Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
OAS.0050.215.2021.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz z Zarządzeniem Burmistrza nr 179/19 z dnia 17 grudnia 2019 roku. część działki 261/90 pow. 326 m?, obręb Recław - dokument usunięty Bernadetta Zyguś 2021-09-02 11:49:33
OAS.0050.216.2021.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 179/19 z dnia 17 grudnia 2019 roku cz. 39/4, pow. 18 m?, obręb Wolin 4 - dokument usunięty Bernadetta Zyguś 2021-09-02 11:49:11
OAS.0050.215.2021.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz z Zarządzeniem Burmistrza nr 179/19 z dnia 17 grudnia 2019 roku. część działki 261/90 pow. 326 m?, obręb Recław - dokument usunięty Bernadetta Zyguś 2021-09-02 11:48:22
OAS.0050.211.2021.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XLIII/422/21 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 06 maja 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działki nr 55/4 i 56/11 z obrębu ewidencyjnego 0003 Wolin - dokument usunięty Bernadetta Zyguś 2021-09-02 11:45:48
I N F O R M A C J A z przeprowadzonego w siedzibie Urzędu Miasta Wolin przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin, który odbył się w dniu 27 sierpnia 2021 roku Bernadetta Zyguś 2021-09-02 09:20:58
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.6.2021.AS z dnia 30.08.2021 roku powiadamiające strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 15/2 w miejscowości Dramino gmina Wolin. Agnieszka Struska 2021-09-01 17:43:19
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.6.2021.AS z dnia 30.08.2021 roku powiadamiające strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 15/2 w miejscowości Dramino gmina Wolin. Agnieszka Struska 2021-09-01 17:42:50
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.12.2020.AS z dnia 30.08.2021 roku powiadamiające strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce nr 119/1, obręb Kodrąb w gminie Wolin. Agnieszka Struska 2021-09-01 17:40:46
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.12.2020.AS z dnia 30.08.2021 roku powiadamiające strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce nr 119/1, obręb Kodrąb w gminie Wolin. Agnieszka Struska 2021-09-01 17:40:15
Jarosław Niewinczany 2021-09-01 15:45:45
Wybory Sołtysa Sołectwa Chynowo Jarosław Niewinczany 2021-09-01 15:45:29
Zarządzenie Burmistrza Wolina 113/21 Jarosław Niewinczany 2021-09-01 15:44:54
Wybory Sołtysa Sołectwa Koniewo Jarosław Niewinczany 2021-09-01 15:43:55
2021 Jarosław Niewinczany 2021-09-01 15:43:35
Wybory Jarosław Niewinczany 2021-09-01 15:42:58
Harmonogram odbioru gabarytów wrzesień 2021 Daniel Nesteruk 2021-09-01 08:32:47
Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Recław Daniel Nesteruk 2021-09-01 08:02:28
Artur Słocki 2021-08-31 14:13:14
Lista osób zakwalifikowanych do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym, który odbędzie się w dniu 03 września 2021 r. na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 0004 Wolin, działka nr 47/22 pow. 0,0799 ha Bernadetta Zyguś 2021-08-31 09:23:47
Zarządzenie Nr 111/21 Burmistrza Wolina z dnia 23 sierpnia 2021r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2021 r. pn. ?Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Wolin do Ośrodka Rehabilitacyjno ? Edukacyjno ? Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim? Mariusz Wiatrak 2021-08-30 14:56:26
Informacja Państwowe Gospodarctwo wodne wody Polskie SZ.1.2.420.13.2021.FKT Daniel Nesteruk 2021-08-30 11:15:32
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o pla-nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 741 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że na wniosek Pani Marioli Kowalczyk, działającej z ramienia Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Działek 195 w Zastaniu, Ładzin 82a, 72-518 Ładzin, w dniu 18 sierpnia 2021r. zostało wszczęte postępowanie admini-stracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publiczne-go dla inwestycji polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodo-ciągowej miejscowości na terenie działki nr 49 położonej w obrębie ewidencyjnym Zastań, gmina Wolin Mariusz Wiatrak 2021-08-27 14:02:16
Informacja o wyniku naboru stanowisko ds. dowodów osobistych Jarosław Niewinczany 2021-08-27 13:12:11
Informacja o wyniku naboru stanowisko ds. dowodów osobistych Jarosław Niewinczany 2021-08-27 13:11:06
Informacja o wyniku naboru stanowisko ds. dowodów osobistych Jarosław Niewinczany 2021-08-27 13:10:51
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Odprowadzanie wody z próbnego pompowania z otworu hydrogeologicznego Mariusz Wiatrak 2021-08-26 11:51:56
OAS.0050.212.2021.ŻK Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy z przeznaczeniem na uprawę warzyw i kwiatów Bernadetta Zyguś 2021-08-25 14:46:48
Lista osób zakwalifikowanych do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym, który odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2021 r. Bernadetta Zyguś 2021-08-24 10:42:06
Samodzielne stanowiska Jarosław Niewinczany 2021-08-20 11:08:43
Urząd Stanu Cywilnego Jarosław Niewinczany 2021-08-19 15:26:41
ZARZĄDZENIE NR 100/21 Burmistrza Wolina z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn? Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Wolin do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim w roku szkolnym 2021/2022? Mariusz Wiatrak 2021-08-13 15:31:14
Krzysztof Czach - Przewodniczący Rady Artur Słocki 2021-08-13 11:34:34
Radosław Kaliciuk - radny Artur Słocki 2021-08-13 11:34:16
Leszek Kopański - radny Artur Słocki 2021-08-13 11:33:46
Tomasz Hamala - radny Artur Słocki 2021-08-13 11:33:22
Anita Szmit - radna Artur Słocki 2021-08-13 11:32:58
Ryszard Rybarczyk - radny Artur Słocki 2021-08-13 11:32:39
Karolina Cackowska - radna Artur Słocki 2021-08-13 11:32:16
Waldemar Dubrawski - radny Artur Słocki 2021-08-13 11:31:53
Elżbieta Mikołajczyk - radna Artur Słocki 2021-08-13 11:31:31