Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Wolin i jej jednostek organizacyjnych Daniel Nesteruk 2020-02-19 15:30:49
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Wolin i jej jednostek organizacyjnych Daniel Nesteruk 2020-02-19 15:30:36
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Wolin i jej jednostek organizacyjnych Daniel Nesteruk 2020-02-19 15:30:22
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Wolin i jej jednostek organizacyjnych Daniel Nesteruk 2020-02-19 15:30:12
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Wolin i jej jednostek organizacyjnych Daniel Nesteruk 2020-02-19 15:29:52
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Wolin i jej jednostek organizacyjnych Daniel Nesteruk 2020-02-19 15:29:41
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu pn.: ?Adaptacja zdegradowanego budynku Przedszkola Miejskiego w Wolinie na cele edukacyjne wraz z zagospodarowaniem terenu przy przedszkolu na cele edukacyjne i rekreacyjne Daniel Nesteruk 2020-02-19 13:51:40
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu pn.: ?Adaptacja zdegradowanego budynku Przedszkola Miejskiego w Wolinie na cele edukacyjne wraz z zagospodarowaniem terenu przy przedszkolu na cele edukacyjne i rekreacyjne Daniel Nesteruk 2020-02-19 13:51:36
OBWIESZCZENIE Dyrektor Zarządu Zlewni w Stargardzie PGW WP zgodnie z art. 49. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm) w związku z art.401 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.) zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego o przejęciu praw i obowiązków przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Wolinie Daniel Nesteruk 2020-02-18 13:03:55
ZARZĄDZENIE Nr 7/20 Burmistrza Wolina z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin na 2020 r. Daniel Nesteruk 2020-02-18 12:49:17
ZARZĄDZENIE Nr 6/20 Burmistrza Wolina z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Wolin w 2020 roku. Daniel Nesteruk 2020-02-18 12:48:35
ZARZĄDZENIE Nr 5/20 Burmistrza Wolina z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin na 2020 r. Daniel Nesteruk 2020-02-18 12:46:56
ZARZĄDZENIE Nr 4/20 Burmistrza Wolina z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert, ogłoszonych zarządzeniem Nr 182/19 Burmistrza Wolina z dnia 20 grudnia 2019 r. na realizację w 2020 r. zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Daniel Nesteruk 2020-02-18 12:46:13
ZARZĄDZENIE Nr 3/20 Burmistrza Wolina z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin na 2020 r. Daniel Nesteruk 2020-02-18 12:44:14
Powiadomienie Stron przed wydaniem decyzji dot. zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Daniel Nesteruk 2020-02-18 08:32:20
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Recław. Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późniejszymi zmianami] oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [t.j. Dz. U. 2018r., poz. 2081 z późniejszymi zmianami] zawiadamiam - o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Recław, opracowywanego w oparciu o Uchwałę nr XX/185/20 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 stycznia 2020 r. Daniel Nesteruk 2020-02-17 10:54:30
Dokończenie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn.: ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WRAZ Z KOLEKTORAMI SANITARNYMI I PRZYŁĄCZAMI DLA MIEJSCOWOŚCI OSTROMICE,GM. WOLIN Ilona Szkudlarek 2020-02-14 15:05:16
Oświadczenia majątkowe 2006 r. Beata Polak 2020-02-14 12:20:36
Radni Rady Miejskiej Beata Polak 2020-02-14 12:20:24
Brzezicki Jerzy Beata Polak 2020-02-14 12:20:08
Janson Konrad Beata Polak 2020-02-14 12:20:05
Kazanowski Karol Beata Polak 2020-02-14 12:20:02
Klonowski Jan Beata Polak 2020-02-14 12:19:58
Kłosowski Tadeusz Beata Polak 2020-02-14 12:19:54
Kopański Leszek Beata Polak 2020-02-14 12:19:50
Lemza Robert Beata Polak 2020-02-14 12:19:47
Matys Marek Beata Polak 2020-02-14 12:19:44
Roszak Marian Beata Polak 2020-02-14 12:19:41
Rybakowski Mieczysław Beata Polak 2020-02-14 12:19:36
Rybarczyk Ryszard Beata Polak 2020-02-14 12:19:33
Tokarzewski Mieczysław Beata Polak 2020-02-14 12:19:30
Zych Marian Beata Polak 2020-02-14 12:19:28
Żytniak Zdzisław Beata Polak 2020-02-14 12:19:24
Halicka Ewa-Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Polak 2020-02-14 12:19:21
Kierownicy jednostek organizacyjnych Beata Polak 2020-02-14 12:19:13
Sokołowska Zofia-Starszy pracownik socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wolinie Beata Polak 2020-02-14 12:18:45
Stachura Grażyna-Kierowniczka Biblioteki Publicznej w Wolinie Beata Polak 2020-02-14 12:18:41
Kruk Karol-Kierownik Muzeum Regionalnego w Wolinie Beata Polak 2020-02-14 12:18:37
Jasiewicz Eugeniusz-Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie Beata Polak 2020-02-14 12:18:29
Brzezicka Krystyna-kierownik Gminnego Biura Administracji Szkół w Wolinie Beata Polak 2020-02-14 12:18:25