-10-09 12:19:06
UCHWAŁA NR LIV/690/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 25 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie 3 Wolin, składającej się z części działki Nr 58/4 o pow. 70 m? Beata Polak 2018-10-09 12:18:37
UCHWAŁA NR LIV/691/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 25 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie 3 Wolin, składającej się z części działki Nr 151/51 o pow. 290 m? Beata Polak 2018-10-09 12:18:06
UCHWAŁA NR LIV/692/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 25 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w części działki nr 27 o pow. 250 m? w obrębie 6 Wolin Beata Polak 2018-10-09 12:17:33
UCHWAŁA NR LIV/693/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 25 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie Kołczewo, składającej się z części działki Nr 438/18 o pow. 160 m? Beata Polak 2018-10-09 12:17:03
UCHWAŁA NR LIV/694/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 25 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie Kołczewo składającej się z działki nr 141 o pow. 0,6224 ha Beata Polak 2018-10-09 12:16:26
UCHWAŁA NR LIV/695/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 25 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu działki nr 56/40, położonej w obrębie ewidencyjnym 0003 Wolin, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału 1/20 w działkach nr 56/59 oraz 56/60 Beata Polak 2018-10-09 12:15:55
UCHWAŁA NR LIV/696/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 25 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki Nr 475 położonej w obrębie Kołczewo Beata Polak 2018-10-09 12:15:11
UCHWAŁA NR LIV/697/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 25 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Wolin oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania podmiotów uprawnionych do udzielania takich ulg Beata Polak 2018-10-09 12:14:34
UCHWAŁA NR LIV/698/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 25 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 1, położonego przy ulicy Stefana Jaracza 1 w Wolinie Beata Polak 2018-10-09 12:14:04
UCHWAŁA NR LIV/699/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 25 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 6, położonego przy ulicy Stefana Jaracza 1 w Wolinie Beata Polak 2018-10-09 12:13:30
UCHWAŁA NR LIV/700/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych Beata Polak 2018-10-09 12:12:51
Sesja LIV Beata Polak 2018-10-09 12:11:22
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego na potrzeby Gminy Wolin i jednostek organizacyjnych Daniel Nesteruk 2018-10-08 14:27:40
Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Szczecinie z dnia 28 września 2018 r. o zarejestrowancyh listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Zachadniopomorskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Daniel Nesteruk 2018-10-05 15:03:56
Budowa przedszkola 6-oddziałowego przy ul. Henryka Sienkiewicza, dz. nr 236/23, obręb ewid. 320706_4.0004 Wolin w Wolinie ? ETAP I ( IV POSTĘPOWANIE) Daniel Nesteruk 2018-10-04 17:23:20
Budowa przedszkola 6-oddziałowego przy ul. Henryka Sienkiewicza, dz. nr 236/23, obręb ewid. 320706_4.0004 Wolin w Wolinie ? ETAP I ( IV POSTĘPOWANIE) Daniel Nesteruk 2018-10-04 17:22:59
Budowa przedszkola 6-oddziałowego przy ul. Henryka Sienkiewicza, dz. nr 236/23, obręb ewid. 320706_4.0004 Wolin w Wolinie ? ETAP I ( IV POSTĘPOWANIE) Daniel Nesteruk 2018-10-04 17:22:43
Budowa przedszkola 6-oddziałowego przy ul. Henryka Sienkiewicza, dz. nr 236/23, obręb ewid. 320706_4.0004 Wolin w Wolinie ? ETAP I ( IV POSTĘPOWANIE) Daniel Nesteruk 2018-10-04 17:22:16
Budowa przedszkola 6-oddziałowego przy ul. Henryka Sienkiewicza, dz. nr 236/23, obręb ewid. 320706_4.0004 Wolin w Wolinie ? ETAP I ( IV POSTĘPOWANIE) Daniel Nesteruk 2018-10-04 17:21:55
Budowa przedszkola 6-oddziałowego przy ul. Henryka Sienkiewicza, dz. nr 236/23, obręb ewid. 320706_4.0004 Wolin w Wolinie ? ETAP I ( IV POSTĘPOWANIE) Daniel Nesteruk 2018-10-04 17:21:28
Budowa przedszkola 6-oddziałowego przy ul. Henryka Sienkiewicza, dz. nr 236/23, obręb ewid. 320706_4.0004 Wolin w Wolinie ? ETAP I ( IV POSTĘPOWANIE) Daniel Nesteruk 2018-10-04 17:20:51
Budowa przedszkola 6-oddziałowego przy ul. Henryka Sienkiewicza, dz. nr 236/23, obręb ewid. 320706_4.0004 Wolin w Wolinie ? ETAP I ( IV POSTĘPOWANIE) Daniel Nesteruk 2018-10-04 17:20:26
Budowa przedszkola 6-oddziałowego przy ul. Henryka Sienkiewicza, dz. nr 236/23, obręb ewid. 320706_4.0004 Wolin w Wolinie ? ETAP I ( IV POSTĘPOWANIE) Daniel Nesteruk 2018-10-04 17:20:14
Budowa przedszkola 6-oddziałowego przy ul. Henryka Sienkiewicza, dz. nr 236/23, obręb ewid. 320706_4.0004 Wolin w Wolinie ? ETAP I ( IV POSTĘPOWANIE) Daniel Nesteruk 2018-10-04 17:19:57
Budowa przedszkola 6-oddziałowego przy ul. Henryka Sienkiewicza, dz. nr 236/23, obręb ewid. 320706_4.0004 Wolin w Wolinie ? ETAP I ( IV POSTĘPOWANIE) Daniel Nesteruk 2018-10-04 17:19:37
Budowa przedszkola 6-oddziałowego przy ul. Henryka Sienkiewicza, dz. nr 236/23, obręb ewid. 320706_4.0004 Wolin w Wolinie ? ETAP I ( IV POSTĘPOWANIE) Daniel Nesteruk 2018-10-04 17:19:18