Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania z nieruchomości dz. nr 115 obręb 3 Wolin, gmina Wolin Daniel Nesteruk 2021-12-03 13:27:12
zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania z nieruchomości dz. nr 164/48 obręb 2 Wolin, gmina Wolin Daniel Nesteruk 2021-12-03 13:26:54
zawiadomienia Daniel Nesteruk 2021-12-03 13:26:18
PODATEK ROLNY Daniel Nesteruk 2021-12-03 13:18:59
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Daniel Nesteruk 2021-12-03 13:18:27
PODATEK LEŚNY Daniel Nesteruk 2021-12-03 13:17:57
2022 r. Daniel Nesteruk 2021-12-03 13:16:35
UCHWAŁA NR LIV/490/21 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Artur Słocki 2021-12-03 13:12:11
UCHWAŁA NR LIV/489/21 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 3 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę nr XL/387/09 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową Artur Słocki 2021-12-03 13:11:48
UCHWAŁA NR LIV/488/21 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 3 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/361/20 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolin na lata 2021-2035 Artur Słocki 2021-12-03 13:11:28
UCHWAŁA NR LIV/487/21 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin w 2021 r. Artur Słocki 2021-12-03 13:11:03
UCHWAŁA NR LIV/486/21 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Wolin oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu Artur Słocki 2021-12-03 13:10:38
UCHWAŁA NR LIV/485/21 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/164/19 Rady Miejskiej w Wolinie z 28 listopada 2019 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Wolin oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu Artur Słocki 2021-12-03 13:10:20
Sesja LIV Artur Słocki 2021-12-03 13:09:42
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego AP-4.7820.235-27.2021.JR Daniel Nesteruk 2021-12-01 14:08:00
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 741 z później-szymi zmianami) zawiadamiam, że na wniosek Pana Adama Celińskiego, Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wolinie, w dniu 29 listopada 2021r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i rozdziel-czej sieci wodociągowej na terenie działek nr: 182/1, 182/2, 184/2, 184/3, 184/4, 184/5, 185/23, 196/4, 255/1, 296/2, 296/3, 430/1, 438/8, 448/7, 450/1, 450/4, 451, 454, 455/2, 456/3, 457/2, 462/2, 467/15, 470/4, 491, 569/2, 590/4 [po podziale 590/8], 590/6 [po podziale 590/3], 631/2, 638/2, 638/4, 661, 700/2, 714/2, 742, 752, 754, 856/4, 873/6, 874/9, 875/19, 895, części działek nr: 630/2, 634, 637/2, 637/3, 644, położonych w obrębie ewidencyjnym Koł-czewo 1, Gmina Wolin. Daniel Nesteruk 2021-12-01 11:52:20
Jarosław Niewinczany 2021-12-01 09:31:07
Informacja o wyniku naboru stanowisko ds. dowodów osobistych - dokument usunięty Jarosław Niewinczany 2021-12-01 09:14:38
Jarosław Niewinczany 2021-12-01 09:11:25
Informacja o wyniku naboru Jarosław Niewinczany 2021-12-01 09:11:05
Budżet 2022 r. Artur Słocki 2021-11-30 14:01:06
Sprostowanie omyłki pisarskiej Artur Słocki 2021-11-30 14:00:53
Budżet 2022 r. Artur Słocki 2021-11-30 14:00:30
Sprostowanie omyłki pisarskiej Artur Słocki 2021-11-30 13:56:07
Zawiadomienie o LIV sesji wraz z porządkiem obrad Artur Słocki 2021-11-30 09:41:43
Przebudowa ul. Marii Konopnickiej w Wolinie wraz ze skrzyżowaniami Mariusz Samołyk 2021-11-30 08:21:52
Rejestr uchwał VIII kadencji Artur Słocki 2021-11-29 20:20:23
UCHWAŁA NR LIII/484/21 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie programu współpracy Gminy Wolin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok Artur Słocki 2021-11-29 20:18:49
UCHWAŁA NR LIII/483/21 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie Artur Słocki 2021-11-29 20:18:19
UCHWAŁA NR LIII/482/21 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości o łącznej powierzchni 1,7852 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Żółwino: działki nr 2/7 oraz działki nr 2/8 Artur Słocki 2021-11-29 20:17:52
UCHWAŁA NR LIII/481/21 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/431/21 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wolin oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej Artur Słocki 2021-11-29 20:17:32
UCHWAŁA NR LIII/480/21 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości położonych na terenie Gminy Wolin oraz ustalenia stawki tej opłaty Artur Słocki 2021-11-29 20:17:10
UCHWAŁA NR LIII/479/21 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie opłaty miejscowej Artur Słocki 2021-11-29 20:16:40
UCHWAŁA NR LIII/478/21 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Artur Słocki 2021-11-29 20:16:21
UCHWAŁA NR LIII/477/21 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Artur Słocki 2021-11-29 20:15:55
UCHWAŁA NR LIII/476/21 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 23 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/361/20 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolin na lata 2021-2035 Artur Słocki 2021-11-29 20:15:33
UCHWAŁA NR LIII/475/21 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin w 2021 r. Artur Słocki 2021-11-29 20:15:10
Sesja LIII Artur Słocki 2021-11-29 20:14:41
Zarządzenie Nr 142/21 Burmistrza Wolina z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert przy przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert. Daniel Nesteruk 2021-11-29 12:52:36
Zarządzenie Nr 141/21 Burmistrza Wolina z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. "Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Wolin do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Ostromicach w roku 2022." Daniel Nesteruk 2021-11-29 12:51:43